Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Şebnem P. ALPBAZ Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Şebnem P. ALPBAZ Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Şebnem P. ALPBAZ Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış

2 Başlarken … İnsanları incelediğimiz zaman, yıldızların evrenini anlamak hiç de o kadar karmaşık gelmiyor…Proust 1 Kurum Nedir? 2 Yönetici Kimdir? 3 Örgütsel Davranış…

3 Kurum Nedir? 1

4 KURUM-ÖRGÜT-ORGANİZASYON Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluştur. Örgüt, çevreden girdi alıp; çevreye çıktı sunan ve alt sistemlerden oluşan sosyal sistem.

5 2 Yönetici Kimdir? Yönetici, diğer insanlar aracılığı ile hedeflere ulaşmayı sağlayan bireydir…Lider kim o zaman?

6 Hedeflere ulaşmak için kararlar alır, Kaynak sağlar, Kaynakları çalışanlar arasında uygun şekilde dağıtırlar, Çalışanların işlerini yapabilmesi için gerekli şartları hazırlarlar, Kontrol ederler, Yöneticiler ne yapar? Yönetimin fonksiyonlarını ilk kez Henri Fayol 20. yy’ın başında tanımlamıştır ve yöneticilerin: planlaması, örgütlemesi, emir vermesi koordinasyonu sağlaması ve denetlemesi gerektiğini söylemiştir. Bugün bizler: Planlamak Örgütlemek Liderlik Yapmak Denetlemek

7 Bireylerarası Roller Sembolik Liderlik İrtibat Bilgi Sağlama İzleme Dağıtıcılık Konuşmacı Karar Verme Girişimci Sorun Çözme Kaynak Dağıtıcı Müzakereci Yönetimin Rolleri

8 Teknik Beceriler Beşeri Beceriler Kavramsal Beceriler Yönetim Becerileri

9 Geleneksel Yönetim ( %32) İletişim (%29) İnsan Kaynakları Yönetimi (%20) Sosyal Ağ Oluşturma (%19) Etkin Yönetim mi? Başarılı Yönetim mi?

10 Bu yalnızca görsellerle ilgili değildir, aynı zamanda İLETİNİZ.

11

12 Örgütsel Davranış Çalışırken… Örgütsel davranış (Davranış Bilimleri) çalışırken göreceksiniz ki yalnızca birkaç değişmez doğru vardır…Maalesef Tanrı bütün kolay problemleri fizikçilere sunmuştur. İnsanlar karmaşıktır. Bu yüzden sadece çok basit birkaç evrensel kural örgütsel davranışı açıklamaya yeterli olacaktır….»

13 Ekonomik baskılara cevap verebilmek Küreselleşmeye uyum sağlama İş-gücü çeşitliliğinin yönetimi Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi Çalışan becerilerinin iyileştirilmesi Yenilik ve değişimin teşvik edilmesi Gelip geçicilik ile başa çıkmak Ağlarla bağlanmış kuruluşlarda çalışmak Çalışanların iş yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak, Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak, Etik davranışın geliştirilmesi Örgütsel Davranışı Bekleyen Zorluklar ve Fırsatlar

14 Artık işyerinde farklı kuşaklar var. Ve bizler bugün iş yerinde yaşanan «Kuşak çatışmalarından» bahsediyoruz. İşyerinde farklı kuşaklardan gelen bu çeşitliliği nasıl yönetmeliyiz? İş yerinde neden çatışıyoruz? Olmalı mı ? Olmamalı mı? «Bana bu kurumda psikolojik taciz uyguluyorlar!» Peki ama nedir psikolojik taciz veya yaygın tanımı ile mobbing? İş etiği denince aklımıza neler geliyor? Yöneticiler etik karar verme sürecinde neler yaşıyorlar? İş yerlerinde kadılar daha çok ilişki geliştirme, erkekler is daha çok başarılı olma doğrultusunda motive olurlar! Sizce bu tanımlama ne kadar doğru. Temel motivasyon kavramalarından yola çıkarak fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Kişiliğimiz hayatta ki temel yol göstericimizdir aynı zamanda bizim kurum içinde nasıl davranacağımızın belirleyicisidir. Kişilik ve değerlerimizin kurum içindeki yansımalarını anlatan bir sunum hazırlar mısınız? «Erkekler kadınlardan daha iyi liderlerdir!» Liderlik kavramından yola çıkarak konu ile ilgili bizlere neler anlatabilirsiniz? «Ben hiç politik olamam!». Yanlış! Aslında sadece bu cümle bile o kişinin ne kadar politik olduğunun bir göstergesidir. O zaman «Güç ve Politika» kavramından yola çıkarak iş yerinde sergilenen var olma savaşlarını bize anlatır mısınız? Yönetici olarak çalıştığınız kurumda oldukça zor bir dönemden geçiyorsunuz. Üretim alanında çalışan farklı kültürlerden gelen çalışanlarınız arasında sorunlar var ve bu iş verimliliğini düşürmekte. Örgütsel Davranış konularından yola çıkarak bu çeşitliliğin yarattığı kaostan kurtulmanın bir yolunu bulabilir misiniz? Belki bize bu çeşitliliği yönetmenin bir yolunu anlatabilirsiniz? Duygusal Zeka var mı? Duygusal işaretleri ve bilgileri anlayabilme ve yönetebilme yeteneği iş yerlerinde aranan çalışan özelliği olmalı mı? Lütfen tüm karşıt görüşleri detayları ile tartışınız. Değerli öğrencilerim, aşağıdaki konular ile sınırlı değilsiniz ama bir tane konu seçip bize burada anlatmanızı istiyorum…

15 Yüzeysel Çeşitlilik Yaş Din Dil Irk Etnik Köken Cinsiyet Engellilik ÖRGÜTLERDE ÇEŞİTLİLİK BİREY Derin Çeşitlilik İnsanların birbirini tanıdıkça keşfedecekleri ve benzerliklerini saptamakta giderek daha önemli hala gelecek olan: Değerler Kişilik Çalışma Tarzı

16 “Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.” (Kağıtçıbaşı, 1998, s.84.) «Tutum, Nesne, insanlar ya da olaylara dair değerlendirici ifade veya yargılar olarak da tanımlanır» TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ BİREY

17 TUTUMUN UNSURLARI Bilişsel-Değerlendirme Duygusal-His Davranışsal-Hareket Tutumlar ve İş Tatmini

18 Tutum mu davranışı etkiler? Davranış mı tutu mu etkiler? Bilişsel Uyumsuzluk mu? O da ne? Senden nefret ediyorum. Hak etmediğin halde o masada oturduğunu biliyorum. Ama her sabah sana güleryüz göstermek ve senin verdiğin iş emirlerini eksiksiz ve saygı çerçevesinde tamamlamak zorundayım.

19 Başlıca İş Tutumları nelerdir? İş tatmini İşe Sarılma Örgütsel Bağlılık Duygusal Bağlılık Zorunlu Bağlılık Minnet Bağlılığı Örgütsel destek algısı Çalışanın işe tutulması (Job Involvement) Tutumlar ve İş Tatmini

20 İş tatminine neler neden olur? İşin kendisi Ücret Terfi Denetim İş arkadaşları Kişisel güven İçsel kontrolü yüksek olan kişiler Tutumlar ve İş Tatmini

21 Peki ya işinden tatmin olmuyorsa?  Çıkış  Söz Hakkı  Sadakat  İhmal Tutumlar ve İş Tatmini

22 İŞ TATMİNİ  İş Performansı  Örgütsel Vatandaşlık Davranışı  Müşteri Tatmini  Devamsızlık  İş Gücü Devri  İş yerinde Sapkın Davranışlar Tutumlar ve İş Tatmini

23 Duygu: Birine veya bir şeye yöneltilen güçlü hisler Duygu Durumlar: Duruma bağlı bir dürtü ile ilintili olmayan ve duygulardan daha az güçlü olan hisler BİREY DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR

24  Kızgınlık  Korku  Üzgünlük  Mutluluk  Nefret  Şaşkınlık TEMEL DUYGULAR

25 ? Duygular bizi mantıksız mı yapıyor? Duygularımız ne kadar güçlüyse kendimizi kandırma ihtimalimiz o oranda yüksektir...

26 MANTIK BİZİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR SAF OLMAYABİLİR…DUYGULAR VE HİSLER MANTIK KALESİNİ İŞGAL ETMİŞ KUVVETLER OLABİLİR. DAHA İYİ VEYA DAHA KÖTÜ SONUÇLAR İÇİN MANTIĞI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİRLER…

27 Sakın unutmayın duygularımız havadan sudan etkilenir

28 DUYGULARI İLE ÇALIŞANLAR=DUYGUSAL ÇALIŞAN Hissedilen Duygular Gösterilen Duygular Yüzeysel Rol Derin Rol

29

30 İletiniz Nedir? Teşekkürler…


"Yrd. Doç. Dr. Şebnem P. ALPBAZ Giriş+1. Hafta Örgütsel Davranış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları