Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8 DAKİKA Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın, bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8 DAKİKA Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın, bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir."— Sunum transkripti:

1

2

3 8 DAKİKA

4 Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın, bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir ses duyar.Bu ses ona : “ içeri gir ve ne istersen al, ama en önemli olanı unutma. Ayrıca: sen çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılmayaca ğ ını da dikkate almalısın. Ancak bu fırsatı kaçırma, ama yine de en önemli ş eyi unutma” diyordu.

5 Kadın ma ğ araya girer ve büyük bir servetle kar ş ıla ş ır. Masanın üzerindeki altın ve mücevherleri görünce ş a ş kına döner ve çocu ğ unu yere bırakarak hemen büyük bir hırsla masanın üzerindekileri toplamaya ba ş lar. Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur : " yalnız sekiz dakikan var” demektedir.

6 Sekiz dakika çabuk geçer, kadın toplamı ş oldu ğ u kıymetli ta ş lar ve altınlarla birlikte ma ğ aranın dı ş ına ko ş ar ve kapı kendili ğ inden kapanır... Bu sırada çocu ğ unu içerde unutmu ş oldu ğ unun farkına varır, ama kapı bir daha açılmamak üzere kapanmı ş bulunmaktadır. zenginlik uzun sürmez, ama ümitsizlik hep ya ş ar. Aynı ş ey ço ğ u zaman bizim ba ş ımıza da gelir. Bu dünyada yakla ş ık 80 yıllık ömrümüz vardır ve bir ses daima bize: " Sakın en önemli ş eyi unutma!“ der gibidir.

7 Önemli olanlar manevi de ğ erler, inançlar, dikkatli olmak, aile, dostlar ve hayattır. Ancak kazanç hırsı, zenginlik, maddi ş eyler bizi öylesine büyüler ki, çocu ğ u zaman en önemli ş eyleri bir kö ş ede bırakırız. Böylece zamanımızı bu tür ş eylerle tüketir ve en önemli olan ş eyi “Ruhun hazinesini“ bir kö ş ede unuturuz.

8 Asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki bu dünyadaki ya ş am çok çabuk geçer ve ölüm beklenmedik bir zamanda bizi yakalar. Ve hayatın kapısı bizim için ebediyen kapanmı ş olaca ğ ından son pi ş manlık bir fayda vermez. Sorunlarla, acılarla, ahlaksızlık, Vandalizm, adaletsizliklerle dolu, küçücük masum çocukların öldürüldü ğ ü, ailelerin acı çekti ğ i bir dünyada ya ş ıyoruz.Bir bakıma bunları olması normal gibi gözüküyor.Çünkü biz EN ÖNEML İ Ş EYLER İ unutmu ş durumdayız...

9 SEVGİBARIŞ ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK SAMİMİYET ÇOCUKLARIN SAFLIĞI, ŞEFKATİ VE MASUMİYETİ

10 LÜTFEN HER SAN İ YE, YA Ş AMIN HER ANINDA, SORUNLARLA KAR Ş ILA Ş TI Ğ INIZDA DAH İ HEP MUTLU OLUNUZ.. HAYAT B İ R TANED İ R, ONDAN AYRILDI Ğ INDA P İŞ MANLIK DUYMAMAN, ESEF E T MEMEN İ Ç İ N ONDAN İ ST İ FADE ET, ONU KORU VE ONU SEV.

11 Tercüme: Yusuf Haznedaroğlu

12


"8 DAKİKA Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın, bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları