Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir."— Sunum transkripti:

1

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

3

4 AMAÇLAR Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

5 AMAÇLAR : Öğretmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

6 Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek AMAÇLAR :

7

8 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek. 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılında; Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavları 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. İkinci Dönem merkezi sistem ortak sınavları 28-29 Nisan 2014 tarihinde yapılacaktır. SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

9 TEOG Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

10 Ortak Sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak Sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okul tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

11 Ortak Sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek Öğrenciler ortak sınavlara (olağanüstü haller dışında) kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

12 Ortak sınavlar hangi konuları kapsayacak? Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır. SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

13 DönemSınav TarihleriMazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı I.Dönem28-29 Kasım 201314-15 Aralık 2013Ocak 2014 II.Dönem28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014Haziran 2014 Ortak Sınavlar 1.Gün Oturumları Ders AdıBaşlama SaatiSoru SayısıSüresi Türkçe09:002040 Dakika Matematik10:102040 Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi11:202040 Dakika Ortak Sınavlar 2.Gün Oturumları Ders AdıBaşlama SaatiSoru SayısıSüresi Fen ve Teknoloji09:002040 Dakika T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük10:102040 Dakika Yabancı Dil11:202040 Dakika

14 Hasta olan, evde bakım gören öğrencilerin sınavı nerede yapılacak? Önceki uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır. SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

15 Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler sınava girecek mi? Sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere bu durumda olan öğrenciler ortak sınavlara dahil edilmeyeceklerdir. Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava gireceklerdir. SINAV SİSTEMİ UYGULAMASI

16 SİSTEMİN UYGULANMASI Sınav evraklarının dağıtımından sonra nakil olan veya spor müsabakaları için farklı bir ile giden öğrenci nasıl sınava girecek? Sınav evrakında gönderilecek olan yedek kitapçık ve cevap anahtarları, nakil gelen öğrenciler için kullanılacaktır. Sınavın yapılacağı hafta spor müsabakaları için başka bir İle giden öğrenciler müsabakaların yapıldığı yerde sınava giremeyecektir. Öğrenciler sınavlara kendi okullarında gireceklerdir.

17 SİSTEMİN UYGULANMASI Öğrenciler sınava geç gelirse ek süre verilecek mi? Sınava geç kalan öğrenciler, başlama saatinden sonra ilk on beş dakika sınav salonlarına alınacaklardır. Ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Öğrenciler sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacaklardır. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacaktır.

18 SİSTEMİN UYGULANMASI Mazeret sınavına kimler girebilecek? Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir

19 SİSTEMİN UYGULANMASI Kopya çektiği anlaşılan öğrencilere nasıl bir yaptırım uygulanacak? Ortak sınavlarda görevli öğretmenler tarafından kopya çektiği tespit edilen öğrencinin sınavı, tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacaktır. Performans ve proje ödevleri nasıl değerlendirilecektir? Performans ve proje ödevleri her zaman yapıldığı üzere yine öğretmenlerin verdiği diğer notlarla birlikte ortalaması alınarak değerlendirilecektir.

20 SİSTEMİN UYGULANMASI Yeni uygulama sınav kaygısının azalmasını sağlayacak mı? Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav yükü getirmemekte, öğrencinin herhangi bir eğitim-öğretim döneminde girmek zorunda olduğu yazılılardan birinin merkezi olarak yapılmasını sağlamaktadır. Ortak sınavlara öğrencilerin kendi okullarında girecek olmaları, uygulamanın tek sınav odaklı olmaması, sınav kaygısını sürece yayması ve öğretmen etkinliğini artırmış olması gibi hususlar gözetildiğinde sınav kaygısının azalacağı söylenebilir.

21 SİSTEMİN UYGULANMASI 8. sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6 ve 7. sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir

22 SİSTEMİN UYGULANMASI Öğrenciler, yerleştirmeye esas puanlarıyla istedikleri okulu tercih edebilecekler mi? Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’ de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. Bu okullar: Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Polis Kolejleri, Özel Okullar Özel yetenekle öğrenci alan liselere yerleştirme aynı şekilde devam edecektir.

23 SİSTEMİN UYGULANMASI Veli olarak sınav günlerinde ne yapmalıyım? "Ya bir şey olur da çocuğum sınava giremezse" endişesini taşımayacak, mazeret sınavları ile çocuğunuzu ve kendinizi güvende hissedeceksiniz. Ortak sınavların olduğu günlerde çocuğunuzun sınav stresi yaşamaması için sıradan bir gün gibi davranıp, onunla okula gitmezseniz, başarısında daha çok pay sahibi olabilecek ve stresini azaltabileceksiniz.

24

25 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

26 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanmas ı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Yıl Sonu Ortalaması Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe5 85,4580 427,2900 Matematik482,2416328,9664 Fen ve Teknoloji480,2500321,0000 İnkılap Tarihi290,4550180,9100 İngilizce485,9500343,8000 Din Kültürü295,5000191,0000 Teknoloji Tasarım290,0000180,0000 Görsel Sanatlar195,0000 Müzik195,0000 Beden Eğitimi2100,0000200,0000 Toplam 272362,9664 8. Sınıf Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı P.2362,9664/2787,5172

27 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalaması

28 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Ortak Sınavlar kapsamındaki, derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için 4, T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi için 2 katsayısı) çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı

29 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

30

31 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

32

33 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

34 34 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları