Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapısı ve Birimleri. 2 Genel Bilgiler “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, “Bilgi Teknolojileri” gibi kavramları son yıllarda oldukça fazla kullanılmakta ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapısı ve Birimleri. 2 Genel Bilgiler “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, “Bilgi Teknolojileri” gibi kavramları son yıllarda oldukça fazla kullanılmakta ve."— Sunum transkripti:

1 Yapısı ve Birimleri

2 2 Genel Bilgiler “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, “Bilgi Teknolojileri” gibi kavramları son yıllarda oldukça fazla kullanılmakta ve insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birini yasadığımız iddia edilmektedir. İnsanoğlu tarihin her döneminde bilgi edinmeye, edindiği bilgiyi isleyip saklamaya ve aktarmaya büyük çaba harcamıştır. Yazı, matbaa, tekerleğin, telefonun, radyo-televizyonun icadı vb. gelişmeler hep bu çabanın bir ürünü olmuştur.

3 3 Bilgi Dünyamızın içinde yaşadığı bu dönüşümü kavramak için bilgi terimini anlamak gerekir. Bilgi: Bir şeyin yada olayın belirli bir özelliğini tanımlar. Bilginin önemi bir yargıda bulunmak, bir karar vermek için gerekli olmasından kaynaklanır.

4 4 Bilgi İşleme Bilginin yeni bilgilere dönüşmesinde bilgi işlemenin önemi büyüktür. Geçmişten günümüze bilgi işleyen araçlarda da oldukça büyük değişmeler yaşanmıştır. Bilgi işlemekte kullanılan araçlar; maddi cihazlar ve kavramsal araçlar olarak tanımlanabilir.

5 5 Bilgi Teknolojisi Bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tamamına ise Bilgi Teknolojisi denilmektedir.

6 6 Bilgi - Veri Bilgi: Bilgi işlem sürecinin sonunda elde edilen üründür. Veri: Bilgi işlem sürecinde gerekli olan malzemedir.

7 7 Bilişim Bilişim: Her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Bilişim; resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi, sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır.

8 8 Bilgisayar Nedir? Bilgisayar (Computer): Kullanıcının girdiği verileri işleyerek bilgi durumuna getiren elektronik makinelere denir. Uzun ve çok karmaşık hesapları bile yapabilen, mantıksal bağlantılara dayalı karar verip işlem yürüten makinedir.

9 9 Bilgisayar Aritmetik işlemleri yapabilen, Mantıksal karşılaştırma yapabilen, Dış ortamdan aldığı bilgileri saklayabilen, Depolanmış bilgileri işleyebilen Elektronik devrelerden oluşmuş bir araçtır.

10 10 Bilgisayar Bilgisayarlardan, kendi başına bir şeyler üretmesini bekleyemezsiniz. Bir bilgisayarın en temel çalışma mantığı aslında bir fabrika üretim hattına çok benzer. Bir fabrikaya öncelikle hammadde girmelidir. Bu hammadde farklı yöntemler ile işlendikten sonra farklı ürünler olarak tüketiciye sunulabilir.

11 11 Bilgisayar Bilgisayar için de, öncelikle kullanıcı tarafından veriler bilgisayara verilmeden ve bu verilerin nasıl islenmesi gerektiği bilgisayara aktarılmadan herhangi bir sonuç alınamaz. Bu yüzden bilgisayarların her şeyi yapabildiğine inanmak saçmadır. Fakat gerekli verilere sahip olduğunda da pek çok işlemi insanlardan çok daha hızlı ve kolay yaparak hayatımızı kolaylaştırır.

12 12 İlk Bilgisayar - Abaküs İngilizcede bilgisayar (computer) kelimesi, “hesaplamak” (compute) kelimesinden türetilmiştir. Bu yüzden kaynaklar, bilgisayar tarihini insanların sayı sayma ve sayılarla işlem yapma ihtiyacına kadar dayandırmaktadır. Bu anlamda, sayıları işleyen ilk aygıt olarak kabul edilen ve milattan önce 1000’li yıllarda Doğu uygarlıklarında kullanılmış olan abaküs bilgisayarın atası sayılır. İnsanlar abaküsü aritmetik işlemler yapmak için kullanmışlardır. Aygıt, üzerinde boncuklar dizili tellerin bulunduğu tahta bir çerçeveden oluşmaktadır. Abaküs, milattan sonra 1500’lü yıllara kadar kullanılmıştır. Hatta günümüzde bazı kültürlerde hala güçlü bir hesap makinesi olarak sayılmaktadır.

13 Programlanabilir ilk hesaplama aracı 1801’de Joseph Marie Jacquard tarafından yapıldı. Araç tekstilde kullanılıyordu ve bir karton üzerine oyulmuş şekillere göre kumaş üzerine özel şekiller örüyordu. Bu anlamda programlanabilirliğin ilk adımıdır.

14 14 Genel Amaçlı Kullanılan Elektronik İlk Bilgisayar İlk elektronik bilgisayar Pennsylvania Üniversitesi profesörlerinden John Mauchly ve doktora öğrencisi Presper Eckert tarafından 1946 yılında yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı’nın, silahların yörünge tablolarını daha hızlı elde etmek için desteklediği proje, 2. Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde sonuçlandığı için savaşta kullanılamadı. ENIAC (Electrical Numerical Integrator And Calculator) adı verilen bilgisayarın yapımında 18,000 vakum lambası kullanılmıştır. 1904 senesinde John Fleming’in tarafından bulunan diyot vakum tüpü,1906’da De Forest’in triyot vakum tüpü geliştirilmesiyle birden gelişmiş ve 40 sene tüp elektroniği hakim olmuştur. Vakum tüpü, içindeki hava boşaltılmış bir cam fanus olup elektron iletimine yarıyordu. Günümüzdeki transistörlerin atasıdır.

15 15 ENIAC Bilgisayar 10 basamaklı sayılar kullanarak saniyede 5 çarpma işlemi yapabiliyordu. ENIAC’ın boyutları oldukça büyüktü. Toplam 30 ton ağırlığındaydı ve 1500 metrekarelik bir alan kaplıyordu. Ancak ENIAC çok güvenilir değildi. Çalışmaya başladıktan sonra 18,000 lambadan birisi patlarsa, patlayan lamba değiştirilip bilgisayar baştan başlatılıyordu. Yani, saatlerce çalışıp sona çok yaklaşıldığı anlarda bir lamba yanarsa bütün işlem tekrar baştan başlıyordu.

16 16 ENIAC Ayrıca ENIAC’ın kullanılması da oldukça karmaşıktı. Programlar tellerin bağlanması yoluyla yapıldığı için yeni bir program girmek veya eskisini değiştirmek saatler alabiliyordu. ENIAC ancak dokuz yıl çalışma başarısı gösterdi. Günümüz bilgisayarlarının atası sayılan ENIAC 'ta sayılar onluk düzende saklanıyor ve onluk düzende işleme katılıyordu.

17 17 İlk Saklanan Program Düşüncesi ENIAC’ın programlanmasının zor olması tasarımcılarını düşündürüyordu. 1945 yılında Eckert ile bir toplantıda karşılaşan Princeton Üniversitesi matematik profesörü John Von Neuman, programlar ve verinin bilgisayarın iç belleğinde saklanabileceği düşüncesini ortaya attı. Böylelikle hazırlanan programların daha kolay değiştirilebilmesi mümkün olmuştur. Bu düşünce modern bilgisayarların mimarisini belirledi. Günümüz bilgisayarları hala aynı mimaride üretilmektedir.

18 Von Neuman Mimarisi

19 19 Mikroişlemci 1971 yılında, yarı iletken teknolojisinde önemli bir sıçrama daha gözlendi.Bu gelişme, bilgisayarın temel elemanı veya beyni olarak kabul edilen Merkezi İşlem Biriminin tek bir tüm devre içine sığdırılmasıdır. Bu konudaki ilk ürün Intel firması tarafından piyasaya sürüldü. 4-bitlik olan bu İlk mikroişlemcinin adı “I- 4004” dür. 1971 yılında başlayan mikroişlemci kuşağı, hızlı bir gelişme göstermekte, her geçen gün daha yetenekli ve güçlü mikroişlemciler üretilmektedir.

20 Bilgisayar Çalışma Mantığı Frekans: Birim zamanda (genellike 1 saniye) oluşan döngü sayısına frekans denir. Birimi Hertz’dir (Hz) KuvvetÖn EkKısaltma 10^3KilokHz 10^6MegaMHz 10^9GigaGHz 10^12TeraTHz 10^15PetaPHz 10^18ExaEHz 10^21ZettoZHz 10^24YottaYHz

21 Bilgisayar Çalışma Mantığı

22

23

24 Byte: elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi.

25 Bilgisayar Çalışma Mantığı

26 26 Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945-1955) İlk nesil bilgisayarlar ENIAC gibi vakum lambalarını kullanıyorlardı. Bu yüzden makinenin yanında lamba yanması olasılığına karşı ellerinde birkaç vakum lambası bulunan teknisyenler beklerlerdi. Ayrıca veri ve komutlar delgi kartlarından okunuyordu. Sadece makine dili ile programlanabiliyordu. Bu yüzden programlanmaları çok zordu. Saniyede 10,000 komut işleyen ve belleği 2,000 byte olan bilgisayarlar, daha çok bilimsel ve mühendislik amaçlı kullanıldı. Bilgisayarlar boyut olarak büyüktüler, yavaştılar ve oldukça pahalıydılar. Bu yüzden seri üretim hiç bir zaman olmadı. Örneğin, 1953 yılında IBM tarafından çıkarılan ilk ticari bilgisayar IBM 701 sadece 19 tane üretildi.

27 27 İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956-1965) 1948 yılında transistörün bulunması bilgisayarlar için çok büyük bir aşama olmuştur. İlk nesil bilgisayarlarda kullanılan vakum lambaları, bozulma olasığı yüksek, fazla enerji harcayan ve çabuk ısınan parçalardı. İkinci nesil bilgisayarlarda kullanılan transistörler, vakum lambalarına göre daha güvenilir, daha az enerji harcayan ve daha az ısınan parçalardı. Saniyede 300,000 komut işleyen ve belleği 32,000 byte olan bilgisayarlar, çok pahalı olduklarından araştırma amacıyla üniversiteler ve ticari amaçla çok büyük şirketler tarafından kullanıldı. FORTRAN ve COBOL gibi yüksek seviyeli diller bulundu ve bilgisayar programlama kolaylaştı.

28 28 Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1966-1975) Zamanla transistörlerin boyutları küçültüldü. Binlercesi bir devrenin üzerine yerleştirilmeye başlandı. Küçük silikon yongaların üzerine basılmış binlerce transistörden oluşan bu devrelere, bütünleşik devreler adı verildi. Bu yüzden bilgisayarların boyutları küçüldü, hızlandı, ve fiyatları ucuzladı. Saniyede 5 milyon komut işleyen ve belleği 2 milyon byte olan bilgisayarlar iş dünyasında daha yaygın kullanılmaya başladı. Bu dönemde manyetik diskler kullanılmaya başlandı. Bilgisayarlar çoklu programlama (birden çok programın beraber çalışması)ve zaman paylaşımı (birden çok kişinin aynı bilgisayarı aynı anda kullanması) işlevlerini desteklemeye başladılar. Pascal ve C programlama dilleri geliştirildi

29 29 Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (1976-) Yongaların üzerinde milyonlarca transistörün bulunduğu bütünleşik devreler kullanıldı. Bilgisayarın boyutu küçüldü, fiyatı ucuzladı. Kişisel bilgisayar üretildi; evlerde ve bürolarda masa üstünde kullanılmaya başlandı. Bilgisayarların boyutları dizüstü, defter, avuçiçi, cep boyutlarına kadar küçüldü. Hatta giyilebilen türleri yapıldı. Günümüzde kullanılan her elektronik aygıta yerleştirilmeye başlandı. Akıllı yazılımlar üretilmeye başlandı. Internet adı verilen ağ ile bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi kolaylaştı.

30 BİLGİSAYARIN ÇALIŞMASI Bilgisayar; yapılan girdiler sonucu oluşan çeşitli bilgileri (verileri) uygun ortamlarda saklayan, istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir. 1. Bilginin Girişi (Giriş birimleri: Klavye, mouse, kamera, scanner, fax-modem vb.) 2. Bilginin saklanması (Hafıza: Harddisk, disket, cd-rom vb.) 3. Bilginin işlenmesi (Beyin: Merkezi işlem birimi-Central Processing Unit-CPU) 4. Bilginin çıkışı (Çıkış birimleri: Monitör/ekran, Printer/yazıcı, plotter/çizici, modem)

31 31 1.Girdi (Input) Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri, görüntüler ve komutlardır. Programlarda kullanılan verilerin girilmesi buna bir örnektir.

32 32 2.Depolama (Storage) Program ve veriler bilgisayarda saklanır. Daha sonra istenildiğinde bu veriler çağrılarak kullanılır.

33 33 3.İşlem (Processing) Çarpma, toplama, çıkarma, bölme, üs alma gibi asıl aritmetiksel işlemler ve diğerleriyle bunların istenilen kriterlere göre karşılaştırmaları yapabilir.

34 34 4.Çıktı (Output) Girilen bilgilerin kullanılabilir hale gelmesi.

35 35 Girdi / Çıktı Girdiler; bilgisayara kullanıcı tarafından girilen verilerdir. Bilgisayarlar; klavye, fare, tarayıcı gibi birimlerden alınan girişleri kabul ederler. İşlemci (processor) tarafından işlenen bu veriler daha sonra ekran, yazıcı gibi çıktı aygıtlarıyla kullanıcıya iletilir. Girdiİşlem Çıktı Depolama

36 Hardware – Donanım Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing Unit-CPU) ve bu birime bağlı çevre birimlerinden oluşur. Çevre birimleri de ayrıca giriş birimleri (input devices) ve çıkış birimleri (output devices) olmak üzere iki kısma ayrılır. Software – Yazılım Yazılım, kullanıcıların bilgisayarda işlerini yapmalarına imkan veren tüm programlara verilen genel addır. Yazılımlar : 1.Sistem Yazılımları 2.Uygulama Yazılımları

37 INPUT (VERİ GİRİŞ) AYGITLARI:

38 OUTPUT (ÇIKTI) BİRİMLERİ

39 39 Bilgisayarın Kullanım Alanları SağlıkEğitim Uçak ve Uzay Sanayi Üretim Sanayi İletişim Sahne Sanatları Sinema, Tiyatro Günlük YaşamMühendislik Ticaret & Bankacılık

40 40 Bilgisayar Uygulamaları Kelime İşlem: Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için kullanılır. Elektronik Tablolama ve Grafik Analiz: Aritmetik işlemler yapmak, hesaplama yöntemlerini belirleyerek sonuca ulaşmak ve bu sonuçların istatistiksel sonuçlarını grafikler ile göstermek için kullanılır. Veri Tabanı Yönetimi: Her türlü bilginin (verinin) istenildiği şekilde ve istenildiği zaman ulaşılmak üzere düzenlendiği veri koleksiyonudur. Elektronik Posta (Email): Internet üzerinden email mesaj gönderilmesi ve dokümanın alıcıya iletilmesi amacıyla kullanılır. Bilgisayarlı Konferans: İki uzak mesafe arasında görüntülü konferans düzenlenebilmektedir. Daha rahat bir görüntü için büyük ekranlara yansıtılabilir. Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili olması için görsel ve işitsel sunumlar yapılabilir. Mühendislik Uygulamaları: Mühendis ve mimarlık uygulamalarında çizim ve tasarımlar için, Autocad, Ide cad, Smart Draw,Corel Draw vb. uygulamalar ile bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Çizim, Boyama Grafik işleri, istatistik, animasyon, ve oyunlar için de bilgisayar ve bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır.

41 41 Bilgisayar Üreticileri Markalı Bilgisayarlar: Bilgisayarı oluşturan bütün donanımları kendisi üreten veya kendi adına üretilmiş donanımları kullanan, marka tescili alarak bilgisayar üreten firmaların bilgisayarlarına Markalı bilgisayarlar denir. Montaj Bilgisayarlar: Piyasada TOPLAMA olarak adlandırılan bilgisayarlar gerçekte OEM parçalardan montaj yapılan bilgisayarlardır. Bunlar kullanılmış parçalardan oluşmaz. Birbirleriyle uyumluluğu test edilmiş parçalar bir araya getirildiğinde Markalı bilgisayarlardan bir farkı yoktur.

42 42 OEM? OEM, Original Equipment Manufacturer, yani “Orjinal ürün Üreticisi" anlamındadır. OEM deyince aklına hemen markasız ve kalitesiz ürün gelir. Fakat bir ürün kalitesiz veya markasız denecekse No-Name ifadesi kullanılmalıdır. Bilgisayar ürünleri kutulu satılır. Bu ürünlere BOX (Kutulu) ürün denir. Toplu halde parça alımı yapan şirketler ürünleri kutulu almazlar. Çünkü kutu, hacmi artırıp sevkıyat masraflarını yükseltir. OEM ürünleri yanında genelde ufak bir kitapçık ile verilir. Bu ürünün kutulu versiyonundan hiçbir farkı yoktur. İşte bu kutusuz ürünlere OEM Ürün adı verilir. Hiç bir şekilde kalite göstergesi değildir. Örneğin, CD yazıcılarda OEM ifadesine çok rastlarız. LG BOX CD-RW ve LG OEM CD-RW gibi. Peki fark nedir? Kalite olarak ürünlerin farkı yoktur. BOX olan versiyonda hoş bir kutu içerisinde ekstra boş CD'ler, kitapçıklar verilirken, OEM versiyondaki ürünü jelatin içinde ve bir CD ile verilir.

43 Bilgisayar Donanım Yapısı ANA DONANIM BİRİMLERİ KASA İÇİNDE Anakart (Main Board) RAM İşlemci (CPU) Ekran Kartı (Graphic Card) Sabit Disk (Hard Disc) Disket Sürücü (Floppy Drive) KASA DIŞINDA Klavya (Keyboard) Ekran (Monitor) Fare (Mouse) EK DONANIM BİRİMLERİ KASA İÇİNDE Ses Kartı (Sound Card) CD-DVD-ROM Ağ Kartı (Network Adapter) TV Kartı (TV Card) KASA DIŞINDA Yazıcı (Printer) Hoparlör (Speaker) Oyun Çubuğu (Joystick)

44 ANAKART – MAINBOARD Bir anakart bilgisayarın temel devre ve bileşenlerinin fiziksel düzenlemesidir. Çoğu anakartta; devreler sert bir yüzey üzerine basılmış ya da eklenmiştir ve bir seferde üretilirler. Masaüstü bilgisayarlarda eskiden kullanılan anakart dizaynı AT’dir. Son zamanlarda genelde ATX dizaynı kartlar kullanılmaktadır. ATX kartların istenilen büyüklükte üretilmesi ile şu an son kullanıcı piyasasında bulunan kart yapıları şunlardır. Extend ATX ATX Micro ATX Mini ATX

45

46 Chipset’ler anakartın en önemli parçasıdır. Chipset’ler anakartın üzerindeki elektronik devrelerdir. Anakart üzerindeki elemanların birbirleri ile haberleşmesini sağlayan denetçilerdir. Bu yollar üzerinde dolaşan verilerin birbirlerine karışmamasını sağlar. Anakartın kalitesini belirleyen en önemli faktör chipsettir. Özellikle anakartın hızını belirleyen faktördür. Çeşitli Anakart Üreticileri ve bu Anakart üreticilerinin çeşitli chipsetler bulunmaktadır. Intel Nvidia Ati Via Sis

47 Yolun büyüklüğü önemlidir. Çünkü bu büyüklük yolun aynı anda ne kadar veri taşıyabileceğini belirler. Örneğin 16 bitlik bir yol 16 bitlik veriyi, 32 bitlik yol ise 32 bitlik veriyi taşıyabilir. Her yolun MHz ile ölçülen bir saat hızı vardır.

48 Giriş / Çıkış Kapıları Bilgisayara dışarıdan bağlanan tüm bürümler (yazıcı,fare,tarayıcı vs.) bilgisayarın üzerindeki soketlere özel arabirim kabloları ile bağlanırlar. Bu soketlere kapı ya da port adı verilmektedir.

49

50 USB (Universal Serial BUS) USB yol sistemi Compaq, IBM, DEC, Intel, Microsoft, NEC ve Northern Technology tarafından geliştirildi. USB (Universal Serial Bus) bir bilgisayar ile takılabilir bir aygıt (joystick, klavye, telefon, tarayıcı, yazıcı gibi aygıtlar) arasındaki bir arabirimdir. Tak ve çalıştır özelliği vardır. USB ile yeni bir aygıt herhangi bir bağdaştırıcı kartı kullanmadan ya da bilgisayarı kapatmadan takılabilir. USB 1.1 standardı saniyede 12 Mbitlik bir veri transfer hızı sağlar. USB 2.0 standartı ise 2002 yılında çıkmıştır ve saniyede 480 mbps veri transfer hızı sağlar. Firewire 1394 Saniyede 400 megabitlik veri transfer oranını destekleyen yeni ve hızlı bir yol standardıdır. 1394 teknolojisini destekleyen ürünler şirkete bağlı olarak farklı isimler altında toplanmışlardır. Apple bu teknolojiyi orijinal olarak geliştiren firmadır. Bu teknoloji için firewire ismini kullanmaktadır Tek bir 1394 portu 63 tane dışsal aygıtı bağlayabilir. Çok hızlı ve esnek olmasına rağmen 1394 çok pahalıdır. USB gibi 1394’ün de tak ve çalıştır özelliği vardır. Ayrıca çevre birimlerine güç de sağlarlar.

51 eSATA eSATA, harici SATA anlamında, External SATA (Harici Sata) demektir. Tek başına yeni bir standarttan ziyade, SATA standardı için "dışarıya" bir uzatma olarak düşünebilirsiniz. Şu anda harici depolama için yaygın olarak kullanılan Hi-Speed USB(Ana Denetleyici) ve Firewire 400 (IEEE 1394b) gibi arabirimlerin özellikle performans tarafındaki kısıtlamalarından kurtulurken, uygulamada da kolaylık sağlıyor.

52

53 Paralel (LPT) Kapı (Port) Çoğu zaman paralel portlara LPT portu da denilmektedir. LPT Line ve Printer sözcüğünden alınmıştır. Ve bunun sebebi en çok yazıcıları bağlamak için kullanılmasına dayanmaktadır. Yeni yazıcıların artık USB kullanmasıyla kullanımı çok azalmıştır. Seri (COM) portlar Seri portlar isimlerini verilerin porttan seri bir biçimde yani bir seferde tek bit olarak gönderilmesi gerçeğinden almaktadır. Bunun sebebi portun her yön için tek bir veri hattına sahip olmasıdır. Seri portlara COM portlar da denilmektedir. Çünkü harici aygıtlarla PC arasında bir iletişim aracı oluşturmaktadır. Seri portlara bağlanan en yaygın aygıtlar modemler, fareler, yazıcı ve çizici gibi seri yazdırma aygıtlarıdır.

54 SABİT DİSK (HARD DISC) Sabit diskler disket sürücüler, DVD ve CD sürücüler gibi bilgi saklamak için kullanılan elektromekanik yapılı donanımlardır. Sabit disklerde veri yazımı; metal, cam veya plastikten yapılmış, yüzeyi demir oksit ya da başka manyetik özellikteki malzeme ile kaplı diskler üzerine yapılır. Bu kayıt ortamlarında veriler mıknatıslanma yolu ile kaydedildiğinden istenerek silinene kadar sabit kalırlar, elektrik kesintileri gibi durumlarda bilgisayar bellek yongalarındaki gibi kaybolmazlar, bu sabit disk olarak adlandırılmışlardır.

55 Günümüzde sabit diskler veri aktarımında son derece hızlanmış olsalar da elektromekanik yapıda olduklarından RAM'lara göre yavaştırlar. Bilgisayarlarda yardımcı ve kalıcı bellek olarak kullanılırlar. Bir bilgisayar programı işletilmeye başladığında, programın çalışması için gerekli olan bilgiler sabit diskten okunarak çok daha hızlı olan RAM belleğe aktarılır. Gereksinim duyulan kısım RAM'a sığmayacak kadar büyükse, bilgisayar sabit diskin bir bölümünü RAM bellek gibi kullanır. Bilgisayar sabit diskleri genellikle bilgisayarların içinde sabitlenmiş durumda bulunurlar, bilgisayarlara dışarıdan bağlanabilen taşınabilir olanları da vardır.

56 Nasıl çalışır? Hard disklerin veriyi mıknatıslanma yolu ile çeşitli maddelerden yapılmış plakalara yazdıklarından bahsettik. Bu plakalar hardiskin kapasitesine göre bir ya da birden fazla olacak şekilde ortada dönen bir mekanizmaya bağlıdır. (spindle) Bu mekanizma plakaları yüksek hızlarda döndürür ve okuma ve yazma kafaları ile bilgi plakalara yazılır. (0 ve 1 olarak) Okuma yazma kafaları her plakaya bir tane gelecek şekilde yerleşmiştir ve plaka üzerindeki veriyi tanımlama ve değiştirme görevini üstlenirler.

57 Her plakanın üzerinde verinin yazıldığı manyetik bir madde kaplıdır. Bu madde günümüzde kobalt bileşenidir. Plakaların üzerinde micro boyutlarda bölgeler vardır ve bu bölgelerin her biri tek bir datayı saklar. Bu bölgelerin gruplanmış hallerine “sector” adı verilir. Harddiskler veri kümelerini bu sektörlerde depolar. Bu sektörler farklı boyutlarda gruplandığı zaman ise partisyonlar oluşur. ( Tek bir HD üzerinde C ve D bölgeleri elde etmek gibi düşünebiliriz)

58 Metal plakalar genellikle laptoplarda 4200 ve 5400 rpm, masaüstü bilgisayarlarda 7200 rpm, sunucularda 10000 ve 15000 rpm gibi hızlarla dönerler. RPM (revolutions per minute) sabit disk motorunun dolayısı ile plakaların dakikadaki dönüş hızını ifade eder ve bilgisayarın genel performansında etkili bir parametredir.

59 Bağlantı Arabirimleri: Integrated Drive Electronics (IDE = ATA = PATA) : 1989 de Western Digital firması tarafından geliştirildi. 40 pinlik IDE bağlantı kablosu kullanır ve birim zamanda16 bit data aktarımı yapabilir. Daha sonra veri hızını 32 bite çıkaran “Ultra DMA” standartı ile beraber 40 pinlik kablo 39 pine düşmüş geriye kalan “ pinlik alan kablonun sokete yanlış takılmasını önleyecek şekilde kapatılmıştır.

60 Small Computer System Interface (SCSI) 1986'da çıkan bir data aktarım standardıdır, özellikle sunucu (server) bilgisayarlarda ve ilk çıktığı zamanlarda Apple Macintosh bilgisayarlarda kullanılan, daha hızlı, daha pahalı ve daha büyük boyutlara sahip (2005’e kadar) olan sabit diskler bu standart kullanılarak bağlandığından SCSI olarak adlandırılırlar. Bilgisayarlara harici (external) takılırlar. 68 ya da 50 pin kablolarla bağlanırlar. 8 ila 16 adet harici ünite tek bir SCSI yoluna bağlanabilir.

61 Serial ATA (SATA): SATA’da bilgisayar ile depolama birimleri arasında data transferi yapmak amacıyla çıkartılmış bir veri iletimi standardıdır. Bu bağlantıyı kullanabilmemiz için anakartımızın SATA uyumlu olması gerekir. SATA’nın avantajları kablolarının küçüklüğü, veri hızının yüksekliği ve çalışma esnasında takılıp çıkarılabilir olmasıdır. 1.5 gbit, 3 gbit ve 6 gbit lik hızlarda karşımıza çıkarlar. Yani saniyede 150, 300 ve 600 megabyte maximum veri transfer hızları vardır.

62

63 SSD (Solid State Disk ) Nedir ? Hard disklere alternatif olarak piyasaya sürülen SSD ‘ler, güç gerektiren veya gerektirmeyen yapıya sahip, bilgi saklayabilen veri depolama aygıtlarıdır. Teknik olarak disk olmasalarda, SSD olarak adlandırılıyorlar çünkü hard disklere alternatif olarak kullanılıyorlar. Genellikle NAND flash (elektirik gerektirmeyen) veya SDRAM (elektirik gerektiren) temelli oluyorlar. SSDler hareketli parçaları olmadığından dolayı hard diskler ile özdeşleşmiş kavramlar olan okuma – yazma zamanı, erişim zamanı, elektro manyetik gecikmeler ve arızaları geride bırakıyorlar.

64

65 Optik veri depolama birimleri: CD ve DVD reader - writerlar CD-ROM-DVD-ROM’lar harddiskler gibi veri depolamak için kullanılan birimlerdir. Veri kaydetme prensibi manyetik ortamlarda olduğu gibi mıknatıslanma esasına dayanmaz. Optik mantıkla veriler kaydedilirler. CD-ROM’ların çalışma prensibi bir metal veya plastik disk üzerine LASER ışını ile oyuklar açmaktır. Bilindiği üzere verilerimiz bilgisayarda 0 ve 1 şeklinde işlenir ve depolanır. Burada sıfır ve biri temsil edenler ise oyuklar ve tümseklerdir.

66

67 FLOPPY DISC: Çalışma şekli açlısından sabit disklere benzerler. Plastik esnek bir plaka üzerine konulmuş mıknatıslanabilen elementler ve bu manyetik ortamı koruyan bir plastikten oluşmaktadır. Veriler gene mıknatıslanma esasına göre saklanırlar. Çeşitli ebatlarda ve boyutlarda disketler bulunmaktadır. Ama günümüzde artık ebat olarak sadece bir tip disket bulunmaktadır. 3.5” ebatında olan bu disket iki çeşittir. İlk’ine çift yüzlü çift yoğunluklu ( Double side Double density - DD) disket denilmektedir ve 720 KB’ a kadar veri saklayabilmektedir. İkincisine ise çift yüzlü yüksek yoğunluklu (Double Side High density - HD ) denilmektedir. Bu disketi saklayabileceği veri miktarı 1.44 MB’dır. Disket sürücü diskete veri yazmak ve disketten okumak için kullanılır. Yapısında okuma yazma kafası adım motoru ve normal bir dairesel motor vardır. Disket dakikada 300 ya da 360 devirle döner. Bu yüzden disket sürücüler yavaştırlar.

68 İŞLEMCİ NEDİR NASIL ÇALIŞIR İşlemci, ya da MİB (Merkezi İşlem Birimi) (ingilizce adı CPU - Central Processing Unit),bilgisayarın beyni diyebileceğimiz parçasıdır. Bilgisayarın gerçekleştirdiği işlemlere temel oluşturan hesaplamaları yapan parçadır CPU (Central Processing Unit-Merkezi İşlem Birimi); bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programlardaki tüm komutları tek tek işleyen birimdir. Bu birim bir ya da iki entegre devre içerisinde gerçekleştirilmesi ile mikroişlemci adını alır. CPU; Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını çözen, karşılığı olan işlemleri yerine getiren ve sonuçları gerekli yerlere gönderen merkez birimidir. CPU bir işlemi gerçekleştirirken kontrol, adres ve veri yolarını kullanır. İntel İşlemciler Intel Atom Processor Intel® Core™ i7 Processor Intel® Core™ i5 Processor Intel® Core™ 2 Duo Processors for Embedded Computing Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5300 Series Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5100 Series Dual-Core Intel® Xeon® Processors LV and ULV Intel® Core™ Duo Processors Intel® Xeon® Processors Intel® Pentium® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Processor 440Celeron Intel® Pentium® M Processors Intel® Pentium® 4 Processors Intel® Pentium® III Processors Intel® Celeron® M ProcessorsCeleron Intel® Celeron® ProcessorsCeleron Intel® Pentium® Processors with MMX™Technology

69

70 AMD İşlemciler

71 EKRAN KARTI NEDİR? Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, CRT monitörler, LCD monitörler ya da projeksiyon cihazları üzerinden bizim algılayabileceğimiz şekilde görüntüleyen bilgisayar parçasıdır.

72 EKRAN KARTININ ÇALIŞMA PRENSİBİ Bilgisayarın o anda çalışmakta olan programın meydana getirdiği görüntü bilgileri işlemci ve RAM üzerinde bulunan Ekran kartının kullandığı adres ve portlara yazılır. Buradaki bilgiler veriyolu aracılığı ile ekran kartı üzerindeki işlemciye gelir işlemci verileri kart üzerindeki hafızaya yazdıktan sonra gerekli işlemleri yapıp hafızadan verileri tekrar okur ve RAMDAC adlı bileşene gönderir.

73

74

75 BELLEK TİPLERİ: RAM (Random Access Memory) Bellek: Rastgele erişilebilir bellektir. Bu belleğe kalıcı olmayan bellek de denir. Elektrik kesildiğinde ya da bilgisayar kapatıldığında ram bellekteki veriler silinir. Ram bellek Ana bellek olarak da isimlendirilir. Bilgisayar işlem yaparken verileri bu bellek üzerinde tutar. Giriş biriminden girilen veriler önce Ram belleğe gelir. Daha sonra CPU verileri ihtiyaç duydukça buradan alarak işler. CPU içinde işlenen veriler yine Ram Belleğe gider. Daha sonra Ram bellekten Çıkış Birimine aktarılır. ROM (Read Only Memory) Bellek: Sadece okunabilir bellektir. Bu bellek üzerindeki bilgiler üretici firma tarafından yazılır. Kullanıcı tarafından üzerinde bulunan bilgiler değiştirilemez. Üzerinde bilgisayarın açılması için gerekli olan program vardır. Bu program bilgisayar açılırken temel giriş/çıkış birimlerini kontrol eder. Örneğin bilgisayara klavye takılı değilse kullanıcıyı uyarır ve bilgisayarın açılmasını engeller. Depolama Birimi(Yan Bellek): Kalıcı bellektir. Üzerine kaydedilen bilgiler elektrik kesildiğinde ya da bilgisayar kapatıldığında silinmez. Sabit Disk (Harddisk), Disket, CD, Data kartuşları depolama birimine örnek olarak gösterilebilir. Sabit disk (Harddisk) bilgisayarın kasasının içinde bulunur ve bütün bilgiler onun üzerinde depolanır. Yani sabit disk bilgisayarın içindeki depolama birimidir.

76 RAM Çeşitleri EDORAM SDRAM DDR DDR2 DDR3 DDR4 (2012’de çıkacak) DDR5 (GDDR5)

77

78 İşletim Sistemi

79 İşletim Sisteminin Bileşenleri Bir işletim sistemi, kavramsal olarak, üç grupta toplanabilecek bileşenlerden oluşur: kullanıcı arayüzü (bu bir grafik kullanıcı arayüzü ve/veya komut satırı yorumlayıcısı olabilir), dosya yönetim sistemi ve bir çekirdek. Genel olarak arayüz, herhangi bir şeyin kullanımını ya da onda etkileşimi sağlayan kısım olarak düşünebilirsiniz. Bir bilgisayarın arayüzü klavye ve fare ile monitörde gözüken ve bilgisayarı birçok farklı iş için kullanabilmemizi sağlayan yazılımlardan oluşur.

80 GUI (Graphic User Interface, grafik kullanıcı arayüzü) Macintosh bilgisayarların çıkışı ve ardından Microsoft’un Windows yazılımının Geliştirilmesi ile birlikte komut girilen arayüzleri yerini interaktif görsel arayüzlere bırakmıştır. Bunlara GUI denilir. Windows 1.0

81

82 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İŞLETİM SİSTEMLERİ

83 UNIX Unix işletim sistemi 1969 yılında AT&T Bell Laboratuvarları'nda ABD de Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy, Michael Lesk ve Joe Ossanna tarafından tasarlanıp uygulamaya konmuştur.AT&TBell LaboratuvarlarıKen ThompsonDennis RitchieBrian KernighanDouglas McIlroyMichael LeskJoe Ossanna İlk olarak 1971'de yayınlandı ve başlangıçta tamamen bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir çevirme dilinde yazılmıştı. Daha sonra 1973'te Dennis Ritche tarafından C programlama diliyle tekrar yazıldı.çevirme dilinde Üst düzey bir dilde yazılmış bir işletim sisteminin geçerliliği diğer farklı bilgisayar platformlarına kolayca taşınabilirlik için olanak sağlar.

84 LINUX Unix’e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş; açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir. Çekirdeğin kaynak kodları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde özgürce dağıtılabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir. Linux ismi ilk olarak Linus Torvalds tarafından yazılan ve 5 Ekim 1991 Linux 0.02 etiketiyle duyurusu yapılan, Linux çekirdeğinden gelmektedir. Unixaçık kaynaközgürişletim sistemi çekirdeğidirGNU Genel Kamu LisansıLinus Torvalds5 Ekim1991 Çok geniş bir donanım desteğine sahip olan Linux çekirdeği; Sunucu bilgisayarlar, masaüstü-dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları, akıllı telefonlar, yeni nesil TV'ler ve tabletler gibi hemen her platformda tam bir uyum içerisinde çalışabilmektedir. Linux sunucu işletim sistemlerinde kullanım oranı bakımından ilk sırada tercih edilmekte ve dünyanın 10 hızlı süperbilgisayarında da kullanılmaktadır.

85 DOS (Disk Operation System)Tek kullanıcılıdır ve text ekranda çalışır. Her türlü işlem komut verilerek yapılır. İşletim Sistemleri Arasındaki Farklar

86 İşletim Sistemleri- MS/DOS MS-DOS, Microsoft Disk Operating System (Microsoft Disk İşletim Sistemi) kelimelerinin kısaltılmış halidir. MS- DOS bir disk işletim sistemi olarak bilinir, çünkü yaptığı işlerin büyük bölümü disk işlemleri, bellek işlemleri gibi programların çalışabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan bir işletim sistemidir. İlk sürümü 1981 yılında piyasaya sürülmüştür.

87 MS-DOS Ekran Örneği

88 Windows 2.0

89 Windows 2.1

90 Windows 3.0

91 Windows 3.1

92 Windows 3.1 – Windows işletim sisteminin ilk sürümü 1985 yılında çıkarılmakla birlikte, dünyada kabul görmesi 1992 yılında çıkarılan Windows 3.1 ile olmuştur. Windows işletim sisteminin en önemli yeniliklerinden birisi grafik bir kullanıcı arabirimi olmasıdır. Grafik Kullanıcı Arabirimi sayesinde, bilgisayarın ve yazılımların kullanımı daha basit (sezgisel ve görsel) biçime girerek herkesin kolayca kullanabilmesi sağlanmıştır. Windows 3.1 işletim sistemi, DOS işletim sisteminin daha önce kurulu olduğu bir sisteme gerek duyar. Bu nedenle Windows 3.1 ve MS-DOS 6.0 (6.2 ya da 6.21) ile birlikte kullanılabilir. WINDOWS 3.1

93 Windows 95

94 Windows 98

95 Windows 2000

96 Windows ME

97 Windows XP

98 Windows VISTA

99 Windows 7

100

101 Windows 8

102 Windows 10

103 LİNUX DAĞITIMLARI

104 Linux Avantaj Open Source (Açık kaynak kod) Daha güvenilir Ücretsiz Yüksek performans Birden çok kullanıcıyı destekler. Dezavantaj Henüz tam ihtiyaçlara cevap verememesi, oyunlar … Bazı ticari yazılımlar Linux üzerinde fazla gelişemiyor. Basit kullanıcıların rahatça kullanabileceği düzeyde değil. Yeterince tanıtımı yapılmıyor olması.

105 Pardus (Türkiye’nin işletim sistemi)

106 Pardus Birçok gönüllünün katkılarıyla TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde geliştirilen özgür işletim sistemi Pardus, günlük yaşamın hemen her alanına yönelik nitelikli, güvenli, yüksek performanslı özgür yazılımları bir arada sunuyor. İnternet tarayıcı, görüntülü, sesli ya da yazışarak sohbet etmek için tüm ağlara bağlanan yeni nesil uygulamalar, fotoğraf arşivlemek, düzenlemek için profesyonel çözümler, müzik dinlemek ve kataloglamak için yetenekli araçlar, ofis ailesinin her aracı Pardus’la birlikte sisteme kuruluyor. Kullanıcıların ayrıca uygulama kurması gerekmiyor.

107 Ubuntu

108 Macintosh işletim sistemi Macintosh, 1984 yılında apple firması tarafından üretilmiş bir bilgisayardır ve işletim sistemini de apple firması üretmiştir. Grafik kullanıcı arabirimi olan işletim sistemleri Macintosh’ten esinlenmişlerdir. MAC OS

109 Mac OS X Mountain Lion

110 Mobil İşletim Sistemleri Akıllı telefonlar (Smart Phones), Tablet bilgisayarlar, PDA (Personal Digital Assistant) 'lar gibi taşınabilir cihazlar için üretilen işletim sistemleri mobil işletim sistemleri olarak adlandırılırlar.

111 Android Android, Google, Open Handset Alliance ve özgür yazılım topluluğu tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, mobil cihaz ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu bir mobil işletim sistemidir.

112 Sürümleri Android 1.1 (Astro) – Asker 9 Şubat 2009 Android 1.5 (Cupcake) – Kapkek 30 Nisan 2009 Android 1.6 (Donut) – Tatlı Çörek 15 Eylül 2009 Android 2.0 (Eclair) – Ekler 26 Ekim 2009 Android 2.2 (Froyo) 20 Mayıs 2010 Android 2.3 (Gingerbread) – Zencefilli Çörek 6 Aralık 2010 Android 3.0 (Honeycomb) – Petek Şubat 2011 Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) – Dondurmalı Sandvich 19 Ekim 2011 Android 4.1, 4.2, 4.3 (Jelly bean) – Jelibon 9 Temmuz 2012 Android 4.4 (Kitkat) – Kitkat Ekim 2013 Android 5 (Lollipop) – Lolipop Kasım 2014 Android 6 ????

113 IOS iOS (eski adıyla iPhone OS) Apple'ın orijinal olarak iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod Touch ve iPad'de de kullanılan mobil işletim sistemidir. İşletim sistemi ilk olarak iPhone için Macworld Conference & Expo'da 9 Ocak 2007'de duyuruldu, aynı yılın Haziran ayında yayınlandı.

114 IOS 9 16 Eylül 2015 tarihinde çıkmıştır.

115 Windows Phone Windows Phone veya Windows Telefon, Microsoft tarafından geliştirilmiş ve Windows Mobile serilerinin devamı olan bir mobil işletim sistemidir. 2010 Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez duyurulan sistem; Windows Mobile'daki kurumsal kullanıcı kitlesine nazaran Windows Phone'da hedef kitlesi Microsoft tarafından sadece son kullanıcılar olarak belirlemiştir.MicrosoftWindows Mobilemobil işletim sistemidir 20 Haziran 2012 tarihinde, Microsoft Windows Phone 8’i duyurmuştur.

116 Windows Phone 8

117 Diğerler Mobil İşletim Sistemleri RIM : BlackBerry OS Symbian Vakfı : Symbian Palm : Web OS Linux Vakfı : MeeGo Samsung : Bada Canonical: Ubuntu Phone


"Yapısı ve Birimleri. 2 Genel Bilgiler “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, “Bilgi Teknolojileri” gibi kavramları son yıllarda oldukça fazla kullanılmakta ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları