Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablo Analiz Teknikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablo Analiz Teknikleri"— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablo Analiz Teknikleri

2 Finansal Tablo Analiz Teknikleri
Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması esasına dayanır. -Yüzde yöntemi ile Analiz (dikey analiz) -Karşılaştırmalı Tablolar analizi (yatay analiz) -Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi) -Oran analizi yöntemi ile analiz. Analiz teknikleri birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

3 Dikey (yüzde yöntemi) analiz
Finansal tablo kalemlerinin kendi içerisinde analizine dayanır. Yöntemin esası, finansal tablonun temel bir kaleminin veya grup toplamının 100 kabul edilmesi ve bu grubu oluşturan diğer alt kalemlerin 100’e indirgenmiş göreceli değerlerinin tespitine dayanmaktadır. Bu yöntem işletmelerin sektördeki diğer işlemelerle karşılaştırılmasını sağlar. Ayrıca, sektöre ilişkin ortalama bilgilerin hesaplanmasına sektör özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yardım eder.

4 Dikey (yüzde yöntemi) analiz
Bu analiz ile genellemeler yapılabilmektedir. Analizin uygulanmasında, finansal tablonun ortak esasa indirgenecek kaleminin belirlenmesi ilk aşamadır. Daha sonra belirlenen kalemler 100 kabul edilerek diğer kalemlerin yüzdelik değerleri bulunur. Ayrıntılı incelemelerde ana hesap 100 kabul edilerek yardımcı hesapların ağırlıkları bulunur. Dikey yüzde=İlgili Kalem Verisi *100 Baz Alınan Kalem Verisi

5 Yeşil Bahçe A.Ş. 2013 ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Aktif Dönen Varlıklar Hazır Değerler 35.000 40.000 Menkul Kıymetler 15.000 20.000 Ticari Alacaklar 55.000 75.000 Stoklar Diğer Dönen Varlıklar 5.000 Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar 25.000 30.000 Maddi Duran Varlıklar M. Olmayan Duran Varl. 50.000 Diğer Duran Varlıklar 10.000 Aktif Toplamı

6 Yeşil Bahçe A.Ş. 2013 ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Pasif Kısa Vadeli Y.K. Satıcılar 20.000 Borç Senetleri 75.000 Uzun Vadeli Y. K 80.000 15.000 Uzun Vadeli Y.K. Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dönem Karı --- 50.000 Pasif Toplamı

7 Yeşil Bahçe A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Amortisman (30.000) Faiz ve Vergi Öncesi Kar Faiz ( ) Diğer Gider Zararlar (40.000) Diğer Gelir Karlar 22.500 Vergi Öncesi Kar 62.500 Vergi (12.500) Net Gelir Net Kar 50.000

8 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Yüzdelerine Göre Düzenlenmiş Bilanço (TL) Aktif Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar M. Olmayan Duran Varl. Diğer Duran Varlıklar Aktif Toplamı 100

9 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Yüzdelerine Göre Düzenlenmiş Bilanço (TL) Pasif Kısa Vadeli Y.K. Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Y. K Uzun Vadeli Y.K. Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dönem Karı Pasif Toplamı 100

10 Yeşil Bahçe A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar 100 Satılan Malın Maliyeti Amortisman Faiz ve Vergi Öncesi Kar Faiz Diğer Gider Zararlar Diğer Gelir Karlar Vergi Öncesi Kar Vergi Net Gelir Net Kar

11 Arçelik A.Ş Bilanço Aktif TL Grupta % Toplamda % Cari Dönen Varlıklar 100 67 Hazır Değerler 8,48 5,71 Ticari Alacaklar 54,45 36,69 İlişkili Taraflardan Alacaklar 7,38 4,97 Stoklar 27,89 18,79 Diğer Dönen Varlıklar 62.623 1,81 1,22 Duran Varlıklar 33 19.584 1,17 0,38 Finansal Varlıklar 38,97 12,71 Pozitif/Negatif Şerefiye 3.264 0,19 0,06 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.418 0,14 0,05 Maddi Varlıklar 58,15 18,97 Ertelenen Vergi Varlıkları 22.987 1,37 0,45 Aktif Toplamı 1.845

12 Arçelik A.Ş Bilanço Pasif TL Grupta % Toplamda % Kısa Vadeli Yükümlülükler 100 39 Finansal Borçlar 9,70 3,78 Uzun Vad. Borçl. Kısa Vad. Kısmı 10,69 4,16 Diğer Finansal Yükümlülükler 82.148 4,10 1,60 Ticari Borçlar 34,62 13,49 İlişkili Taraflara Borçlar 19,37 7,55 Alınan Avanslar 9,76 3,80 Borç Karşılıkları 4.894 0,24 0,10 Diğer Yükümlülükler 11,52 4,49 Uzun Vadeli Yükümlülükler 20 10.676 1,07 0,21 47.947 4,80 0,93 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 31.126 3,11 0,61 68.119 6,81 1,33

13 Arçelik A.Ş Bilanço Pasif TL Grupta % Toplamda % Özkaynaklar 100 41 Sermaye 18,73 7,79 Finansal Varl. Değer Artış Fonu 12,06 5,01 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 35,07 14,58 Kar Yedekleri 4.518 0,21 0,09 Net Dönem Karı/Zararı 12,17 5,06 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 17,94 7,46 Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

14 Yapılan analizden elde edilen sonuçlardan biri Arçelik firmasının Net işletme sermayesi Pozitiftir. (%67-%39)=%28 Kaynak toplamının %41 öz kaynak Devamlı sermaye %61=%41+%20 Devamlı sermayenin %33’lük kısmı duran varlıkların finansmanında kullanılmış kalan %28’i işletme sermayesinin finansmanında kullanılmıştır.

15 Arçelik A.Ş. 31.12.2005 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
% Satışlar 100 Satışların Maliyeti ( ) (%76) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı 24 Faaliyet Giderleri ( ) (19) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı 5 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38.120 1 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (73.301) (1) Finansman Gelirleri/Giderleri (2.998) İştiraklerden gelirler/Giderler 19.385 Faaliyet Karı /Zararı Ana Ortaklık Dışı Kar/Zararı 30.118 Vergi Öncesi Kar / Zarar Vergiler (69.123) Net Dönem Kar /Zararı 4

16 Diğer İşletmelerle Karşılaştırma
Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için dikey yüzde analiz aracılığıyla bulunan oranlar yardımıyla 2006 yılı için aşağıdaki gibi karşılaştırma yapılır % % Gelir tablosu Vestel Arçelik Vestel Arçelik Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) (83,5) (73,5) Brüt Esas Faal. Karı ,5 26,5 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) 12,5 19,4 Net Esas Faal. Karı ,1

17 Yapılan analizden elde edilen sonuçlardan biri Arçelik firmasının Vestel firmasına göre daha iyi bir performans gösterdiğidir. Diğer bir sonuç da Vestel firmasının SMM oranının Arçelik’e göre daha yüksek olduğudur. Bunun nedeni araştırılmak için dipnotların incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyet giderlerinin oransal büyüklükleri de farklıdır.

18 Sektör ortalaması ile Karşılaştırma
Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için dikey yüzde analiz aracılığıyla bulunan oranlar 2006 yılı için aşağıdaki gibi sektör ortalaması ile karşılaştırılır. % % % Gelir tablosu Vestel Arçelik Sektör Ortalaması Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti (83,5) (73,5) (76,4) Brüt Esas Faal. Karı 16,5 26,5 23,6 Faaliyet Giderleri 12,5 19,4 15,9 Net Esas Faal. Karı 4 7,1 5

19 Dikey yüzde analizle bulunan oranlar yardımıyla 2013 yılı için aşağıdaki gibi karşılaştırma yapılır.
% % Gelir tablosu Vestel Arçelik Vestel Arçelik Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) Brüt Esas Faal. Karı Faaliyet Giderleri ( ) ( ) Net Esas Faal. Karı ( ) (4) Diğ. Faaliyetlerden gelir ve karlar Diğ. Faal. Gider ve zararlar (2.857) Finansman giderleri ( ) ( ) (4) Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) (2)

20 İşletmenin Diğer Dönemleri ile Karşılaştırılması
Bir firmayı yıllar itibarıyla dikey yüzde analizlerini karşılaştırarak da aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. Vestel Gelir tablosu % % Esas faaliyet gelirleri: Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) (83,5) (85) Brüt Esas Faal. Karı , Faaliyet Giderleri ( ) ( ) , (11,5) Net Esas Faal. Karı ,5 Diğ. Faal. gelir ve karlar , ,2 Diğ. Faal. Gider ve zararlar (3) (3,1) Finansman giderleri (8,5) (4,5) Faaliyet Karı / (Zararı) (0,1)

21 Vestel 2005 yılında %15, 2006 yılında %16,5 ve 2013 yılında da %17 brüt satış karına ulaşmıştır. Bununla beraber; 2005 yılında %3 faaliyet karı elde ederken 2006 yılında -%0,1 faaliyet zararı etmiştir yılında ise %16,5 brüt satış karına rağmen -%2 faaliyet zararı söz konusudur. Faaliyet giderleri 2006 yılında 2005 yılına göre %1 artmış bununla beraber finansman giderleri de %4 artmış ve 2006 yılı zararla sonuçlanmıştır yılında da %22 faaliyet gideri ve %4 finansman giderleri nedeniyle -%2 zarar edilmiştir.

22 Arçelik firmasının satış gelirleri 2004 yılına göre 2005 yılında %36 artış göstermiştir. Bunun yanında satışların maliyetleri de %34 artış göstermiştir. Firmanın satış gelirleri 2005 yılına göre 2006 yılında %42 artış göstermiştir. Bununla birlikte satışların maliyetleri de %39 artış göstermiştir. Bunun sonucunda Net esas faaliyet karı bir önceki yıla göre %27 artmıştır.


"Finansal Tablo Analiz Teknikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları