Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat Biçimini Seçmektir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat Biçimini Seçmektir"— Sunum transkripti:

1 Hayat Biçimini Seçmektir
Meslek Seçmek Hayat Biçimini Seçmektir

2 Birçok insan seçmiş olduğu mesleğin getireceği hayat biçimini bilmediği ve incelemediği için başarısız, verimsiz ve mutsuz olmaktadır.

3 Bu sonucu yaşamamak için her bireyin cevaplaması gereken bazı soruları olmalıdır!

4 Önce Bilinçli Tercih İçin Cevaplanacak Sorular
Bu bölüm bana bir meslek kazandıracak mı? Evet ise, Bu mesleğin bana getireceği yaşam biçimi beni mutlu edecek mi? Hayır ise,

5 2 veya 4 yıllık bu programda kendi yıllarını kaybetmiş olarak değil de ilgi duyduğum alanda bilgilenmiş biri mi olacağım? Bu durum bana mutluluk verecek mi?

6 Bu sorulardan sonra mesleğe yönelik şu sorular sorulmalıdır:
Kendimi 30 yaşında nasıl görüyorum?Nasıl bir hayat yaşamak isterim? Büyük bir şirkette mi yoksa serbest çalışmayı mı isterim?

7 Büyük şehirde mi yoksa küçük şehirde mi yaşamak isterim?
Çok para kazanmak istiyor muyum? Emin bir iş mi istiyorum yoksa risk almalı mıyım?

8 Nerede çalışmak bana zevk verir? Açık havada mı? bina içinde mi?
Seyahat etmeyi seviyor muyum? Nerede çalışmak bana zevk verir? Açık havada mı? bina içinde mi? Hangi derslerden zevk alıyorum? İnsanlarla iyi geçinebilir miyim?

9 OKUL BAŞARISI MESLEK BAŞARISI KONUSUNDA FİKİR VERİR Mİ?
Okul başarısının meslek başarısına orta derecede etkisi vardır denilebilir. Fakat okulda başarılı öğrenciler iş hayatında aynı performansı gösteremeyebilirler. Bunun yanında okuldakinden daha iyi performans gösterenlerin sayısı da az değildir.

10 Sınıf Geçme Alan Değiştirme

11 Liselerde Sınıf Geçme Sistemi ve Alan Seçimi
Sınıf geçme sisteminde getirilen ilkelere göre, her öğrencinin ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve seçtiği alanda ilerlemesine imkan sağlamak amaçlanmıştır. Bu sistemde öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir. Öğrenciler, onuncu sınıftan (Lise 2) itibaren alanlara yönelirler.

12 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Madde 32 — Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",

13 Doğrudan Sınıf Geçme Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması; c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

14

15 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 34 — Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

16 Sınıf Tekrarı Madde 36 — Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

17 Devam Devamsızlık a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz.

18 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
a) Okula devam edenler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 3 dersten ortalama yükseltme, b) Alt sınıflardan başarısız dersi bulunanlar ile mezun olamayıp sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri için sorumluluk sınavları yapılır.

19 Sınavlarda Başarılı Sayılma
Madde 53 — Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu notlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin dersten başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları notlara göre yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalamaları yeniden tespit edilir.

20

21 Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
Madde 10 — Okul türlerine göre öğretim programlarında yer alacak alan/dallar ile bu alan/dalların hangi sınıflarda seçileceği ve alanlara kaynaklık eden dersler, okulların haftalık ders çizelgelerinde belirtilir. Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

22 Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

23 Alanların Belirlenmesi Ne Zaman Yapılıyor?
Alan seçimi, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapılır. Zorunlu hâllerde bu tarihten sonra da alan seçimi yaptırılabilir. Alanını seçen öğrenciler, alana geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla ders yılı başından itibaren bir ay içinde alanını değiştirebilir. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman tarafından yapılır.

24 Alanların Belirlenmesi Ne Zaman Yapılıyor?
Alan seçilen sınıftan sonraki sınıflarda da öğrenciler, sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması ile ilgili hükümler doğrultusunda derslerin başladığı tarihten itibaren not şartı aranmaksızın bir ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavlarına alınır. Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olunan seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder.

25 Alan/Dal Dersleri Madde 8 — Alan/dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

26 Alan/Dal Dersleri Biyoloji ,Fizik, Kimya, Matematik
Fen Bilimleri Alanı Biyoloji ,Fizik, Kimya, Matematik Sosyal Bilimler Alanı Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya Türkçe-Matematik Alanı Dil ve Anlatım, Matematik Yabancı Dil Alanı Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil Sanat Alanı Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Seçmeli( Resim/ Müzik) Alan/Dal Dersleri

27 Saltukova Lisesi Rehberlik Servisi


"Hayat Biçimini Seçmektir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları