Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sevgili misafirlerimiz;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sevgili misafirlerimiz;"— Sunum transkripti:

1

2 Sevgili misafirlerimiz;
DAHA TEMİZ BİR DÜNYA VE SÜRDÜREBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ, SİZ DE BEST WESTERN PLUS Khan Hotel ÇEVRECİLİĞİ İLE TANIŞIN VE DOĞAYI KORUMADA BİZE KATILIN… Dear guests ; FOR A CLEANER WORLD AND A SUSTAİNABLE FUTURE, MEETS BEST WESTERN PLUS Khan Hotel ENVİRONMENTALİSM AND JOIN US TO PROTECT THE NATURE… Liebe Gäste; FÜR EINE SAUBERE WELT UND EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT LERNEN SIE DEN BEST WESTERN PLUS Khan Hotel UMWELTSCHZTZ KENNEN UND NEHMEN SIE DARAN TEIL DIE NATUR ZU SCHÜTZEN…

3 ÇEVRE POLİTİKAMIZ BEST WESTERN PLUS Khan Hotel olarak hizmet verdiğimiz turizm sektöründe sürdürülebilirliğin, bölgenin doğal yapısının bozulmamasının, tarihi ve kültürel mirasların gelecek nesillere bırakılmasını sağlamanın ve kaliteli hizmetin çevreye saygı ile olacağının bilincinde olan yönetimimiz bu kapsamda çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. Bu amaca erişmek için ; Çevre ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat hükümlerine uymayı, Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevrenin korunması ve atık oluşumunu en aza indirmek için son teknolojileri kullanmayı, Doğal kaynakları değerli bir maden olarak ele almayı, Çevreye duyarlı tedarikçilerle çalışmayı, Çevre politikamızı tüm tedarikçilere, çalışanlara ve misafirlere benimsetmeyi bu konuda çalışmalar yapmayı bir görev ve borç bilmekteyiz.

4 ENVİRONMENTAL POLİCY Our Hotel Management of BEST WESTERN PLUS
Khan Hotel serving in tourism sector that is aware of quality service and sustainability with respecting to the environment, providing the release of historical and cultural heritage for future generations, protecting the natural structure of the region, aims to protect the environment. To achieve this goal; Our hotel own to comply with international and national legislation related to the environment, to protect the environment by following technological developments and use the latest technologies to minimize the generation of waste, to take it as a precious metals natural resources, to work with environmentally responsible suppliers, to adopt our environmental policy to all suppliers, employees and guests, to make efforts in this regard.

5 ÇEVRE ETKİNLİKLERİMİZ…
ENVİRONMENTAL ACTIVITIES… UMWELTAKTİVİTÄTEN…

6

7

8

9

10 LÜTFEN ÇÖPLERİ ÇÖP KUTULARINA ATALIM !
PLEASE PUT THE GARBAGES İNTO THE GARBAGE BOXES ! WERFEN SIE BITTE DEN MÜLL IN DEN PAPIERKORB!

11 PLEASE SAVE THE ENERY ! BİTTE SPAREN ENERGİE!
ENERJİYİ TASARRUFLU KULLANALIM! PLEASE SAVE THE ENERY ! BİTTE SPAREN ENERGİE!

12 SUYU TASARRUFLU KULLANALIM !
PLEASE SAVE THE WATER ! BİTTE SPAREN SİE WASSER!

13 LÜTFEN, KLOZETE PEÇETE ATMAYINIZ!
PLEASE, DON’T THROW PAPER IN THE TOİLET! BITTE, NİCHT WERFEN PAPER İN DER TOİLETTE!

14 Yer yüzünün % 70 i suyla kaplı olmasına rağmen ,ancak % 1 i kullanılabilir durumdadır. Bugün dünyada 1.5 milyar insan su bulmada güçlük çekmekte.2.5 milyar insan ise sağlıksız su kullanmaktadır . Our planet is covered with 70% of water but we can use just 1 % of it. Over 1,5 million people can not find water. Aprx 2,5 million pepole drinking dirty water. Unser Planet wird mit 70% Wasser bedeckt, aber wir können nur 1% davon verwenden. Mehr als 1,5 Millionen Menschen können nicht Wasser zu finden. 2,5 Millionen Menschen trinken verschmutztes Wasser.

15 SU SIZINTILARINI EN KISA SÜREDE RESEPSİYONA
0’I TUŞLAYARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ. AS SOON AS YOU CAN REPORTED WATER LEAKS RECEPTİON BY DİALİNG 0. SOBALD SİE KÖNNEN WASSERLECKS EMPFANGSBERİCHT UNTER DER RUFNUMMER 0.

16 ÇÖPLERİNİZİ ODALARDA BULUNAN
ORGANİK VE İNORGANİK ÇÖP KOVALARINA ATINIZ! PLEASE SPERATE YOUR GARBAGES AND PUT THEM IN OUR ORGANIC AND IN ORGANIC BOXES. BİTTE TRENNEN SİE IHR GARBAGES UND SİE İN UNSER ORGANİSCHES ALS AUCH İN ORGANİSCHEN BOXEN. INORGANIC ORGANIC

17 PLEASE SEPERATE YOUR GARBAGE!
ATIKLARINIZI AYRIŞTIRARAK UYGUN ÇÖP KOVALARINA ATINIZ! PLEASE SEPERATE YOUR GARBAGE! BITTE, SEPARATE IHREN MÜLL!

18 LÜTFEN,PİLLERİ ATIK PİL KUTUSUNA ATALIM!
PLEASE,YOU THROW BATTERY INTO THE BATTERY PACK. BITTE, WERFEN SİE BATTERİE İN DAS BATTERİEPACK .

19 ODADAN AYRILIRKEN LÜTFEN PERDELERİ KAPALI TUTUNUZ!
PLEASE, YOU CLOSE THE CURTAINS WHEN YOU LEAVE THE ROOM! BİTTE, DU DİE VORHÄNGE WENN SİE DEN RAUM ZU VERLASSEN!

20 KİMYASAL VE SU TASARRUFU İÇİN ÇARŞAF
VE HAVLULARINIZI 2 GÜNDE BİR DEĞİŞTİRİYORUZ. WE REPLACE YOUR BED SHEETS 2 DAYS. WİR ERSETZEN IHRE BETTWÄSCHE 2 TAGE.

21 ANTALYADA BULUNAN BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ / ANTALYA'S ENDEMİC PLANTS
Olimpos safranı ; Antalya’nın nadir güzelliklerindendir. Günümüze kadar bilinen tek yayılış bölgesi Olimpos Beydağları Milli Parkı’dır. Son dönemde yaşanan turizm ve yapılaşma baskısı türün nesli üzerindeki en ciddi engeldir. Crocus wattiorum: Antalya is one of rare beauty. Up to date only known distribution area of Olympos Bey Mountains National Park. The recent edition of the tourism and construction on the extinction of species is the most serious obstacles. Side Canavar Otu ; Side Canavarotu ülkemizde sadece Side (Manavgat) deniz kumullarında yayılış gösterir. Plaj bölgesindeki bilinçsiz genişleme bu türün gelecek nesilleri üzerindeki en önemli engeldir. Orobanche sideana : Side Canavar otu our country only Side (Manavgat) shows the distribution of marine sand dunes. Beach unconscious expansion of this species in future generations is the most important obstacle on . Kaputaş Andızotu (Inula sechmenii); Zengin biyolojik çeşitliliğimizin göstergelerinden biri de Kaputaş Mağarası ve yakın çevresinde bulunan Kaputaş Andızotu’dur. Bu tür, dünya üzerinde sadece bu bölgede yayılış gösterir. Inula sechmenii : One of the indicators of the rich biodiversity in and around the cave Kaputaş Kaputaş is Andızotu. This species is spread over the world in this area only.

22 Kemer Orkidesi ; Kemer orkidesi dünyada sadece Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yayılış gösteren bir bir türdür. Salep elde etmek amacıyla bilinçsiz yumru sökümü ve doğal alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle yakın gelecekte doğadan tamamen silineceği, neslinin yok olacağı tahmin ediliyor. Ophrys climacis: Kemer Antalya, Kemer district of orchids in the world, which spread in only one species. In order to obtain Sahlep unconscious lump removal and destruction of natural areas in the near future will be completely erased from nature, is expected to be extinct. Kangay ; Antalya’daki 44 kritik olarak tehlike altındaki bitki türüden biri de Kangay’dır. Yeni tarım alanlarının bilinçsiz açılması türün yakın gelecekte neslini tüketecek. Rhaponticoides hierroi: 44 in Antalya critically endangered plant species is one of the Kangay. Opening a new type of agricultural land in the near future generations unconscious to consume.

23 ÇEVREDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL YERLERİ ZİYARET ETTİNİZ Mİ
ÇEVREDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL YERLERİ ZİYARET ETTİNİZ Mİ? HAVE YOU VISIT HISTORICAL , CULTURAL AND NATURE AREAS SURROUNDING? HABEN SIE BESUCHEN HİSTORİSCHEN, KULTURELLEN UND NATÜRLİCHEN GEBİETEN UMGEBUNG?

24 KALEİÇİ

25 KARAİN MAĞARASI

26 SIDE

27 OLYMPOS

28 KÖPRÜLÜ KANYON

29 MANAVGAT WATERFALL MANAVGAT WASSERFALL

30 ALANYA CASTLE DİE BURG VON ALANYA

31 MANAVGAT BAZAAR

32 EVRENSEKİ CULTURE HOUSE
EVRENSEKİ KULTURHAUS

33 ÇEVREYE VERDİĞİNİZ ÖNEM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
ÇEVREYE VERDİĞİNİZ ÖNEM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. WE THANK YOU FOR, GIVING IMPORTANCE OF ENVIRONMENT. WIR DANKEN IHNEN FÜR, Geben BEDEUTUNG DER UMWELT.


"Sevgili misafirlerimiz;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları