Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strategic Business Planning for Commercial Producers

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strategic Business Planning for Commercial Producers"— Sunum transkripti:

1 Strategic Business Planning for Commercial Producers
Business Strengths IV: İç Çevre: Firmanın Üstünlük ve Zayıflıkları Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler… © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002 1 1

2 Strategic Business Planning for Commercial Producers
Business Strengths Değer Zinciri Değer zinciri, bir işletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarını tatmin etmek için koordine ettiği aktiviteler setini ifade eder Değer zincirinin her aşama veya halkası diğer halkalar ile ilişkilendirilmiş ve müşteri ihtiyaçları odaklı düşünme eksenli olarak her aşamada ürüne daha fazla değer katmayı hedefler. Değer zincirindeki her halka rekabet avantajı sağlamayı hedeflemelidir: rakipler ile karşılaştırıldığında her aşamada ya daha düşük maliyeti ya da daha yüksek kaliteyi veya farklılaştırmayı gerçekleştirmeyi hedeflemelidir. © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

3 Strategic Business Planning for Commercial Producers
Business Strengths Değer Zinciri İnsan Kaynakları, Finansman, Stok Yönetimi Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk Danışmanlığı Teknoloji Geliştirme Satış ve Pazarlama Fonksiyonu Mamul ve Stok Dağıtım Destekleri Üretim ve Operasyon Fonksiyonları Tedarik ve Girdi Sağlama Fonksiyonları Satış Sonrası Destekler KAR SINIRI © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

4 Değer Zincirinde Birincil Faaliyetler
Strategic Business Planning for Commercial Producers Business Strengths Değer Zincirinde Birincil Faaliyetler Tedarik ve Girdi Sağlama Fonksiyonları Firmanın girdilerini temin etmesi, yerleştirilmesi ve yönetilmesi Malzemelerin idaresi, depolanması, stok kontrolü, araç-taşıma planlarının yapılması ve iadelerin yerine ulaştırılması. Üretim ve Operasyon Fonksiyonları Bir girdiyi nihai ürüne dönüştürmek için gerekli olan faaliyetleri kapsar. Bunlar arasında makine işleri, paketleme, birleştirme, ekipman bakımı ve testler yer alır. Mamul ve Stok Dağıtım Destekleri Nihai ürünler üretildikten sonra bunların firmanın müşterilerine dağıtılmaları gerekir. Bu dağıtım esnasında depolama, malzeme idaresi, teslimat araçlarının faaliyetleri ve sipariş süreçleri faaliyetleri söz konusu olur. Logistics Inbound Marketing and Sales Outbound Operations Technology Human Resource management Procurement Firm Infrastructure Service © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

5 Değer Zincirinde Birincil Faaliyetler
Strategic Business Planning for Commercial Producers Business Strengths Değer Zincirinde Birincil Faaliyetler Satış ve Pazarlama Fonksiyonu Reklam, alıcılarla iletişim, müşteri ilişkileri geliştirme, ürünleri fiyatlama (vadeli işlemler, ön anlaşmalar vs) Satış Sonrası Destekler Bir ürünün değerini artırmak için tasarlanmış faaliyetlerdir. Zamanında teslim, kimlik bilgileri saklama, müşteri şikayetlerini dikkate alma Logistics Inbound Marketing and Sales Outbound Operations Service Human Resource management Firm Infrastructure Human Resources Procurement © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

6 Değer Zincirinde Destekleyici Faaliyetler
Strategic Business Planning for Commercial Producers Business Strengths Değer Zincirinde Destekleyici Faaliyetler Logistics Inbound and Sales Marketing Outbound Operations Human Resources Technological Development Procurement Service Firm Infrastructure Teknoloji Geliştirme AR-GE faaliyetlerinin ürün ve süreç icat etmede başarıları AR-GE personeli ile diğer departmanlardaki çalışanlar arasındaki iş ilişkilerinin kalitesi Teknoloji geliştirme faaliyetlerinin zamanlaması (kritik sürelere itaat) Laboratuar ve diğer tesislerin kalitesi Laboratuar teknisyenlerinin ve bilim adamalarının kalite ve tecrübeleri Yenilikleri ve yaratıcılığı teşvik eden bir iş ortamı İnsan Kaynakları Bütün seviyelerde çalışanları tedarik seçim ve geliştirilmelerinin etkenliği Ödül sistemlerinin çalışanları motive etme ve hırslandırma derecesi İş ortamının devamsızlığı en aza indirme ve işten ayrılmaları arzu edilen seviyede tutma derecesi Yönetici ve teknik personelin mesleki örgütlere aktif katılımları Çalışanların motivasyon ve iş tatmin seviyeleri © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

7 Değer Zincirinde Destekleyici Faaliyetler
Strategic Business Planning for Commercial Producers Business Strengths Değer Zincirinde Destekleyici Faaliyetler Logistics Inbound and Sales Marketing Outbound Operations Human Resources Technological Development Procurement Service Firm Infrastructure Satın Alma Tedarikçilerle müzakere, güvenirlilik ve uzun süreli ilişki Malzemenin zamanında teslim alınması, Mümkün olan en düşük maliyetle temin Bir tek tedarikçiye bağlı kalmayı en aza indirecek alternatif girdi kaynaklarının geliştirilmesi Firma Altyapısı Yeni ürün pazarlarını belirleme yeteneği Şirket amaçlarını gerçekleştirecek stratejik planlama sistemlerinin kalitesi Örgütün alt birimlerince gerçekleştirilen değer zincirine ilişkin bütün faaliyetlerin koordinasyonu Sermaye harcamaları ve düşük maliyetli fonlar elde etme becerisi Bilgi sistemlerinin stratejik ve rutin kararları destekleme derecesi Yönetimin genel ve faaliyet çevresi hakkında zamanında ve doğru bilgi edinebilme derecesi Kamu karar mercileri ve menfaat grupları ile ilişkiler Kamu imajı ve şirket vatandaşlığı Firm Infrastructure © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

8 Değer Zincirinin Sonucu
Strategic Business Planning for Commercial Producers Business Strengths Değer Zincirinin Sonucu Değer zinciri, değer yaratma zincirinde her aktiviteyi tek tek inceleme olanağı sağlayarak her bir aktiviteyi yapmada, Rakiplerimiz ile karşılaştırıldığında, ne ölçüde başarılı veya başarısız olduğumuzu (ne ölçüde değer marjını arttırdığımızı) görmeye, Her bir aktivitenin bir önceki ve sonraki ve bütün aktiviteler ile olan ilişkisini ortaya çıkarmaya, Hangi aktiviteleri işletme içerisinde gerçekleştirmeye, hangilerini satın almaya, Değer zincirinin hangi halkasındaki üstün başarımız temel alınarak yeni alanlara, yeni ürünlere, vs. yönelmemiz konusunda karar vermemize yardımcı olacaktır. © Purdue University, Center for Food and Agricultural Business, 2002

9 7S (Strategy, Shared Values, Style, Systems, Skills, Staffing, Structure)
STRATEJİ ORTAK DEĞERLER YETENEKLER VE ADAMLAMA STİL SİSTEM ÖRGÜTSEL YAPI

10 7S (Strategy, Shared Values, Style, Systems, Skills, Staffing, Structure)
7-S analiz aracının dayandığı temel düşünce, bir işletmeyi değiştirmek sadece onun örgüt yapısını değiştirmek, re-organize etmek veya stratejisini belirleyerek örgüt yapısını stratejine uydurmak ile olanaklı olmadığını, diğer kritik faktörlerin de gözden geçirilmesi gerektiği veya değiştirilmesi/düzenlenmesi gerektiği, biçiminde özetlenebilir. Söz konusu yedi boyut işletmenin üzerine kurulduğu sütunları ifade eder ki birindeki değişiklik veya zayıflık/kuvvetlilik diğer hepsini etkiler. Bu çerçevede kritik bir nitelik taşıyan bu sütunların incelenerek birbiri ile ilişkileri gözden geçirilmelidir.


"Strategic Business Planning for Commercial Producers" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları