Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablo Analiz Teknikleri

2 Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması esasına dayanır. -Yüzde yöntemi ile Analiz (dikey analiz) -Karşılaştırmalı Tablolar analizi (yatay analiz) -Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi) -Oran analizi yöntemi ile analiz. Analiz teknikleri birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

3 Dikey (yüzde yöntemi) analiz Finansal tablo kalemlerinin kendi içerisinde analizine dayanır. Yöntemin esası, finansal tablonun temel bir kaleminin veya grup toplamının 100 kabul edilmesi ve bu grubu oluşturan diğer alt kalemlerin 100’e indirgenmiş göreceli değerlerinin tespitine dayanmaktadır. Bu yöntem işletmelerin sektördeki diğer işlemelerle karşılaştırılmasını sağlar. Ayrıca, sektöre ilişkin ortalama bilgilerin hesaplanmasına sektör özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yardım eder.

4 Dikey (yüzde yöntemi) analiz Bu analiz ile genellemeler yapılabilmektedir. Analizin uygulanmasında, finansal tablonun ortak esasa indirgenecek kaleminin belirlenmesi ilk aşamadır. Daha sonra belirlenen kalemler 100 kabul edilerek diğer kalemlerin yüzdelik değerleri bulunur. Ayrıntılı incelemelerde ana hesap 100 kabul edilerek yardımcı hesapların ağırlıkları bulunur. Dikey yüzde=İlgili Kalem Verisi *100 Baz Alınan Kalem Verisi

5 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Aktif Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar M. Olmayan Duran Varl Diğer Duran Varlıklar Aktif Toplamı

6 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL) Pasif Kısa Vadeli Y.K Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Y. K Uzun Vadeli Y.K Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dönem Karı Pasif Toplamı

7 Yeşil Bahçe A.Ş Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Amortisman (30.000) Faiz ve Vergi Öncesi Kar Faiz ( ) Diğer Gider Zararlar (40.000) Diğer Gelir Karlar Vergi Öncesi Kar Vergi (12.500) Net Gelir Net Kar

8 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Yüzdelerine Göre Düzenlenmiş Bilanço (TL) Aktif Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar M. Olmayan Duran Varl. Diğer Duran Varlıklar Aktif Toplamı100

9 Yeşil Bahçe A.Ş ve 2014 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Yüzdelerine Göre Düzenlenmiş Bilanço (TL) Pasif Kısa Vadeli Y.K. Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Y. K Uzun Vadeli Y.K. Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dönem Karı Pasif Toplamı100

10 Yeşil Bahçe A.Ş Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 100 Satılan Malın Maliyeti Amortisman Faiz ve Vergi Öncesi Kar Faiz Diğer Gider Zararlar Diğer Gelir Karlar Vergi Öncesi Kar Vergi Net Gelir Net Kar

11 Arçelik A.Ş Bilanço AktifTL Grupta %Toplamda % Cari Dönen Varlıklar Hazır Değerler ,485,71 Ticari Alacaklar ,4536,69 İlişkili Taraflardan Alacaklar ,384,97 Stoklar ,8918,79 Diğer Dönen Varlıklar ,811,22 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar ,170,38 Finansal Varlıklar ,9712,71 Pozitif/Negatif Şerefiye3.2640,190,06 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.4180,140,05 Maddi Varlıklar ,1518,97 Ertelenen Vergi Varlıkları ,370,45 Aktif Toplamı

12 Arçelik A.Ş Bilanço PasifTL Grupta %Toplamda % Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar ,703,78 Uzun Vad. Borçl. Kısa Vad. Kısmı ,694,16 Diğer Finansal Yükümlülükler ,101,60 Ticari Borçlar ,6213,49 İlişkili Taraflara Borçlar ,377,55 Alınan Avanslar ,763,80 Borç Karşılıkları ,240,10 Diğer Yükümlülükler ,524,49 Uzun Vadeli Yükümlülükler Diğer Finansal Yükümlülükler ,070,21 Borç Karşılıkları ,800,93 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ,110,61 Diğer Yükümlülükler ,811,33

13 Arçelik A.Ş Bilanço PasifTL Grupta %Toplamda % Özkaynaklar Sermaye ,737,79 Finansal Varl. Değer Artış Fonu ,065,01 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,0714,58 Kar Yedekleri4.5180,210,09 Net Dönem Karı/Zararı ,175,06 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ,947,46 Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

14 Yapılan analizden elde edilen sonuçlardan biri Arçelik firmasının Net işletme sermayesi Pozitiftir. (%67-%39)=%28 Kaynak toplamının %41 öz kaynak Devamlı sermaye %61=%41+%20 Devamlı sermayenin %33’lük kısmı duran varlıkların finansmanında kullanılmış kalan %28’i işletme sermayesinin finansmanında kullanılmıştır.

15 Arçelik A.Ş Dönemi Gelir Tablosu (TL)% Satışlar Satışların Maliyeti ( )(%76) Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı Faaliyet Giderleri ( )(19) Net Esas Faaliyet Karı/Zararı Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (73.301)(1) Finansman Gelirleri/Giderleri (2.998)0 İştiraklerden gelirler/Giderler Faaliyet Karı /Zararı Ana Ortaklık Dışı Kar/Zararı Vergi Öncesi Kar / Zarar Vergiler(69.123)(1) Net Dönem Kar /Zararı

16 Diğer İşletmelerle Karşılaştırma Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için dikey yüzde analiz aracılığıyla bulunan oranlar yardımıyla 2006 yılı için aşağıdaki gibi karşılaştırma yapılır % % Gelir tablosu Vestel Arçelik Vestel Arçelik Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) (83,5) (73,5) Brüt Esas Faal. Karı ,5 26,5 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) 12,5 19,4 Net Esas Faal. Karı ,1

17 Yapılan analizden elde edilen sonuçlardan biri Arçelik firmasının Vestel firmasına göre daha iyi bir performans gösterdiğidir. Diğer bir sonuç da Vestel firmasının SMM oranının Arçelik’e göre daha yüksek olduğudur. Bunun nedeni araştırılmak için dipnotların incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyet giderlerinin oransal büyüklükleri de farklıdır.

18 Sektör ortalaması ile Karşılaştırma Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için dikey yüzde analiz aracılığıyla bulunan oranlar 2006 yılı için aşağıdaki gibi sektör ortalaması ile karşılaştırılır. % % % Gelir tablosu Vestel Arçelik Sektör Ortalaması Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti (83,5) (73,5) (76,4) Brüt Esas Faal. Karı 16,5 26,5 23,6 Faaliyet Giderleri 12,5 19,4 15,9 Net Esas Faal. Karı 4 7,1 5

19 Dikey yüzde analizle bulunan oranlar yardımıyla 2013 yılı için aşağıdaki gibi karşılaştırma yapılır % % Gelir tablosu Vestel Arçelik Vestel Arçelik Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) Brüt Esas Faal. Karı Faaliyet Giderleri ( ) ( ) Net Esas Faal. Karı ( ) (4) 10 Diğ. Faaliyetlerden gelir ve karlar Diğ. Faal. Gider ve zararlar (2.857) Finansman giderleri ( ) ( ) (4) 8 Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) (2) 7

20 İşletmenin Diğer Dönemleri ile Karşılaştırılması Bir firmayı yıllar itibarıyla dikey yüzde analizlerini karşılaştırarak da aşağıdaki gibi inceleyebiliriz Vestel Gelir tablosu % % Esas faaliyet gelirleri: Satış gelirleri (net) Satışların Maliyeti ( ) ( ) (83,5) (85) Brüt Esas Faal. Karı ,5 15 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) 12,5 (11,5) Net Esas Faal. Karı ,5 Diğ. Faal. gelir ve karlar ,4 7,2 Diğ. Faal. Gider ve zararlar (3) (3,1) Finansman giderleri (8,5) (4,5) Faaliyet Karı / (Zararı) (0,1) 3

21 Vestel 2005 yılında %15, 2006 yılında %16,5 ve 2013 yılında da %17 brüt satış karına ulaşmıştır. Bununla beraber; 2005 yılında %3 faaliyet karı elde ederken 2006 yılında -%0,1 faaliyet zararı etmiştir yılında ise %16,5 brüt satış karına rağmen -%2 faaliyet zararı söz konusudur. Faaliyet giderleri 2006 yılında 2005 yılına göre %1 artmış bununla beraber finansman giderleri de %4 artmış ve 2006 yılı zararla sonuçlanmıştır yılında da %22 faaliyet gideri ve %4 finansman giderleri nedeniyle -%2 zarar edilmiştir.

22 Arçelik firmasının satış gelirleri 2004 yılına göre 2005 yılında %36 artış göstermiştir. Bunun yanında satışların maliyetleri de %34 artış göstermiştir. Firmanın satış gelirleri 2005 yılına göre 2006 yılında %42 artış göstermiştir. Bununla birlikte satışların maliyetleri de %39 artış göstermiştir. Bunun sonucunda Net esas faaliyet karı bir önceki yıla göre %27 artmıştır.


"Finansal Tablo Analiz Teknikleri. Finansal tablo kalemlerini ilgili yıl rakamları ve geçmiş yıl kalemleri ile sektörde yer alan diğer firmalarla karşılaştırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları