Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİŞSEL (KOGNİTİF) GELİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİŞSEL (KOGNİTİF) GELİŞİM"— Sunum transkripti:

1 BİLİŞSEL (KOGNİTİF) GELİŞİM

2 Tanımı ve Alanları Bilişsel gelişim, dünyayı anlamayı ve öğrenmeyi sağlayan zihinsel faaliyetlerdeki gelişimdir. Bireylerdeki düşünme, akıl yürütme, bellek, kavrama sistemleri ve dilde meydana gelen değişmelerdir. Dil gelişimi Algısal gelişim Kavramların gelişimi Problem çözmenin gelişimi Yaratıcılığın gelişmesi

3 Bilişsel Gelişim Kuramları
Bilişsel Gelişim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Bilişsel Gelişimi Kalıtımsal (Genetik) ve Psikolojik Dinamikler İle Açıklayan Kuramlar Bilişsel Gelişimi Sosyal/Çevresel Faktörlerle Açıklayan Kuram 1. Piaget Bilişsel Gelişim Devre Kuramı 2. Bruner'in Bilişsel Gelişim Kuramı 3. Gagne'nin Bilişsel Gelişim Kuramı 1. Vygotsky'nin Sosyal/Kültürel (Çevre) Bilişsel Kuramı (Sosyal Oluşturmacılık)

4 Bilişsel Gelişimin Temel Kavramları
ŞEMA UZLAŞMA (UYUM-ADAPTASYON) - Özümleme - Uyumsama/Uyum Kurma(akomadasyon) DENGELEME

5 Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler
Olgunlaşma Yaşantı Kültürel aktarım Örgütleme

6 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
1. Duyusal(sensori) motor dönemi (0-2 yaş) Hareketler refleksten iradeliye dönüşmeye başlar Nesne sürekliliği kazanılır Döngüsel tepkiler oluşur Ses buluşması oluşur Dış dünya ile kendisinin ayrı olduğu ayırt edilir Taklitler vardır Ertelenmiş taklit gerçekleşir

7 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
2. İşlem öncesi dönem (2-7 yaş) a. Sembolik/Kavram öncesi (2-4 yaş) Dil gelişimi hızlıdır Sembolik düşünme ve sembolik oyunlar vardır Ben merkezci(egosantrik) düşünce ve konuşma görülür Kolektif monolog Paralel oyun Döngüsel/devresel tepki Tek yönlü odaklanma Canlandırmacılık/animizm Tek özelliğe göre sınıflama Yapaycılık Senkretizm (Yanlış bağdaştırma)

8 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
b. Sezgisel dönem (4-7 yaş) Ahlaki değerlendirme Özelden özele akıl yürütme Kişi sürekliliğinin kazanılması Bir işlemi tersinden düşünememe/ çevirememe Yapaycılık Korunum kazanılamamıştır Tek bir özelliğe göre sıralama yapabilme Büyüsel düşünme/doğaüstü düşünme

9 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
3. Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) Korunumun kazanılması (Özdeşlik-Ödünleme-Dönüşebilirlik)

10 Korunumun Kazanılması

11 Korunumun Kazanılması

12 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
3. Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) Birden fazla özelliğe göre sınıflandırmanın yapılabilmesi Bir işlemi tersinden düşünebilme/ çevirebilme Benmerkezcilikten uzaklaşma Odaktan kurtulma Dönüşümsel düşünme Çıkarsanmış gerçeklik Tümevarımsal düşünme başlar

13 Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri
4. Soyut (formel) işlemler dönemi (11-18 yaş) Bilimsel ve soyut düşünme Göreceli düşünme Birleştirici (Kombinasyonel) düşünme Hipotetik düşünme Üst düzey akıl yürütmenin yapılabilmesi (tümdengelim, tüme varım, analoji) Metabiliş İdealist olma ve ergen benmerkezciliği


"BİLİŞSEL (KOGNİTİF) GELİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları