Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Ebeveynlik Kuram ve Araştırmalarıı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Ebeveynlik Kuram ve Araştırmalarıı 1."— Sunum transkripti:

1 ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Ebeveynlik Kuram ve Araştırmalarıı 1

2 Konular 20. yüzyılda ebeveynlik çalışmaları Ebeveynlik kuramları –Kişisel özellik kuramı –Etkileşimsel kuramlar –Hümanistik kuramlar –Sosyal – bilişsel kuram –Aile sistemi kuramı –Yapısal – işlevsel kuram Bağlanma kuramı –Biyoekolojik kuram

3 20. yy ’da ebeveynlik çalışmaları Antropolojik çalışmalar –Grupların gelenek, görenek ve uygulamaları –Kültür ve ebeveynlik tarzları –Gelişimsel aşamalarda ebeveynlerin rolleri –Ebeveynlerle çocuklar arasındaki günlük ilişkiler – ebeveynlik davranışları

4 20. yy ’da ebeveynlik çalışmaları –Kültürün aktarılması –“Çocuk eğitimi” –Kültüre uygun davranışlar –Yetişkinliğe hazırlık –Anne – babaların görevleri

5 20. yy ’da ebeveynlik çalışmaları Psikolojik çalışmalar –Bebeklik, erken çocukluk –Gelişim aşamaları –Norm oluşturma –Ebeveynlik çalışmaları – beslenme, tuvalet eğitimi, katı öneriler

6 20. yy ’da ebeveynlik çalışmaları –Mark Baldwin çocuğun ortamı çocuğun ailesi ile ilişkileri –John watson ödül ve cezalar çocuklar – edilgen varlıklar çocuk yetiştirme yöntemleri –Head Start – 1965 –Babanın çocuk yaşamındaki önemi – 1980

7 Ebeveynlik kuramları Kuram –Gözlem ve bulgular arasında ilişkiler kurularak oluşturulan çerçeve Ebevylerin davranışlarında görülen genel örüntüler Tek bir aileyle ilgilenmez Genel davranış örüntüleri

8 Ebeveynlik kuramları Kişisel özellik kuramı –Kalıcı kişisel özellikler –İçsel özelliklerin davranışa yansıması Psikanalitik kuram –Ebeveynin kişilik özelliği çocuğun uyumunu etkiler –Duygusal gereksinimlerin karşılanması –Empati, özerklik tanıma, duygusal yakınlık, öz yetkinlik

9 Ebeveynlik kuramları Beş faktörlü kişilik modeli –Faktör analizi –Temel kişilik özellikleri –Kişilik özelliklerinin davranışa etkisi –Dışadönüklük –Uyumluluk –Öz disiplin –Duygusal dengelilik –Yeni deneyime açıklık

10 Ebeveynlik kuramları Dışadönüklük –Kişinin çevresiyle olan etkileşiminin miktarı –Girişken, sevecen, sosyal, enerjik –Durgun, soğuk, mesafeli, çekingen –Ebeveynlik sosyal bir görevdir. Uyumluluk –İş birliği yapan, nazik, esnek, kibar, bağışlayıcı, yardım sever –Hırslı, alaycı, şüpheci, bencil

11 Ebeveynlik kuramları Özdisiplin –Düzenli, sorumluluk duygusu gelişmiş, organize, çalışkan, planlı –Dağınık, dikkatsiz, plansız –Katı – otoriter ebeveynlik –İlgisiz ebeveynlik

12 Ebeveynlik kuramları Duygusal dengelilik –Yaşam olayları karşısında kişinin gösterdiği uyum –Sakin, rahat, uysal, barışçıl, dengeli –Kaygılı, sinirli, fevri –Sevgi gösterme, övgü – tehdit, korkutma, aşağılama Yeni deneyime açıklık –Hayal gücü, yaratıcı, çok yönlü, meraklı –Baba – çocuk bakımına katılım

13 Ebeveynlik kuramları Öz değer –Kişinin kendisi ile ilgili düşünceleri –Olumlu – olumsuz duygular –Duyarlı ve destekleyici ebeveynler Denetim odağı –Kişinin yaşamı üzerindeki kontrol algısı –İçsel denetim odağı –Dışsal denetim odağı –Yoğun, sıcak, destekleyici iletişim –Olumsuz kontrol yöntemleri

14 Ebeveynlik kuramları Etkileşimsel kuramlar – Büyüme sürecinde hem çocuklar hem de ebeveynler değişir. –Ebeveynler, eş ilişkileri, evlilik doyumu, aile dinamiği –Çocuğa etkin rol –Mizaç özellikleri –Cinsiyet

15 Ebeveynlik kuramları Zor mizaç –Annede öfke, yetersizlik duygusu, engellenmişlik, duyarsızlık, olumsuz tepkiler, özgüvende düşme, öz yetkinlik algısında azalma, stres, depresyon –Babada depresyon, kaygı, kuşku –Eşler arası ilişki – rollerin yerine getirilemediği hissi, çatışma, sevginin azalması

16 Ebeveynlik kuramları Cinsiyet –Çocuktan beklentiler –Çocukla paylaşılan duygular –Oyuncak seçimi –Baba tepkileri – ağlayan erkek çocuk –Oynanan oyunlar –Vakit geçirilen ebeveyn

17 Ebeveynlik kuramları Hümanistik kuram –Maslow

18 Ebeveynlik kuramları Katı disiplin –Çocuğu iç dünyasından kopartır. –Kendini gerçekleştirmeden uzaklaştırır. –Dışsal denetim odağı yaratır. Gereksinimlerin dikkate alınmaması –Beklentilere göre hareket etme –Ebeveynleri memnun etme –Bağımlı düşünce

19 Ebeveynlik kuramları Sosyal – bilişsel kuram –Gözlem, model alma, taklit –Pekiştirme – cezalandırma –Yakın kişilerin model alınması –Toplum kurallarının ve normların öğrenilmesi –Gelişim, toplumsallaşma ve kültür aktarımı model olma pekiştirme cezalandırma

20 Ebeveynlik kuramları Aile sistemi kuramları –Sistem: Kendi aralarında ve çevreyle etkileşim içinde bulunan üyeler kümesi –Ailedeki her üye birbirini etkiler. –Bireylere değil ailenin bütününe odaklanılmalıdır. –Aile bilgi akışı sayesinde hem iç dengesini korur hem de çevreye uyum sağlar.

21 Ebeveynlik kuramları –Aile döngüsü – dengenin yeniden sağlanması –Alt sistemler anne – baba anne – çocuk baba – çocuk çocuk – çocuk –Her alt sistem bir diğerini etkiler. –Üst sistemler akrabalar iş yeri mahalle okul

22 Ebeveynlik kuramları Yapısal – işlevsel kuram –Toplum değişeme karşı direnir. –İstikrar ve düzen –Sistem içindeki bileşenlerin işlevleri önemlidir. –İşlev: toplumun varlığını sürdürmesi

23 Ebeveynlik kuramları Araçsal ve duygusal işlevler –Bireylerin hayatta kalması ve moral, maneviyat –Rol dağılımları – cinsiyet –Aile içindeki istikrar – toplumsal istikrar

24 Ebeveynlik kuramları Bağlanma kuramı –İlk ilişki – yaşam boyu kurulacak ilişkilerin niteliği –Ağlama, gülümseme, cıvıldama –Toplumsal uyum –Güvenli bağlanma – sosyal beceriler, öz değer, duyarlılık, –Güvensiz bağlanma – öfke, içe kapanma

25 Ebeveynlik kuramları Biyoekolojik kuram –Ailenin doğal çevre ve toplumsal çevre ile olan ilişkisi –Ailenin çevresi farklı düzeylerden oluşur. –Her düzey aileyi ve çocuğu etkiler. –Birey her düzeye etkin olarak katılır.

26 Ebeveynlik kuramları

27 Mikrosistem –Doğrudan etkileşim –Aile, akrabalar, arkadaşlar, okul, iş, mahalle –Bireyleri en çok etkileyen sistem Mezosistem –Ebeveynlerin içinde bulunduğu en az iki sistem arasındaki etkileşim –İş – aile –Aile - okul

28 Ebeveynlik kuramları Ekzosistem –Ailenin doğrudan katılmadığı dışsal sistemler –Yerel yönetim, okul yönetimi, iş yeri kararları Makrosistem –Toplumsal değerler, gelenekler Kronosistem –Tarihsel süreç

29 TEŞEKKÜRLER… Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ 29


"ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Ebeveynlik Kuram ve Araştırmalarıı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları