Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih Bilimi o Mustafa Naima Efendi o Hoca Sadettin o Aşık Paşazade o Oruç Bey o Behişti o Peçevi o Selaniki o Ahmet Cevdet Paşa Başlıca Osmanlı Tarih.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih Bilimi o Mustafa Naima Efendi o Hoca Sadettin o Aşık Paşazade o Oruç Bey o Behişti o Peçevi o Selaniki o Ahmet Cevdet Paşa Başlıca Osmanlı Tarih."— Sunum transkripti:

1

2 Tarih Bilimi

3 o Mustafa Naima Efendi o Hoca Sadettin o Aşık Paşazade o Oruç Bey o Behişti o Peçevi o Selaniki o Ahmet Cevdet Paşa Başlıca Osmanlı Tarih Yazıcıları

4 o geçmiş o insan toplulukları o yer ve zaman o sebep- sonuç o belge Tarihin tanımında olması gerekenler

5 o deney ve gözlem yapılamaz. o bilgiler kesin değildir. o tekrar yoktur. o geçmişi inceler. o genellemeler yapılamaz. Tarihin diğer bilimlerden farkı

6 o Kaynak Arama o Tasnif (sınıflandırma) o Tahlil (İnceleme) o Tenkit (Eleştiri) o Sentez (Terkip) Tarihin izlediği yöntemler

7 o Malazgirt Savaşı o Kerbela Olayı o Haçlı Seferleri o Kavimler Göçü o Fransız İhtilali o Yüzyıl Savaşları Tarihi Olaylara Örnek

8 o Anadolu’nun Türk yurdu olması o Feodalitenin zayıflaması o İslamiyet’in yayılması o Din savaşları o Sömürgeciliğin yaygınlaşması Tarihi Olgulara Örnek

9 o Objektif olmalı o Belgelere dayanmalı o Olayları olduğu günün koşulları ile değerlendirmeli o Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra olayı incelemeli Tarihçi de Olması Gerekenler

10 o Toplumlar arasında ilişkilerin güçlenmesi o İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması o Ürünlerin çeşitlenmesi o Bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması o Taşımacılık faaliyetlerinin gelişmesi Ticari Faaliyetlerin Gelişmesinde

11 Sokrates

12 o Göçebe yaşam yerine yerleşik yaşamın başlaması o Üretici hayatın başlaması o İnsanlar arasındaki ilişkilerin artması o Toplumsal işbölümün başlaması o Köy ve şehirlerin kurulması Tarımın İnsan Hayatına Etkileri

13 o mumyalama yapılması o mezara eşya konulması o mezarların odalar şeklinde yapılması o mezar içine resimler yapılması Ahiret İnancını Gösteren Unsurlar

14 o korunma o ısınma o aydınlanma o pişirme o seramik o madenlere şekil verme o dayanıklı araç- gereç yapımı Ateşin Faydaları

15 o kolay erime o kolay işlenme o doğada bol ve kolay bulunma Madenlerin Kullanılmasında

16 o ekonomik durumu o sanat anlayışı o bağımsız olup olmadığı o kültürel yapısı o Bulunduğu coğrafya o ekonomik uğraşları Paranın Göstergeleri

17 o Arkeoloji o Coğrafya o Antropoloji o Etnografya TÖD Aydınlatmada Yardımcı Bilimler

18 o Paleoğrafya o Epiğrafya o Diplomatik o Nümizmatik Tarih Devirlerini Aydınlatmada Yard. Bil.

19 o 12 Hayvanlı Türk Takvimi o Hicri Takvim o Celali Takvimi o Rumi Takvim o Miladi Takvim Türklerin Kullandığı Takvimler


"Tarih Bilimi o Mustafa Naima Efendi o Hoca Sadettin o Aşık Paşazade o Oruç Bey o Behişti o Peçevi o Selaniki o Ahmet Cevdet Paşa Başlıca Osmanlı Tarih." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları