Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cepheden Cepheye Mustafa Kemal"— Sunum transkripti:

1 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Seyit Ahmet MIRIK

2

3

4 Trablusgarp’ın İtalya’nın olmasını istemeyen Mustafa Kemal ve beraberindeki Osmanlı gönüllüleri kılık değiştirdiler. Mısır’daki İngilizlere adlarını değiştirdiler ve kendilerini gazeteci olarak tanıttılar. M. Kemal ve gönüllüler Trablusgarp’ı örgütlediler. Böylece savaşı Türkler kazanmış oldu ama…

5 Uyarı: Son Kuzey Afrika toprağımız elden çıkmıştır
Trablusgarp’ta tutunamayan İtalya, Osmanlı’yı barışa zorlamak için On İki Adayı aldı ve Çanakkale önlerine donanma yolladı. Osmanlı, bu durum karşısında İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Trablusgarp İtalya’ya kesin, 12 Ada yine İtalya’ya I.Balkan Savaşı bitene dek verilmiştir. Son Kuzey Afrika toprağımız elden çıkmıştır Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır. Trablusgarp Savaşı’nın önemi nedir? Osmanlı, I.Balkan Savaşı çıkınca İtalya karşısında ne yapmış olabilir? 12 Adalar Uyarı: İtalya, bir yandan bunları yaparken Balkan Devletleri’ni de Osmanlı’ya saldırarak, ondan toprak alması için kışkırtmaktaydı. İtalya’nın bu politikası amacına ulaştı ve İtalya Çanakkale’ye donanma gönderdiği sıralarda I. Balkan Savaşı çıktı.

6

7 I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’deki 19
I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’deki 19.Tümen Komutanlığı’na atandı. I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’den geçmek istemeyip, karadan saldırarak geçememesinde Mustafa Kemal’in ölmeyi emrettiği askerleri etkili olmuştur. Çanakkale Uyarı: Mustafa Kemal, buradaki başarılarının ardından ALBAYLIĞA terfi etmiştir.

8

9

10 • Atatürkün savaştığı cepheler;
Conkbayırı, Anafartalar, Kireçtepe, Arıburnu, Sedülbahr CAKAS

11 >> M. Kemal Doğu cephesinde denetimde
I. Dünya Savaşı sırasında Rusların işgal ettiği Doğu Cephesi’ne 16. Ordu Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, bu cephede askerin yiyecek ihtiyaçların karşılanması için uğraştı. Manastır İstanbul Selanik Çanakkale Muş Bitlis Van Şam >> M. Kemal Doğu cephesinde denetimde

12

13

14 Manastır Samsun İstanbul Selanik Şam
Mustafa Kemal, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ile İstanbul’a geri dönmüştür. Manastır Samsun İstanbul Selanik Çanakkale Muş Bitlis Van Suriye Cephesi Şam Samsun civarında olayların çıkmasıyla birlikte, M. Kemal padişah tarafından buraya görevlendirir ve padişahtan aldığı gizli emirle milli mücadeleyi başlatır.(19 Mayıs 1919) Padişahtan aldığı özel emirle milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, yurdu tüm Anadolu halkıyla iş birliği yaparak düşmanlardan temizlemiştir.

15 Manastır İstanbul Selanik Şam
Doğu Cephesi’nden yine I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ne 7. ordu Komutanı olarak atanmıştır. Manastır İstanbul Selanik Çanakkale Muş Bitlis Suriye Cephesi Şam

16

17

18 S.1) "Mustafa Kemal Atatürk,
l. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini, II. Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru, düşmanın bir kaç gün içinde çekilebileceğini, III yılında, İtalya’nın Habeşistan'a saldırmasıyla ikinci Dünya Savaşı'nın başlamış olduğunu söylemiştir." Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir? A) Yurtta ve dünyada barışa önem verme B) Topluma yön verebilecek yollar bulabilme C) Olayların gidişinden sonucun ne olacağını görebilme D) Savaşın amaç değil, bir araç olduğuna inanma E) Türk Ulusunun gücüne güvenme

19 S.2) Mustafa Kemal Atatürk, önemli kararlar verirken ilgili heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onaylarını da almaya özen göstermiştir. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu gösterir? A) Kötü sonuçlardan sorumlu tutulmak istenmeyen B) Kolay ve çabuk karar alma yollarını arayan C) Yurtseverliğini kanıtlamaya çalışan D) Meclis üyelerinin görüşlerini üstün gören E) Ulusal iradeyle birlikte hareket etmeye çalışan

20 İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği
S.3)Soru: İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı. Bu durumla ilgili olarak, I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir. III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ( – YGS )

21 S.4) TARIK Hoca tahtaya; "Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale
Savaşı'nda ordu komutanından savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin kendi emrine verilmesini, Sakarya Savaşı'nda da TBMM'den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini istemiştir.” yazmıştır. Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir? A) Açık sözlülüğüne B) Titizlik ve güç tutkusuna C) İnandırma gücüne D) Tez canlılığına E) Kendine olan güvenine

22

23 TÜRKOĞLU METEM LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ SERKAN SARIKAYA


"Cepheden Cepheye Mustafa Kemal" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları