Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ DÖNEM GELİŞİM ÖZELLİKLERİ. Kendi gu ̈ cu ̈ nu ̈ bilmek, kendini ortaya koymak ve bas ̧ arabileceklerini go ̈ rmek ister. Yu ̈ ru ̈ yebildig.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ DÖNEM GELİŞİM ÖZELLİKLERİ. Kendi gu ̈ cu ̈ nu ̈ bilmek, kendini ortaya koymak ve bas ̧ arabileceklerini go ̈ rmek ister. Yu ̈ ru ̈ yebildig."— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİ DÖNEM GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

2

3 Kendi gu ̈ cu ̈ nu ̈ bilmek, kendini ortaya koymak ve bas ̧ arabileceklerini go ̈ rmek ister. Yu ̈ ru ̈ yebildig ̆ ini bilir, fakat ne kadar hızlı yu ̈ ru ̈ du ̈ g ̆ u ̈ nu ̈ go ̈ rmek ister, tırmanabildig ̆ ini bilir, fakat go ̈ rdu ̈ g ̆ u ̈ bir duvara tırmanıp tırmanamayacag ̆ ını merak eder. Bilek kuvvetiyle kaldıramadıg ̆ ı bir es ̧ yayı omzuna kuvvet vererek kaldırabileceg ̆ ini go ̈ ru ̈ r. Deneyimleri sonunda bizim ic ̧ in sıradan olan pek c ̧ ok s ̧ eyi kes ̧ feder. (O ̈ rneg ̆ in, ayaklarını biraraya getirerek topu durdurabileceg ̆ ini, avuc ̧ ic ̧ inde ıslak kumu tas ̧ ıyabileceg ̆ ini fakat kuru kumu tas ̧ ıyamayacag ̆ ını, bayır as ̧ ag ̆ ı kos ̧ abileceg ̆ ini oysa bayır yukarı kos ̧ amayacag ̆ ını yas ̧ ayarak o ̈ g ̆ renir. Bedeni ve zihni birlikte hareket ettig ̆ i ic ̧ in televizyonda do ̈ rtnala giden atları go ̈ rdu ̈ g ̆ u ̈ nde kendisi de odada o ̈ yle kos ̧ ar, bag ̆ ırır, zıplar ve yerinde duramaz. Duygularını da bir o ̈ lc ̧ u ̈ de bedeniyle ifade etmeye devam ettig ̆ i ic ̧ in kızınca ag ̆ layıp kendini yere atabilir. Sevgisini go ̈ stermek ic ̧ in gelip sık sık sizi o ̈ pebilir. Bu davranıs ̧ lar ic ̧ indeki bir c ̧ ocuk, o ̈ zellikle kalabalık yerlerde bu tu ̈ r duygu go ̈ sterimleri sebebiyle utandırılmamalıdır.Bir okulo ̈ ncesi c ̧ ocug ̆ a sahip olmanın en zor tarafı, onun duygularını, du ̈ s ̧ u ̈ ncelerini ve davranıs ̧ larını kabul etmek ancak onu incitmeden bunların uygun bic ̧ imde nasıl ortaya konulacag ̆ ını o ̈ g ̆ retmektir. Duygularını da bir o ̈ lc ̧ u ̈ de bedeniyle ifade etmeye devam ettig ̆ i ic ̧ in kızınca ag ̆ layıp kendini yere atabilir. Sevgisini go ̈ stermek ic ̧ in gelip sık sık sizi o ̈ pebilir. Bu davranıs ̧ lar ic ̧ indeki bir c ̧ ocuk, o ̈ zellikle kalabalık yerlerde bu tu ̈ r duygu go ̈ sterimleri sebebiyle utandırılmamalıdır.Bir okulo ̈ ncesi c ̧ ocug ̆ a sahip olmanın en zor tarafı, onun duygularını, du ̈ s ̧ u ̈ ncelerini ve davranıs ̧ larını kabul etmek ancak onu incitmeden bunların uygun bic ̧ imde nasıl ortaya konulacag ̆ ını o ̈ g ̆ retmektir.

4 1-5 YAŞ DÖNEMI ÇOCUKLARıN GENEL GELIŞIM ÖZELLIKLERI

5 0-2 YAŞ 0-2 YAŞ Bebeğin ihtiyaçlarının, algılarının ve anlatım şeklinin birincil olarak ağız, dudaklar, dil (ağız bölgesi)ile ilgili olduğu en erken gelişim dönemidir. Oral dönemde çocuğun kazanması beklenen duygu güven duygusudur. Bu da ancak annenin (ya da çocuğa bakım veren kişinin) düzenli ve tutarlı bir şekilde çocuğun ihtiyaçlarını karşılamasıyla mümkündür. Çocuk,doğal dürtülerin kontrolü altındadır. Doğal dürtülerin hemen doyurulması, gerginliğin hemen giderilmesi çocuğun en belirgin beklentisidir. C ̧ evreyi kes ̧ feder, dolapları, c ̧ ekmeceleri ac ̧ ar kapar, es ̧ yaları tas ̧ ır. Manipu ̈ le edebildig ̆ i hers ̧ eyle ilgilenir. Gu ̈ nde 1 kez uzun bir o ̈ g ̆ le uykusuna yatar.Gu ̈ nde 1 kez uzun bir o ̈ g ̆ le uykusuna yatar. Kısa bir su ̈ re oyuncaklarıyla bırakılırsa kendi kendine oynar,tu ̈ m bedenini kes ̧ fetmeye c ̧ alıs ̧ ır.Kısa bir su ̈ re oyuncaklarıyla bırakılırsa kendi kendine oynar,tu ̈ m bedenini kes ̧ fetmeye c ̧ alıs ̧ ır.

6 2-3 YAŞ Kos ̧ ar, tırmanır, iter, c ̧ eker, zıplar c ̧ ok aktiftir.Kos ̧ ar, tırmanır, iter, c ̧ eker, zıplar c ̧ ok aktiftir. Elleriyle ve kas ̧ ıkla yiyebilir, bardaktan ic ̧ ebilir. Elbiselerinin bazılarını c ̧ ıkarabilirElleriyle ve kas ̧ ıkla yiyebilir, bardaktan ic ̧ ebilir. Elbiselerinin bazılarını c ̧ ıkarabilir Bu dönemde çocuğun dışkılama kaslarının gelişmesiyle çocuğun dünyasına yeni bir eylem yetisi katılmaktadır.(Tuvalet eğitimi)-ilk sosyalleşme sürecinin çatışması- süper ego gelişmeye başlar. Cinsel organını kes ̧ federCinsel organını kes ̧ feder Daha az uyur, daha kolay uyanırDaha az uyur, daha kolay uyanır Hers ̧ eyi kendi kendine yapmak ister. Hers ̧ eyi kendi kendine yapmak ister. I ̇ natc ̧ ı ve kararsızdır. Sık sık fikir deg ̆ is ̧ tirir.I ̇ natc ̧ ı ve kararsızdır. Sık sık fikir deg ̆ is ̧ tirir. Bu dönemde görülen inatçı davranışların çocuğun karakter özelliği olarak görülmemesi gerekir.Bu dönemde görülen inatçı davranışların çocuğun karakter özelliği olarak görülmemesi gerekir. Ani duygu deg ̆ is ̧ imleri ve o ̈ fke no ̈ betleri go ̈ sterirAni duygu deg ̆ is ̧ imleri ve o ̈ fke no ̈ betleri go ̈ sterir Devamlı hayır der. OlumsuzdurDevamlı hayır der. Olumsuzdur

7 2-3 YAŞ Yetis ̧ kinleri taklit eder(özdeşim kurmanın ilk adımları)Yetis ̧ kinleri taklit eder(özdeşim kurmanın ilk adımları) Yas ̧ ıtlarıyla birlikte oynayamazYas ̧ ıtlarıyla birlikte oynayamaz Tek so ̈ zcu ̈ kler ve kısa cu ̈ mleler kullanır Tek so ̈ zcu ̈ kler ve kısa cu ̈ mleler kullanır Konus ̧ abildig ̆ inden daha fazlasını anlarKonus ̧ abildig ̆ inden daha fazlasını anlar Suyla oynamayı severSuyla oynamayı sever

8 3-4 YAŞ Kos ̧ ar, zıplar ve tırmanırKos ̧ ar, zıplar ve tırmanır Kendi kendine yemek yiyebilir, fincandan ic ̧ ebilirKendi kendine yemek yiyebilir, fincandan ic ̧ ebilir Bazı s ̧ eyleri do ̈ kmeden tas ̧ ıyabilirBazı s ̧ eyleri do ̈ kmeden tas ̧ ıyabilir Kendinin soyunup giydirilmesine yardımcı olabilirKendinin soyunup giydirilmesine yardımcı olabilir O ̈ g ̆ le uykusuna yatmayabilir fakat sessizce oynarO ̈ g ̆ le uykusuna yatmayabilir fakat sessizce oynar Yetis ̧ kinlere cevap verebilir, onaylarını isterYetis ̧ kinlere cevap verebilir, onaylarını ister Onay go ̈ rmedig ̆ ini belirten ifadelere duyarlıdır(özgüven gelişimi)Onay go ̈ rmedig ̆ ini belirten ifadelere duyarlıdır(özgüven gelişimi) I ̇ s ̧ birlig ̆ ine girer, basit is ̧ ler ic ̧ in bir yere go ̈ nderildig ̆ inde kos ̧ arak gider “Ben de!” do ̈ nemidir. Her s ̧ eyin ic ̧ inde yer almak ister.I ̇ s ̧ birlig ̆ ine girer, basit is ̧ ler ic ̧ in bir yere go ̈ nderildig ̆ inde kos ̧ arak gider “Ben de!” do ̈ nemidir. Her s ̧ eyin ic ̧ inde yer almak ister. Her s ̧ eyi merak ederHer s ̧ eyi merak eder Hayal gu ̈ cu ̈ kuvvetlidir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilir. Hayali arkadas ̧ ları olabilirHayal gu ̈ cu ̈ kuvvetlidir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilir. Hayali arkadas ̧ ları olabilir Konus ̧ kandır. Genellikle kısa cu ̈ mleler kurar.Konus ̧ kandır. Genellikle kısa cu ̈ mleler kurar. Bekleyebilir ama sabrı azdırBekleyebilir ama sabrı azdır

9 3-4 YAŞ Oyuncakları sepete toplama gibi ku ̈ c ̧ u ̈ k sorumluluklar alabilirOyuncakları sepete toplama gibi ku ̈ c ̧ u ̈ k sorumluluklar alabilir Kendi kendine gayet iyi oynar fakat grup oyunlarında problemlerle kars ̧ ılas ̧ ılırKendi kendine gayet iyi oynar fakat grup oyunlarında problemlerle kars ̧ ılas ̧ ılır Kars ̧ ı cinsten ebeveyne yakınlık duyar fakat zaman zaman deg ̆ is ̧ tirebilir.(oedipus&elektra kompleksi)(özdeşim kurma) Kıskanc ̧ tır. O ̈ zellikle yeni bir bebeg ̆ e tahammu ̈ l edemezKıskanc ̧ tır. O ̈ zellikle yeni bir bebeg ̆ e tahammu ̈ l edemez Suc ̧ luluk duyabilir.(Vicdan ve ahlak kavramlarının temelleri atılır.)Suc ̧ luluk duyabilir.(Vicdan ve ahlak kavramlarının temelleri atılır.) Su ̈ rekli sızlanarak, ag ̆ layarak ve sevgiyi garanti etmeye c ̧ alıs ̧ arak duygusal ac ̧ ıdan gu ̈ vensiz oldug ̆ unu go ̈ sterebilir Parmak emerek, tırnak yiyerek vb davranıs ̧ larla gerginlig ̆ ini azaltmaya c ̧ alıs ̧ abilir Kendini ifade etmeye c ̧ ok ac ̧ ıktır.

10 4-5 YAŞ Kilo almaya ve boyu uzamaya devam ederKilo almaya ve boyu uzamaya devam eder Hareketlerindeki koordinasyon artarHareketlerindeki koordinasyon artar Yeme, uyuma ve dıs ̧ kılama alıs ̧ kanlıkları du ̈ zenlidirYeme, uyuma ve dıs ̧ kılama alıs ̧ kanlıkları du ̈ zenlidir C ̧ ok hareketlidirC ̧ ok hareketlidir Sorgulama yaşıdır.(neden,niçin?)Sorgulama yaşıdır.(neden,niçin?) Beklemeyi öğrenir,sırasını bekler.Beklemeyi öğrenir,sırasını bekler. Mizah anlayışı gelişir.Mizah anlayışı gelişir. Bir s ̧ eylere bas ̧ lar ama her zaman bas ̧ ladıg ̆ ını bitirmezBir s ̧ eylere bas ̧ lar ama her zaman bas ̧ ladıg ̆ ını bitirmez Patron gibi davranırPatron gibi davranır So ̈ ylendig ̆ inde elini yu ̈ zu ̈ nu ̈ yıkarSo ̈ ylendig ̆ inde elini yu ̈ zu ̈ nu ̈ yıkar Dig ̆ er c ̧ ocuklarla oynar fakat su ̈ rekli kendini savunur ve korur.Kavgaları kısa su ̈ rer.Dig ̆ er c ̧ ocuklarla oynar fakat su ̈ rekli kendini savunur ve korur.Kavgaları kısa su ̈ rer. Bu ̈ yu ̈ k bir filozof gibi gu ̈ zel konus ̧ urBu ̈ yu ̈ k bir filozof gibi gu ̈ zel konus ̧ ur

11 4-5 YAŞ Hika ̂ yeler anlatır ve abartırHika ̂ yeler anlatır ve abartır Geçmiş-şimdi ve gelecek kavramlarını bilir.Geçmiş-şimdi ve gelecek kavramlarını bilir. Uygunsuz so ̈ zcu ̈ kleri yerli yersiz kullanırUygunsuz so ̈ zcu ̈ kleri yerli yersiz kullanır Heceleri bir araya getirerek anlamsız so ̈ zcu ̈ kler u ̈ retmekten hos ̧ lanır Gu ̈ ler, kikirderHeceleri bir araya getirerek anlamsız so ̈ zcu ̈ kler u ̈ retmekten hos ̧ lanır Gu ̈ ler, kikirder Her s ̧ eyi ag ̆ ırdan alır.Her s ̧ eyi ag ̆ ırdan alır. Etkin bir hayal gu ̈ cu ̈ vardır Etkin bir hayal gu ̈ cu ̈ vardır Akranlarına bag ̆ ımlılık go ̈ sterirAkranlarına bag ̆ ımlılık go ̈ sterir

12 Dil gelişimini tam olarak destekleyebilmek için onunla konuşurken düzgün ve tam cümleler kurmaya özen gösterin Tüm nesnelerin adlarını söyleyerek konuşun. Tüm nesnelerin adlarını söyleyerek konuşun. Sorularını sabırla cevaplamanız gerekiyor. Sorularını sabırla cevaplamanız gerekiyor. Ona zenginleştirilmiş bir ortam sunun ve ortamlarda birlikte vakit geçirin. Ona zenginleştirilmiş bir ortam sunun ve ortamlarda birlikte vakit geçirin. Tiyatro, sinema, yürüyüş ve konser gibi ortak faaliyetlerde bulunun ve bu süreçleri olabildiğince onunla konuşarak ve açıklayarak paylaşın. Tiyatro, sinema, yürüyüş ve konser gibi ortak faaliyetlerde bulunun ve bu süreçleri olabildiğince onunla konuşarak ve açıklayarak paylaşın. Onunla yaptığınız faaliyetleri bir zorunluluk gibi değil aksine çok keyif aldığınız duygusunu alması onun çok hoşuna gidecektir. Böylece o da bu paylaşımdan çok keyif alacaktır. Onunla yaptığınız faaliyetleri bir zorunluluk gibi değil aksine çok keyif aldığınız duygusunu alması onun çok hoşuna gidecektir. Böylece o da bu paylaşımdan çok keyif alacaktır.

13 5-6 YAŞ 5.5-6 yaş, çocuğun bebeksi özelliklerinden neredeyse tamamen kurtulup mantıklı ve realist olmaya başladığı bir dönemdir. 5.5-6 yaş, çocuğun bebeksi özelliklerinden neredeyse tamamen kurtulup mantıklı ve realist olmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuk anne-babasının birçok duygu ve düşüncesini paylaşabilecek ve onlarla fikir alışverişinde bulunabilecek olgunluktadır. Bu dönemde çocuk anne-babasının birçok duygu ve düşüncesini paylaşabilecek ve onlarla fikir alışverişinde bulunabilecek olgunluktadır. Hem anne-babasıyla arkadaş olabilir ama bir yandan da disipline ve kontrole ihtiyaç duyar. Sorumluluk alabilir. Evdeki ve okuldaki kurallara uyabilir. Hem anne-babasıyla arkadaş olabilir ama bir yandan da disipline ve kontrole ihtiyaç duyar. Sorumluluk alabilir. Evdeki ve okuldaki kurallara uyabilir. Kendini tanıma ve kanıtlama ihtiyacındadır. Bu nedenle başardığı ve çabaladığı konularda onu desteklemek ve ödüllendirmek olumlu yönlerini pekiştirmek açısından önem taşır. Arkadaşlık çok önemlidir. Sık sık yaşıtlarıyla birlikte olmak ister. Değişik sosyal ortamlara ihtiyaç duyar. Arkadaşlık çok önemlidir. Sık sık yaşıtlarıyla birlikte olmak ister. Değişik sosyal ortamlara ihtiyaç duyar.

14 5-6 YAŞ Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır. Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar.Grup oyunlarına istek artmıştır.Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar.Grup oyunlarına istek artmıştır. Çizgileri daha gerçekçidir.Bir insan resmini,baş,gövde,kollar ve bacaklarını belirterek tan çizebilir. Şekilleri tanır eşleştirebilir.Harfleri kopye edebilir;adını yazabilir. Şekilleri tanır eşleştirebilir.Harfleri kopye edebilir;adını yazabilir.

15 Okul o ̈ ncesindeki c ̧ ocug ̆ un bebeklik do ̈ neminden farklı olarak 2 ayrı sosyal du ̈ nyası vardır.Bunlar akranları ve yetişkinler ile olan ilişkileridir. Yetis ̧ kinlerle olan ilis ̧ kide gu ̈ c ̧ ve sınırlamalar genellikle yetis ̧ kinden gelir. Yetis ̧ kin, c ̧ ocug ̆ un davranıs ̧ larına rehber olur, onu yo ̈ nlendirir ve ona o ̈ g ̆ retir. C ̧ ocuk bu is ̧ birlig ̆ ine c ̧ og ̆ unlukla ihtiyaç duyar fakat bazen de bu tu ̈ r bir birliktelig ̆ e direnir. Akranlarla etkiles ̧ imde ise paylas ̧ ma, yardım etme ve sempati go ̈ sterme gibi olumlu davranıs ̧ lar daha az; saldırgan ve bencilce etkiles ̧ imler daha fazladır. Fakat akranlarla paylas ̧ ma ve dig ̆ er olumlu davranıs ̧ lar 4–12 yas ̧ ları arasında hızla gelis ̧ ir.

16 Okul o ̈ ncesindeki yıllar c ̧ ocukların hızla sosyalles ̧ tikleri yıllardır. C ̧ ocuklar c ̧ evrelerini aras ̧ tırmak, yeni beceriler gelis ̧ tirmek ve bag ̆ ımsızlıklarını ortaya koymak u ̈ zere programlanmıs ̧ lardır. Çocug ̆ un patronu olmak yerine onunla is ̧ birlig ̆ i ic ̧ inde olmaya c ̧ alıs ̧ malısınız. C ̧ ocug ̆ un davranıs ̧ larını sınırlama ve ona kurallar koyma kolay olmayacaktır. Fakat hers ̧ eye rag ̆ men c ̧ ocuklar, o ̈ zellikle kendi gu ̈ venliklerini sag ̆ lamayı o ̈ g ̆ renmede isteklidirler. Bir bas ̧ ka deyis ̧ le aslında disipline muhtac ̧ tırlar. Ancak disiplin, c ̧ ocug ̆ a emirler verme ve uymadıg ̆ ında cezalandırma deg ̆ ildir. Disiplin, sayısız farklı kos ̧ ulda ve durumda tekrarlarla c ̧ ocug ̆ a nasıl davranacag ̆ ını o ̈ g ̆ retme ve kontrolu ̈ sizden ona gec ̧ irme is ̧ lemidir. C ̧ ocug ̆ a ne yapacag ̆ ını o ̈ g ̆ retirken emir vermek yerine onaylayabileceg ̆ iniz sec ̧ enekler sunun ve emirlerinizle onu c ̧ ileden c ̧ ıkarmak yerine karar alma becerisini gelis ̧ tirin.

17 Siz de onun davranmasını istedig ̆ iniz gibi davranın: C ̧ ocuk sizin ona go ̈ sterdig ̆ inizden daha fazla anlayıs ̧, is ̧ birlig ̆ i ve ilgiyi size go ̈ stermeyecektir. I ̇ yi davranıs ̧ ı o ̈ du ̈ llendirin, ko ̈ tu ̈ lerini deg ̆ il: Markette s ̧ eker ic ̧ in ag ̆ layan c ̧ ocug ̆ u susturmak amacıyla s ̧ eker almayın, fakat s ̧ eker ic ̧ in ag ̆ lamadıg ̆ ında o ̈ du ̈ llendirin. Genelde olumlu bir dil kullanın: Yap so ̈ zcu ̈ g ̆ u ̈ yapma so ̈ zcu ̈ g ̆ u ̈ nden daha etkilidir. C ̧ ocug ̆ unuza neyi yapmaması gerektig ̆ ini deg ̆ il, neyi yapması gerektig ̆ ini so ̈ ylemeye c ̧ alıs ̧ ın. O ̈ rneg ̆ in bisikletini koridorun ortasında bırakma yerine bisikletini kenara bırak bo ̈ ylece takılıp du ̈ s ̧ mezsin deyin. I ̇ letis ̧ iminizde ac ̧ ık ve anlas ̧ ılır olun: C ̧ ocug ̆ u yo ̈ nlendirici ifadeleriniz olumlu olsa bile ac ̧ ık deg ̆ ilse is ̧ e yaramaz. O ̈ rneg ̆ in, “terbiyeli davran” olumlu bir ifadedir. Ancak kastettig ̆ i s ̧ ey, “sevmedig ̆ im s ̧ eyleri yapma” dır. Bazen siz bile kararsız iken c ̧ ocuk neyi sevip neyi sevmedig ̆ inizi nereden bilecektir. Ac ̧ ıklama yapın: Yapmasını istedig ̆ iniz bir davranıs ̧ ın nedeni ic ̧ in c ̧ ocug ̆ a “c ̧ u ̈ nku ̈ ben o ̈ yle istiyorum” derseniz, c ̧ ocuk bu ac ̧ ıklamadan hic ̧ bir s ̧ ey o ̈ g ̆ renmeyecektir. Oysa “Makası yerine koymalısın. Eg ̆ er koymazsan sivri oldug ̆ u ic ̧ in batabilir.” Ac ̧ ıklaması o yas ̧ lardaki c ̧ ocuklara nasıl davranması gerektig ̆ ini anlatan bir ac ̧ ıklamadır.

18 “Hayır” demeden o ̈ nce du ̈ s ̧ u ̈ nu ̈ n: Bir davranıs ̧ a gerc ̧ ekten engel olmak ya da bir hareketi yasaklamak istedig ̆ inizde bir kez daha du ̈ s ̧ u ̈ nerek bu so ̈ zcu ̈ g ̆ u ̈ kullanın ve hayır dedikten sonra geri do ̈ nmeyin. C ̧ u ̈ nku ̈ bu so ̈ zcu ̈ k c ̧ ocuk ile aranızda en fazla c ̧ atıs ̧ ma yaratan so ̈ zcu ̈ ktu ̈ r. Sadece c ̧ ocug ̆ un gu ̈ venlig ̆ i ile ilgili konularda katı olmakta yarar vardır. Beklentileriniz c ̧ ocug ̆ a uygun olsun ve ona gu ̈ venin: C ̧ ocuktan yapabileceg ̆ inden daha fazlasını beklemeyin ve yapabilecekleri ic ̧ in de ona gu ̈ venin. O ̈ rneg ̆ in kendi kendine bakabileceg ̆ inden eminseniz bir arkadas ̧ ının evine gitmesine izin verin. Deg ̆ il ise go ̈ ndermeyin. Go ̈ nderirken yapacag ̆ ınız fazla uyarılarla onun is ̧ ini zorlas ̧ tırmayın. Tutarlı olun: Aile ic ̧ i yas ̧ amı du ̈ zenleyici temel kurallar getirin ve bunlara tu ̈ m ev halkı olarak uyun. Kararlı oldug ̆ unuz davranıs ̧ lar ic ̧ in de kesin kurallar koyabilirsiniz; ancak c ̧ ocuk, kos ̧ ullar deg ̆ is ̧ tig ̆ inde kuralı esnetmenizi bekleyebilir ve bunu, duruma o ̈ zgu ̈ bir deg ̆ is ̧ iklik olarak deg ̆ erlendirebilir. O ̈ rneg ̆ in, sizlerle yatması yasaklanmıs ̧ sa bu, o ̈ rneg ̆ in babaannesi geldig ̆ inde onunla da yatamayacag ̆ ı anlamına gelmemelidir. Hatalı oldug ̆ unuzda hatanızı kabul edin: Siz c ̧ ocug ̆ a model oldug ̆ unuz ic ̧ in hatanız oldug ̆ unda o ̈ zu ̈ r dilemeniz, ona da hatalı oldug ̆ unda o ̈ zu ̈ r dilemeyi o ̈ g ̆ retecektir.

19 CEZALANDıRMAYLA ILGILI OLARAK AS ̧ AG ̆ ıDAKILER O ̈ NERILMEKTEDIR: Cezayı davranıs ̧ ın hemen u ̈ stu ̈ ne verin. Eg ̆ er aradan zaman gec ̧ erse c ̧ ocuk, hangi davranıs ̧ ının cezalandırıldıg ̆ ını hatırlamayacaktır. Fiziksel ceza vermeyin. Dayag ̆ ın kendisi bir saldırganlık go ̈ sterisidir ve u ̈ stelik dayak yiyen c ̧ ocuklar nic ̧ in do ̈ vu ̈ ldu ̈ klerini hatırlamamaktadırlar. Dayak, c ̧ ocuk ile olan is ̧ birlig ̆ inizi elinizden almaktadır.Dayak, c ̧ ocuk ile olan is ̧ birlig ̆ inizi elinizden almaktadır. C ̧ ocug ̆ u aptal ve c ̧ aresiz hissettiren cezalar vermeyin.C ̧ ocug ̆ u aptal ve c ̧ aresiz hissettiren cezalar vermeyin. Sizin davranıs ̧ ını onaylamadıg ̆ ınızı belirten bir hareket veya ifade en iyi cezadır.Sizin davranıs ̧ ını onaylamadıg ̆ ınızı belirten bir hareket veya ifade en iyi cezadır. Ceza olarak bir s ̧ eyi yasaklıyorsanız, bunu bag ̆ ırarak deg ̆ il, yavas ̧ c ̧ a ve kibar bir dille so ̈ yleyin.Ceza olarak bir s ̧ eyi yasaklıyorsanız, bunu bag ̆ ırarak deg ̆ il, yavas ̧ c ̧ a ve kibar bir dille so ̈ yleyin. C ̧ ocug ̆ a verilecek en iyi cezalardan biri, c ̧ ocug ̆ u c ̧ ok kısa bir su ̈ re ic ̧ in aile ic ̧ i etkiles ̧ imden ya da yaptıg ̆ ı etkinlikten men etmedir. Bu cezada c ̧ ocuk, bag ̆ ırıp c ̧ ag ̆ ırmadan uyarıcısız bir ortama (kendi odası veya evin belirli bir ko ̈ s ̧ esi) go ̈ nderilir. C ̧ ocuktan bu sırada, yaptıkları hakkında du ̈ s ̧ u ̈ nmesi istenir.

20 Anne babaların c ̧ ocug ̆ a, onu oldug ̆ u gibi kabul ederek, anlayarak, sevgi go ̈ stererek ve destekleyerek yaklas ̧ tıkları, daha fazla ac ̧ ıklamada bulundukları kos ̧ ullarda c ̧ ocuklar, kuralları ve du ̈ zenlemeleri daha kolay ic ̧ selles ̧ tirmekte ve kendilerini kontrol etmeyi daha kolay bas ̧ armaktadırlar. Ayrıca bo ̈ yle bir tutum ebeveyn ile c ̧ ocug ̆ u yaklas ̧ tırmakta, etkiles ̧ imi artırmakta ve bo ̈ ylece c ̧ ocuktaki kaygı azalmaktadır. Ebeveyn-c ̧ ocuk ilis ̧ kisi daha az korkulu ve daha az gu ̈ c ̧ yo ̈ nelimli bir ilis ̧ ki haline gelmektedir. Bu kos ̧ ullarda c ̧ ocukların o ̈ z saygıları yu ̈ ksektir ve olumlu davranıs ̧ lar daha fazladır.

21 KATıLıMıZ IÇIN TESEKKURLER Psk.Ayşegül Aktürk ÖzkayaPsk.Ayşegül Aktürk Özkaya


"OKUL ÖNCESİ DÖNEM GELİŞİM ÖZELLİKLERİ. Kendi gu ̈ cu ̈ nu ̈ bilmek, kendini ortaya koymak ve bas ̧ arabileceklerini go ̈ rmek ister. Yu ̈ ru ̈ yebildig." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları