Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetimi

2 Sınıf Yönetimi: Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisi olarak tanımlanır.

3 Etkili bir öğretmen,

4 ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü,
☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen, ☺ Değerleri güçlü,

5 ☺Rehber ve yönlendiricidir.
☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

6 Dikkat! Kısır Döngü Öğrenci bilginin önemli olduğuna inanmıyorsa
Öğrenci ders etkinliklerine katılmaz ve ders çalışmaz Öğretmen çalışmayan öğrenciden hoşlanmaz Başarı düşer, statü kaybı olur ve öğrenci dışlanır

7 SINIF YÖNETİMi YAKLAŞIMLARI

8 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder.
* Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. Geleneksel Yaklaşım

9 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır.
* Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. Tepkisel Yaklaşım

10 * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır.
* Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. Önlemsel Yaklaşım

11 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. Gelişimsel Yaklaşım

12 * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.
* Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. Bütünsel Yaklaşım

13 Fiziki Değişkenler Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının üç temel amacı vardır:

14 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak.
2. Öğrencileri fiziksel olarak daha rahat hissettirmek. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

15 Sınıfın Büyüklüğü Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir.

16 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta,
Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

17 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

18 Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

19 Sakinlik İyimser Güç Güven
Rahatlatıcı Karamsar

20 Temizlik ve Havalandırma
Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

21 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

22 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

23 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez.
330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

24 SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMA
Öğretmenin sınıfta disiplinin sağlaması iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan biri sorun ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler diğeri ise sorun ortaya çıktıktan sonra nasıl tepki gösterileceği ile ilgilidir.

25 Yaramazlığın Hedefleri
Yaramazlığı bırakıp tekrar başlıyorsa, öğretmeni takip ederek yaramazlık yapıyor Dikkat çekme Sıkılma,anlamsızlık duygusu,sevgi ihtiyacı Yaramazlığı durdurmayı reddediyor veya miktarını artırıyor Güç ya da yetki mücadelesi Tehdit edilmiş hissetme İşbirliğini,katılımı reddediyor, gerçekçi hedefler belirleyemiyor Yetersizlik Güçsüz hissetme Düşmanca davranıyor, sık şikayet ediyor Öç alma İncinme, adaletsizlik hissetme

26 Disiplin Sorununa Tepki (müdahale) Yöntemleri:
; 1. Görmezlikten gelmek 2. Fiziksel yakınlık 3. Göz teması ve sözsüz uyarıcılar kullanmak 4. Güçlü vazgeç ifadeleri kullanmak 5. Öğrenciyi yalnız bırakmak veya yerini değiştirmek

27 Disiplin Sorununa Tepki (müdahale) Yöntemleri:
6. Sözel azarlama veya mesajlar vermek 7. Eleştirmek 8. Sessizlik zamanı vermek 9. Ceza vermek 10. Öğrenci ile bireysel konuşmak

28 Kontrolsüzlükten Kaynaklanan Olumsuz Davranışlar
Hiperaktiflik Dinlememe Okuldan nefret etme Düşmanca tepkiler Agresiflik Saldırganlık ve öfke Kavga etme Arkadaşlarına hükmetme Okul malına zarar verme Kaba ve müstehcem dil Düşünmeden hareket etme

29 Aşırı Kontrolden Kaynaklanan Olumsuz Davranışlar:
-Uç noktalarda utangaçlık -Öz güven eksikliği -okul fobisi -Yalnız kalma isteği -Ürkeklik -Konuşmama -Hayallere dalma -Öğrenmeye karşı zayıf güdü -Yersiz kaygılanma

30 Öğrencilerinin davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmen, önce kendi davranışlarını gözden geçirip değiştirmeye istekli olmalıdır.

31 Davranış Değiştirme Teknikleri Yeni bir davranış geliştirmek
Öğrencinin, istenilen şekilde davranarak hoş olmayan bir durumdan sakınmasını veya hareketi geliştirerek düşmanca bir ortamdan kaçmasını sağlamak. Olumsuz Pekiştirme Prensibi İpucu Prensibi Öğrenciye, yanlış yapmasını beklemeden, zamanında bir ipucu vererek doğru davranmasını sağlamak..

32 Davranış Değiştirme Teknikleri Yeni bir davranışı güçlendirmek
Öğrencideki yerleşmiş iyi bir davranışı ödülsüz veya az ödülle sürdürmek için, doğru davranıştan önce uzunca bir süre doğru tepkiler vermeli. Pekiştirmeyi Azaltma Prensibi Çocuğun belli bir hareketini geliştirmek veya artırmak için, çocuk belirli aralıklarla ödüllendirilmelidir. Değişik Pekiştireçler Prensibi

33 Davranış Değiştirme Teknikleri Uygun olmayan bir davranışı durdurma
Bir çocuğun istenmeyen bir hareketini durdurmak için, ondan usanıncaya kadar yapmasına karışmamak, ilgilenmemek bir yoldur. Doyum Prensibi İstenmeyen bir davranış yerine, ona zıt alternatif bir davranışı ödüllendirme Alternatif Davranış Prensibi

34 Her Anahtarın Farklı Bir Kilidi Vardır.

35 Gökkuşağını güzel kılan; tek bir renk değil, tüm renklerin bir araya gelmesidir.

36 ÖĞRENCİLERİNİZLE DİYALOG
EMPATİ (Karşılıklı Anlayış) DUYGUSAL BANKA HESABI


"Sınıf Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları