Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1"— Sunum transkripti:

1 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması %100 gerçekleşti Akreditasyon izleme Komitesi Oluşturulması ve Çalıştırılması Komite mevcuttur ama etkin değil İş yoğunluğundan dolayı katılım sağlanamaması Akreditasyon Revizyon çalışmalarının başlatılması ve sürekli iyileştirilmesi Çalışmalar devam etmektedir. KYS Revizyon çalışmalarının başlatılması KYS Belgelendirme Kuruluşunun Değiştirilmesi ve Takip Denetimleri 11 Eylül 2015 de takip denetim gerçekleştirilmiştir. 1 tane uygunsuzluk çıkmıştır. ISO Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyet Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi Sistem belgelendirilmiştir. Belgelendirme denetiminde 1 tane uygunsuzluk çıkmıştır. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi Gerçekleşmedi Borsa inşaatının bitmemesi ISO Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi

2 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 2
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Lisanslı Fındık Deposu Kurulması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı 1.2.1.Şirket Kuruluşunun Yapılması ve Lisans İşlemlerinin Tamamlanması Gerçekleşmedi Depo inşaatının bitmemesi Personel istihdamı Şirketin Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurulması (ISO ,OHSAS 18001,ISO 27001,ISO 14001) ISO sistemi belgesi alındı. Diğerleri yeni hizmet binasında kurulacak. Lisanslı Depo İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması Çalışmalar devam etmektedir. Lisanslı Depo Yatırımının Tamamlanması İnşaat işleri devam etmekte ancak tamamlanmamış. Müteahhit firmadan kaynaklanan sebepler Lisanslı depo teknik sorumlusu alındı Personel Akreditasyonunun Sağlanması ve Lisanslarının Alınması Lisanslı Depo İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler.

3 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Akredite Laboratuvar Kurulması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Personel istihdamı Gerçekleşmedi Borsa inşaatının bitmemesi Şirket Kuruluşunun Yapılması ve Lisans İşlemlerinin Tamamlanması Yönetim kararının gecikmesi Akredite Laboratuvar İşletim Sisteminin Yazılımının Tedariği ve Eğitimleri Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı 1.3.2.Şirketin Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurulması (ISO ,OHSAS 18001,ISO 27001,ISO 14001) ISO sistemi belgesi alındı. Diğerleri yeni hizmet binasında kurulacak. Akredite Laboratuvar Yatırımının Tamamlanması Personel İstihdamı Laboratuvar Sorumlusu alındı 1.3.5.Personel Akreditasyonunun Sağlanması ve Lisanslarının Alınması Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler. Laboratuvar Akreditasyon İşlemlerinin Yapılması

4 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 4
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Yeni Hizmet Binasının Devreye Alınması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Borsa Seans Salonu İşletim Yazılımın Tedariği ve Eğitimlerinin Sağlanması Yazılım için firmayla anlaşma yapıldı Borsa inşaatının bitmemesi 1.4.1.Borsa Hizmet Binası Yatırımlarının Tamamlanması Yatırımlar ve inşaat devam etmektedir. Müteahhit firmadan kaynaklanan sebepler 1.4.2.Bina İçi Ekipmanların ve Donanımların Tamamlanması Gerçekleşmedi 1.4.3.Borsa Seans Salonu İşletim Yazılımın Tedariği ve Eğitimlerinin Sağlanması Yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yazılım firmasındaki ve inşaattaki gecikmeler.

5 Yönetim kararının gecikmesi
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Yeni Hizmet Binasında Bölümlerin Oluşturulması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Bilgi İşlem Bölümünün Kurulması %100 gerçekleşti Basın Yayın ve İletişim Bölümünün Kurulması AB projesi ve AR-GE Bölümünün Kurulması İK Bölümünün Kurulması Gerçekleşmedi Yönetim kararının gecikmesi Hukuk Müşavirliği Bölümünün Kurulması Yönetim Sistemleri Bölümünün Kurulması İstatistik Bölümünün Kurulması İdari ve Mali İşler Bölümünün Kurulması

6 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 6
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Personel Kalifikasyonunun Arttırılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Personel Nitelik Ölçümlerinin Yapılması ve Sürekli İyileştirmeler Gerçekleşmedi Polivalans tablosu oluşturuldu eğitim planı hazırlandı 1.6.2.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması 1.6.3.Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması Plan dahilinde çalışmalar devam ediyor. Etkinlik ölçümlerine başlandı.

7 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 7
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Personel Performansının ve Memnuniyetinin Arttırılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı 1.7.1.Personel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması %100 gerçekleşti 1.7.2.Personel Performans Ölçümlerinin Yapılması 1.7.3.Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması 1.7.4.Çalışan Memnuniyetlerinin Ölçülmesi Eylül ayı başında ölçüldü. 1.7.5.Ölçüm Sonuçlarının Analizi ,Aksiyon Planları Hazırlama ve Takibi Anket sonucunda aksiyon gerektiren durum çıkmamıştır.

8 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 8
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Danışmanlık ve Koçluk Faaliyetlerinin Arttırılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı 1.8.1.Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Geliştirme Konusunda Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması %100 gerçekleşti İstatistik Konusunda Danışmanlık Alınması Gerçekleşmedi Henüz konu ile ilgili araştırma yapılmadı 1.8.3.Akademik Danışmanlık Alınması %100 gerçekleşti, danışmanla çeşitli konularda istişareler devam ediyor 1.8.4.Mali Danışmanlık Alınması Henüz konu ile ilgili bir anlaşma yapılmadı.

9 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 9
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Borsa Yönetim Kurulu , Meclis ve Diğer Organlarının Eğitimleri 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı 1.9.1.Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti 1.9.2.Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması Gerçekleşmedi Metodoloji tanımlanmadı

10 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 10
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Elektronik Dokümantasyon Sisteminin Geliştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Elektronik Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi Yazılımının Tedariği ve Kurulması %100 gerçekleşti Mevcut Verilerin Sisteme Arşivlenmesi Gerçekleşmedi Tarama cihazları geldi, taramalar günlük yapılıyor, geriye dönük taramaya başlanmadı EBYS Eğitimlerinin Alınması Bulut Sisteminin Temini Yerine NAS sistemi kurulacaktır.

11 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 11
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Takım Halinde Kalite İyileştirme Çalışmalarının Başlatılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Öner Çöz Sistemine Geçilmesi ve Sürekli Projeler Üretilmesi Gerçekleşmedi Yeni hizmet binasına geçilmesi bekleniyor. Personel Öneri Sisteminin Kurulması ISO sisteminin kurulmasıyla başlamıştır.

12 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 12
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Risk Analizinin Güncellenmesi te A Sınıfı uzman tarafından güncellendi. İş Güvenliği Uzmanlığının Revize Edilmesi te A Sınıfı uzmanla çalışılmaya başlandı. Risk Analizi Aksiyon Planlarının Yapılması ve Takibi te toplantı yapılmıştır. Aksiyonlara DÖF açılacaktır. Tatbikatların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi Gerçekleşmedi Yeni hizmet binasına geçilmesi bekleniyor.

13 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1. 13
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Kurum Kültürü İle İlgili Çalışmaların Yapılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı GTB ve Fındık Tarihi İle İlgili Yayın Çıkarmak Konu ile ilgili çalışmalar başlatıldı Personelle Gizlilik Anlaşmalarının Olduğu Yeni Sözleşmelerin Yapılması İşe yeni alınan personelin sözleşmelerin de gizlilik maddeleri var, ancak eski personelin sözleşmeleri revize edilmedi. iş yoğunluğu Bursların Verilmesi %100 gerçekleşti GTB Kurumsal Marşı Yaptırmak Yayın ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yayının planlanan tarihte çıkması beklenmektedir. GTB Elektronik Personel Kartı Hazırlatmak Gerçekleşmedi Yeni hizmet binasına geçiş beklenmektedir. Web Sayfası Üye Platformu Hazırlanması

14 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. ÜYE GELİŞİMİNİN ve MUTLULUĞUNUN SAĞLANMASI 2.1. Üye Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı 2.1.1.Üye Ziyaret Planlarının Oluşturulması %100 gerçekleşti Üye Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 2.1.3.Üye Ziyaret Raporlarının Hazırlanması Gerçekleşmedi Üye ziyaretleri sırasında rapor hazırlanacak kapsamda görüşmeler gerçekleşmedi. Ziyaret Sonuçlarına Göre Aksiyonlar Hazırlanması Üye ziyaretleri sırasında aksiyon hazırlanacak kapsamda görüşmeler gerçekleşmedi.

15 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 2
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üye Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Eğitim İhtiyaç Tespiti ve Planlarının Yapılması %100 gerçekleşti Eğitimlerin Verilmesi yada Aldırılması Gerçekleşmedi Eğitim planında eğitim tarihleri mevcuttur. Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması Eğitim etkinlik ölçümü yapıldı ( Konya eğitimi) Yeni değerlendirmeler yapılacak.

16 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üye Anketlerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Üye Memnuniyet Anketlerinin Revize Edilmesi %100 gerçekleşti Üye Memnuniyet Anketlerinin Yapılması Eylül ayı ilk haftası içinde yapılmıştır. Üye Memnuniyet Anketlerinin Raporlanması ve Aksiyon Planlama Aksiyon gerektirecek bir sonuç çıkmamıştır.

17 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 4
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üye Bilgi Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Üye Bilgilerinin Güncellenmesi ve Üye Kayıt Sistemine Girilmesi Gerçekleşmedi Eylül ayı ilk haftası içinde yapılmıştır. Web Üye Portalında Üye İletişim Bilgilerinin Güncelleme Sayfası Kurulması %100 gerçekleşti

18 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 5
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üyelere Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Danışmanlık Konularının Tespiti ve Planlanması Gerçekleşmedi Herhangi bir danışmanlık talebi gelmedi 2015 yılı üye anket analizinde mevcuttur. Danışmanların Temini Danışmanlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi

19 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 6
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üye Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Üye Etkinliklerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Yapılması ve Planlanması %100 gerçekleşti Üye Etkinlik Organizasyonlarının Yapılması Üye Etkinlik Memnuniyetlerinin Ölçülmesi Gerçekleşmedi Etkinlik sonunda üyelerin değerlendirme yapmaması

20 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 7
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üyelere Web Platformu Desteği Verilmesi 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Web Sitesi Üzerinden Üye Sistemi Kurulması Gerçekleşmedi Mevcut durumda yeterli kontenjan yoktur. Üye Firmalarının Mevcut Web Sayfalarının GTB Web Sayfasından Linklerinin Verilmesi Web Sitesi Kurulması ve İyileştirilmesi Konusunda Teknik Destek Verilmesi Kasım ayı içerisinde çalışmalara başlanacaktır. Kasım ayı içinde gerçekleştirilecektir.

21 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 2. 8
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU Üyelere Çeşitli Kurum yada İşletmelerde Avantaj Sağlayacak çalışmalar yapılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Üyelik Kartlarının Revize Edilmesi ve Yenilerinin Hazırlanarak Teslim Edilmesi Gerçekleşmedi Yeni hizmet binasına geçilince hazırlanacaktır Üyelere Yönelik Özel Sağlık Kuruluşlarında İndirim Anlaşmaları Yapılması Hastanelerle yazışmalar yapıldı ve cevap beklenmektedir Üyelere Yönelik Otel ve Restaurantlarla İndirim Anlaşmaları Yapılması Otellerle yazışmalar yapıldı, cevaplar beklenmektedir. Üyelere Yönelik Bankalarla Özel Düşük Faizli Kredi Anlaşmaları Yapılması Yönetim Kurulu toplantısında görüşülecektir Üyelere Yönelik Sigorta Hizmetleri Veren İşletmelerle İndirim Anlaşmaları Yapılması Araştırmalara başlanmıştır

22 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK Limanın ve Gümrüklerin Etkin Hale Getirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Konu İle İlgili Bakanlıklar ve Kurumlarla Çalışmalar Yapılması %100 gerçekleşti 3.2.2.Giresun Kamuoyunun Liman ve Gümrüklerle İlgili Farkındalıklarını Sağlamak için Faaliyetler Düzenlenmesi Gerçekleşmedi 3.2.3.Giresun Milletvekilleriyle Kurum Olarak Ortak Çalışmalar Yürütülmesi ve Raporlar Sunulması 3.2.4.Raporların Takibi ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması

23 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK Demiryolunun Getirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Konu İle İlgili Bakanlıklar ve Kurumlarla Çalışmalar Yapılması %100 gerçekleşti Giresun Kamuoyunun Demiryolu ile İlgili Farkındalıklarını Sağlamak için Faaliyetler Düzenlenmesi Gerçekleşmedi Giresun Milletvekilleriyle Kurum Olarak Ortak Çalışmalar Yürütülmesi ve Raporlar Sunulması Raporların Takibi ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması

24 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK Fındık Tarımı ve Sektörü ile ilgili Fotoğraf Yarışması Düzenlemek 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Fotoğraf yarışması planlarının yapılması Ağustos ayı içinde planlar yapıldı. Yarışmaların gerçekleştirilmesi ve Fotoğrafların Toplanması tarihinden itibaren resimler toplanmaya başlandı. 3.4.3.Fotoğrafların değerlendirilmesi ve ödüllendirmesi tarihinde değerlendirme tamamlanmıştır ve ödül kazanan resimler belirlenmiştir. Ödül Töreninin Düzenlenmesi Gerçekleşmedi Fotoğraflar aşamasındadır.

25 2014-2017 GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3
GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 3. İLİN EKONOMİK ve SOSYAL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK LOBİCİLİK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK Çocuk gözüyle Giresun ve Fındık konulu resim yarışması düzenlemek 2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Yarışma planlarının yapılması %100 gerçekleşti Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte yarışmaların düzenlenmesi Gerçekleşmedi Çalışmalar devam etmektedir. Eserlerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi Ödül Töreninin yapılması


"GTB STRATEJİK PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları