Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji Transferi ile İlişkili Türk Patent Enstitüsü Faaliyetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji Transferi ile İlişkili Türk Patent Enstitüsü Faaliyetleri"— Sunum transkripti:

1 Teknoloji Transferi ile İlişkili Türk Patent Enstitüsü Faaliyetleri
Dr. İbrahim Yaşar Başkan Yardımcısı Türk Patent Enstitüsü 1

2 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Fikri Mülkiyet Pazarı Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi YOİKK Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi Patent Kanunu Hezarfen Projesi İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 2016 (ISIF’16) Teknoloji Transferi ile Dolaylı İlişkili Faaliyetler 2011/104 Sayılı BTYK Kararları Patent Teşvikleri Teknoloji Bankası

3 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin izlenmesi (TPE tarafından düzenli olarak) lisans gelirlerinin artırılması için mekanizmaların oluşturulması (kurumlar arası eşgüdüm içinde) BTYK’na gelişmelerin raporlanması

4 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler Teşvik
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Teşvik Sınai mülkiyetlerin ticarileşmesi ile ilgili teşvik mekanizmaları Geliştirilmesi (YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi ile eşgüdüm halinde) Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Teşviği (6518 Sayılı Kanun - 19 Şubat (Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5B)

5 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler Takip
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Takip Sınai mülkiyetlerin ticarileşmesine yardımcı verilerin temini (Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb.) Bilgilendirme Ticarileşme ile ilgili konularda yayınlar Teknoloji Transfer Platformu (www.teknolojitransferi.gov.tr)

6 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Teşvik (6518 Sayılı Kanun - 19 Şubat 2014) İncelemeli Patent Belgeli Faydalı Model Belgeli (araştırma raporu ) İkincil Düzenleme (Tebliğ) TPE’ye Kayıt/Bildirim Zorunluluğu (takip/kontrol amacıyla) (Devir ve lisans verme) tarihinden itibaren yürürlükte (An itibari il 9 adet başvuru)

7 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler Teşvik
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Teşvik Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların Kiralanması / Lisanslanması Devri / Satışı Türkiye’de seri üretimi ve pazarlanması Türkiye’deki üretim sürecinde kullanılarak üretilen ürünlerin (buluşa atfedilen kısmının) satışı % 50’si kurumlar ve gelir vergisinden muaf

8 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Takip Enstitü içi verilerin derlenmesi ve detaylandırılması Enstitü dışı verilerin toplanması ve derlenmesi (kurumlar arası bilgi paylaşımı vb.) Anket ve analiz çalışmaları Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

9 www.teknolojitransferi.gov.tr İçerik
Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler 2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme)

10 İçerik Teknoloji Transferi ile Doğrudan İlişkili Faaliyetler
2011/108 Sayılı BTYK Kararı (Teşvik / Takip / Bilgilendirme) Lisans / Devir Verme Teklifleri Lisans / Devir Alma Teklifleri Koruma Süresi Dolan Buluşlar / Tasarımlar Teknoloji Paydaşları Yayınlar Ticarileşme Hikayeleri İstatistikler Etkinlikler Haberler E-Bülten

11

12 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM)
ÇALIŞTAY Üniversitelerde Patent ile ilgili Fikri Mülkiyet Eğitimlerinin Nasıl Entegre Edileceği (Avrupa Patent Akademisi, 2006 Mart, Berlin) ulusal patent ofisleri, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri EPO temsilcileri, “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması” (Avrupa Patent Akademisi çalıştay çıktıları neticesinde)

13 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM)

14 17 Haziran 2010 tarihinde Viyana’da Yol Haritası İlerleme Konferansı
Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM) Ulusal Koordinatör Yönlendirme Komitesi TPE Başkanı 7 Bölge Koordinatörü, 27 Üniversite Temsilcisi, 1 YÖK Temsilcisi ve 4 TPE Temsilcisi 17 Haziran 2010 tarihinde Viyana’da Yol Haritası İlerleme Konferansı Ülke İlerleme Raporlar (karşılaşılan sorunları tartışmak katılımcı ülkeler arasında tecrübe paylaşımı sağlamak) Türkiye ve İspanya yol haritasını başarıyla uygulayan iki ülke olarak değerlendirilmiştir.

15 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM)

16 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM)

17

18

19 Protokol kapsamında (hizmetler): Koordinatör Görevlendirildi.
Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi (TPE-EPO-OHIM) Protokol kapsamında (hizmetler): Koordinatör Görevlendirildi. İhtiyaç analizi raporu ve bir eylem planı Patent Ön Araştırma Eğitimi (24-27 Kasım 2014) Tüm üniversitelere yazı yazılarak her üniversiteden bir temsilcinin katılımı ile Yönlendirme Komitesi oluşturulacaktır. 140 Üniversite temsilci bildirmiştir. Diğer Üniversity Öğrenci Kulüpleri Zirvesi (EPO-TPE) Üniversiteler için Sınai Mülkiyet Politika Rehberi Çalıştayı (WIPO-TPE)

20 YOİKK Teşvik Çalışmaları
(Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi) ( :6 Nolu Eylem) Sorumlu Kuruluş - Türk Patent Enstitüsü Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının ücretlendirme politikalarında şahıs, KOBİ ve üniversite uygulamasına geçilmesine yönelik analiz yapılması ve raporlanması Rapor: İkincil mevzuatta yapılabilecek ücret değişikliklerine yönelik bir çalışma raporu hazırlandı farklı ücret uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nca TPE’ye yetki verilmesi 

21 Patent Kanunu-Temel Değişiklikler
Üniversite Buluşları: Buluş sahibi tarafından yükseköğretim kurumuna bildirim zorunluluğu Yükseköğretim kurumunun, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunma hakkı Buluş sahibinin itiraz hakkı (buluşun serbest buluş olduğu konusunda) Yükseköğretim kurumunun itiraza cevap zorunluluğu (yazılı gerekçe ile) Yükseköğretim kurumunun hak sahipliğinden vazgeçme hakkı (hak sahipliğini buluş sahibine teklif etme zorunluluğu) İnhisari olmayan kullanma hakkını (uygun bir bedel karşılığında) saklı tutma hakkı

22 Patent Kanunu-Temel Değişiklikler
Üniversite Buluşları: Yükseköğretim kurumunun buluş sahibinin uğradığı zararı tazmin yükümlülüğü (başvuru veya patent hakkının sona ermesi durumunda) yükseköğretim kurumu ve buluş sahibi arasındaki gelir paylaşımı (buluş sahibine gelirin en az üçte biri verilecek şekilde yönetmeliğe uygun olarak belirlenir) Öğretim elemanlarının/stajyerlerin/öğrencilerin diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, sözleşme hükümleri esas alınır

23 Patent Kanunu-Temel Değişiklikler
Şekli eksiklik giderme süresi kısalacak (Bildirim tarihinden itibaren 3 ay yerine 2 ay) Patent başvurusuna itiraz imkanı gelecek (Mevcut durumda araştırma raporuna itiraz mümkün) Araştırma talebi süresi kısalacak (Başvuru/rüçhan tarihinden itibaren 15 ay yerine şekli uygunluk bildiriminden itibaren 6 ay içinde) İnceleme talebi sınırı kalkacak Mevcut durumda 3 defa ile sınırlı, Gerekli görüldükçe (uzman nihai kararını verene kadar) inceleme talebi yenilenebilecek Belge yayını 2 aşamalı olacak İlk belge yayını (İnceleme raporu olumlu ise) yapılacak İtiraz (varsa) ilk belge yayınından sonra yapılacak İtiraz kurul tarafından değerlendirilecek Nihai belge yayını yapılacak

24 Patent Kanunu-Temel Değişiklikler
İncelemesiz patent sistemi kalkacak faydalı Modele araştırma raporu düzenlenecek Şekli uygunluk bildiriminden itibaren 3 ay içinde araştırma talebi yapılacak Araştırma raporu yayımlanacak İtiraz (varsa) araştırma raporuna yapılacak Enstitü, araştırma raporu ve varsa itirazları değerlendirerek belge verip vermemeye karar verecek

25 Patent Kanunu-Temel Değişiklikler
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Sınai mülkiyete konu olan / olabilecek varlıkların ve kullanım şekillerinin tespiti, ilgili sektörlerin takibi, etüt çalışmaları gibi faaliyetler Sınai mülkiyet varlıklarının değerlerinin tespiti Yenilik ve teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme faaliyetleri Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verilerin toplanması, tasnifi ve yayını Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık

26 Hezarfen Projesi Hezarfen: Bin ilim bilen
Amaç: KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini artırmak ve sınai mülkiyet haklarının etkin kullanımını sağlamak Hollanda Patent Ofisi ve Hollanda’dan danışmanlık firmasıyla 2006 yılında geliştirildi 2007 yılında ilk uygulama: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde TPE, KOSGEB ve illerin ticaret ve sanayi odaları işbirliğiyle 2010 yılında projeye tasarım bileşeni eklendi

27 Hezarfen Projesi-Hedefleri
KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlarda sınai mülkiyet haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak KOBİ’lerin patent dokümanlarında yer alan bilgileri kullanarak, karşılaşılan teknik problemlere çözümler üretmelerini sağlamak KOBİ’lerin teknoloji trendlerini ve rakiplerini takip edebilmesini sağlamak KOBİ’lerin tasarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tasarımcılar ile buluşmalarının sağlanması

28

29

30

31

32

33

34


"Teknoloji Transferi ile İlişkili Türk Patent Enstitüsü Faaliyetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları