Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış"— Sunum transkripti:

1 Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış
Yrd. Doç. Dr. Şebnem P. ALPBAZ Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış Bu sunu PowerPoint'in yeni yeteneklerini gösterir ve en iyi Slayt Gösterisi'nde görüntülenebilir. Bu slaytlar, PowerPoint 2010'da oluşturacağınız sunular hakkında size iyi bir fikir vermek için tasarlanmışlardır! Daha fazla örnek şablon için Dosya sekmesini, sonra Yeni sekmesinde Örnek Şablonlar'ı tıklatın.

2 1 2 3 Başlarken … Kurum Nedir? Yönetici Kimdir? Örgütsel Davranış…
İnsanları incelediğimiz zaman, yıldızların evrenini anlamak hiç de o kadar karmaşık gelmiyor…Proust

3 Kurum Nedir? 1

4 KURUM-ÖRGÜT-ORGANİZASYON
Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluştur. Örgüt, çevreden girdi alıp; çevreye çıktı sunan ve alt sistemlerden oluşan sosyal sistem. KURUM-ÖRGÜT-ORGANİZASYON

5 2 Yönetici Kimdir? Yönetici, diğer insanlar aracılığı ile hedeflere ulaşmayı sağlayan bireydir…Lider kim o zaman?

6 Yöneticiler ne yapar? Hedeflere ulaşmak için kararlar alır,
Yönetimin fonksiyonlarını ilk kez Henri Fayol 20. yy’ın başında tanımlamıştır ve yöneticilerin: planlaması, örgütlemesi, emir vermesi koordinasyonu sağlaması ve denetlemesi gerektiğini söylemiştir. Bugün bizler: Planlamak Örgütlemek Liderlik Yapmak Denetlemek Yöneticiler ne yapar? Hedeflere ulaşmak için kararlar alır, Kaynak sağlar, Kaynakları çalışanlar arasında uygun şekilde dağıtırlar, Çalışanların işlerini yapabilmesi için gerekli şartları hazırlarlar, Kontrol ederler,

7 Yönetimin Rolleri Bireylerarası Roller Sembolik Liderlik İrtibat Bilgi Sağlama İzleme Dağıtıcılık Konuşmacı Karar Verme Girişimci Sorun Çözme Kaynak Dağıtıcı Müzakereci

8 Teknik Beceriler Beşeri Beceriler Kavramsal Beceriler
Yönetim Becerileri Teknik Beceriler Beşeri Beceriler Kavramsal Beceriler

9 Etkin Yönetim mi? Başarılı Yönetim mi?
Geleneksel Yönetim ( %32) İletişim (%29) İnsan Kaynakları Yönetimi (%20) Sosyal Ağ Oluşturma (%19)

10 Bu yalnızca görsellerle ilgili değildir, aynı zamanda
İLETİNİZ.

11

12 Örgütsel Davranış Çalışırken…
Örgütsel davranış (Davranış Bilimleri) çalışırken göreceksiniz ki yalnızca birkaç değişmez doğru vardır…Maalesef Tanrı bütün kolay problemleri fizikçilere sunmuştur. İnsanlar karmaşıktır. Bu yüzden sadece çok basit birkaç evrensel kural örgütsel davranışı açıklamaya yeterli olacaktır….»

13 Örgütsel Davranışı Bekleyen Zorluklar ve Fırsatlar
Ekonomik baskılara cevap verebilmek Küreselleşmeye uyum sağlama İş-gücü çeşitliliğinin yönetimi Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi Çalışan becerilerinin iyileştirilmesi Yenilik ve değişimin teşvik edilmesi Gelip geçicilik ile başa çıkmak Ağlarla bağlanmış kuruluşlarda çalışmak Çalışanların iş yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak, Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak, Etik davranışın geliştirilmesi

14 Değerli öğrencilerim, aşağıdaki konular ile sınırlı değilsiniz ama bir tane konu seçip bize burada anlatmanızı istiyorum… Artık işyerinde farklı kuşaklar var. Ve bizler bugün iş yerinde yaşanan «Kuşak çatışmalarından» bahsediyoruz. İşyerinde farklı kuşaklardan gelen bu çeşitliliği nasıl yönetmeliyiz? İş yerinde neden çatışıyoruz? Olmalı mı ? Olmamalı mı? «Bana bu kurumda psikolojik taciz uyguluyorlar!» Peki ama nedir psikolojik taciz veya yaygın tanımı ile mobbing? İş etiği denince aklımıza neler geliyor? Yöneticiler etik karar verme sürecinde neler yaşıyorlar? İş yerlerinde kadılar daha çok ilişki geliştirme, erkekler is daha çok başarılı olma doğrultusunda motive olurlar! Sizce bu tanımlama ne kadar doğru. Temel motivasyon kavramalarından yola çıkarak fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Kişiliğimiz hayatta ki temel yol göstericimizdir aynı zamanda bizim kurum içinde nasıl davranacağımızın belirleyicisidir. Kişilik ve değerlerimizin kurum içindeki yansımalarını anlatan bir sunum hazırlar mısınız? «Erkekler kadınlardan daha iyi liderlerdir!» Liderlik kavramından yola çıkarak konu ile ilgili bizlere neler anlatabilirsiniz? «Ben hiç politik olamam!» . Yanlış! Aslında sadece bu cümle bile o kişinin ne kadar politik olduğunun bir göstergesidir. O zaman «Güç ve Politika» kavramından yola çıkarak iş yerinde sergilenen var olma savaşlarını bize anlatır mısınız? Yönetici olarak çalıştığınız kurumda oldukça zor bir dönemden geçiyorsunuz. Üretim alanında çalışan farklı kültürlerden gelen çalışanlarınız arasında sorunlar var ve bu iş verimliliğini düşürmekte. Örgütsel Davranış konularından yola çıkarak bu çeşitliliğin yarattığı kaostan kurtulmanın bir yolunu bulabilir misiniz? Belki bize bu çeşitliliği yönetmenin bir yolunu anlatabilirsiniz? Duygusal Zeka var mı? Duygusal işaretleri ve bilgileri anlayabilme ve yönetebilme yeteneği iş yerlerinde aranan çalışan özelliği olmalı mı? Lütfen tüm karşıt görüşleri detayları ile tartışınız.

15 BİREY ÖRGÜTLERDE ÇEŞİTLİLİK Derin Çeşitlilik Yüzeysel Çeşitlilik
Yaş Din Dil Irk Etnik Köken Cinsiyet Engellilik Derin Çeşitlilik İnsanların birbirini tanıdıkça keşfedecekleri ve benzerliklerini saptamakta giderek daha önemli hala gelecek olan: Değerler Kişilik Çalışma Tarzı

16 BİREY TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ “Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.” (Kağıtçıbaşı, 1998, s.84.) «Tutum, Nesne, insanlar ya da olaylara dair değerlendirici ifade veya yargılar olarak da tanımlanır»

17 Tutumlar ve İş Tatmini TUTUMUN UNSURLARI Bilişsel-Değerlendirme
Duygusal-His Davranışsal-Hareket

18 Tutum mu davranışı etkiler?
Tutumlar ve İş Tatmini Tutum mu davranışı etkiler? Davranış mı tutu mu etkiler? Bilişsel Uyumsuzluk mu? O da ne? Senden nefret ediyorum. Hak etmediğin halde o masada oturduğunu biliyorum. Ama her sabah sana güleryüz göstermek ve senin verdiğin iş emirlerini eksiksiz ve saygı çerçevesinde tamamlamak zorundayım.

19 Başlıca İş Tutumları nelerdir?
Tutumlar ve İş Tatmini Başlıca İş Tutumları nelerdir? İş tatmini İşe Sarılma Örgütsel Bağlılık Duygusal Bağlılık Zorunlu Bağlılık Minnet Bağlılığı Örgütsel destek algısı Çalışanın işe tutulması (Job Involvement)

20 İş tatminine neler neden olur?
Tutumlar ve İş Tatmini İş tatminine neler neden olur? İşin kendisi Ücret Terfi Denetim İş arkadaşları Kişisel güven İçsel kontrolü yüksek olan kişiler

21 Tutumlar ve İş Tatmini Peki ya işinden tatmin olmuyorsa? Çıkış Söz Hakkı Sadakat İhmal

22 Tutumlar ve İş Tatmini İŞ TATMİNİ İş Performansı
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Müşteri Tatmini Devamsızlık İş Gücü Devri İş yerinde Sapkın Davranışlar

23 BİREY Duygu: Birine veya bir şeye yöneltilen güçlü hisler
DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR Duygu: Birine veya bir şeye yöneltilen güçlü hisler Duygu Durumlar: Duruma bağlı bir dürtü ile ilintili olmayan ve duygulardan daha az güçlü olan hisler

24 TEMEL DUYGULAR Kızgınlık Korku Üzgünlük Mutluluk Nefret Şaşkınlık

25 Duygular bizi mantıksız mı yapıyor?
Duygularımız ne kadar güçlüyse kendimizi kandırma ihtimalimiz o oranda yüksektir...

26 MANTIK BİZİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR SAF OLMAYABİLİR…DUYGULAR VE HİSLER MANTIK KALESİNİ İŞGAL ETMİŞ KUVVETLER OLABİLİR. DAHA İYİ VEYA DAHA KÖTÜ SONUÇLAR İÇİN MANTIĞI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİRLER…

27 Sakın unutmayın duygularımız havadan sudan etkilenir 

28 DUYGULARI İLE ÇALIŞANLAR=DUYGUSAL ÇALIŞAN Hissedilen Duygular Gösterilen Duygular Yüzeysel Rol Derin Rol

29

30 Teşekkürler… İletiniz Nedir?


"Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları