Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Oyunun Özellikleri ve Önemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Oyunun Özellikleri ve Önemi."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Oyunun Özellikleri ve Önemi

2 Konular Oyunun tanımı Oyunun özellikleri Oyunun önemi Oyunun gelişimi Oyunun gelişimsel katkıları Oyun ve öğrenme

3 Oyunun tanımı Caillois: –Oyun serbestçe kabul edilmiş fakat bağlayıcı olan kurallara göre belli bir alan ve zaman süreci içerisinde sürdürülen, gerilim ve eğlence duygularını içeren, gerçek hayattan farklı olduğu bilinci ile yapılan gönüllü bir hareket ya da faaliyettir. Montaigne: –Çocukların oyunu, oyun değil onların en ciddi uğraşıdır

4 Oyunun tanımı Montessori: –Oyun çocuğun işidir. Garry Landreth: –Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar. –Doğal –Sonuç değil süreç

5 Oyunun işlevi Gelişimi destekler: –Hayatta kalma –Beden kontrolü –Çevreyi tanıma –Duyguların kontrolü –İlişki kurma –Dikkat –Yaratıcılık –İşbirliği –Toplumsal roller

6 Oyunun özellikleri Rubin, Fein ve Vandenburg: –İçsel motivasyon –Serbest seçim –Eğlence –Aktif katılım

7 Oyunun özellikleri –Süreç –Kendini yönetme

8 Serbest akışlı oyun Çocuğun özgür olabildiği ve gelişimi destekleyen oyun türleridir: –Tina Bruce: 1.Ürünü hedeflemeyen aktif bir süreçtir. 2.İçten gelen motivasyon vardır. 3.Oynayanlar dışında getirilen kurallar yoktur. 4.Hayali düşünceye dayanır.

9 Serbest akışlı oyun 5. Oyuncular tüm dikkatlerini oyuna verirler. 6. Oyuncuların aktif katılımı söz konusudur. 7. Kendi akışı ve sürekliliği vardır. 8. Kontrol oyunculardadır.

10 Serbest akışlı oyun 9. Bir çocuk ya da yetişkin tarafından başlatılabilir. 10. Tek başına oyun olabilir. 11. Birden fazla oyuncu varsa karşılıklı duyarlılık gerekir. Pek çok becerinin entegrasyonu söz konusudur.

11 Oyunun önemi Oyun: –Çocuğun kendi deneyimleri yoluyla dünyayı anlamasını sağlar. –Gelişimin, büyümenin ve öğrenmenin her aşamasını etkiler. –Kontrol –Becerileri test etme - tekrar –Kendine güven –Yeterlilik

12 Oyunun önemi Günümüzde oyun: –Eğitim içerikli bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. –Akademik etkinliklerin içine sıkıştırılmıştır. –Çocuğun zamanını üretken olarak geçirmesinin bir yolu olarak görülmektedir. –Yetişkin kontrolünde gerçekleşmesi istenir.

13 Oyunun önemi Yapılandırılmış etkinlikler Açık alanların azalması Sosyal kontrol Teknoloji

14 Oyunun gelişimi Parten – Oyunun sosyal gelişimsel aşamaları (2 – 6 yaş): –Uğraşsız davranış –Seyirci rolü –Yalnız oyun –Paralel oyun –Birlikte oyun –İşbirlikçi oyun

15 Oyunun gelişimi Smilansky – Oyunun bilişsel gelişim aşamaları: –İşlevsel oyun –Yapı – inşa oyunu –Dramatik oyun –Kurallı oyun

16 Oyunun gelişimi Piaget – oyunun sınıflandırılması –Pratik oyun –Sembolik oyun –Kurallı oyun

17 Oyunun gelişimsel katkıları Fiziksel gelişime katkıları –Duyu motor oyunlar –Kaba motor beceriler –İnce motor etkinlikler –Vücudunu tanıma – kontrol etme –Koordinasyon – eş güdüm –Mekan – alan farkındalığı

18 Oyunun gelişimsel katkıları Bilişsel gelişime katkıları –Piaget – sembolik oyun –Vygotsky – yakınsal gelişim –Bruner – çoklu duyu deneyimleri –Motor gelişim –Nesne devamlılığı –Etki – tepki –Sembol kullanımı –Planlama, problem çözme, organizasyon –Kavram becerileri

19 Oyunun gelişimsel katkıları Sosyal gelişime katkıları –İlk sosyal ilişkiler –Başkalarını denetleme –Başkalarını fark etme –Yardımlaşma, paylaşma, sıra vb. –Empati –Sosyal roller

20 Duygusal gelişime katkıları –Duygularını ifade etme –Benlik kavramı –Kendine güven

21 TEŞEKKÜRLER… Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ


"ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Oyunun Özellikleri ve Önemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları