Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi: Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi: Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisi."— Sunum transkripti:

1

2 Sınıf Yönetimi

3 Sınıf Yönetimi: Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisi olarak tanımlanır.

4 Etkili bir öğretmen,

5 ☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Değerleri güçlü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen,

6 ☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

7 6 Dikkat! Kısır Döngü Öğrenci bilginin önemli olduğuna inanmıyorsa Öğrenci ders etkinliklerine katılmaz ve ders çalışmaz Başarı düşer, statü kaybı olur ve öğrenci dışlanır Öğretmen çalışmayan öğrenciden hoşlanmaz

8 SINIF YÖNETİMi YAKLAŞIMLARI

9 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder. * Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. 8

10 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır. * Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. 9

11 * Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. 10

12 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. 11

13 * Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. 12

14 Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının üç temel amacı vardır: Fiziki Değişkenler

15 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak. 2. Ö ğ r e n c i l e r i f i z i k s e l o l a r a k d a h a r a h a t h i s s e t t i r m e k. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

16 Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir. Sınıfın Büyüklüğü

17 Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

18 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

19 Renk Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

20 Kar am sar Sakinlik Güç Güven Rahatlatıcı

21 Temizlik ve Havalandırma Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

22 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir. İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

23 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

24 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

25 SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMA Öğretmenin sınıfta disiplinin sağlaması iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan biri sorun ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler diğeri ise sorun ortaya çıktıktan sonra nasıl tepki gösterileceği ile ilgilidir.

26 25 Yaramazlığın Hedefleri Yaramazlığı bırakıp tekrar başlıyorsa, öğretmeni takip ederek yaramazlık yapıyor Dikkat çekme Sıkılma,anlamsızlık duygusu,sevgi ihtiyacı Yaramazlığı durdurmayı reddediyor veya miktarını artırıyor Güç ya da yetki mücadelesi Tehdit edilmiş hissetme İşbirliğini,katılımı reddediyor, gerçekçi hedefler belirleyemiyor Yetersizlik Güçsüz hissetme Düşmanca davranıyor, sık şikayet ediyor Öç alma İncinme, adaletsizlik hissetme

27 Disiplin Sorununa Tepki (müdahale) Yöntemleri: ; 1. Görmezlikten gelmek 2. Fiziksel yakınlık 3. Göz teması ve sözsüz uyarıcılar kullanmak 4. Güçlü vazgeç ifadeleri kullanmak 5. Öğrenciyi yalnız bırakmak veya yerini değiştirmek

28 Disiplin Sorununa Tepki (müdahale) Yöntemleri: : 6. Sözel azarlama veya mesajlar vermek 7. Eleştirmek 8. Sessizlik zamanı vermek 9. Ceza vermek 10. Öğrenci ile bireysel konuşmak

29 -Hiperaktiflik -Dinlememe -Okuldan nefret etme -Düşmanca tepkiler -Agresiflik -Saldırganlık ve öfke -Kavga etme -Arkadaşlarına hükmetme -Okul malına zarar verme -Kaba ve müstehcem dil -Düşünmeden hareket etme Kontrolsüzlükten Kaynaklanan Olumsuz Davranışlar

30 Aşırı Kontrolden Kaynaklanan Olumsuz Davranışlar: -Uç noktalarda utangaçlık -Öz güven eksikliği -okul fobisi -Yalnız kalma isteği -Ürkeklik -Konuşmama -Hayallere dalma -Öğrenmeye karşı zayıf güdü -Yersiz kaygılanma

31 Öğrencilerinin davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmen, önce kendi davranışlarını gözden geçirip değiştirmeye istekli olmalıdır.

32 Olumsuz Pekiştirme Prensibi Öğrencinin, istenilen şekilde davranarak hoş olmayan bir durumdan sakınmasını veya hareketi geliştirerek düşmanca bir ortamdan kaçmasını sağlamak. Davranış Değiştirme Teknikleri Yeni bir davranış geliştirmek İpucu Prensibi Öğrenciye, yanlış yapmasını beklemeden, zamanında bir ipucu vererek doğru davranmasını sağlamak..

33 Pekiştirmeyi Azaltma Prensibi Öğrencideki yerleşmiş iyi bir davranışı ödülsüz veya az ödülle sürdürmek için, doğru davranıştan önce uzunca bir süre doğru tepkiler vermeli. Davranış Değiştirme Teknikleri Yeni bir davranışı güçlendirmek Değişik Pekiştireçler Prensibi Çocuğun belli bir hareketini geliştirmek veya artırmak için, çocuk belirli aralıklarla ödüllendirilmelidir.

34 Davranış Değiştirme Teknikleri Uygun olmayan bir davranışı durdurma Doyum Prensibi Bir çocuğun istenmeyen bir hareketini durdurmak için, ondan usanıncaya kadar yapmasına karışmamak, ilgilenmemek bir yoldur. Alternatif Davranış Prensibi İstenmeyen bir davranış yerine, ona zıt alternatif bir davranışı ödüllendirme

35 Her Anahtarın Farklı Bir Kilidi Vardır.

36

37 36 ÖĞRENCİLERİNİZLE DİYALOG EMPATİ (Karşılıklı Anlayış) (Karşılıklı Anlayış) DUYGUSAL BANKA HESABI


"Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi: Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları