Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

facebook.com/groups/beunmetalurji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "facebook.com/groups/beunmetalurji."— Sunum transkripti:

1 http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji

2 Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bilgileri sentezleyerek proje tasarlayabilen, veri ve bulguları değerlendirerek yorumlayabilen, sorunlar karşısında kendine güvenen ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğini yürütebilecek niteliklere sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmaktır. Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilimsel, uygulamalı araştırmalar yapan, yeni teknolojiler ve malzemeler geliştiren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.

3 Cevher hazırlama a ş amasından ba ş layarak, metalin cins ve özelli ğ ine uygun i ş lemler seçmekte ve di ğ er endüstrilerde kullanılmaya elveri ş li saf metaller veya ala ş ımlar (demir-çelik, Al, Ag, Ni, Cu, Au gibi ala ş ımları) üretmektedir. Yapı Özellikler Performans Üretim Karakterizasyon Metallerle birlikte seramikleri (porselen, fayans, tuğla, kiremit, cam, ateş tuğlası, refrakter malzemeler), organik yapı malzemelerini (bilhassa polimerler gibi plastikleri, kauçuk maddesini), çimento, fiber ve kompozit malzemeleri, elektrik-elektronik ve manyetik malzemelerini, yakıt malzemelerini ve bunların özelliklerinin geliştirilmesini ve üretimini inceleyen bilim dalıdır.

4 Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Biyomedikal / Biyoteknolo ji İnşaat Mühendisliğ i Endüstri Mühendisliğ i Fizik, Kimya, Biyoloji Makine Mühendisliğ i Havacılık ve Uzay Mühendisliğ i Elektrik – Elektronik Mühendisliğ i Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, disiplinlerarası bir bölüm olup malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inşaat, otomotiv, enerji, haberleşme, uzay ve havacılık endüstrilerinde, tıp ve dişçilik alanında üstün performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

5 Teknolojide gereksinim duyulan geni ş malzeme yelpazesi içinde mukavemet, yo ğ unluk, elektrik iletkenli ğ i, ısıl iletkenlik, korozyon vb. gibi kriterler göz önüne alınarak en do ğ ru malzeme seçimi yapılması/üretilmesi, Yeni malzemelerin geli ş tirilmesi bir zorunluluktur.

6 Demir – çelik sanayii, Demir dışı metal üretim sanayii, Kuyumculuk sanayii, Cam, seramik ve refrakter sanayii

7 Savunma sanayii, Plastik teknolojisi, Otomotiv ve otomotiv yan sanayii, Uçak ve gemi imalat sanayii

8 Beyaz eşya sanayii, Enerji sektörü, Biyomedikal malzeme sanayii, Manyetik malzeme sanayii

9 4 yıllık eğitim süresi 1. yıl  temel bilimler eğitimi (fizik, kimya, matematik) 2. yıl  demir-çelik ve demir dışı metaller, alaşımlar, malzemelerin karakterizasyon teknikleri, temel mühendislik dersleri (kuramsal ve uygulamalı dersler) 3. & 4. yıl  Alan dersleri (metalik malzemeler dışında nanomalzemeler, kompozit, seramik, enerji, elektronik, biyomalzeme ve manyetik malzemelerle ilgili dersler)  Bitirme projesi ve yaz stajı

10

11 Mühendislik Fakültesi Dekanı - Bölüm Başkanı - Malzeme Bilimi ABD Başkanı

12 Üretim Metalurjisi ABD Başkanı

13 Bölüm Başkan Yardımcısı (Malzeme Bilimi ABD)

14 Malzeme Bilimi ABD

15 Bölüm Başkan Yardımcısı (Üretim Metalurjisi ABD)

16 Üretim Metalurjisi ABD

17 Malzeme Bilimi ABD

18

19

20

21

22 Bülent Ecevit Üniversitesi 1. Ar-Ge Proje Pazarı (13 Mayıs 2014) Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi (4-6 Haziran 2014)

23 MMM101-Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş dersi kapsamında yapılmış Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) T.A.Ş. teknik gezisi (12 Aralık 2014)

24 Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi (25-27 Temmuz 2015)

25 ALUEXPO 4. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (8 – 10 Ekim 2015)

26 Bölümümüzü Kazanan Öğrencilerin Giriş Yıllarına Göre Taban Ve Tavan Puanlarının Değişimi

27 Bölümümüzün Türkiye sıralamasının yıllara göre değişimi

28 Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenci sayısının yıllara göre dağılımı

29 Bölümümüzdeki öğrencilerin sınıflara göre dağılımı

30 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi dersliklerinde eğitim vermeye devam etmektedir. Bölüm için tasarlanmış öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının kurulması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

31

32 Teşekkür ederiz.


"facebook.com/groups/beunmetalurji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları