Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Selen GÜCÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Selen GÜCÜN"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Selen GÜCÜN

2 içindekiler 1.İnternetin Tanımı 2.İnternetin Gelişimi 3.Dünyada Ve Türkiye’de İnternet 4.Reklam Tanımı 5.Reklam Türleri 6.Dünyada Ve Türkiye Reklam 7.İnternet Reklamcılığı Ve Gelişimi 8.İnternet Reklamcılığı Avantaj Ve Dezavantajları

3 İnternetin Tanımı Bilgi Dönemi
Bilgi dönemidir.Kitlesel refahın bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı bilgi toplumudur. Tarım Dönemi Endüstri Dönemi ve Bilgi Dönemi bilgi çağı internetin oluşmasına katkı internet bilgi çağının temelini oluşturan en önemli faktör

4 İnternetin Tanımı Dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan “bilgisayar ağı’’, İnternet kavram olarak insanların birbirleriyle interaktif ortamda haberleşmesi ve bu haberleşmeyi yaparken de ortak bir iletişim dili (protokol) kullanan ağ, Dünya üzerindeki binlerce bilgisayara ağını birbirine bağlayan, dev bir bilgisayar ağ ,

5 İnternet Tarihi İlk geniş alan ağı olan ARPANET 1960′lı yılların ortasında askeri amaçlarla ortaya çıktı. Nükleer bir savaş esnasında telefon hatlarının çoğunun tahrip olması durumunda bilgisayar iletişiminin sürdürülmesi amaçlanıyordu. 1972, ağların ağı ortaya çıkmaya başladı. 40 bilgisayardan oluşan bir ARPANET gösterisi yapıldı. 1969 yılında DARPA (Defense Advanced Projects Agency) Amerika’da örnek bir paket anahtarlamalı ağ oluşturulması için bir proje başlattı. Bu ağın adı ARPANET’ dir. 1975 yılında başarılı bir biçimde ARPANET işlevsel bir ağ konumunu aldı, birçok organizasyon bu ağa katıldı.

6 1983 yılında, Internetworking Working Group (INWG) TCP/IP’ye temel halini verdi. TCP/IP protokolleri de askeri standart olarak (MIL STD) uyarlanmıştır. Aynı yıllarda Internet terimi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. TCP/IP protokolünün Unix işletim sistemine eklenmesinin ardından, 1984 yılında DNS (Domain Name System) tanıtılmıştır. DNS’ in tamamlanması 4 sene sürmüştür. . 1985 yılında, NSFNET süper bilgisayarlar arası TCP/IP tabanlı ağın oluşturulup çalıştırılması için kuruldu. Eski ARPANET, MILNET ve daha küçük ARPANET (DDN: Defense Data Network) olmak üzere ikiye ayrılmıştır yılında ARPANET varlığını yitirmiştir. Internet orjinal ARPANET’ den doğmuş, bağlantılı ağların dünya çapında bir koleksiyonudur. Bu ağlar değişik fiziksel ağlardan tek bir mantıksal ağa bağlantı için Internet protokolü (IP) kullanırlar.

7 Dünyada ve Türkiye’de İnternet
Bir ülkenin internet ile ilişiğini en iyi değerlendirecek veri,o ülkeye ait internet penetrasyon oranlarıdır. Penetrasyon oranı %60 ‘ın üzerinde olan ülkeler internet doygunluğu daha yüksek ülkelerdir ve internet üzerindeki yeni teknolojilere çok daha kısa sürede entegre olup kullanılabilir hale gelebilirler. Bu açıdan bakıldığında tüm dünyada en fazla penetrasyon oranına sahip ülke nüfuslu ve internet kullanıcısına sahip olup % oranı ile İzlanda görünmektedir. Ülke /Bölge Popülasyon (2012 beklenen) İnternetin Kullanıcı Adedi Penetrasyon Oranı 1 Saint Helena(İng.) 77 900 % 2 Guadeloupe 4.055 15.574 %384,07 3 İzlanda %97,77 4 Norveç %97.20 5 İsveç %92.88 6 Lüksemburg %91.36 7 Avusturalya %89,84 8 Hollanda %89,46 9 Danimarka %89,04 10 Finlandiya %83,63 11 Türkiye %46,27 Tablo 1: Penetrasyon Oranına Göre Tüm Dünyada En Fazla Performans Gösteren 10 Ülke

8 Dünyada ve Türkiye’de internet
Dünya İnternet İstatistikleri sitesinden derlenen bilgilere göre, Kuzey Amerika ülkelerinde nüfusun yüzde 78,3'ü internet kullanıcısı. Yaklaşık 310 milyon nüfuslu ABD'de internet kullanıcı sayısı 245 milyondan fazla. 34 milyon nüfusu ile Kanada'da ise yaklaşık 27 milyon kullanıcı var. Bu kıta kapsamında değerlendirilen Bermuda, Grönland ve St Pierre & Miquelon'da da kullanıcı sayısı hızla artıyor. En çok internet kullanıcı sayısı Asya'da (http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,15252/turkiyede-internet-kullanimi-yuzde-1750-artti.html)

9 Dünyada ve Türkiye’de internet
Türkiye'de büyüme yüzde 1750 Bilişim ve teknolojiye son yıllarda büyük yatırımlar yapan Türkiye'de, internet kullanıcı sayısı 2000'li yılların başında Uluslararası Telekom Birliği'ne (ITU) göre yaklaşık 2 milyon iken son 10 yılda yüzde 1750 arttı. Türkiye, yaklaşık 78 milyonluk nüfusunun 35 milyonunu internete bağlarken, nüfusa göre doygunluk oranı yüzde 44'ü geçti.

10 Güney Kore Ortalama Bağlantı hızı : 13.8 Mbps Hong Kong Ortalama Bağlantı hızı : 10.3 Mbps Japonya Ortalama Bağlantı hızı : 8.9 Mbps Hollanda Ortalama Bağlantı hızı : 8.5 Mbps Letonya Ortalama Bağlantı hızı : 8.2 Mbps Çek Cumhuriyeti Ortalama Bağlantı hızı : 7.4 Mbps İsviçre Ortalama Bağlantı hızı : 7.3 Mbps Romanya Ortalama Bağlantı hızı : 6.8 Mbps Belçika Ortalama Bağlantı hızı : 6.4 Mbps (http://webrazzi.com/2013/08/23/dunyada-en-hizli-internet-kullanan-ulkeleri-ve-turkiyenin-durumu/)

11 Aktif kullanıcıya sahip en çok kullanılan sosyal ağlar şu şekildedir;
ilk üçte Facebook ve ona bağlı uygulamalar görülüyor. Dünyanın geri kalan pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ağlar konusunda liderlik Facebook’ta. Whatsapp ve Facebook Massenger ikinci ve üçüncü sıradalar.

12 REKLAM TANIMI Reklam,bütünleşik pazarlama iletişiminin sacayaklarından biridir. Hem işletmeler hem tüketiciler için çok önemli iletişim biçimidir. Firmalar pazarda büyük rekabet koşullarında rakiplerinin gerisinde kalmamak için reklam faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmelidirler. Tüketiciler ürün veya hizmet hakkında bilgilenmek marka ve ürün bolluğu karşısında tereddütlerini gidermek isterler. Bu noktada reklam aydınlatıcı bir işleve sahiptir Reklam kitle iletişim araçlarıyla yapılan kontrol edilebilen tanımlanabilir bilgi ve ikna etme sürecidir. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb. Reklamın belirli bir kişi veya kurumun denetimi altında malların veya hizmetin veya düşüncelerin hedef pazar oluşturanları ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan kişisel olmayan duyurudur

13 REKLAM TÜRLERİ Hedef Pazar açısından reklamlar;
Tüketicilere yönelik reklamlar; ürünün özellikleri,faydalarını,satış yeri ve koşullarını hedef kitleye tanıtılan reklamlardır. Aracılara yönelik reklamlar; amacın aracılar ve toptancılar açıcından tanınıp rahatlıkla son tüketiciye satmak için istekli olmaya teşvik edici yapılan reklamlardır. Reklam yapanlar yönünden reklamlar; Üretici reklamı,genel reklam olarak tanımlanan ve ürünün üretimini yapan kuruluşun ürünü tanıtmak için yaptığı reklamdır. Aracı reklam,ürünü bizzat üretmeyip satışını yapan toptancı,perakendeci ve aracı kurumların kendi kurumlarını ve sattıkları ürünlerin neler olduğu hakkında bilgilendirmek için yaptıkları reklamlardır. Hizmet reklamları,banka,sigorta şirketleri gibi hizmet üreten ve satan şirketlerin yaptıkları reklamlardır.

14 REKLAM TÜRLERİ Amaç açısından reklamlar;
Birincil talep yaratma amacı,ürün ya da hizmete talep yaratmak için yapılan reklamlardır. Seçici talep yaratma amacı, genel bir markaya yönelik değil belirli bir markaya yönelik talep yaratmayı amaçlayan reklamlardır.Amaç marka farkını ortaya koyarak marka bağımlılığı yaratmak. Reklamın açık yapılıp yapılmaması; Açık reklamlar;bedeli ödenerek,ajans,müşteri ve medya olduğu açıkça belli olan reklamlardır. Gizli reklamlar; asıl reklamı yapılan ürün ve hizmetin reklamının,ilişkisiz bir konu içinde dolaylı olarak yapılmasıdır. İnfomersiyal (infomercial) reklamlar,bilgi,eğlence ile ürün/firma promosyonlarını birleştiren dklık televizyon reklamlarıdır.

15 REKLAM TÜRLERİ Kullanılan mesajın dayandığı yönünden reklamlar;
Duygusal mesajlı reklamlar,daha çok güzellik ürünleri,kozmetik ürünleri,zayıflatıcı ürünler olmak üzere aşk, sevgi, dostluk,güzellik, cinsellik gibi temaların işlendiği reklamlardır. Olgusal reklamlar, daha çok endüstriyel ürünlerde kullanılan,belli tanıklık ve belgelere dayanan daha çok mantığa seslenen rasyonel temelli reklamlardır. Taşıdığı mesaj açısından reklamlar; Mal reklamı, ürün ya da hizmetin satın alınmasını sağlayacak fiyat,satış koşulları,ürünün kullanım özellikleri,faydaları gibi konulardaki mesajlar aktarılır. Kurumsal reklam,hem kurumun vizyon,amaç ve hedefler,ni içeren kurum felsefesini hem de kurumsal imajın oluşturulmasında kullanılan görsel unsurları hedef kitlelere aktarma görevini üstlenir.

16 REKLAM TÜRLERİ Coğrafi kritere göre reklamlar;
bölgesel reklam,belirli bir bölgesel alanda üretim yapan reklam verenlerin sadece o bölgeye yönelik hazırladıkları reklamlardır ulusal reklam,ulus sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların tüm ulusal pazara yönelik hazırlanan reklamlardır. uluslararası reklam, çok uluslu şirketlerin uluslar arası pazarda faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte değişik ülkelerdeki pazarları hedefleyerek yaptıkları reklamlardır. global reklam,uluslar arası reklamlardan farklılık göstermektedir.Çünkü tüm dünya tek bir Pazar olarak değerlendirilmektedir. Zaman kriterine göre reklamlar; bir kısım reklama konu olan ürün/hizmet hemen satın aldırmaya yönelik satış mesajlarını taşıyan daha çok bilgi veren reklamlardır.

17 Dünyada ve Türkiye’de reklam
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da reklamcılığın ilk adımının ilanla başladığı bilinmektedir. Dergi ve gazetelerde yayımlanmaya başlayan ilk duyurular şu anki reklamcılığın başlangıcıdır. Günümüzde reklamcılık tam anlamıyla bir sektör olmuştur. Teknolojinin ve yeni baskı tekniklerinin gelişmesinin yanında çok farklı reklam mecralarının da ortaya çıkmış olması sektörün gelişmesine katkı sağlamıştır.

18 İnternet Reklamcılığı;
Ekonomik, ölçümlenebilen, hızla yayına alınabilen, hedef kitle belirlenmesine olanak sağlayabilen ve kullanıcı etkileşimine izin veren bir reklamcılık yöntemidir.İnternet tabanlı uygulamalarda ve web sitelerinde ses, görüntü, animasyon gibi teknolojilerin kullanıldığı online pazarlama içerisinde yer alan reklam tipidir. Terim olarak internet reklamcılığı en kısa haliyle internet ortamında reklamın yayınlanmasıdır Ölçülebilen Rahatlıkla sunulabilen Bireysel seçim internet reklamcılığı "ölçümlenebilen" tek reklam mecrasıdır. internet reklamları, yatırılan paranın nereye gidiyor olduğunu marka yöneticisine "rahatlıkla" sunabilen, reklam gösterim sürecine anında müdahale edilebilen, kişilerin "bireysel seçimleri" hakkında bilgi sağlayan reklam uygulamalarıdır. Diğer mecralardan çok daha ucuz, kaliteli, hızlı ve kitleyle birebir örtüşen bu mecrada, tüketim hızı, şekli ve geri dönüşler değerlendirilerek anında müşteri ile paylaşılabilmektedir

19 İnternet Reklamcılığının Gelişimi
Bilinen ilk internet reklamı 1994 yılında hotwired.com internet sitesi tarafından yapılmıştır. Bu reklam internetteki ilk ticari işlem olması açısından da önemli bir yere sahiptir. Başlangıçta çok küçük bütçelerle yapılan internet reklamcılığı, her geçen sene büyük bir hızla büyüyerek günümüzde en önemli reklam mecraları arasında yer almaktadır. Magnagloabal 2011 Advertising Forecast adlı çalışmasında 2012 yılı beklenti rakamlarına göre internet reklamcılığı 78,5 milyar dolarlık bir hacimle televizyon ve basılı medya reklamcılığının ardından gelmektedir. Yine aynı rapora göre internet reklamcılığı önümüzdeki 4 sene içerisinde diğer reklam mecraları ile karşılaştırıldığında (televizyon, radyo, basılı medya, açık hava) çok daha yüksek bir hızla büyümesi beklenmektedir. Başlangıçta internetin reklam mecrası olarak düşünülmemesine görülen kullanıcı sayılarındaki artış reklam verenlerin de dikkatini çekmiş ve interneti kullanan bu büyük kitleye ulaşmak adına internette reklam vermeye başlamışlardır.

20 Avantajlar Dezavantajlar
İnternet reklamları ile çevrim içi ve çevrim dışı ziyaret oranları kıyaslanarak zaman içinde müşteri memnuniyeti takibi sağlanabilir. Geri dönüş sağlana bilen silahlardan biri olan e-promosyon yoluyla eskimiş fazlalık olan stokların azaltılması sağlanır ya da promosyon vermeyip çok ucuz fiyata ek olarak eskimiş fazlalık olan stokların takibi sağlanabilir. Maliyetleri düşüren bir özelliğe sahip olan internet reklamcılığı geri dönüş ve doğru rapor açısından avantaj sağlayacaktır. Müşterinin ilgi alanları ve rağbet gösterdikleri trendleri takip kolaylığı sağlar. İnternet reklamcılığı ile reklamı yapılan sitenin trafiği belli bir düzeni seyrettikten sonra firma kendi reklamlarını ön planda tutup çevrim içi gelir elde edebilir. İnternet çalışmalarında mesajları hazırlayan ile mesajı alacaklar arasındaki konuşma dili, sosyolojik ve kültürel farklar iletişimi zorlaştırmaktadır. Birçok bilginin paylaşıldığı ortamlarda bilginin güncel tutulma zorluğu. Sunum zayıflığı, yetersiz tasarımlar internet kullanıcısını olumsuz etkilemektedir. E-posta mesajları hedef kitle analizi yeterince yapılmadığında rahatsızlık verici boyutlara ulaşabilmektedir. Tüm dünyaya yayılmış olan internet, yine de kullanım sayısı itibariyle düşük seviyededir. henüz yeni bir reklam ortamı olduğu için reklam verenler tarafından da etkili bir şekilde tam anlamıyla kullanılamamaktadır

21 “Her reklam, markanın kimliğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır
“Her reklam, markanın kimliğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır.” der David Ogilvy


"Hazırlayan: Selen GÜCÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları