Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve."— Sunum transkripti:

1 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması %100 gerçekleşti √ 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması %100 gerçekleşti √ 1.1.2. Akreditasyon izleme Komitesi Oluşturulması ve Çalıştırılması Komite mevcuttur ama etkin değil İş yoğunluğundan dolayı katılım sağlanamaması 1.1.2. Akreditasyon izleme Komitesi Oluşturulması ve Çalıştırılması Komite mevcuttur ama etkin değil İş yoğunluğundan dolayı katılım sağlanamaması 1.1.3. Akreditasyon Revizyon çalışmalarının başlatılması ve sürekli iyileştirilmesi %100 gerçekleşti √ 1.1.3. Akreditasyon Revizyon çalışmalarının başlatılması ve sürekli iyileştirilmesi Çalışmalar devam etmektedir. √ 1.1.4. KYS Revizyon çalışmalarının başlatılması %100 gerçekleşti √ 1.1.5. KYS Belgelendirme Kuruluşunun Değiştirilmesi ve Takip Denetimleri 11 Eylül 2015 de takip denetim gerçekleştirilmiştir. 1 tane uygunsuzluk çıkmıştır. √ 1.1.5. KYS Belgelendirme Kuruluşunun Değiştirilmesi ve Takip Denetimleri %100 gerçekleşti √ 1.1.6. ISO 10002 Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyet Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi Sistem belgelendirilmiştir. Belgelendirme denetiminde 1 tane uygunsuzluk çıkmıştır. √ 1.1.7. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi 1.1.8. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi

2 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.2. Lisanslı Fındık Deposu Kurulması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.2.1.Şirket Kuruluşunun Yapılması ve Lisans İşlemlerinin Tamamlanması GerçekleşmediDepo inşaatının bitmemesi 1.2.1.Şirket Kuruluşunun Yapılması ve Lisans İşlemlerinin Tamamlanması GerçekleşmediDepo inşaatının bitmemesi 1.2.5. Personel istihdamıGerçekleşmediDepo inşaatının bitmemesi 1.2.2. Şirketin Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurulması (ISO 10002,OHSAS 18001,ISO 27001,ISO 14001) ISO 10002 sistemi belgesi alındı. Diğerleri yeni hizmet binasında kurulacak. Depo inşaatının bitmemesi 1.2.7. Lisanslı Depo İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı Depo inşaatının bitmemesi 1.2.3. Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması Çalışmalar devam etmektedir. √ 1.2.4. Lisanslı Depo Yatırımının Tamamlanması İnşaat işleri devam etmekte ancak tamamlanmamış. Müteahhit firmadan kaynaklanan sebepler 1.2.5. Personel istihdamı Lisanslı depo teknik sorumlusu alındı Depo inşaatının bitmemesi 1.2.6. Personel Akreditasyonunun Sağlanması ve Lisanslarının Alınması GerçekleşmediDepo inşaatının bitmemesi 1.2.7. Lisanslı Depo İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler.

3 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.3. Akredite Laboratuvar Kurulması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.3.4. Personel istihdamıGerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi 1.3.1. Şirket Kuruluşunun Yapılması ve Lisans İşlemlerinin Tamamlanması GerçekleşmediYönetim kararının gecikmesi 1.3.6. Akredite Laboratuvar İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı Borsa inşaatının bitmemesi 1.3.2.Şirketin Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurulması (ISO 10002,OHSAS 18001,ISO 27001,ISO 14001) ISO 10002 sistemi belgesi alındı. Diğerleri yeni hizmet binasında kurulacak. Borsa inşaatının bitmemesi 1.3.3. Akredite Laboratuvar Yatırımının Tamamlanması GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi 1.3.4. Personel İstihdamı Laboratuvar Sorumlusu alındı Borsa inşaatının bitmemesi 1.3.5.Personel Akreditasyonunun Sağlanması ve Lisanslarının Alınması GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi 1.3.6. Akredite Laboratuvar İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler. 1.3.7. Laboratuvar Akreditasyon İşlemlerinin Yapılması GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi

4 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.4. Yeni Hizmet Binasının Devreye Alınması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.4.3. Borsa Seans Salonu İşletim Yazılımın Tedariği ve Eğitimlerinin Sağlanması Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı Borsa inşaatının bitmemesi 1.4.1.Borsa Hizmet Binası Yatırımlarının Tamamlanması Yatırımlar ve inşaat devam etmektedir. Müteahhit firmadan kaynaklanan sebepler 1.4.2.Bina İçi Ekipmanların ve Donanımların Tamamlanması GerçekleşmediBorsa inşaatının bitmemesi 1.4.3.Borsa Seans Salonu İşletim Yazılımın Tedariği ve Eğitimlerinin Sağlanması Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler.

5 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.5. Yeni Hizmet Binasında Bölümlerin Oluşturulması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.5.5. Bilgi İşlem Bölümünün Kurulması%100 gerçekleşti √ 1.5.1. Basın Yayın ve İletişim Bölümünün Kurulması %100 gerçekleşti √ 1.5.8. AB projesi ve AR-GE Bölümünün Kurulması %100 gerçekleşti √ 1.5.2. İK Bölümünün KurulmasıGerçekleşmediYönetim kararının gecikmesi 1.5.3. Hukuk Müşavirliği Bölümünün Kurulması GerçekleşmediYönetim kararının gecikmesi 1.5.4. Yönetim Sistemleri Bölümünün Kurulması %100 gerçekleşti √ 1.5.5. Bilgi İşlem Bölümünün Kurulması%100 gerçekleşti √ 1.5.6. İstatistik Bölümünün Kurulması%100 gerçekleşti √ 1.5.7. İdari ve Mali İşler Bölümünün Kurulması GerçekleşmediYönetim kararının gecikmesi 1.5.8. AB projesi ve AR-GE Bölümünün Kurulması %100 gerçekleşti √

6 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.6. Personel Kalifikasyonunun Arttırılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.6.1. Personel Nitelik Ölçümlerinin Yapılması ve Sürekli İyileştirmeler Gerçekleşmedi1.6.1. Personel Nitelik Ölçümlerinin Yapılması ve Sürekli İyileştirmeler Polivalans tablosu oluşturuldu eğitim planı hazırlandı √ 1.6.2.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 1.6.2.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 1.6.4. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması Gerçekleşmedi 1.6.3.Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması %100 gerçekleşti Plan dahilinde çalışmalar devam ediyor. √ 1.6.4. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması Etkinlik ölçümlerine başlandı. √

7 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.7. Personel Performansının ve Memnuniyetinin Arttırılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.7.1.Personel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması %100 gerçekleşti √ 1.7.2.Personel Performans Ölçümlerinin Yapılması %100 gerçekleşti √ 1.7.3.Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması %100 gerçekleşti √ 1.7.4.Çalışan Memnuniyetlerinin Ölçülmesi Eylül ayı başında ölçüldü. √ 1.7.5.Ölçüm Sonuçlarının Analizi,Aksiyon Planları Hazırlama ve Takibi Anket sonucunda aksiyon gerektiren durum çıkmamıştır. √

8 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.8. Danışmanlık ve Koçluk Faaliyetlerinin Arttırılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.8.1.Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Geliştirme Konusunda Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması %100 gerçekleşti √ 1.8.2. İstatistik Konusunda Danışmanlık Alınması GerçekleşmediHenüz konu ile ilgili araştırma yapılmadı 1.8.3.Akademik Danışmanlık Alınması%100 gerçekleşti, danışmanla çeşitli konularda istişareler devam ediyor √ 1.8.4.Mali Danışmanlık AlınmasıGerçekleşmediHenüz konu ile ilgili bir anlaşma yapılmadı.

9 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.9. Borsa Yönetim Kurulu, Meclis ve Diğer Organlarının Eğitimleri 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.9.1.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 1.9.1.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 1.9.2.Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması %100 gerçekleşti √ 1.9.2.Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması %100 gerçekleşti √ 1.9.3. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması GerçekleşmediMetodoloji tanımlanmadı 1.9.3. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması %100 gerçekleşti √

10 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.10. Elektronik Dokümantasyon Sisteminin Geliştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.10.1. Elektronik Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi Yazılımının Tedariği ve Kurulması %100 gerçekleşti √ 1.10.2. Mevcut Verilerin Sisteme Arşivlenmesi GerçekleşmediTarama cihazları geldi, taramalar günlük yapılıyor, geriye dönük taramaya başlanmadı 1.10.3. EBYS Eğitimlerinin Alınması%100 gerçekleşti √ 1.10.4. Bulut Sisteminin TeminiGerçekleşmedi Yerine NAS sistemi kurulacaktır.

11 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.11. Takım Halinde Kalite İyileştirme Çalışmalarının Başlatılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.11.2. Öner Çöz Sistemine Geçilmesi ve Sürekli Projeler Üretilmesi GerçekleşmediYeni hizmet binasına geçilmesi bekleniyor. 1.11.3. Personel Öneri Sisteminin Kurulması ISO 10002 sisteminin kurulmasıyla başlamıştır. √

12 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.12. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.12.1. Risk Analizinin Güncellenmesi08.09.2015 te A Sınıfı uzman tarafından güncellendi. √ 1.12.2. İş Güvenliği Uzmanlığının Revize Edilmesi 08.09.2015 te A Sınıfı uzmanla çalışılmaya başlandı. √ 1.12.3. Risk Analizi Aksiyon Planlarının Yapılması ve Takibi 10.09.2015 te toplantı yapılmıştır. Aksiyonlara DÖF açılacaktır. √ 1.12.4 Tatbikatların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi GerçekleşmediYeni hizmet binasına geçilmesi bekleniyor.

13 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.13. Kurum Kültürü İle İlgili Çalışmaların Yapılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 1.13.4. GTB ve Fındık Tarihi İle İlgili Yayın Çıkarmak Konu ile ilgili çalışmalar başlatıldı √ 1.13.1. Personelle Gizlilik Anlaşmalarının Olduğu Yeni Sözleşmelerin Yapılması İşe yeni alınan personelin sözleşmelerin de gizlilik maddeleri var, ancak eski personelin sözleşmeleri revize edilmedi. iş yoğunluğu 1.13.2.Bursların Verilmesi %100 gerçekleşti √ 1.13.3. GTB Kurumsal Marşı Yaptırmak %100 gerçekleşti √ 1.13.4. GTB ve Fındık Tarihi İle İlgili Yayın Çıkarmak Yayın ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yayının planlanan tarihte çıkması beklenmektedir. 1.13.5. GTB Elektronik Personel Kartı Hazırlatmak GerçekleşmediYeni hizmet binasına geçiş beklenmektedir. 1.13.8. Web Sayfası Üye Platformu Hazırlanması %100 gerçekleşti √

14 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. ÜYE GELİŞİMİNİN ve MUTLULUĞUNUN SAĞLANMASI 2.1. Üye Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.1.1.Üye Ziyaret Planlarının Oluşturulması %100 gerçekleşti √ 2.1.1.Üye Ziyaret Planlarının Oluşturulması %100 gerçekleşti √ 2.1.2. Üye Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi %100 gerçekleşti √ 2.1.2. Üye Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi%100 gerçekleşti √ 2.1.3.Üye Ziyaret Raporlarının Hazırlanması Gerçekleşmedi Üye ziyaretleri sırasında rapor hazırlanacak kapsamda görüşmeler gerçekleşmedi. 2.1.3.Üye Ziyaret Raporlarının Hazırlanması %100 gerçekleşti √ 2.1.4. Ziyaret Sonuçlarına Göre Aksiyonlar Hazırlanması Gerçekleşmedi Üye ziyaretleri sırasında aksiyon hazırlanacak kapsamda görüşmeler gerçekleşmedi. 2.1.4. Ziyaret Sonuçlarına Göre Aksiyonlar Hazırlanması Gerçekleşmedi Üye ziyaretleri sırasında aksiyon hazırlanacak kapsamda görüşmeler gerçekleşmedi.

15 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.2. Üye Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.2.1. Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 2.2.1. Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 2.2.2. Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması GerçekleşmediEğitim planında eğitim tarihleri mevcuttur. 2.2.3. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması Eğitim etkinlik ölçümü yapıldı. ( Konya eğitimi) Yeni değerlendirmeler yapılacak.

16 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.3. Üye Anketlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.3.1. Üye Memnuniyet Anketlerinin Revize Edilmesi %100 gerçekleşti √ 2.3.1. Üye Memnuniyet Anketlerinin Revize Edilmesi %100 gerçekleşti √ 2.3.2. Üye Memnuniyet Anketlerinin Yapılması %100 gerçekleşti √ 2.3.2. Üye Memnuniyet Anketlerinin Yapılması Eylül ayı ilk haftası içinde yapılmıştır. √ 2.3.3. Üye Memnuniyet Anketlerinin Raporlanması ve Aksiyon Planlama %100 gerçekleşti √ 2.3.3. Üye Memnuniyet Anketlerinin Raporlanması ve Aksiyon Planlama Aksiyon gerektirecek bir sonuç çıkmamıştır. √

17 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.4. Üye Bilgi Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.4.1. Üye Bilgilerinin Güncellenmesi ve Üye Kayıt Sistemine Girilmesi Gerçekleşmedi 2.4.1. Üye Bilgilerinin Güncellenmesi ve Üye Kayıt Sistemine Girilmesi Eylül ayı ilk haftası içinde yapılmıştır. √ 2.4.2. Web Üye Portalında Üye İletişim Bilgilerinin Güncelleme Sayfası Kurulması Gerçekleşmedi 2.4.2. Web Üye Portalında Üye İletişim Bilgilerinin Güncelleme Sayfası Kurulması %100 gerçekleşti √

18 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.5. Üyelere Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.5.1. Danışmanlık Konularının Tespiti ve Planlanması GerçekleşmediHerhangi bir danışmanlık talebi gelmedi 2.5.1. Danışmanlık Konularının Tespiti ve Planlanması 2015 yılı üye anket analizinde mevcuttur. √ 2.5.2. Danışmanların TeminiGerçekleşmediHerhangi bir danışmanlık talebi gelmedi 2.5.3. Danışmanlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi GerçekleşmediHerhangi bir danışmanlık talebi gelmedi 2.5.4. Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi GerçekleşmediHerhangi bir danışmanlık talebi gelmedi

19 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.6. Üye Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.6.1. Üye Etkinliklerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Yapılması ve Planlanması %100 gerçekleşti √ 2.6.1. Üye Etkinliklerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Yapılması ve Planlanması %100 gerçekleşti √ 2.6.2. Üye Etkinlik Organizasyonlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 2.6.2. Üye Etkinlik Organizasyonlarının Yapılması %100 gerçekleşti √ 2.6.3. Üye Etkinlik Memnuniyetlerinin Ölçülmesi %100 gerçekleşti √ 2.6.3. Üye Etkinlik Memnuniyetlerinin Ölçülmesi GerçekleşmediEtkinlik sonunda üyelerin değerlendirme yapmaması

20 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.7. Üyelere Web Platformu Desteği Verilmesi 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.7.1. Web Sitesi Üzerinden Üye E-mail Sistemi Kurulması Gerçekleşmedi 2.7.1. Web Sitesi Üzerinden Üye E-mail Sistemi Kurulması GerçekleşmediMevcut durumda yeterli kontenjan yoktur. 2.7.3. Üye Firmalarının Mevcut Web Sayfalarının GTB Web Sayfasından Linklerinin Verilmesi Gerçekleşmedi2.7.2. Web Sitesi Kurulması ve İyileştirilmesi Konusunda Teknik Destek Verilmesi GerçekleşmediKasım ayı içerisinde çalışmalara başlanacaktır. 2.7.3. Üye Firmalarının Mevcut Web Sayfalarının GTB Web Sayfasından Linklerinin Verilmesi GerçekleşmediKasım ayı içinde gerçekleştirilece ktir.

21 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2.8. Üyelere Çeşitli Kurum yada İşletmelerde Avantaj Sağlayacak çalışmalar yapılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 2.8.1. Üyelik Kartlarının Revize Edilmesi ve Yenilerinin Hazırlanarak Teslim Edilmesi GerçekleşmediYeni hizmet binasına geçilince hazırlanacaktır 2.8.2. Üyelere Yönelik Özel Sağlık Kuruluşlarında İndirim Anlaşmaları Yapılması GerçekleşmediHastanelerle yazışmalar yapıldı ve cevap beklenmektedir 2.8.3. Üyelere Yönelik Otel ve Restaurantlarla İndirim Anlaşmaları Yapılması GerçekleşmediOtellerle yazışmalar yapıldı, cevaplar beklenmektedir. 2.8.4. Üyelere Yönelik Bankalarla Özel Düşük Faizli Kredi Anlaşmaları Yapılması GerçekleşmediYönetim Kurulu toplantısında görüşülecektir 2.8.5. Üyelere Yönelik Sigorta Hizmetleri Veren İşletmelerle İndirim Anlaşmaları Yapılması GerçekleşmediAraştırmalara başlanmıştır

22 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.2. Limanın ve Gümrüklerin Etkin Hale Getirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 3.2.1. Konu İle İlgili Bakanlıklar ve Kurumlarla Çalışmalar Yapılması %100 gerçekleşti √ 3.2.2.Giresun Kamuoyunun Liman ve Gümrüklerle İlgili Farkındalıklarını Sağlamak için Faaliyetler Düzenlenmesi Gerçekleşmedi 3.2.3.Giresun Milletvekilleriyle Kurum Olarak Ortak Çalışmalar Yürütülmesi ve Raporlar Sunulması Gerçekleşmedi 3.2.4.Raporların Takibi ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması Gerçekleşmedi

23 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.3. Demiryolunun Getirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 3.3.1. Konu İle İlgili Bakanlıklar ve Kurumlarla Çalışmalar Yapılması %100 gerçekleşti √ 3.3.2. Giresun Kamuoyunun Demiryolu ile İlgili Farkındalıklarını Sağlamak için Faaliyetler Düzenlenmesi Gerçekleşmedi 3.3.3. Giresun Milletvekilleriyle Kurum Olarak Ortak Çalışmalar Yürütülmesi ve Raporlar Sunulması Gerçekleşmedi 3.3.4. Raporların Takibi ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması Gerçekleşmedi

24 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.4. Fındık Tarımı ve Sektörü ile ilgili Fotoğraf Yarışması Düzenlemek 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 3.4.1. Fotoğraf yarışması planlarının yapılması Ağustos ayı içinde planlar yapıldı. √ 3.4.2. Yarışmaların gerçekleştirilmesi ve Fotoğrafların Toplanması 29.08.2015 tarihinden itibaren resimler toplanmaya başlandı. √ 3.4.3.Fotoğrafların değerlendirilmesi ve ödüllendirmesi 16.10.2015 tarihinde değerlendirme tamamlanmıştır ve ödül kazanan resimler belirlenmiştir. √ 3.4.4. Ödül Töreninin DüzenlenmesiGerçekleşmediFotoğraflar aşamasındadır.

25 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.6. Çocuk gözüyle Giresun ve Fındık konulu resim yarışması düzenlemek 2014 yılıDurumuNeden2015 yılıDurumuNeden 3.6.1. Yarışma planlarının yapılması%100 gerçekleşti √ 3.6.2. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte yarışmaların düzenlenmesi GerçekleşmediÇalışmalar devam etmektedir. 3.6.3. Eserlerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi GerçekleşmediÇalışmalar devam etmektedir. 3.6.4. Ödül Töreninin yapılmasıGerçekleşmediÇalışmalar devam etmektedir.


"2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları