Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yeni bir destek programı İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 3 yılda 121 adet proje başlatılmış, 42.000.000 TL destek sağlanmıştır. 27/08/2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yeni bir destek programı İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 3 yılda 121 adet proje başlatılmış, 42.000.000 TL destek sağlanmıştır. 27/08/2013."— Sunum transkripti:

1 1 Yeni bir destek programı İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 3 yılda 121 adet proje başlatılmış, 42.000.000 TL destek sağlanmıştır. 27/08/2013

2 22 Program ile; KOBİ’lerin İşbirliği-Güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

3 3 Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3.4.5.ve 6.Bölgelerde % 60 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

4 44 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir. Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi şartı aranır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

5 55 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

6 66 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin; Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

7 77 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

8 8 GERİ ÖDEME Geri Ödemeli Destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

9 99 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

10 10 GENEL DESTEK PROGRAMI NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

11 11 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Destek Üst Limiti : 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

12 12 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ Yeni istihdam edilecek nitelikli elemanın başvurunun işletmeye kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde işe başlatılması gerekir. Aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir. GENEL DESTEK PROGRAMI

13 13 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ İşletme, nitelikli elemanı işten çıkarması veya elemanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ilgili Hizmet Merkezine bilgi verir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. GENEL DESTEK PROGRAMI


"1 Yeni bir destek programı İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 3 yılda 121 adet proje başlatılmış, 42.000.000 TL destek sağlanmıştır. 27/08/2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları