Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET TOPLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET TOPLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET TOPLULUKLARI

2 AVARLAR

3 AVARLAR AMAÇLARI Türk Boylarını egemenlik altına almak.
Moğollar’ı egemenlik altına almak. Çin’i egemenlik altına almak. Göktürkler’e yenilince Avrupa’ya göç etmişledir. Macaristan’da kurulmuşlardır. Çin kaynaklarında Juan-Juan ismiyle bilinirler. Bizans’ı (İstanbul) kuşatan ilk Türk devletidir. Slav toplulukların kaynaşmalarını sağlamışlardır. 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.

4 BULGARLAR VII. YÜZYIL HAZAR DEVLETİ YIKTI İSTANBUL’U İŞGAL ETTİLER
TUNA BULGARLARI (HRİSTİYANLIĞI KABUL EDİP) ASİMİLE OLD) İTİL (KAMA) BULGARLARI (İSLAMİYETİ KABUL ETTİLER)

5

6 Macarlar Avrupa'da Slâvların birlik oluşturmasını engellemişler.
Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının (Slavların) Germenleşmesini önlediler. Hıristiyanlığı benimsediler. (Türklük özelliklerini kaybettiler)

7

8 BİZANS ORDUSUNDA PARALI ASKERLİK YAPTILAR
UZLAR PEÇENEKLER BİZANS ORDUSUNDA PARALI ASKERLİK YAPTILAR BİRBİRLERİNİ YOK EDİP BİZANSIN ÖMRÜNÜ UZATTILAR HRİSTİYANLIĞI KABUL EDİP ASİMİLE OLDULAR

9

10 KUMANLAR (KIPÇAKLAR) Avrupa’ya göç ettiler. Hıristiyanlığı benimseyerek asimile oldular. Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri'nin ortaya çıkmasını sağladı.

11

12 Batı Türkistan bölgesinde kurulmuştur.
TÜRGİŞLER (630 – 766) Batı Türkistan bölgesinde kurulmuştur. Müslüman Araplar’ın (Emevi) Orta Asya’ya hakim olmalarına engel olmuşlardır. İpek Yolunda Ticaret yaptılar. Türk tarihinde parayı kullanan ilk devlettir. Karluklar tarafından yıkılmışlardır.

13

14 HAZARLAR (630) Karadeniz ile Hazar Denizi arasında kuruldu.
İpek Yolu ve Kürk yolunda ticaret yaptı. Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir. Kervansaraylarında Hıristiyan, Musevi, Müslüman Mabetleri bir arada bulunmuştur. (Dini Hoşgörü)

15 (Müslümanlarla savaşan ilk Türk devletidir)
HAZARLAR XI-X. yy Hz. Osman döneminde Müslümanlarla Hazarlar savaşmıştır. Belencer Savaşı (Müslümanlarla savaşan ilk Türk devletidir) (İslamiyet’in Rusya’ya yayılmasını önlemişlerdir) Rusların Güneye inmelerini önlemişlerdir. AVARLAR TARAFINDAN YIKILDILAR

16 Hazar Denizinin kuzeyinde kuruldular.
SİBİRLER Hazar Denizinin kuzeyinde kuruldular. Sibirya’ya isim verdiler. Avarlar tarafından yıkıldılar.

17 KİMEKLER VII. yüzyıl da Al tay Dağlarının ku zey ba tı sı ile
İrtiş Irmağı çevre sin de Kök Türklere bağlı olarak yaşayan Kimekler, Kök Türk Devleti yıkıldık tan sonra bağımsızlıklarına kavuştular. Batı Tür kistan’ın kuzey doğu suna egemen oldular. X. yüzyılda Kitanların saldırıları sonucun da Ural Dağlarının güneyine geldiler. Kimekler XI. yüz yıl da batıya devam eden göçler sırasın da Kıpçak ların egemenliğine girdiler.

18 KARLUKLAR Batı Tükistan’da kuruldular.
Talas Savaşı’nda Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asya’nın Çinlileşmesini önlemişler ve İslamiyet’in yayılmasını kolaylaştırmışlardır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur. Cengiz Hana itaat eden ilk Müslüman topluluğudur. İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar'ın kurulmasında etkili oldular.

19 KIRGIZLAR (840) Uygurları yıkarak Ötüken’de devlet kurdular.
Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk kavmidir. En uzun Türk Destanı olan Manas Destanı, Kırgızlar’a aittir. Yenisey Yazıtları en önemli yazılı edebiyat eserleridir.

20


"ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET TOPLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları