Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANLAR CİĞERLERİMİZDİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANLAR CİĞERLERİMİZDİR"— Sunum transkripti:

1 ORMANLAR CİĞERLERİMİZDİR
Metin ÇİMEN DÖRTYOL-HATAY EĞİTİMHANE SİTESİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR 

2 ORMAN NEDİR? Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem.

3

4 DİKKAT.. ALO 177

5 ORMAN Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkansızdır.

6 ORMANIN FAYDALARI MADDİ FAYDALARI

7 Teknolojinin gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına rağmen odun, yakacak maddesi olarak önemini sürdürmektedir. Dünya odun üretiminin hemen hemen % 50si yakacak olarak kullanılmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80e varmaktadır.

8 ORMANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ
Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir.

9 Türkiyede üretilen orman tali ürünlerinin başlıcaları; reçine, sığla yağı, palamut, mazı, defne yaprağı, çamfıstığı, sumak, kestane, ıhlamur çiçeği, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb.dir.

10 ORMAN HAVAYI TEMİZLEYEN TEK FİLİTREMİZ

11 Orman ve Su

12 TEMİZ SUYUN KAYNAĞI ORMANLAR
HAYATIN KAYNAĞI SU; TEMİZ SUYUN KAYNAĞI ORMANLAR

13 KOLLEKTİF FAYDALARI Ormanın bu yöndeki hizmetleri, maddi faydaları ile ölçülemeyecek kadar fazladır. Bulundukları yerin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır.

14 Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve deniz kıyılarında kumulların teşekkülüne engel olması; bataklıkları kurutmak, havaya saf oksijen vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar kollektif hizmetlerinin başlıcalarını teşkil eder.

15 Konu ülkemiz açısından çok önemlidir
Konu ülkemiz açısından çok önemlidir.Ormanlarımız gittikçe azalmaktadır.Ormanlar senin,benim,onun değil hepimizin ve gelecek kuşaklarındır.Bugün yurdumuz yüzölçümünün yüzde on üçe yakını ağaçlarla kaplıdır.Özellikle Karadeniz,Marmara ve Akdeniz bölgeleri orman bakımından zengindir.İç Anadolu,Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz ağaç bakımından fakirdir.Ormanlarımızın korunmasına ve ağaçlandırılmasına çok önem vermeliyiz.

16 Türkiye’de ormanlara düşen yağış miktarı
Orman alanının Türkiye genel alanına oranı: % 27,2. Düşen yağışın % 35’i orman alanlarına düşmektedir. Orman alanları ile ormansız alanlar üzerine düşen ortalama yıllık yağış sırasıyla 826 ve 570 mm/m2 dir.

17 .Ormanlarımızın korunmasına ve ağaçlandırılmasına çok önem vermeliyiz.

18 ORMANLARA DÜŞEN YAĞIŞA NE OLUR
Ormanlara düşen yağışların bir kısmı bitkilerin dalları yaprakları gövdeleri gibi toprak üstü yüzeylerinde tutulmaktadır (intersepsiyon). Diğer taraftan bitkiler topraktaki suyu kökleri ile alıp buhar halinde atmosfere aktarmakta, diğer bir ifadeyle aktif olarak kullanmaktadırlar (transpirasyon).

19

20 1. İzin alınmadan ağaç kesilmemelidir. 2
1. İzin alınmadan ağaç kesilmemelidir. 2. Kaçak kesim yapanları,ilgililere haber vermeliyiz. 3. Ormanda,orman yakınında ateş yakmamalıyız. 4. Ormana yanar kibrit,sigara atılmamalıdır. 5. Yangın görülür görülmez,en kısa zamanda ilgililere haber verilmelidir. 6. Ormana başıboş hayvan bırkılmamalıdır. 7. Her fırsatta uygun yerlere ağaç dikmeliyiz. 8. Ormanın yararları konusunda sürekli olarak çevremizi bilinçlendirmeliyiz. .

21

22 (HOLTMEIER 1994)

23 Netice Olarak Ülkemizin en önemli su havzaları ormanlarla kaplıdır.
Türkiye’nin ormanlarının tamamı devlete ait olduğundan orman alanlarındaki su rejimini düzenleme görevi de orman teşkilatına düşmektedir. Teşkilatımızca yapılan ağaçlandırma,erozyon kontrolü ve orman iyileştirme çalışmaları ile sel ve taşkınların azaltılmasına çalışılmaktadır. Ormanlarda öncelikle yangınla mücadele amaçlı gölet yapımını hız verilmiştir. Doğal ortamı koruma, su dengesine destek olma amaçlı gölet yapımına da başlanacaktır.

24 Orman bekçiyle değil,sevgiyle korunur. 

25 Ağaç kökünden yıkılır. (Türk atasözü)
Ağaç kökünden yıkılır. (Türk atasözü) * Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. (Çin atasözü) * Yaş kesen baş keser. (Türk atasözü)

26 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü)
* Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü) * Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. (Türk atasözü) * Ağaç kökünden yıkılır. (Türk atasözü)

27 Ağaç diken, kendinden başkasın) da sevdiğin. gösterir
* Ağaç diken, kendinden başkasın) da sevdiğin! gösterir. (Amerikan atasözü) * Ormansız yurt vatan değildir. * Ormanlar milli servettir. * Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir. * Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

28 Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür. Yaş kesen baş keser
* Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür. * Yaş kesen baş keser. * Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. * Sana gölge veren ağacı kesme! * Ormana nasıl haykırırsan,öyle karşılık verir. * Yol rehbersiz;dağ ormansız olmaz. * Orman,orman içinde büyür.

29 Orman,yağmur yularıdır. Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer
* Orman,yağmur yularıdır. * Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer. * Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. * Ağaç diken,kendinden başkasını sevdiğini de gösterir. * Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur. * Orman, tarımın sigortasıdır.

30 Ağaçlı köyü sel basmaz. Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur
* Ağaçlı köyü sel basmaz.. * Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur. * Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır. * Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.

31 HERKESE BOL ORMANLI BİR DÜNYA DİLEKLERİMLE
METİN ÇİMEN HATAY-DÖRTYOL 13 MART 2012


"ORMANLAR CİĞERLERİMİZDİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları