Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKRAN ADIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKRAN ADIMLARI."— Sunum transkripti:

1 EKRAN ADIMLARI

2 Kullanıcı adı ve şifresi
Programa erişim linkine tıklayarak ya da Internet Explorer veya Firefox adres çubuğuna adresi yazarak programa giriş yapılabilir. Açılan ekranda Kullanıcı adı ve şifresi Yazılarak enter ile ilerlenir.

3 Şirket ve bölge alanlarına giriş yapılan kullanıcının bölgesi otomatik olarak gelir ve bu alanlar üzerinden enter ile ilerlenir.

4 TEKLİF Ana menünün altındaki ARA
butonunun olduğu alana giriş yapılmak istenen programın adı yazılarak ilerleme yapılır. TEKLİF

5 POLİÇE GİRİŞ BİRİNCİ EKRAN İKİNCİ EKRAN
Neova Sigorta sisteminde poliçe giriş temel olarak 2 ekrandan oluşur. POLİÇE GİRİŞ BİRİNCİ EKRAN İKİNCİ EKRAN Tanzim edilecek poliçenin genel bilgileri Müşteri, teminat, riziko ve tahsilat bilgileri Poliçe kloz, açıklama bilgileri

6 Poliçe giriş genel olarak aşağıdaki bloklardan oluşur:
İstatistik bilgileri Poliçe genel bilgileri Teminat bedel girişi Tramer sorgu Tahsilat bilgisi girişi Müşteri Riziko adres Teklif / Poliçe / Red Matbu bilgiler Kloz ve açıklama girişi Teminat seçimi Poliçe kayıt

7 POLİÇE BİLGİLERİ Bütün ürünlerde poliçe tanzim ederken poliçe genel bilgilerinin girildiği ortak alandır. Aşağıdaki alan ve bilgileri içerir.

8 GİRİŞ :Poliçe girişi yapılacak ise giriş butonuna basılır, imleç cari poliçe alanına gider.
POLİÇE NO : Poliçe numarasının girildiği alandır. Boş geçildiğinde poliçe giriş işlemi sonucunda kayıt esnasında sistem poliçe numarasını otomatik olarak verir. ACENTE NO : Zorunlu alandır. Poliçenin hangi bölgeden, hangi kaynaktan ve hangi acente kodundan tanzim edildiğini belirler. Manuel girilebilir ya da Listeleme Tuşu (F9)yardımıyla seçilebilir. POLİÇE TÜRÜ : Otomatik olarak N(normal) gelir. Listeleme tuşundan(F9) yararlanılabilir. Bu alan poliçe cinsinin (abonman, normal, kati vb) girildiği, boş geçilemez bir alandır. ÜRÜN KODU :Zorunlu alandır. Hangi üründen poliçe girişi yapılacak ise ürünün kodu manuel olarak yazılır ya da Listeleme Tuşu (F9)yardımıyla seçilir. Acenteye giriş yetkisi verilen ürünler bu listede listelenir. TEKLİF SAATİ : Poliçenin sisteme girildiği saati gösterir. D/M : Daini Mürtehinli kesilecek poliçelerin hangi bankaya ve bankanın hangi şubesine tanzim edileceğini belirler. Manuel giriş yapılabilir yada Listeleme Tuşu (F9) ile giriş yapılabilir. TALİ ACN.MÜŞT TEM. :Bir müşteri temsilcisi söz konusu ise bu alana girilir. Listeleme tuşundan yararlanılabilir, zorunlu değildir. TEKLİF TARİHİ :Poliçenin teklif tarihinin girildiği alandır, değiştirilebilir. YÜKLEME TARİHİ :Nakliyat poliçeleri için geçerli alandır, otomatik olarak sistem tarihi otomatik gelir. BAŞLAMA TARIHİ :Zorunlu alandır. Poliçenin başlama tarihi yazılır. Otomatik olarak sistem tarihi gelir. Yetkiler dahilinde değiştirilebilir. BITIŞ TARIHI :Zorunlu alandır. Poliçenin bitiş tarihi yazılır. Otomatik olarak poliçenin başlangıç tarihinden bir yıl sonrası gelir. TANZIM TARIHI :Zorunlu alandır. Poliçenin tanzim edildiği tarih yazılır. Otomatik olarak poliçenin başlangıç tarihi gelir. TANZIM YERİ : Zorunlu alandır, acentenin bağlı olduğu il kodu otomatik olarak gelir. DVZ/KUR :Poliçenin kesileceği döviz cinsinin girildiği alandır. K.VAD/HESABI :Poliçenin kısa vade hesabına göre mi işlem yapacağını belirleyen alandır. Default olarak “Gün” seçili gelir, işlem türüne göre “KısaVade Hesabı” da seçilebilir. MÜŞTERİ DTY : Zorunlu alandır. Sigorta ettiren bilgileri daha önceden sistemde tanımlanmış ve bir müşteri numarası verilmiş ise bu müşteri numarasından faydalanılır, müşteri bilgilerini tekrar girilmesine gerek kalmaz. Bu durumda bu alan EVET olarak geçilir. Şayet sigorta ettiren bilgileri daha önceden sistemde tanımlanmamış ise bu alan HAYIR olarak geçilir ve isteme sigorta ettiren bilgileri tanımlanır. Bu alana HAYIR olarak geçildiğinde ekrana yeni bir sayfa açılır.

9 POLİÇE MATBU BİLGİLERİ
TRAMER SORGU EKRANI ŞİRKET KOD :Önceki şirket kodu yazılır. ACENTE KOD :Önceki acente kodu yazılır. POLİÇE NO :Önceki poliçe numarası bu alana girilir. TC KİMLİK NO :Tramerden bilgileri getirilecek olan müşteriye ait TC kimlik numara bilgisi girilir. VERGİ NO :Tramerden bilgileri getirilecek olan firmanın vergi numarasını girilir. PASAPORT NO :Pasaport numarasının girildiği alandır. FLT/ABON NO :Grup poliçelerinin numaralarının girildiği alandır. ESKİ POL NO :Tecdit poliçesi tanzim ediliyorsa Kesilen önceki poliçe numarası bu alana yazılır POLİÇE MATBU BİLGİLERİ AMAÇ :Ürünün sisteme tanımlanması esnasında varsa ürüne ait özel matbu bilgilerin tanımlandığı ekrandır. BİLGİ ADI :Müdahale edilemeyen bir alandır. Ürünün tanımından otomatik olarak gelir. İmleç bu alana gelmez. AÇIKLAMA :Bilgi adlarına karşılık gelen değerlerin yazıldığı alandır. Üründeki tanıma göre zorunlu ya da seçimli olabilir

10 POLİÇE İSTATİSTİKLERİ
POLİÇE TEMİNATLARI TEMİNAT SEÇİMİ: Üründe tanımlı olan teminatlar otomatik olarak gelir. Sigortalının istemiş olduğu teminatlar space tuşu ya da mouse ile işaretlenerek seçilir. Bazı teminatlar ürünün tanımından dolayı otomatik olarak seçilmiş olarak gelebilirler. Bunlar zorunlu teminatlardır ve seçilmeme imkanları yoktur, kırmızı renkli olarak görünmektedirler. Tanımından dolayı bileşik teminatlardan en az birini seçmek gerekir. Aksi takdirde program uyarı mesajı verir ve diğer işlemlere geçmez. Daha sonra imleç İSTATİSTİK ekranına gider. POLİÇE İSTATİSTİKLERİ AMAÇ :Risk bilgilerinin girildiği ekrandır. Poliçede seçilen teminatlara göre bu teminatların primlerinin hesaplanması, uygun açıklamaların ve bilgilerin saptanmasının yapıldığı ekrandır. Burada yapılması gereken gelen istatistik bilgiler için poliçeye uygun değerlerin seçilmesidir. Herhangi hatalı bir seçim prim hesaplamalarının ve istatistiki bilgilerin yanlış olmasına neden olacaktır. Kodlamalar manuel girilebilir ya da Listeleme Tuşu yardımıyla yapılabilir. Zorunlu istatistikler ekranda kırmızı renkte gözükmektedir. Bu istatistikler boş geçilemez İSTATİSTİK :Müdahale edilemeyen bir alandır. Seçilen teminatlara göre otomatik olarak gelir. İmleç bu alana gelmez. DEĞER :Üründeki tanıma göre zorunlu ya da seçimli olabilir. Manuel girilebilir ya da Listeleme Tuşu yardımıyla seçilebilir. İmleç en son istatistik değerini girdikten sonra Teminat Bedelleri ekranına gider. DEĞER ADI :Müdahale edilemeyen bir alandır. Seçilen istatistik değerinin (değer) adı otomatik olarak gelir.

11 POLİÇE PRİM VE VERGİLERİ POLİÇE TAHSİLAT BİLGİLERİ
NET PRİM :Girilen istatistik değer kodlarına göre teminatların primi otomatik olarak gelir. VERGİ/KOMİSYON DEĞİŞİKLİĞİ ALANI :Net Prim alanından sonra Enter ile imleç VERGİ/KOMİSYON DEĞİŞİKLİĞİ alanına gelir EVET denilirse vergi hesabı ekranı açılır ve GİDER VERGİSİ ve YSV, NET PRİM alanları bedeller ve net prime göre otomatik hesaplanır ve müdahale edilemez.HAYIR olarak geçilirse imleç TAHS. KODU alanına gelir POLİÇE TAHSİLAT BİLGİLERİ ÖDEME TİPİ : Zorunlu alandır. Nakit (NKT), Kredi kartı(KRD) veya Banka hesabı (BNK) değerlerinden biri seçilir. TAHSİLAT KODU : Zorunlu alandır. Sistemde o ürün için tanımlanmış tahsilat kodlarından biri seçilir.

12 Hangi üründen poliçe üretmek istiyorsak o ürün kodunu
Seçiyoruz.

13 Müşteri tanımlama ya da sorgulama ekranına iki türlü erişmek mümkündür.
Menüden direk ‘müşteri tanımlama’ adımına girildiğinde aşağıdaki ekran açılır. Bu ekrana ulaşmanın bir başka yolu ise, poliçe giriş ekranında ‘müşteri no’ alanına gelip bu alanı enter ile boş geçmek ya da yine bu alana gelindiğinde F9 tuşunu kullanmaktır.

14 Kullanıcı ekranda bulunan kriterler doğrultusunda müşteri sorgulama yapabilir
Burada en hızlı sonuç sorgulanacak müşterinin TC.Kimlik, vergi veya pasaport numaralarından biri kullanılarak alınacaktır. Eğer o müşteri sistemde tanımlı değilse aşağıdaki mesaj alınır: Bu mesaj ‘evet’ seçilerek geçildiğinde ‘Müşteri Acente Tanımlama’ ekranına gelinir.

15 Bu ekranda öncelikle müşterinin bir şahıs mı yoksa firma mı olduğu bilgisi zorunlu olarak seçilir.

16 Uyruk alanı TC seçildiğinde sistem müşterinin TC Kimlik numarasını girmesini ister. Girilen TC Kimlik numarasına göre müşteri adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi alanları otomatik olarak gelir ve bu alanlar değiştirilemez. Eğer bu bilgilerin yanlış olduğu düşünülürse daha sonra müşteri durumu geçersiz yapılarak müşteri güncellemesi yapılabilir. Yine yukarıdaki ekranda iletişim bilgileri bloğunda müşteri adres bilgilerinde ülke kodu ve belediye il/ilçe mahalle/köy, sokak veya cadde alanları zorunlu olarak doldurulması gerekir. Bu alanların hepsi boş geçildiği takdirde sistem uyarı mesajı verir. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulur. Eğer bu müşterinin ek adresi varsa ‘Ek Adres’ alanı ‘Evet’ seçilerek açılan ekrana gerekli bilgiler girilir.

17 Kaydet tuşuna basılıp müşteri sisteme tanımlandığında müşteri numarası otomatik olarak ‘Müşteri No’ alanına gelir. Müşteri sorgulama ekranında isimden arama yapıldığında sorgulama ekranına gelecek olan müşteri kayıtlarının bir kısmının siyah bir kısmının kırmızı renkte olduğu ve yine bir kısım müşterilerin geçerlilik durumunun 1(geçerli), bir kısmının 0 (geçersiz) olduğu görülür. Eğer bir müşteri kırmızı renkte ve geçerli durumunda ise o müşteri benim portföyümde ve poliçe kestiğim bir müşteridir. Siyah renkli ve geçersiz bir müşteri benim sistemimde tanımlı fakat daha önce hiçbir işlem yapmadığım bir müşteridir. Sorgulanan müşteri görüntülenmek istendiğinde gelen müşteri bilgilerine müdahale edilemez. Bunun için müşteri güncelleme yapmak gerekir. Müşteri güncelleme yapılırken TRAMER den gelen bilgilerin güncellenmesine izin verilmez. Bu bilgilerin değişmesi gerektiği düşünülüyorsa TRAMER le iletişime geçilip ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra bölge kullanıcısı o müşteriyi ‘onaysız yap’ butonuna basarak yeniden sorgulama yaptığında bu bilgiler güncellenecektir.

18 Düzenlenecek olan kampanyalar için oluşturulacak veri tabanı için, aşağıdaki müşteri bilgileri eksiksiz doldurulur. F9 Yardım Tuşu ile Taraftar Bilgileri girilir Sigortalıya ait mevcut sigorta bilgileri girildikten sonra müşteri tanımlama sona erer. .

19 Eğer eski poliçe bilgileri var ise poliçe bilgilerini giriyoruz.
Eski poliçe bilgisi yok ise sadece TC KİMLİK, VERGİ ya da PASAPORT numarasını giriyoruz.

20 Eski poliçe bilgileri eksiksiz doldurulmalı ki hasarsızlık indirimi otomatik gelsin
.

21 K01 NEOVA KASKO SİGORTASI MATBU BİLGİLERİ
KULLANIM TARZI : İstatistik alanından gelir. MODEL : İstatistik alanından gelir. MARKA : İstatistik alanından gelir. TİP : İstatistik alanından gelir. PLAKA : Zorunlu alandır. MOTOR NO : Zorunlu alandır. ŞASİ NO : Zorunlu alandır. SÜRÜCÜ+GÖREVLİ : İstatistik alanından gelir. YOLCU SAYISI : İstatistik alanından gelir. Ö.ŞİRKET : Kasko yenilemesi ise bilgiler otomatik olarak Tramer den gelir. Ö.ACENTE NO : Kasko yenilemesi ise bilgiler otomatik olarak Tramer den gelir. Ö.POLİÇE NO : Kasko yenilemesi ise bilgiler otomatik olarak Tramer den gelir. Ö.YENİLEME NO : Kasko yenilemesi ise bilgiler otomatik olarak Tramer den gelir.

22 K01 NEOVA KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI
Zorunlu SES.& GÖR.CİHAZ Seçimli ALARM CİHAZI ÇELİK JANT LPG TESISATI SUNROOF KASA TAŞINAN EMTEA GLKHH VE TERÖR DEPREM SEL VE SU SİGARA ZARARLAR ÇEKME-ÇEKİLME AS.ANH İLE ÇAL. ANAHTAR KAYBI KİŞİSEL EŞYA ASİSTANS HİZMET HUKUKSAL KORUMA ARACA BAĞLI SÜRÜCÜYE BAĞLI İHT.MAD.+BED FERDİ KAZA ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLI TED.MASRAFLARI YAZILMAYAN RİSK

23 K01 NEOVA KASKO SİGORTASI İSTATİSTİKLERİ
ARACIN MODELİ Zorunlu ARAÇ YAŞ SÜRP. ARACIN MARKASI HASARSIZLIK İNDİRİMİ ARACIN TİPİ ARAÇ ÇOKLUĞU KULLANIM TARZI YENİ DEĞER EKPRİMİ Seçimli PLAKA KODU ALARM/İMMOB. PLAKA SINIFI TAHSİLAT TİPİ SÜRÜCÜ + GÖREVLİ SAYISI PEŞİN İNDİRİMİ YOLCU SAYISI TOPLAM KOLTUK SAYISI ENFLASYON ARAÇ KULLANIMI NEO ARAÇ GRP BAYAN İNDİRİMİ TEMEL FYT İND. İMM (BEDENİ+MADDİ) ŞİRKET SÜRPRİMİ FERDİ KAZA DAİN-İ MÜRTEHİN MESLEK POLİÇELERİ DÖVİZ CİNSİ HAS. KORUMA EKPRİMİ İL KODU SİGORTALI YAŞI YURT İÇİ-Y.DIŞI SİG.YAŞ İND. YAZILMAYAN RİSKLER SİG.YAŞ SÜRPRİMİ ÖNCEKİ ŞİRKET YURTDIŞI EKPRİMİ HASAR ADEDİ HASARLILIK SÜRP TAŞINAN EMTEA ARAÇ YAŞI PARLAYICI MADDE ARAÇ YAŞ İND. ARAÇ BDL ARALIK İND.

24 Üründe tanımlı olan teminatlar otomatik olarak gelir.
Sigortalının istemiş olduğu teminatlar space tuşu ya da mouse ile işaretlenerek seçilir. Bazı teminatlar ürünün tanımından dolayı otomatik olarak seçilmiş olarak gelebilirler. Bunlar zorunlu teminatlardır ve seçilmeme imkanları yoktur, kırmızı renkli olarak görünmektedirler. Tanımından dolayı bileşik teminatlardan en az birini seçmek gerekir. Aksi takdirde program uyarı mesajı verir ve diğer işlemlere geçmez. Daha sonra imleç İSTATİSTİK ekranına gider.

25 POLİÇE İSTATİSTİKLERİ:
AMAÇ : Risk bilgilerinin girildiği ekrandır. Poliçede seçilen teminatlara göre bu teminatların primlerinin hesaplanması, uygun açıklamaların ve bilgilerin saptanmasının yapıldığı ekrandır. Burada yapılması gereken gelen istatistik bilgileri için poliçeye uygun değerlerin seçilmesidir. Herhangi hatalı bir seçim prim hesaplamalarının ve istatistikî bilgilerin yanlış olmasına neden olacaktır. Kodlamalar manuel girilebilir ya da Listeleme Tuşu yardımıyla yapılabilir. Zorunlu istatistikler ekranda kırmızı renkte gözükmektedir. Bu istatistikler boş geçilemez İSTATİSTİK : Müdahale edilemeyen bir alandır. Seçilen teminata göre otomatik olarak gelir. İmleç bu alana gelmez. DEĞER: Üründeki tanıma göre zorunlu ya da seçimli olabilir. Manuel girilebilir ya da Listeleme Tuşu yardımıyla seçilebilir. İmleç en son istatistik değerini girdikten sonra Teminat Bedelleri ekranına gider. DEĞER ADI : Müdahale edilemeyen bir alandır. Seçilen istatistik değerinin (değer) adı otomatik olarak gelir.

26 F9 Yardım Tuşu ile, Aracınızın markasının ilk harfi ile arama yapabilirsiniz

27 F9 yardım tuşu ile Aracın model yılı belirtilir.

28 Aracımızın marka ve modelini bulup enter’ a basıyoruz

29 Kullanım tarzı seçilir.

30 Araca ait tüm bilgiler doğru olarak girilir.

31 POLİÇE TAHSİLÂT BİLGİLERİ
ÖDEME TİPİ : Zorunlu alandır. Nakit (NKT), Kredi kartı(KRD) değerlerinden biri seçilir. TAHSİLÂT KODU : Zorunlu alandır. Sistemde o ürün için tanımlanmış tahsilât kodlarından biri seçilir.

32 POLİÇE KAYDETME Kaydet butonuna tıklanarak poliçedeki son ekrana ulaşılır ve bu ekrandan poliçe basılabilir ya da kredi kartına bağlanabilir.

33 Poliçede verilen teminatlarla ilgili klozları görebilirsiniz Poliçede belirtmek istediğiniz özel bir açıklama var ise yazabilirsiniz.

34 Teklif ya da poliçe numarası oluşur

35 Çıktı format seçiminizi belirleyebilirsiniz
PDF dokümanına çıktı alabilir ve kaydederek basım yapabilirsiniz.

36 BEDEL ARTIŞ ZEYLİ GİRİLDİĞİNDEN
OTORİZASYONLAR BEDEL ARTIŞ ZEYLİ GİRİLDİĞİNDEN 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI LPG TEMİNATI VERİLDİĞİNDEN. YENİ DEĞER TEMİNATI YALNIZCA 0 SIFIR YAŞ ARAÇLAR İÇİN VERİLMEKTEDİR. BAŞKA ACENTE MÜŞTERİSİNE TEKLİF GİRİLEMEZ. KISA VADE ESASINA GÖRE İŞLEM YAPILDIĞINDAN DAİN VE MÜRTEHİN BİLGİSİ OLAN BİR POLİÇEYE İPTAL ZEYLİ GİRİLDİĞİNDEN 15 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR İÇİN POLİÇE KESME YETKİNİZ BULUNMAMAKTADIR. 15 YAŞ ÜZERİ ARACA TEKLİF VERİLDİĞİNDEN ARAÇ ÇOKLUĞU İNDİRİMİ VERİLDİĞİNDEN

37 Y04 – KLASİK KONUT YANGIN

38 Y04 – KLASİK KONUT YANGIN ÜRÜNÜ MATBU BİLGİLERİ
YAPI TARZI : İstatistik alanından gelir. BİNA TÜRÜ : İstatistik alanından gelir. KONUT TİPİ : İstatistik alanından gelir. ENFLASYON ORANI : İstatistik alanından gelir. BINA KAT ADEDI : İstatistik alanından gelir. RIZIKO KAT ADET : İstatistik alanından gelir. M2 : İstatistik alanından gelir. DASK POLIÇE NO :Manuel olarak giriş yapılır.

39 Y04 – KLASİK KONUT ÜRÜNÜ TEMİNATLARI
BİNA YANGIN Seçimli TEMELLER YANGIN EŞYA YANGIN DEKORAS. YANGIN DEPREM-BINA/DEK EŞYA DEPREM GLKHH-KNH-TERÖR Zorunlu KOMŞULUK MALİ M KİRACI MALİ MES MALİKİN KİRACI KİRACININ KİRA MALİKİN KİRA KA SEL,SU BASKINI YER KAYMASI EŞYA HIRSIZLIK BİNA HIRSIZLIK EK TEMİNAT GRUB CAM KIRILMASI DENİZ TAŞ ÇARPM FERDİ KAZA 3.ŞAHIS MALİ HUKUK.KOR ENKAZ KALDIR. NS YARDIM YAZILMAYAN RİSK BİNA YANGIN Seçimli TEMELLER YANGIN EŞYA YANGIN DEKORAS. YANGIN DEPREM-BINA/DEK EŞYA DEPREM GLKHH-KNH-TERÖR Zorunlu KOMŞULUK MALİ M KİRACI MALİ MES MALİKİN KİRACI KİRACININ KİRA MALİKİN KİRA KA SEL,SU BASKINI YER KAYMASI EŞYA HIRSIZLIK BİNA HIRSIZLIK EK TEMİNAT GRUB CAM KIRILMASI DENİZ TAŞ ÇARPM FERDİ KAZA 3.ŞAHIS MALİ HUKUK.KOR ENKAZ KALDIR. NS YARDIM YAZILMAYAN RİSK

40 Y04 – KLASİK KONUT ÜRÜNÜ İSTATİSTİKLERİ
BİNA MAL SAHİBİ Mİ? Zorunlu DÖVİZLİ Mİ? BİNA MESKEN Mİ? ÖZEL ACENTE İNDİRİMİ DASK POL.NO VAR MI? İL KODU BİNA TÜRÜ KONUT TAHSİLAT TİPİ BİNA KAT ADEDİ PEŞİN İNDİRİMİ RİZİKO KATI SİVİL/TİCARİ/SINAİ Seçimli YUZOLCUMU (M2) BELDE KONUT TİPİ MİLLİ DEPREM BÖLGE. DASK/BİNA Y.TARZI DEPREM İL KODU BİNA/MUH.DEPR.MUAF. DEPREM BÖLGELERİ ENFLASYON FERDİ KAZA LİM. ESYA DEPREM MUAFIYET 3.ŞAHIS LİMİTİ EV ÇOKLUĞU İNDİRİMİ YURT İÇİ-Y.DIŞI FAALİYET KONUSU YAZILMAYAN RİSKLER RİSK KATEGORİ DAİN-İ MÜRTEHİN DÖVİZ CİNSİ DASK SÜRPRİMİ BİNA MAL SAHİBİ Mİ? Zorunlu DÖVİZLİ Mİ? BİNA MESKEN Mİ? ÖZEL ACENTE İNDİRİMİ DASK POL.NO VAR MI? İL KODU BİNA TÜRÜ KONUT TAHSİLAT TİPİ BİNA KAT ADEDİ PEŞİN İNDİRİMİ RİZİKO KATI SİVİL/TİCARİ/SINAİ Seçimli YUZOLCUMU (M2) BELDE KONUT TİPİ MİLLİ DEPREM BÖLGE. DASK/BİNA Y.TARZI DEPREM İL KODU BİNA/MUH.DEPR.MUAF. DEPREM BÖLGELERİ ENFLASYON FERDİ KAZA LİM. ESYA DEPREM MUAFIYET 3.ŞAHIS LİMİTİ EV ÇOKLUĞU İNDİRİMİ YURT İÇİ-Y.DIŞI FAALİYET KONUSU YAZILMAYAN RİSKLER RİSK KATEGORİ DAİN-İ MÜRTEHİN DÖVİZ CİNSİ DASK SÜRPRİMİ

41 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI
OTORİZASYONLAR 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI SEÇİLEN FAALİYET TİPİNDEN DOLAYI OTORİZASYONA DÜŞER BINA TÜRÜ ALISVERIS MERKEZI SEÇILDIGINDEN SEL-SU TEMİNATI İÇİN İL-İLÇE KODUNDA YETKİLİ DEĞİLSİNİZ SEÇMİŞ OLDUĞUNUZ FAALİYET KODLARI İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ RİZİKO KATI BODRUM VE ZEMİN KAT SEÇİLDİĞİNDE BAŞKA ACENTE MÜŞTERİSİNE TEKLİF GİRİLEMEZ. KISA VADE ESASINA GÖRE İŞLEM YAPILDIĞINDAN BİNA+TEMELLER BEDELİ TOPLAMI DASK BEDELİNDEN KÜÇÜK OLAMAZ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ SİSTEM TARİHİNDEN EN FAZLA 15 GÜN İLERİ OLABİLİR.

42 N02 DENİZ NAKLİYAT EMTİA ÜRÜNÜ

43 N02 DENİZ NAKLİYAT EMTİA ÜRÜNÜ MATBU BİLGİLERİ
EMTİA CİNSİ :Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. AMBALAJ ŞEKLİ :İstatistik alanından gelir. AMBALAJ DETAYI :Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. KALKIŞ ÜLKESİ :İstatistik alanından gelir. KALKIŞ YERİ : Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. VARIŞ ÜLKESİ :İstatistik alanından gelir. VARIŞ YERİ : Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. GEMİNİN ADI : Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. BAYRAĞI :İstatistik alanından gelir. KLASI :İstatistik alanından gelir. İNŞA YILI :İstatistik alanından gelir. GEMİ TONAJI :Zorunlu bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. GÜM.BEK.SÜRESİ :İstatistik alanından gelir. EMTİA GRUBU :İstatistik alanından gelir.

44 EMTİA Zorunlu HARP-GREV Seçimli YAZILMAYAN RİSK DENİZ Y. TEMİNATI
N02 DENİZ NAKLİYAT EMTİA ÜRÜNÜ TEMİNATLARI EMTİA Zorunlu HARP-GREV Seçimli YAZILMAYAN RİSK N02 DENİZ NAKLİYAT EMTİA ÜRÜNÜ İSTATİSTİKLERİ DENİZ Y. TEMİNATI Zorunlu AKTARMA RİZİKOSU DENİZYOLU ŞERAİT DÖNÜŞ SEVKİYATI SEFER TİPİ SERGİ.RİZİKOSU BAŞLAMA İLİ GÜMRÜK BEK.GÜN BAŞLAMA ÜLKESİ MUAFİYET ORANI SEFER BİTİŞ İLİ TEKNE YAŞI SEFER BİTİŞ ÜLKESİ GEMİ YAŞ ZAMMI EMTEA KODLARI BAŞ.ÜLKE BÖLGESİ AMBALAJ BİÇİMİ BİT. ÜLKE BÖLGESİ TEKNE BAYRAĞI BAŞLAMA BÖLGESİ TEKNE KLASI BİTİŞ BÖLGESİ TEKNE İNŞAA YILI DÖVİZ CİNSİ BAŞLANGIÇ SEVKİYATI DÖVİZLİ Mİ? BAŞ.SEVK.İLİ MAL GRUBU BAŞ.SEVK.ÜLKESİ GÜMRÜKTE BEK. SÜRESİ Seçimli BAŞ.ARAÇ TİPİ YAZILMAYAN RİSKLER BİTİŞ SEVKİYATI DAİN-İ MÜRTEHİN BİTİŞ SEVK.İLİ TAHSİLAT TİPİ BİT.SEVK.ÜLKESİ VERGİLİ Mİ? BİT.ARAÇ TİPİ DÖV.KARS.YTL MI? GÜVERTEDE TAŞIMA DÖVİZ KAR.YTL 24 SAAT ARIZA KLOZU EMTİA Zorunlu HARP-GREV Seçimli YAZILMAYAN RİSK

45 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI
OTORİZASYONLAR 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI SEÇİLEN P&I SİG DEĞERİ İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ SEÇİLEN AKTARMA GEMİ P&I DEĞERİ İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ SEÇİLEN TEKNE İNŞA YILI İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ SEÇİLEN AMBALAJ BİÇİMİ DEĞERİ İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ HATALI DÖVIZ CINSI GIRDINIZ. MEBDEİNDEN İPTAL ZEYLİ GİRİLDİĞİNDEN BAŞLAMA TARİHİ SİSTEM TARİHİNE EŞİT OLMALI SEÇİLEN TEKNE KLASI DEĞERİ İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ I.C.C (C) (CL.254) TEMİNATINDA SEÇİLEN EMTİA DEĞERİ İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ

46 Y01 - GENİŞ KAPSAMLI YANGIN PAKET

47 Y01 - GENİŞ KAPSAMLI YANGIN PAKET POLİÇESİ MATBU BİLGİLERİ
RİZİKO TÜRÜ : İstatistik alanından gelir. FAALİYET KONUSU : İstatistik alanından gelir. BİNATÜRÜ : İstatistik alanından gelir. YAPI TARZI : İstatistik alanından gelir. BİNA KAT SAYISI : İstatistik alanından gelir. RİZİKO KATI : İstatistik alanından gelir. DASK POLIÇE NO : Seçimli bilgidir,manuel olarak giriş yapılır. BİNA M2 : İstatistik alanından gelir. ENFLASYON ORANI : İstatistik alanından gelir. ALARM : İstatistik alanından gelir. GÜV. GÖREVLISI : İstatistik alanından gelir. KEPENK DURUMU : İstatistik alanından gelir

48 Y01 - GENİŞ KAPSAMLI YANGIN PAKET POLİÇESİ TEMİNATLARI
BİNA YANGIN Seçimli EK TEMİNAT GRUB TEMELLER YANGIN MUHTEVİYAT HIRS EMTEA YANGIN MAKİNA HIRSIZ. MAKİNA YANGIN DENİZ TAŞ ÇARPM DEMİRBAŞ YANGIN KASA HIRSIZLIK DEKORAS. YANGIN BİNA HIRSIZLIK 3.ŞHS EMT.YANGN CAM KIRILMASI KASA YANGIN FERDİ KAZA DEPREM-BINA/DEK TAŞINAN PARA MUHT. DEPREM İŞVEREN MALİ GLKHH-KNH-TERÖR 3.ŞAHIS MALİ KOMŞULUK MALİ M EMNİYETİ SUİS KİRACI MALİ MES MAKINA KIRILMA MALİKİN KİRACI ELEKT.CİHAZLAR KİRACININ KİRA ENKAZ KALDIR. MALİKİN KİRA KA NS YARDIM Zorunlu YER KAYMASI YAZILMAYAN RİSK SEL,SU BASKINI BİNA YANGIN Seçimli EK TEMİNAT GRUB TEMELLER YANGIN MUHTEVİYAT HIRS EMTEA YANGIN MAKİNA HIRSIZ. MAKİNA YANGIN DENİZ TAŞ ÇARPM DEMİRBAŞ YANGIN KASA HIRSIZLIK DEKORAS. YANGIN BİNA HIRSIZLIK 3.ŞHS EMT.YANGN CAM KIRILMASI KASA YANGIN FERDİ KAZA DEPREM-BINA/DEK TAŞINAN PARA MUHT. DEPREM İŞVEREN MALİ GLKHH-KNH-TERÖR 3.ŞAHIS MALİ KOMŞULUK MALİ M EMNİYETİ SUİS KİRACI MALİ MES MAKINA KIRILMA MALİKİN KİRACI ELEKT.CİHAZLAR KİRACININ KİRA ENKAZ KALDIR. MALİKİN KİRA KA NS YARDIM Zorunlu YER KAYMASI YAZILMAYAN RİSK SEL,SU BASKINI

49 Y01 - GENİŞ KAPSAMLI YANGIN PAKET POLİÇESİ İSTATİSTİKLERİ
BİNA MAL SAHİBİ Mİ? Zorunlu GÜV.GÖREVLİSİ BİNA MESKEN Mİ? KEPENK DURUMU DASK POL.NO VAR MI? TERÖR BEDEL GRUBU YUZOLCUMU (M2) TERÖR FAALİYET GRUBU DASK/BİNA Y.TARZI YURT İÇİ-Y.DIŞI Seçimli BİNA TÜRÜ FAALİYET KONUSU YAZILMAYAN RİSKLER SİVİL/TİCARİ/SINAİ GLKHHKNH BİNA KAT ADEDİ TERÖR RİZİKO KATI BELDE ENFLASYON MİLLİ DEPREM BÖLGE. RİSK KATEGORİ DEPREM BÖLGELERİ İL KODU DEPREM İL KODU BİNA/MUH.DEP.KOAS. FERDİ KAZA LİM. BİNA/MUH.DEPR.MUAF. DAİN-İ MÜRTEHİN TAHSİLAT TİPİ İŞVEREN LİMİT PEŞİN İNDİRİMİ 3.ŞAHIS LİMİTİ DÖVİZ CİNSİ EMN.SUİS.LİMİTİ DÖVİZLİ Mİ? TAŞINAN PARA ÖZEL ACENTE İND. DASK SÜRPRİMİ ALARM BİNA MAL SAHİBİ Mİ? Zorunlu GÜV.GÖREVLİSİ BİNA MESKEN Mİ? KEPENK DURUMU DASK POL.NO VAR MI? TERÖR BEDEL GRUBU YUZOLCUMU (M2) TERÖR FAALİYET GRUBU DASK/BİNA Y.TARZI YURT İÇİ-Y.DIŞI Seçimli BİNA TÜRÜ FAALİYET KONUSU YAZILMAYAN RİSKLER SİVİL/TİCARİ/SINAİ GLKHHKNH BİNA KAT ADEDİ TERÖR RİZİKO KATI BELDE ENFLASYON MİLLİ DEPREM BÖLGE. RİSK KATEGORİ DEPREM BÖLGELERİ İL KODU DEPREM İL KODU BİNA/MUH.DEP.KOAS. FERDİ KAZA LİM. BİNA/MUH.DEPR.MUAF. DAİN-İ MÜRTEHİN TAHSİLAT TİPİ İŞVEREN LİMİT PEŞİN İNDİRİMİ 3.ŞAHIS LİMİTİ DÖVİZ CİNSİ EMN.SUİS.LİMİTİ DÖVİZLİ Mİ? TAŞINAN PARA ÖZEL ACENTE İND. DASK SÜRPRİMİ ALARM

50 SEL-SU TEMİNATI İÇİN İL-İLÇE KODUNDA YETKİLİ DEĞİLSİNİZ
OTORİZASYON SİGORTA BEDELİ YANGIN BİNA/DEKORASYON BEDELİNİN TOPLAMININ %40 INDAN BÜYÜK İSE OTORİZASYONA DÜŞER. SİGORTA BEDELİ YANGIN TEMİNATLARININ TOPLAMININ %15'İNDEN BÜYÜK İSE OTORİZASYONA DÜŞER. SEL-SU TEMİNATI İÇİN İL-İLÇE KODUNDA YETKİLİ DEĞİLSİNİZ SEÇİLEN FAALİYET TİPİNDEN DOLAYI OTORİZASYONA DÜŞER RİZİKO KATI BODRUM VE ZEMİN KAT SEÇİLDİĞİNDE SEÇMİŞ OLDUĞUNUZ FAALİYET KODLARI İÇİN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ 1 YILDAN KISA SÜRELİ TEKLİF GİRİLDİĞİNDEN DOLAYI BİNA TÜRÜ ALIŞVERİŞ MERKEZİ SEÇİLDİĞİNDEN BAŞKA ACENTE MÜŞTERİSİNE TEKLİF GİRİLEMEZ. KISA VADE ESASINA GÖRE İŞLEM YAPILDIĞINDAN

51 DVZ/KUR alanından istenilen döviz cinsi girilir.
DÖVİZLİ POLİÇE GİRİŞİ DVZ/KUR alanından istenilen döviz cinsi girilir. Burada tanımlı tüm döviz cinsleri için giriş yapılabilir. Tüm ürünlerde aynı şekilde dövizli poliçe kesilebilmektedir.

52 Teminat-bedel bloğunda BEDEL alanına girilen dövizli değer BEDEL(TL) alanında TL cinsinden hesaplanır. Net primler girilen döviz cinsinden hesaplanırlar. Taksitlendirmede, döviz cinsinden hesaplanan toplam prim ilgili taksite göre bölünür.

53 POLİÇE BASIMI *** Poliçe kaydedildikten sonra basım butonuna basarak ya da menüden poliçe basım ekranına girilerek basım yapılabilir

54

55 POLİÇE GÖRÜNTÜLEME Örneğin; Poliçe Teklif No
Poliçe görüntüleme ekranında sorgu seçimindeki kriterlere göre görüntüleme yapılabilir. Örneğin; Poliçe Teklif No Ad – Soyad Plaka Sorgulama Hasar Dosya Sorgulama Tc Kimlik No Vergi No Sigorta Ettiren

56 Detay butonuna tıklanarak poliçe detay bilgilerinin ayrı sayfalar halinde görüntülendiği bir sayfa açılır. Aşağıdaki ekranda olduğu gibi poliçeyle ilgili matbu bilgi, istatistik, tahsilât, hasar gibi bilgiler bu ekrandan görüntülenebilir

57 OTOMATİK MEBDEİNDEN İPTAL ZEYLİ
Mebdeinden iptal zeyilleri zeyil giriş programından değil, daha pratik işlem yapılacak olan menüdeki OTOM MEBD IPTAL ZEYLI programından kesilir.

58 ZEYİL İŞLEMLERİ GİRİŞ

59 AMAÇ :Daha önceden işlem yapılmış bir poliçede yapmak istenilen değişiklikler zeyil işlemleri giriş ekranından yapılır. POLİÇE NO :Zeyil kesilmek istenen poliçe numarasının girildiği alandır. ACENTE NO :Poliçeyi kesen acente bilgisinin geldiği alandır. ÜRÜN KODU :Poliçe hangi ürüne kesilmiş ise o ürüne ait ürün kodunun otomatik geldiği alandır. ZEYL TÜRÜ :Poliçe üzerinde hangi işlem yapılmak isteniyorsa o zeyil türü seçilir. T/I :Seçilen zeyil türüne göre otomatik olarak T(tahakkuk) veya I(iptal) gelir. İPTAL ZEYL CİNS :Kesilmiş olan bir zeylin iptali istenirse bu alana Z girilir. Böylece o zeyil ortadan kalkmış olur. İPTAL ZEYL SIRA :İptal zeyil cinsi alanı ‘Z’ girildiyse bu alana kaç numaralı zeyil iptal edilmek istenirse o zeyil sıra numarası girilir. ZEYL SIRA NO :Poliçeye kesilen zeyil sayısını gösterir. Eğer poliçeye ilk defa zeyil kesiliyorsa bu alana otomatik 1 gelir. YÜKLEME TARİHİ :Poliçe yükleme tarihinin geldiği alandır. İstenirse bu tarih değiştirilebilir. BAŞLAMA TARİHİ :Poliçe başlama tarihini gösterir. Zeyil giriş yapılırken istenirse bu tarih değiştirilebilir. BİTİŞ TARİHİ :Poliçe bitiş tarihinin görüldüğü alandır. Tarihte değişiklik yapılabilir. TANZİM TARİHİ : Poliçe düzenleme tarihinin görüldüğü alandır. Tarihte değişiklik yapılabilir. DVZ /KUR : Döviz cinsinin geldiği alandır. UWY : Zeyil türü tanımına göre zeyil başlangıç, zeyil tanzim, poliçe başlangıç, poliçe tanzim veya poliçe yürürlük yılının geldiği alandır.

60 YETKİYE DÜŞME NEDENLERİ
Acente, poliçe kesimi esnasında üründe tanımlanan yetki sınırları dışına çıktığı zamanlarda yetki uyarıları alır. Aşağıda bu uyarılara örnek olacak ekran görüntüsünü bulabilirsiniz.

61

62 Otorizasyon türlerinden biri veya bir kaçı sebebiyle otorizasyona düşen poliçe acente tarafından görüntülenmek istenirse aşağıdaki ekranda TAMAM seçilerek otorizasyon listesi, ekranda görüntülenebilir

63 KAYIT DEFTERİ Kullanıcıları yetkili olduğu bölge, kaynak, acente bazında rapor alabilecekleri rapordur. Tanzim tarihi aralığı gün bazında verilerek rapor alınabilir. Acenteler için kendi acente kodları otomatik dolu olarak gelir. Aşağıdaki ekranda rapor görüntüsü mevcuttur.

64 Raporu kaydederek ya da yazıcı butonuna basarak aşağıdaki çıktı format seçim ekranı gelir:
Rapor çıktısı PDF olarak seçildiği takdirde, seçilen kriterlere göre istihsal ve iptal kayıtları ayrı sayfalarda olmak üzere listelenir.

65 Otorizasyonlu bir poliçeye ait yetkiye düşme nedenlerinin görülebildiği örnek rapor:

66 KONTROL LİSTESİ Acente üretiminin poliçe bilgisi, sigortalı bilgisi,
poliçedeki teminatlar, teminat bedeli, prim,vergi ve komisyon detayında alındığı rapordur.

67 AY/ YIL. : Raporu çekilmek istenen AY ve YIL bilgisi girilir
AY/ YIL : Raporu çekilmek istenen AY ve YIL bilgisi girilir. Zorunlu Alandır. MERKEZ (E/ H ) : Otomatik “ H “ olarak gelir KAYNAK KODU : Acentenin kaynak kodu girilir. TEKLİF/POLİÇE/RED : TEKLİF seçildiğinde girilen tarih aralığında seçilen acentenin tüm teklifleri, POLİÇE seçildiğinde poliçeleri, RED seçildiğinde ise red edilen teklifleri raporlanır. Alan otomatik olarak POLİÇE değeri ile dolu olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. DASK DAHİL Mİ? : EVET seçildiğinde rapora DASK poliçeleri de çıkar. HAYIR seçilirse DASK poliçeleri rapora çıkmaz. TAHAKKUK/İPTAL : TAHAKKUK seçildiğinde yukarda girilen tarih aralığında acentenin/acentelerin sadece tahakkuk kayıtları, İPTAL seçildiğinde ise iptal kayıtları raporlanmış olur. Tahakkuk/iptal alanından sonra TAB ile ilerlendiğinde imleç “Ekrana” alanına geçer. Bu alandan sonra ekranın en altındaki PRINTER sembolüne basılır. (soldan 2. kutucuk). Daha sonra gelen aşağıdaki ekranda otomatik olarak Pdf seçilidir. Raporda poliçe bilgisi, sigortalı bilgisi, poliçedeki teminatlar, teminat bedeli, prim, vergi ve komisyonlar detaylı olarak görüntülenmektedir.

68 GENEL PRODÜKSİYON İCMALİ
Acentenin genel poliçe üretimini veren branş, teminat bazında, tahakkuk/iptal prim, tahakkuk/iptal komisyon detayında veren rapordur.

69 BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL bazında raporu çekilmek istenen tarih aralığının girildiği alanlardır. ANA BRANŞ KOD : Belli bir ana branşın raporu çekilmek istendiğinde doğrudan ana branş kodu girilebilir ya da listeleme tuşu (ekranın en altındaki soldan 2.tuş) ya da CTRL+L yapıldığında açılan ekrandan (bakınız aşağıdaki ekran) seçim yapılabilir. Boş geçilirse tüm ana branşların raporu gelir. BRANŞ KOD : Belli bir branşın raporu çekilmek istendiğinde doğrudan branş kodu girilebilir ya da listeleme tuşu (ekranın en altındaki soldan 2.tuş) ya da CTRL+L yapıldığında açılan ekrandan (bakınız aşağıdaki ekran) seçim yapılabilir. Boş geçilirse tüm branşların raporu gelir. Rapor çekilirken ana branş ya da branştan birini girmek zorunludur ancak ikisi birden girilemez. MERKEZ(E/H) : Vergisi merkez tarafından verilen acentelerin üretimi çekilmek istendiğinde EVET, aksi takdirde HAYIR seçilir. Merkez evet seçildiğinde imleç otomatik olarak bölge, kaynak ,acente alanlarını “DASK DAHİL Mİ?” alanına geçer. BÖLGE : Raporu çekilmek istenen bölge kodunun girildiği ya da listeleme tuşu/CTRL+L yardımıyla açılan ekrandan seçildiği alandır. Boş geçilirse tüm bölgelerin raporu çekilmiş olur. DASK DAHİL Mİ? : Raporda DASK poliçe üretimi de görülmek isteniyorsa ‘EVET’, istenmiyorsa ‘HAYIR’ seçilir.

70

71

72 Bu alandan sonra TAB ile ilerlendiğinde imleç altaki ekrana butonunda konumlanır.İmleç bu konumda iken ekranın en altındaki PRİNTER tuşuna basıldığında bir alttaki ekran açılır. Ekranda otomatik olarak Pdf seçili iken TAMAM tuşuna basıldığında bir sonraki ekran görüntüsünde olduğu gibi rapor elde edilir. Rapor temel olarak TAHAKUK, İPTAL ve NET olmak üzere üç kolondan oluşur. Her kolon kendi içinde Alınan Prim, Alınan Komisyon olmak üzere iki alt kolondan oluşmaktadır. Rapor ana branş altında branş, branşın altında teminat detayında elde edilir. Her branşın altında branş toplamı, ana branş altında ana branş toplamı en altta ise genel toplam bulunur.

73 VERGİ İCMAL BORDROSU Acente vergi tahakkuk ve iptal ve net değerlerinin vergi kodu detayında alındığı rapordur.Ekranda üst blokta girilen değerlere göre alt blok otomatik olarak doldurulur. Sol alt köşedeki PRİNTER tuşuna basıldığında ekranda görüntülenen değerlerin raporu alınır.

74 DASK DAHİL : Raporda DASK poliçe üretimi de görülmek isteniyorsa ‘EVET’, istenmiyorsa ‘HAYIR’ seçilir. IP ÖNCEKİ: Ekranda girilen aydan önceki ayda tanzim edilmiş olup raporu çekilen tarih aralığında iptal edilen kayıtlar bu başlık atında listelenir. IP MEVCUT: Ekranda girilen ayda tanzim edilmiş olup aynı ay içinde iptal edilmiş olan kayıtlar bu başlık altında listelenir.

75 TAHSİLAT RAPORLARI . EKSTRE

76 Amaç :Müşterilerin hesap hareketlerinin hesap numarası, işlem tarihi ve işlem referansi bazında incelendiği rapordur. Şube Kod/Adı :Seçimli alandır. Boş geçilebilir. Manuel girilebilir ya da listeleme tuşu yardımıyla seçilebilir. Müşterileri incelenecek olan şube kodu girilir. İşlem Tipi :Seçimli alandır,manuel olarak girilebilir ya da listeleme tuş yardımıyla seçilebilir,işlem tipi bazında rapor alınması sağlanabilir. Ek No :Seçimli alandır. İncelenecek olan müşteri hesabının bağlı olduğu ek no girilir. Boş geçildiğinde müşterinin ya da müşterilerin bütün hesapları gelir. Başlangıç Tarihi :Zorunlu alandır. İncelenecek olan muhasebe hareketlerinin başlangıç tarihi girilir. Bitiş Tarihi :Zorunlu alandır. İncelenecek olan muhasebe hareketlerinin bitiş tarihi girilir. Dask Dahil mi? :Zorunlu alandır. Dask poliçelerine ait muhasebe işlemlerinin rapora yansıması isteniyorsa EVET seçilir, istenmiyorsa HAYIR seçilir. DÖVİZ SEÇİM? :Ekstrenin TL ya da YTL olarak basılacağının seçildiği alandır. .

77 .

78 ÖZET EKSTRE RAPORU .

79 AMAÇ :Girilen tarih itibariyle seçilen müşteri no ve ekno aralığına bağlı olarak müşteri bakiye listesinin çekildiği rapordur. ŞUBE KODU :Şube kodunun girildiği alandır. BAŞLANGIÇ MUST NO :Listesi gelecek olan raporun müşteri numarasına göre gelmesi isteniyorsa başlangıç müşteri numarası bu alana girilir. Boş geçildiği taktir de buraya otomatik olarak sıfır gelir. EKNO :Listesi çekilecek olan raporun ekno aralığına göre gelmesi isteniyorsa başlangıç eknosunun girildiği alandır. BİTİŞ MUST NO :Listeye gelmesi istenen son müşteri numarasının girildiği alandır. EKNO :Bitiş eknosunun girildiği alandır. BİTİŞ TARİHİ :Listeye gelecek müşteri bakiye bilgisinin hangi tarih itibariyle gelmesi isteniyorsa o tarih bu alana girilir. DÖVİZ SEÇİM? :Ekstrenin TL ya da YTL olarak basılacağının seçildiği alandır. Ekrana/Yazıcıya/ Dosyaya : Liste ekranda görüntülenmek istenirse ekrana, yazıcıdan liste çıktısı alınmak istenirse yazıcıya, oluşan liste dosyada saklanmak istenirse dosyaya seçimi yapılarak ekran kaydedilir. .

80 ACENTE PRİM KOMİSYON LİSTESİ
.

81 AMAÇ :Bu program acentenin belli bir an itibariyle poliçe bazında üretim, komisyon kayıtları ile bu poliçelerden elde edeceği komisyon geliri ve vergi ödemelerinin görüntülendiği ve gerektiğinde listelendiği bilgilendirme ekranı olarak tasarlanmıştır ACENTA NO : Acente sube, kaynak acente no bilgileri girilir. TARİH ARALIĞI :İlk tarih default ikinci tarih sistem tarihi olarak otomatik doldurulur. Manuel girilebilir. İkince tarih ilk tarihten küçük olamaz. TARİFE GRUP KODU :Ürün kodu dolu ise teminat grubu atlanır URUN KODU :Ürün kodu boş geçilebilir. Boş geçildiğinde tüm ürünler anlamındadır. DASK DAHİL Mİ? :DASK ürünlerinin kontrole listeye dahil edip etmeme amacıyla sorulan sorudur Default değeri Evet dir. DASK dahil edilecekse Hayır seçilir. Boş geçilemez. DÖVİZ CİNSİ : Listenin, TL ya da YTL olarak basılacağının seçildiği alandır. .

82 .

83 ACENTE REFERANS LİSTESİ
.

84 AMAÇ :Acentenin oluşturduğu referansı listelediği programdır
ACENTE NO :Birinci alan acentenin bağlı olduğu bölgenin, ikinci alan acentenin bağlı olduğu kaynağın ve üçüncü alanda acentenin numarasını girdiği zorunlu alandır. REFERANS NO :Acentenin listelemek istediği ve referanslama programında oluşturmuş olduğu referansın girildiği alandır. F9 tuşu ile listeleme yapılabilir. .

85 Dosya ara veya poliçe ara butonundan arama yapılarak detay bilgilere ulaşılabilir.
HASAR / RÜCU İŞLEMLERİ . DOSYA GÖRÜNTÜLEME

86 Dosya bilgileri alanındaki listede aranan dosyayı işaretleyerek dosya bilgilerine ulaşılır.


"EKRAN ADIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları