Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu sunumu Ali MERT CTF Enfeksiyon Hastalıkları ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu sunumu Ali MERT CTF Enfeksiyon Hastalıkları ve"— Sunum transkripti:

1 Olgu sunumu Ali MERT CTF Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji AD ( )

2 Olgu: Öncesinden sağlıklı 38 Y/E hasta
I-Öyküsünden son 10 gündür; 1-Ateş, bitkinlik, eklem ve kas ağrıları 2-Karın ağrısı ve ishal (günde 2-3 kez sulu) 3-Tüm vücutta döküntüler 4-Son 1 gündür iletişim kurulamama II-Fizik muayenede; 1-Şuur açık, ajite ve nonkopere (kuduz gibi) 2-Ateş: Ölçülemedi 3-TA 150/70, Nbz 110 4-Tüm vücutta purpurik döküntü II-Öz geçmişi; 1-IV uyuşturucu kullanım öyküsü var

3 Yatış öncesi yapılanlar; Yakınmalarının 3 günü başvurduğu hastanede
Hct %51, lökosit 6000, Plt 86000 ALT 88, AST 110, AP N, GGT X4, TB N CRP X40 TSH ve FT4 N Akc grafisi ve üst karın USG: N S. typhi H 1/80 (+), O 1/320 (+) Tifo tanısıyla sipro (1000mg/gün) başlanmış Ateşi düştükten 3 gün sonra yine yükselmiş

4 Klinik izlem Hasta ileri drecede ajite olduğu ve koperasyon krulamadığı için hemen YBÜ verildi Htc % 43, lökosit (%90 PNL), Plt Üre 103, Kr 3.6, AST 77, ALT 72, TB 2

5 Sadece öykü, FM ve kısıtlı lab göre
Ön tanılarınız ?

6 Ön tanılar ve basitçe ayırıcı tanı ?
Tifo Leptospiroz Marsilya humması Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sepsis Akut endokardit (İV ilaç bağımlısın sağ kapak endokarditi ?)

7 Hemokültür ve idrar kültürü alındıktan sonra ampirik AB
Başlarmıydınız ? Başlamazmıydınız ?

8 Başlardık Gerekçeli olarak hangi AB’leri verirdiniz?

9 Ampirik önerdiğimiz AB’ler
Seftriakson Ürosepsis, tifo, leptospiroz, meningokoksemi DSLeptospiroz, Marsilya humması Vankomisin MRSA endokarditi

10 Daha sonra YBÜ konsültan hekiminden öğrendiklerim
Hemokültürlerinde MSSA üretilmiş Sefazolin + gentamisine geçilmiş Hasta 3. günde ölmüş

11 Şimdi söz !!! Hastayı YBÜ izliyen Dr Oktay Bey’in

12 Sorular Bir hastada ne zaman sepsis düşünelim?
Sepsis ön tanılı hastada nasıl bir yol izliyelim? Sepsisli hastayı nezaman YBÜ’ne verelim?

13 Ne zaman sepsis düşünelim?
Her akut ateşli hasta aksi kanıtlanmadıkça sepsis kabul edilmelidir Akut ateşli hastadan niçin korkarız? 1-Akut pürülan menenjit 2-Sepsis 3-Akut endokardit

14 Ne zaman sepsis düşünelim?
SIRS ölçütlerini tamamlıyan her hastada Akut ateş ve ensefalit kliniği varsa Akut ateş ve genel durumu kötü ise İmmündüşkünlerin akut ateşinde Yaşlıların akut ateşinde Hipotermik ve genel durumu kötü ise Splenektomililerin akut ateşinde

15 Sepsis ön tanılı hastada nasıl bir yol izliyelim?
Damar yolunu açıp 2 g seftriakson yaparak izotonik perfüzyonu ile acilen göndermeliyiz Sepsis döneminde klinikte izliyebiliriz Hipotansiyon geliştiğinde 30 dk’da ~30 ml/kg izotonik veririz; eğer TA düzelmez ise YBÜ veririz

16 Sonuç olarak; Sepsisli bir olgu
Acildir Damar yolunu açıp uygun AB verip acilen enfeksiyon kliniği ve YBÜ’nin olduğu bir hastaneye sevkedilmelidir.


"Olgu sunumu Ali MERT CTF Enfeksiyon Hastalıkları ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları