Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri"— Sunum transkripti:

1 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
Allah insanlara olan ilgi ve sevgisinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiştir. Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır: “… Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir...” (En’am suresi, ayet 124) Peygamberler de bizim gibi birer insandır. Peygamberler insanlarla aynı ortamda doğup büyürler. Mensubu bulunduğu milletin herhangi bir ailesi içinde çıkıp yetişirler. Herkes gibi yer içer, sevinir ve üzülür, gezer ve çalışırlar. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: “Biz onları (peygamberleri) yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (onlar) ölümsüz de değillerdir.” (Enbiya suresi, ayet 8) Allah, insanı üstün ve değerli bir varlık olarak yaratmış, ona akıl, irade, düşünme gibi özellikler vermiştir. Kullarına en doğru ve en güzel yolu bildirmek üzere içlerinden peygamberler göndermiştir. Böylece insanları yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca sürekli yardımda bulunmuştur. Bu durum Allah’ın kullarına ilgi gösterdiğini, onları sevdiğini ve onlara merhametli olduğunu gösterir. Peygamberler insanlar arasından Allah tarafından seçilir. Peygamberlik çalışıp kazanmakla elde edilmez.

2 seçilmesinin nedenleri
Peygamberler insanlardan farklı olarak Allah’tan vahiy alırlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’da şöyle buyurmaktadır: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin” (Fussilet suresi, ayet 6) Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri 1.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, vahyin insanlar tarafından anlaşılmasında, kabul edilmesinde ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini çok iyi bilen insanlardır. Onlar Allah’tan aldığı vahiy doğrultusunda toplumun problemlerine çözüm yolları öremişler ve bu konuda onlara önderlik etmişlerdir.

3 Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. (Ahzab sûresi, 21.ayeti kerime) Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi, içinde yaşadığı halkın konuştuğu dile ile insanlara anlatmışlardır. Bu durum toplumla aralarındaki iletişim sorununu ortadan kaldırmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik” (İbrahim suresi, ayet 4) Eğer Allah başka varlıklar aracılığı ile mesajlarını göndermiş olsaydı insanlar onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirlerdi. 2.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerin biri insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan olmasıdır. İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. Bu nedenle peygamberler insanlara örnek olsunlar diye Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, sadece Allah’tan aldığı buyruk ve yasakları iletmekle kalmazlar. Aynı zamanda insanlara önderlik eder, rehberlik yapar ve örnek olurlar. Onlar, erdemli ve onurlu bir hayatın nasıl yaşanacağını bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Allah’ın dinini insanlara tanıtmışlar, Allah sevgisini, ahiret sorumluluğunu, doğruluk ve adaleti, birlikte mutlu yaşamayı öğretmişlerdir. Bu bakımdan insanlık tarihi peygamberlere minnet borçludur.

4 PEYGAMBERİN GEREKLİLİĞİ
3.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri de insanın evrenin en üstün ve en değerli varlığı olmasıdır. Çünkü insan akıllı, düşünen ve irade sahibi, bir varlıktır. Bu nedenle evrende insandan daha üstün bir varlık yoktur. Allah değer verdiği insana mesajlarını insanlar arasından seçtiği kişiler aracılığı ile göndermiştir. Peygamberin insan olmalarına inanmak istemeyenlere Kur’an’ın cevabı ne olmuştur? İnsanlar peygamberlerin kendileri gibi bir insan olmalarını anlamakta zorluk çekmiş ve onlara inanmak istememişlerdir. Yüce Allah Kur’an’da onlara şöyle cevap vermiştir:: “Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, elbette onlara… peygamber olarak melek gönderirdik” (İsra suresi, ayet 95) Kur’an’da inanmayanların peygamberlerin melek olması ile ilgili isteklerde bulunmalarına karşı Peygamberimizin şöyle cevap vermesini istemiştir: “Güç ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir. Ben yalnızca peygamber olarak gönderilmiş bir insanım” (İsra suresi, ayet 93) 4. Peygamberlerin insanlardan seçilmesi bu dünyanın imtihan yeri olmasından kaynaklanmaktadır. PEYGAMBERİN GEREKLİLİĞİ Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy'e geçerken, yanına biri yaklaşıp: - Üstad! Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumu-zu bulabilirdik. Necip Fazıl okuduğu kitaptan başı-nı kaldırmadan: - Ne diye vapura bindin ki, ceva-bını vermiş. Yüzerek geçsene karşıya.

5 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır 2.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerin biri insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan olmasıdır. 3.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir. 4. Bu dünyanın imtihan yeri olması

6 Konuyla İlgili Bazı Ayetler
“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.” (Furkan, 20) “Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helâk edilirlerdi.)” (En’am,8) “……..Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.” (İsra, 15) “Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler….” (Rum, 47) “Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır…….” (Ahzab, 6) “……Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin…..” (Haşr,7)

7 Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni


"Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları