Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANLAR C İĞ ERLER İ M İ ZD İ R Metin Ç İ MEN DÖRTYOL-HATAY E Ğİ T İ MHANE S İ TES İ İ Ç İ N HAZIRLANMIŞTIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANLAR C İĞ ERLER İ M İ ZD İ R Metin Ç İ MEN DÖRTYOL-HATAY E Ğİ T İ MHANE S İ TES İ İ Ç İ N HAZIRLANMIŞTIR."— Sunum transkripti:

1 ORMANLAR C İĞ ERLER İ M İ ZD İ R Metin Ç İ MEN DÖRTYOL-HATAY E Ğİ T İ MHANE S İ TES İ İ Ç İ N HAZIRLANMIŞTIR

2 ORMAN NED İ R? Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki a ğ açlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, topra ğ ın meydana getirdi ğ i, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sa ğ layan bir ekosistem.

3

4 D İ KKAT.. ALO 177

5 ORMAN Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sa ğ lı ğ ı ve varlı ğ ı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sa ğ lı ğ ı ve varlı ğ ını korumak çok güç, hatta imkansızdır.

6 ORMANIN FAYDALARI MADD İ FAYDALARI

7 Teknolojinin gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına ra ğ men odun, yakacak maddesi olarak önemini sürdürmektedir. Dünya odun üretiminin hemen hemen % 50si yakacak olarak kullanılmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80e varmaktadır.

8 ORMANIN FAYDALARI SAYMAKLA B İ TMEZ Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir.

9 Türkiyede üretilen orman tali ürünlerinin başlıcaları; reçine, sı ğ la ya ğ ı, palamut, mazı, defne yapra ğ ı, çamfıstı ğ ı, sumak, kestane, ıhlamur çiçe ğ i, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb.dir.

10 ORMAN HAVAYI TEM İ ZLEYEN TEK F İ L İ TREM İ Z

11 Orman ve Su

12 HAYATIN KAYNAĞI SU; TEMİZ SUYUN KAYNAĞI ORMANLAR

13 Ormanın bu yöndeki hizmetleri, maddi faydaları ile ölçülemeyecek kadar fazladır. Bulundukları yerin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır. KOLLEKTİF FAYDALARI

14 Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve deniz kıyılarında kumulların teşekkülüne engel olması; bataklıkları kurutmak, havaya saf oksijen vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar kollektif hizmetlerinin başlıcalarını teşkil eder.

15 Konu ülkemiz açısından çok önemlidir.Ormanlarımız gittikçe azalmaktadır.Ormanlar senin,benim,onun değil hepimizin ve gelecek kuşaklarındır.Bugün yurdumuz yüzölçümünün yüzde on üçe yakını ağaçlarla kaplıdır.Özellikle Karadeniz,Marmara ve Akdeniz bölgeleri orman bakımından zengindir.İç Anadolu,Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz ağaç bakımından fakirdir.Ormanlarımızın korunmasına ve ağaçlandırılmasına çok önem vermeliyiz.

16 Türkiye’de ormanlara düşen yağış miktarı Orman alanının Türkiye genel alanına oranı: % 27,2. Düşen yağışın % 35 ’ i orman alanlarına düşmektedir. Orman alanları ile ormansız alanlar üzerine düşen ortalama yıllık yağış sırasıyla 826 ve 570 mm/m 2 dir.

17 . Ormanlarımızın korunmasına ve ağaçlandırılmasına çok önem vermeliyiz.

18 Ormanlara düşen yağışların bir kısmı bitkilerin dalları yaprakları gövdeleri gibi toprak üstü yüzeylerinde tutulmaktadır (intersepsiyon). Diğer taraftan bitkiler topraktaki suyu kökleri ile alıp buhar halinde atmosfere aktarmakta, diğer bir ifadeyle aktif olarak kullanmaktadırlar (transpirasyon). ORMANLARA DÜŞEN YAĞIŞA NE OLUR

19

20 1. İ zin alınmadan a ğ aç kesilmemelidir. 2. Kaçak kesim yapanları,ilgililere haber vermeliyiz. 3. Ormanda,orman yakınında ateş yakmamalıyız. 4. Ormana yanar kibrit,sigara atılmamalıdır. 5. Yangın görülür görülmez,en kısa zamanda ilgililere haber verilmelidir. 6. Ormana başıboş hayvan bırkılmamalıdır. 7. Her fırsatta uygun yerlere a ğ aç dikmeliyiz. 8. Ormanın yararları konusunda sürekli olarak çevremizi bilinçlendirmeliyiz..

21

22 (HOLTMEIER 1994)

23 Ülkemizin en önemli su havzaları ormanlarla kaplıdır. Türkiye’nin ormanlarının tamamı devlete ait olduğundan orman alanlarındaki su rejimini düzenleme görevi de orman teşkilatına düşmektedir. Teşkilatımızca yapılan ağaçlandırma,erozyon kontrolü ve orman iyileştirme çalışmaları ile sel ve taşkınların azaltılmasına çalışılmaktadır. Ormanlarda öncelikle yangınla mücadele amaçlı gölet yapımını hız verilmiştir. Doğal ortamı koruma, su dengesine destek olma amaçlı gölet yapımına da başlanacaktır. Netice Olarak

24 Orman bekçiyle de ğ il,sevgiyle korunur. Orman bekçiyle de ğ il,sevgiyle korunur.

25 A ğ aç kökünden yıkılır. (Türk atasözü) * Bir kuşa ğ ın dikti ğ i a ğ acın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. (Çin atasözü) * Yaş kesen baş keser. (Türk atasözü)

26 * A ğ aca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü) * A ğ açsız memleket duvaksız geline benzer. (Türk atasözü) * A ğ aç kökünden yıkılır. (Türk atasözü)

27 * A ğ aç diken, kendinden başkasın) da sevdi ğ in! gösterir. (Amerikan atasözü) * Ormansız yurt vatan de ğ ildir. * Ormanlar milli servettir. * Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir. * Topra ğ ını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

28 * Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür. * Yaş kesen baş keser. * Bakarsan ba ğ olur, bakmazsan da ğ olur. * Sana gölge veren a ğ acı kesme! * Ormana nasıl haykırırsan,öyle karşılık verir. * Yol rehbersiz;da ğ ormansız olmaz. * Orman,orman içinde büyür.

29 * Orman,ya ğ mur yularıdır. * A ğ açsız memleket,duvaksız geline benzer. * A ğ aca beşikten mezara kadar muhtacız. * A ğ aç diken,kendinden başkasını sevdi ğ ini de gösterir. * Orman bekçi ile de ğ il, sevgi ile korunur. * Orman, tarımın sigortasıdır.

30 * A ğ açlı köyü sel basmaz.. * A ğ aç dikmek de ğ il, büyütmek sorundur. * A ğ acın yemişi, o a ğ acı yetiştirmenin sadakasıdır. * Uygarlı ğ ın temelinde a ğ aç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.

31 HERKESE BOL ORMANLI B İ R DÜNYA D İ LEKLER İ MLE MET İ N Ç İ MEN HATAY-DÖRTYOL 13 MART 2012


"ORMANLAR C İĞ ERLER İ M İ ZD İ R Metin Ç İ MEN DÖRTYOL-HATAY E Ğİ T İ MHANE S İ TES İ İ Ç İ N HAZIRLANMIŞTIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları