Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fizyoloji 2015 Arş. Gör. Vet. Hek. Sümeyra Kayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fizyoloji 2015 Arş. Gör. Vet. Hek. Sümeyra Kayan."— Sunum transkripti:

1 Fizyoloji 2015 Arş. Gör. Vet. Hek. Sümeyra Kayan

2  Her bir göz  Bir mercek sistemine  Bir reseptör tabakasına  Uyarıları beyne ileten bir sinir sistemine sahiptir.

3 Gözün Eksternal Anatomisi  Gözün dıştaki koruyucu tabakası sklera, ışınların göze girdiği saydam korneayı oluşturmak için öne doğru modifiye olmuştur  Pupil irisin merkezindeki açıklığı oluşturur  Limbus ise sklera ile iris arasındaki sınırı teşkil eder  İris gözün renginden sorumlu olan bölümdür

4 KorneaLens  Gözde en büyük kırılma korneanin ön yüzünde olur  Kan damarlari bulunmaz,ışığın engelsiz geçmesini saglar.  Gözün kırma kuvvetinin üçte ikisi korneaya aittir.  Korneanin sagladigi kırma miktarı sabittir.  Avaskülerdir.  Lensin bir kapsülü, bir epitel hücre tabakasi ve saydam lifler sistemi vardir. Devamli yeni lifler,olusturulur.  Akomodasyon yapmayan lens gözün kirma kuvvetinin üçte birini saglar.  Lensin eğriliğinin artmasi onun kırıcı kuvvetini arttirir.

5  Gözün mercek sistemi dört kırıcı geçis yüzeyinden olusmaktadir: (1) Hava ve korneanin ön yüzü arasindaki geçis yüzeyi (2) Korneanin arka yüzü ve humör aköz arasindaki geçis yüzeyi (3) Humör aköz ile göz merceginin ön yüzü arasindaki geçis yüzeyi (4) Mercegin arka yüzü ile korpus vitreum arasindaki geçis yüzeyi  Havanin kirma indeksi 1; korneanin 1,38; aköz humörün 1,33; seffaf mercegin (ortalama) 1,40; ve vitröz humörün 1,34'dür.

6  6 m' den daha yakında olan nesnelerin net görülebilmesi için lens ile retina arasındaki uzakligin arttırılmasi veya lensin egrilik veya kırma gücünün arttırılmasıdır  Akomodasyon üç bileseni olan bir refleksle olusur A.lensin egriliginin arttırılması, B. pupilla konstriksiyonu, C. konvergens

7

8  Silyer kas,beyin sapındaki 3.kafa çiftinin çekirdeğinden göze iletilen parasempatik sinir sinyalleriyle denetlenir.  Akkomodasyon 1-Parasempatik sinirlerin uyarılmasıyla, 2-silyer kasın kasılmasına, 3-lens bağlarının gevsemesine, 4-lensin kırma gücünün artmasına yol açar

9  Pupillayi halka seklinde çevreleyen M. constrictor iridisin lifleri kasılınca, göz bebegi her yönden daralır (miyosis).  Pupillanin genislemesi (midriasis) ise irisde radiyer dogrultuda seyreden M. dilatator iridisin kasılmasi ile saglanir. Her iki kasin yapisinda düz kas lifleri bulunur.  Yakına bakma esnasinda akomodasyonun artmasiyla beraber, pupilla da daralir.  Uzaga bakarken akomodasyonun azalmasiyla, pupilla genisler.  Bu sekilde, pupillanın uzaklıga uyarak çapının degismesine akomodasyon reaksiyonu denir.

10

11  Her iki gözü cisim üzerine fokuslayabilmek için iki gözün bakışı başın merkezine dogru kayar.

12 Hipermetropi:  Göz küresinin ekseni gözün kırma gücüne göre normalden kısadir ya da Gözün kırma kuvveti normalden düsük oldugundan sonsuzdan paralel gelen ışınlar retina arkasında odaklanir.  Bozukluk odak uzaklığını kısaltarak gözün kırma gücüne yardım eden konveks merceklerle düzeltilebilir.

13  Akomodasyon kuvvetinin yas ilerledikçe azalması, hemen hemen akomodasyon yetenegini kaybetmesi durumudur.  Nedeni, lensin dış tabakalarının gittikçe yoğunlaşması ve proteinlerinin ilerleyici denatürasyonu sonucu esnekliğini kaybetmesidir.

14  Miyopi'de (yakın görme) gözün ön-arka çapı normalden daha uzundur.  Genç ergin insanlarda ders çalışma gibi yoğun, yakın mesafede çalışmalar miyopinin gelişmesini hızlandırır  Bu kusur paralel ışık ışınlarını göze girmeden önce hafifçe ayrıştıran bikonkav merceklerle düzeltilebilir

15

16 Astigmatizma  Kornea eğriliginin üniform olmadığı sık rastlanılan bir durumdur.  Bir meridyendeki eğrilik diğerlerinkinden farklı olduğu zaman, o meridyende kırılan ışınlar farklı bir odağa gideceğinden retinadaki görüntünün o kısmı bulanır.  Astigmatizma genellikle bütün meridyenlerde kırılmayı eşitleyecek sekilde yerleştirilen silindirik merceklerle düzeltilebilir

17  Özellikle yaşlılarda görülen bir göz bozukluğudur.  Mercekte bulutsu veya opak alan olarak tanımlanır.  Işık geçişini azalttığından merceğin cerrahi olarak çıkarılmasıyla durum düzeltilebilir

18 İntraoküler basınç  (ort: 15) mmHg  Patolojik artış (glukom) – görme kaybı

19

20  Renk körlüğünü saptamak için çok sayıda test bulunmaktadır  En sık kullanılan rutin testler ip-eşleme testi ve İshihara kartlarıdır  İlk testte kişiye çeşitli renklerde iplerden oluşan bir yumak verilir ve bu yumaktaki ipleri eşlemesi istenir  İshihara kartları ile buna benzeyen çok renkli kartlara renkli beneklerden yapılmış şekiller basılı olup zeminine benzer büyüklükte renkli beneklerden oluşur  Şekillerde kullanılan renkler renk körü bir kişiye zeminle aynı görülecek şekilde seçilmiştir

21  Renk körü olan bazı bireyler bazı renkler arasında ayrım yapamazken diğer bireylerde sadece bir renk zayıflığı bulunur ◦ –anomali son eki renk zayıflığını gösterirken – anopi son eki renk körlüğünü gösterir ◦ Prot-, döter- ve tri- ön ekleri sıra ile kırmızı, yeşil ve mavi koni sistemlerinin kusurunu gösterir  Renkli görmenin normal olduğu kişilerde protoanomali, döteranomali ve tritanomali bulunan bireylere trikromat denir; ◦ bunlarda 3 koni sisteminin tümü vardır fakat bu sistemlerden bir tanesi zayıf olabilir

22  Dikromatlar sadece 2 koni sistemine sahip kişilerdir; bunlarda protoanopi, döteranopi veya tritanopi bulunabilir  Monokromatlarda yalnız tek bir koni sistemi vardır veya bazı durumlarda görüldüğü gibi konilerin tümü doğumalık olarak bulunmaz  Dikromatlar sadece 2 temel rengi karıştırarak kendi renk spektrumlarını eşleştirebilirken monokromatlar sadece tek bir temel rengin yoğunluğunu değiştirerek bunları eşleştirir

23  Renk görmenin anormal olması beyaz ırkın erkeklerinde %8, kadınlarında %0.4 kadar bir oranda görülür  Bu anormallikler resesif ve X’e bağlı karekterler olarak katılır. Dolayısıyla X’ e bağlı renk körlüğü kuşaktan kuşağa geçer ve her ikinci kuşak erkeklerinde görülür

24

25  Normal renk görmesi olanlar 8, Kırmızı-Yeşil renk algılama bozuklugu olanlar 3 okurlar. Tam renk körlüğü olanlar hiçbir rakam seçemezler. Normal renk görmesi olanlar 5, Kırmızı-Yeşil renk algılama bozuklugu olanlar 2 okurlar. Tam renk körlüğü olanlar hiçbir rakam seçemezler. Normal renk görmesi olanlar 26 okurlar. Protanopisi veya kuvvetli protanomalisi olanlar 6 rakamını görebilirler. Zayıf protanomaliler 2 rakamını zor da olsa seçebilirler ama 6 rakamı çok daha belirgindir. Döteranopisi veya kuvvetli döteranomalisi olanlar 2 rakamını görebilirler. Zayıf döteranomaliler 6 rakamını zor da olsa seçebilirler ama 2 rakamı çok daha belirgindir.

26  Bir cismin iki ayrı noktasını ayrı ayrı görebilmek ve bu şekilde cismin tüm ayrıntılarını tanıyabilme yeteneği  Max görme keskinliğine sahip kişi 1 mm uzaklıkta olan iki noktayı 10 m mesafeden ayırtedebilir  Klinikte görme keskinliğinin saptanmasında en sık kullanılan yöntem hemen herkesin bildiği, 20 ft (6 m) uzaklıktan okunan Snellen harf tablosudur

27  Teste alınan kişi bu tabloda ayırdedebildiği en küçük sırayı yüksek sesle okur  Testin sonucu ondalık kesirle gösterilmekte olup kesrin paydası kişinin tabloyu okuduğu mesafe olan 20'dir  Kesrin payı ise o kişinin okuyabildiği en küçük sıranın, normal bir kişi tarafından okunabildiği en uzak mesafedir

28  Normal görme keskinliği 20/20 olup görme keskinliği 20/15 olan bir kişi normalden daha iyi görmekte iken görme keskinliği 20/100 olan bir kişide görüş normalin altındadır  Snellen tabloları hazırlanırken normal bir kişinin 20 ft mesafeden okuyabileceği en küçük satırdaki harflerin boyları 5 dakikalık bir görme açısına karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir

29  Direkt oftalmoskopi Hastanın sağ gözüne, hekim sol gözle bakacak şekilde oftalmoskopu yerleştirir. Hasta nazal tarafa baktığında optik disk tam karşıda görülür. Retinanın bütünü ve damar yapısı incelenerek kanama, eksüda, pigmentasyon olup olmadığı araştırılır.

30 Sistemik hipertansiyon Glokom Diyabet Kafa içi basınç artışı sendromu Retinitis pigmentosa Makular dejenerasyon

31

32 Makular dejenerasyonDiyabet Glokom

33  Makula gözün arkasında retinanın merkezidir. Gözün arkasında bulunan sinir tabakası, retinada bulunan makula (sarı nokta) merkezi görmenin %90'ını sağlamaktadır.

34  Makula dejenerasyonunun (sarı nokta hastalığı ) iki tipi vardır; Kuru tip : Retina tabakaları altında lipid meteryal birikmesiyle oluşur. Daha yavaş ilerler ve uzun sürede görme azalmasına yol açar. Yaş tip: Hasta bölgede oluşan bozuk kılcal damarların makulaya ilerlemesiyle oluşur. Bu tip ani görme kaybına neden olabilir.

35  Genellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde, birinci derece akrabasında makula dejeneresansı olan her dört kişiden birinde bu hastalık ortaya çıkabildiği gibi, kadınlar aynı yaştaki erkeklerden daha yüksek oranda risk altındadır.  Ayrıca diabet, hipertansiyon, sigara kullanımı, ultraviyole ışığı, açık renkli göz, damar sertliği, kalp büyümesi, vitamin eksikliği gibi etkenler de risk grubuna girmektedir.

36

37 Tek gözünüzü kapatın.Açık olan gözünüzle ortadaki noktaya düz bakın.  Noktaya bakarken etrafındaki tüm çizgilerin düz ya da bozulmuş, bulanık ya da karanlık olup olmadığını kontrol edin.  Aynı işlemi diğer gözünüzle tekrarlayın.Testin bir bölümünün dalgalı, bulanık ya da karanlık görülmesi durumunda teşhis desteklenir

38  Görme alani, belli bir anda bir göz tarafindan görülen görüs alanidir.  Göme alani tesbiti perimetre ile yapilir.  Homonim:Her iki görme alanlarının aynı tarafın kör olması  Hemianopsia: Yarım körlük  Heteronim: Görme alanlarının aksi yanlarının körlüğü

39  Perimetreler 1. Statik (Bilgisayarlı) 2. Kinetik (Landolt perimetresi)  Renksiz ve Renkli görme alanı  Kör nokta tesbiti

40 Skotom: Görme alanında, optik disk dışında bulunan diger kör noktalara denir. Nedenleri:  Glokom (göz küresi içinde çok fazla sıvı basıncı olmasi  Retinadaki alerjik reaksiyonlar  Kursun zehirlenmesi  Aşırı tütün kullanımı gibi toksik koşullarda optik sinir hasarı meydana gelir. Retinitis Pigmentosa Hastaligi: Perimetre ile teshis edilir.  Retinanın bazı bölümleri dejenere olmus ve dejenerasyona uğrayan alanlarda aşırı miktarda melanin pigmenti depolanmistir. Retinanin periferinden baslayip, merkeze kadar ilerleyebilen körlüğe yol açar

41


"Fizyoloji 2015 Arş. Gör. Vet. Hek. Sümeyra Kayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları