Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güney Avrupa. Avrupa'nın güneydeki topraklan Akdeniz Bölgesi'nin bir parçasıdır. Denize yakın bö­lümleri dağlıktır; yukanda tanımlanan Akde­niz iklimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güney Avrupa. Avrupa'nın güneydeki topraklan Akdeniz Bölgesi'nin bir parçasıdır. Denize yakın bö­lümleri dağlıktır; yukanda tanımlanan Akde­niz iklimi."— Sunum transkripti:

1 Güney Avrupa

2 Avrupa'nın güneydeki topraklan Akdeniz Bölgesi'nin bir parçasıdır. Denize yakın bö­lümleri dağlıktır; yukanda tanımlanan Akde­niz iklimi ve bitki örtüsü görülür.

3

4 Güney Avrupa, tümü de Alp Dağlan'nın güneyinde uzanan, İber (İspanya ve Porte­kiz), İtalya ve Balkan yanmadalannı kapsar. Alp Dağları arasındaki vadiler, Akdeniz ülke­lerini Kuzey Avrupa ülkelerine bağlar. Eski­çağlarda Romalılar bu vadilerden biri olan Rhone Vadisi'nden geçerek bugünkü Fransa' ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya ve Belçika'ya girmişlerdi.

5

6

7 14. yüzyıla kadar Venedik ve Floransa gibi italyan kentleri zengin ve güçlüydü. Ama uzun deniz yolculuklan yapmanın güçlükleri bir kere aşılınca, Portekiz, İspanya, Fransa ve İngiltere'nin dünya ticaretindeki önemi arttı; Akdeniz ülkelerininki ise azaldı.

8 Fransa'nın Akdeniz kıyılan, üç büyük ada olan Korsika, Sardinya ve Sicilya ile İ talya' nın yanmada olan bölümü aynı görüntüye sa­hiptir: Sakin, mavi bir deniz, geni ş koylar ve kayalık burunlar.

9

10 HAZIRLAYAN: ELIF RECEP


"Güney Avrupa. Avrupa'nın güneydeki topraklan Akdeniz Bölgesi'nin bir parçasıdır. Denize yakın bö­lümleri dağlıktır; yukanda tanımlanan Akde­niz iklimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları