Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. BÖLÜM SULAMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. BÖLÜM SULAMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 6. BÖLÜM SULAMA YÖNTEMLERİ

2 Sulama yöntemi, suyun toprağa bitki kök bölgesine veriliş biçimidir.
-Salma sulama yöntemi -Göllendirme sulama yöntemi .Tavalarda göllendirme (Tava sulama yöntemi) .Karıklarda göllendirme -Uzun tava sulama yöntemi -Karık sulama yöntemi YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ -Yağmurlama sulama yöntemi -Damla sulama yöntemi -Ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemi. -Sızdırma sulama yöntemi BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ SULAMA YÖNTEMLERİ

3 Sulama yönteminin seçimine etkili olan faktörler
Su Kaynağı ve sulama suyunun özellikleri - Su kaynağının cinsi ve uzaklığı - Su kaynağının debisi - Su kısıtı - Sulama suyu kalitesi - Su maliyeti 2.Toprak özellikleri - Kullanılabilir su tutma kapasitesi - Su alma hızı - Toprak derinliği ve taban suyu - Tuzluluk ve drenaj koşulları

4 3. Topografik özellikler - Eğim derecesi - Erozyona uygunluk 4
3. Topografik özellikler Eğim derecesi Erozyona uygunluk 4. İklim özelikleri Rüzgar, - Sıcaklık, - Bağıl nem, Yağış, - Don tehlikesi vb.. 5. Bitki özellikleri -Bitki cinsi,-Bitki hastalıkları, -Özel istekler 6. Ekonomik koşullar -Sulamanın maliyeti,-Ürünün değeri 7. Sosyal ve kültürel durum

5 Yüzey sulama yöntemleri
Yüzey sulama yöntemlerinin uygulanmasının temel koşulu arazinin tesviyeli olmasıdır. Yüzey sulama yöntemlerinde derine sızmadan ve bazılarında yüzey akıştan kaçınmak mümkün değildir. Ancak iyi bir planlama ile bu değerler kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilir.

6 Kök bölgesinde depolanan su
Tarla başı T Ti Tn Tarla sonu Kök bölgesinde depolanan su dn Yüzey akışı Derine sızma

7 Net infiltrasyon süresi
Her sulamada uygulanacak net sulama suyu miktarının toprağa girmesi için geçen süre D = a Tb dn = a Tnb Tn = (dn / a)1/b

8 Salma sulama yöntemi Su kaynağı Tarlabaşı kanalı Ana kanal

9

10

11

12

13 Salma sulama yönteminin uygulanabileceği koşullar
Yeterli su kaynağı Düşük sulama işçiliği Kullanılabilir su tutma kapasitesi yüksek topraklar Doğal drenajın iyi olduğu derin topraklar Arazi tesviyesi gerektirmeyecek kadar düz arazi Çayır-mera bitkileri

14 Tava sulama yöntemi Su kaynağı Ana kanal Tarlabaşı kanalı

15

16 Tava sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
Bitki özellikleri Kök boğazının ıslatılmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan ve sık ekilen hububat, yem bitkileri, çayır-mera bitkileri Meyve ağaçları Toprak özellikleri Su tutma kapasitesi yüksek, kaymak tabakası bağlama özelliği taşımayan topraklar Topografya özellikleri Tava tabanı eğimsiz ya da sulama yönünde tava uçları arasındaki eğim farkı en çok dn/2 kadar Su kaynağı özellikleri Debi en az 30 L/s kadar olmalı

17 Tava sulama yönteminin meyve ağaçlarına uygulanması
Tarlabaşı kanalı Ağaç Tava (çanak) Geniş karık

18 Uzun tava sulama yöntemi
kaynağı Tarlabaşı kanalı Ana kanal Yüzey drenaj kanalı

19

20

21

22

23 Uzun tava sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
Bitki özellikleri Kök boğazının ıslatılmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan ve sık ekilen hububat, yem bitkileri, çayır-mera bitkileri Meyve ağaçları Toprak özellikleri Su tutma kapasitesi yüksek, kaymak tabakası bağlama özelliği taşımayan topraklar Topografya özellikleri Sulama doğrultusunda eğim en çok % 3 Sulamaya dik doğrultuda eğimsiz Su kaynağı özellikleri Debi en az 30 L/s kadar olmalı

24 Karık sulama yöntemi Tarlabaşı kanalı Karık Su dağıtım Su seti kaynağı
Karıklar Yüzey drenaj

25

26

27

28 FASILALI SULAMA (SURGE)

29

30

31 Karık sulama yönteminin meyve ağaçlarına uygulanması
Su dağıtım kanalı Karık Yüzey drenaj kanalı

32 Karık Sulama yönteminin uygulanacağı koşullar
Bitki özellikleri Sıraya ekilen, dikilen bitkiler Bağ Meyve ağaçları Toprak özellikleri Hafif bünyeli topraklar dışında her türlü toprak bünye sınıfında Topografya özellikleri Eğim; Sulama doğrultusunda en çok % 3 Sulamaya dik yönde % 15 kadar olabilir Su kaynağı özellikleri Tava ve uzun tava sulama yöntemlerine oranla daha düşük debideki su kaynaklarından yararlanılabilir.

33 Karık tipleri Sabit debili açık karıklar Değişken debili açık karıklar
Kapalı karıklar


"6. BÖLÜM SULAMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları