Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periferik ve Solunum Kas Eğitimi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periferik ve Solunum Kas Eğitimi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Periferik ve Solunum Kas Eğitimi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

2 Kronik Solunum Hastalıkları Dispne Egzersiz toleransında azalma Yaşam kalitesinde azalma

3 Kronik Solunum Hastalıkları Ventilatuar limitasyon Gaz değişim bozuklukları Kardiyak problemler Eforla birlikte görülen semptomlar Periferik kas tutulumu

4 Kas Dolaşım Ventilasyon CO 2 O2O2 O2O2 Oksijen transportu PATOLOJİ / İNFLAMASYON / HİPOKSEMİ İLAÇLAR İNAKTİVİTE / KONDÜSYON AZLIĞI Wasserman, Principles of Exercise Testing and Interpretation 1994

5 Periferik Kas Adaptasyonları Kas atrofisi Kas zayıflığı Yorgunluk Morfolojik değişiklikler –Tip I fibrillerinde azalma –Tip IIx fibrillerinde artma –TipI ve IIa liflerinde atrofi –Kapillarizasyonda azalma Metabolik kapasitede değişiklikler: –İntramüsküler pH  –ATP konsantrasyonu  –Kas laktat düzeyinde  –Mitokondriyal enzim aktivitesinde 

6 Kas Lifi Tiplerinin Özellikleri Fibril tipi TanımMetabolizmaMyoglobulin /Mitokondri Fonksiyon I Yavaş yorgunluğa dirençli OksidatifZengin KırmızıAyakta durma, Sakin solunum IIa Hızlı yorgunluğa dirençli Oksidatif/ glikolitik Kırmızı-beyazYürüme, Hiperventilasyon IIx Hızlı yorulabilir GlikolitikAz Beyaz Zıplama Öksürük

7 Kas Atrofisi Prevalansı. Vestbo ve ark. AJRCCM 2006;173:79-83. 0 20 30 40 50 60 10 K: YVA  14.62 kg/m 2 E: YVA  17.05 kg/m 2 oran (%) GOLD sınıflaması 012 3 & 4 Normal VKI 26%kadın erkek

8 KOAH’da Kas Zayıflığı Pectoralis major Kuvvet (kg) 0 20 40 60 80 100 KOAH Kontrol Latissimus dorsi Quadriceps * * * Bernard ve ark. AJRCCM 1998; 158: 629-634.

9 Periferik Kas Kuvvet ve Enduransı KOAH’lı kişilerde quadriceps kas kuvvetinde %30  Periferik kas kuvveti egzersiz kapasitesinin (6DYTM ve VO 2 maks) belirleyicilerindendir. Periferik kas enduransında azalma egzersiz kapasitesini azaltır. Erken kas yorgunluğu görülür.

10 Semptomlar 26% 43% 31% Dispne Bacak yorgunluğu Dispne ve bacak yorgunluğu Killian ve ark. ARRD 1992; 146: 935-940.

11 Pulmoner Rehabilitasyon Programları Egzersiz eğitimi Oksijen Solunum eğitimi Hasta eğitimi Beslenme Psikososyal ve stres yaklaşımları

12 Egzersiz Eğitimi ve Periferik Kaslar

13 Aerobik Egzersiz Eğitimi Zirve oksijen tüketiminde artma Egzersizin oksijen harcamasında azalma Verilen iş yükünde kan laktat düzeyinde azalma Periferik kasların oksidatif kapasitesinde artma Semptomlarda azalma Nöromusküler koordinasyonda artma Yaşam kalitesinde artma Sağlık bakım hizmetlerinin kullanımında azalma Kendine güven artma Motivasyonda artma

14 Aerobik Egzersiz Eğitimi Aerobik egzersiz eğitimi –Alt ekstremite egzersiz eğitimi Koşubandı, Bisiklet, Yürüme –Üst ekstremite egzersiz eğitimi Kol ergometresi

15 Aerobik Egzersiz Eğitimi Süre: 30 dk/gün Şiddet: –Maks KH ‘nın %60-90 –VO 2 maks %50-80 –Nefes darlığı (Borg Skalası 4-6) Frekans: 3-5 gün/hafta Devamlılık: 4-6, 6-8, 12-24 hafta

16 Egzersiz Eğitimi–NIMV Solunum kaslarının yükünü Solunum işinde AKG’da düzelme Dispnede Egzersiz endurans kapasitesinde Troosters ve ark. AJRCCM 2005; 72:19-38

17 Periferik Kas Kuvvet Eğitimi Şiddet: 1 maksimumun %80-100 Tekrar sayısı: 1-3 set 1-8 kez Dinlenme: 2-3 dk Frekans: 4-6 gün/hafta Gelişme: %2-10 Yarar: Kas kütle, kuvvet, kemik dansitesinde artma Kramer WJ ve ark. Med Sci Sport Exerc 2002

18 Periferik Kas Kuvvet- Endurans Eğitimi Şiddet: 1 maksimumun %70-85 Tekrar sayısı: 3 set 8- 12 kez Dinlenme: 1-2 dk Frekans: 2-4 gün/hafta Gelişme: %60-70 Yarar: Kas kütle, kuvvetinde iyileşme, kemik dansitesi ve kas enduransında artma Kramer WJ ve ark. Med Sci Sport Exerc 2002

19 Periferik Kas Endurans Eğitimi Şiddet: 1 maksimumun %30-60 Tekrar sayısı: 1-3 set 20-30 kez Dinlenme: 1 dk Frekans: 2-4 gün/hafta Gelişme:kuvvet artışı olmaz Yarar: Kasın oksidatif kapasitesi ve kapillarizasyonunda iyileşme, kas endurans ve egzersiz kapasitesinde artma Kramer WJ ve ark. Med Sci Sport Exerc 2002

20 Periferik Kas Eğitimi KOAH’lı hastalarda 8 hf –1MT’ın %85’inde DE ‘i kas kuvvetinde %16’dan %40 kadar artış, –submaksimal egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesinde gelişme sağlamıştır. Simpson K, Thorax 1992

21 Yaşlı KOAH’lı hastalarda dirençli eğitimin (DE) etkileri (n=18, yaş 65-80 yıl) –MRI ile quadriceps kasının enine kesit alanı –İzometrik-izokinetik diz ekstansiyonu, izometrik gövde kuvveti, basamak çıkma süresi, 30 m normal maksimal hızla yürüme süresi ile değerlendirilmiştir. –DE 12 hafta süresince haftada iki kez yapılmıştır. Kas boyutlarında, diz ekstansiyon kuvvetinde ve fonksiyonel performansta anlamlı gelişmeler olmuştur.

22 Periferik Kas Eğitimi Aerobik eğitim+kuvvet eğitimi Kemik mineral dansitesini artırır. Evans WJ. Med Sci Sport Exer 1999 Evde uygulanabilir. Endurans kapasitesi ve yaşam kalitesini artırır. Clark CJ ve ark Eur Respir J 1996

23 Egzersiz Eğitimi ve Periferik Kas Eğitimi Kuvvet eğitimi aerobik egzersizden daha önce başlanabilir. –Daha az dispne –Yüksek şiddette uygulama

24 Nöromüskuler elektrik stimülasyonu Egzersiz performansı Periferal kas kuvveti Yaşam Kalitesi

25 Hipotez: Son evre KOAH hastalarında elektrik stimulasyonu fonksiyonel yetersizliği iyileştirir ve engeli azaltır. İleri evre KOAH hastası (n=15) randomize, evde 6 haftalık nöromüskuler elektrik stimulasyonu programına dahil edilmiştir. Grup 1: n:9, yaş: 66.6 (7.7) yıl, FEV 1 =38.0 (9.6)% NMES almadan önce 6 hafta boyunca takip edilerek kontrol grubu oluşturulmuştur, daha sonra 6 hafta NMES uygulanmıştır. Grup 2, n=6, yaş: 65.0 (5.4) yıl FEV 1 =39.5 (13.3)%, 6 hafta NMES uygulanmıştır. Diz ekstansör kas kuvveti ve enduransı, tüm vücut egzersiz kapasitesi, ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (Kronik Solunum Hastalıkları Ölçeği) değerlendirildi.

26 ileri evre KOAH hastalarında ambulasyon sırasında kullanılan seçilmiş kaslara yapılan kısa dönem elektrik stimulasyonu kas kuvveti ve enduransını, tüm vücut egzersiz toleransını artırır; günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki nefes darlığını azaltır.

27 ES Şiddetli KOAH’lı hastalarda akut alevlenme sonrası Elektrik stimülasyonunun etkileri değerlendirildi. KOAH’lı 17 hasta alındı (FEV 1,%30+3, VKİ 18+2.5 kg/m 2 ) Grup 1 (n=8) genel rehab (GR), Grup 2 (n=9) GR+ES programı 4 hafta QKK, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi rehabilitasyondan önce ve sonra ölçülmüştür. Chest 2006; 129:1540-1548.

28

29 Egzersiz Eğitimi Hastalığın şiddeti Hastanın başlangıç fiziksel uygunluk düzeyi Hastanın motivasyonu Kendi kendine monitorizasyon

30 Lif yapısı Eksternal interkostal Alt ekstremite kasları Eksternal interkostal Alt ekstremite kasları 1.biyopsi 2. biyopsi. 40 % MIP. 30’ / day, 5 d/week, 5 weeks. 40 % MIP. 30’ / day, 5 d/week, 5 weeks Ramírez et al. AJRCCM 2002 Solunum Kas Eğitimi

31 Inspiratuar eğitim (MIP % 40) Plasebo 50 70 90 MIP (%beklenen)* 10 15 20 Zaman (dak)* Önce Sonra 30 50 70 Tip I Lifler (%) * 2000 2500 3000 TipII Lif ler (µm 2 ) * 1500 Önce Sonra Ramírez et al. AJRCCM 2002

32 IMT KOAH’lı hastalarda İnspiratuar kas eğitiminin inspiratuar kas kuvveti, egzersiz kapasitesi, dispne algılaması, yaşam kalitesi hastaneye başvuru sıklığı üzerine olan uzun süreli etkileri değerlendirilmiştir.

33

34 Sonuçlar Periferik kaslardaki bozukluk egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Egzersiz eğitimi (aerobik ve dirençli eğitim) egzersiz toleransını ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Aerobik ve kuvvet eğitiminin birlikte uygulanması fizyolojik olarak periferik kaslardaki fonksiyon bozukluklarını iyileştirmektedir. Yüksek şiddette eğitim aerobik uygunluk ve kas fonksiyonunu daha fazla artırmaktadır.

35 Teşekkür ederim


"Periferik ve Solunum Kas Eğitimi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları