Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTLER VE AĞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTLER VE AĞLAR."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTLER VE AĞLAR

2 MCDONALDS: MODERNLİĞİN BİR METAFORU
Mcdonaldlaşma: Fast-Food restoran ilkelerinin Amerikan toplumunu, dünyanın geri kalanında olduğu gibi gittikçe daha fazla oranda yönetmeye başlaması sürecini ifade etmektedir. Dört ilke: Verimlilik, hesaplanabilirlik, tekbiçimlilik, otomasyon yoluyla denetim

3 TEORİDE BÜROKRASİ “Memurların (yazılı) kuralları”
Weber’in ideal tip kavramının örneği Bürokrasinin beş özelliği: Emir komuta zinciri Yazılı kuralların yönetimi Tam gün ücretli, terfi ile çalışan memurlar, Örgüt içi ve örgüt dışı yaşam ayrımı İşçilerin üretim araçlarından kendilerini ayırması

4 UYGULAMADA BÜROKRASİ Blau’un çalışmaları örgütlerde resmi olmayan ilişkilerin varlığını gösterir. Sıklıkla sadece görünüşteki işlemler vardır, fakat gerçek çalışma dünyasında kuralları olmayan sorunlarla bir şekilde başa çıkılması gerekir. Bürokrasinin esnemeyen içsel doğası yıkıcı sonuçlara götürür (işlev bozukluğu). Ayinsellik (ritüalizm) Araçların hedefin önüne geçmesi Oligarşinin demir kanunu (veya demokrasi)

5 KÜRESEL ÖRGÜTLER Devlet örgütleri Sivil toplum örgütleri
Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler Sivil toplum örgütleri Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası Ekonomik örgütler Kapitalist Kuruluşlar: Aile Kapitalizmi, Yönetsel Kapitalizm, Refah Kapitalizmi, Kurumsal Kapitalizm Ulusaşırı Şirketler: Etnosentrik, Polisentrik, Geosentrik Ulusaşırı Küresel ağlar(Barnet ve Cavanagh) Kültürel Pazar, Alışveriş Merkezi, İşyeri, Para Ağı

6 BÜROKRASİNİN ÖTESİ Mİ? Japon örgüt modeli
Üstlerin astlarla birlikte karar vermesi Daha az uzmanlaşma İş güvenliği Grup odaklı üretim İş ve özel yaşamın birleştirilmesi

7 YÖNETİMSEL DÖNÜŞÜM Yönetim teorilerinin yaygınlaşan iki dalı:
İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) İşgücü rekabet üstünlüğünde yaşamsal önemdedir. Çalışanların kendilerini işyerinde yatırım yapmış gibi hissetmelerini sağlamak gerekir. İnsan kaynakları en öncelikli konu olmalıdır. Şirket Kültürü Yaklaşımı Ritüeller, olaylar veya gelenekleri kapsayan, paylaşılan ve benzersiz bir kültür inşa edilmesi. Örn. Saturn otomobil şirketi

8 AĞLARIN ÖNEMİ “Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir!”
Mikro-ağlar(bağlantılar) benzer özellikteki bireyleri kapsar (sınıf, etnisite, arkaplan). Granovetter - “gevşek bağların güçlülüğü” Makro-ağlar – Castelles’e göre bu bağlantılar çağımızın örgütsel yapısını belirler. Bilgisayarlar ve teknoloji alanında yaşanan müthiş ilerlemeler “İnternet Galaksi” nin yaratılmasına ve örgütlerin biçimlerini yeniden düzenlemelerine hizmet etmekte.

9 SOSYAL SERMAYE Örgütsel üyeliğinin meyveleri
Karşılıklı bir ödev ve güven duygusu Sosyal sermayedeki farklılıklar toplumdaki eşitsizliklerin aynasıdır. Bireylerin yanı sıra ülkeler de sahip olabilir. Putnam: iki tip sosyal sermaye – Köprü Kuran ve Bağlayıcı Seküler gerileme? – “Tek Başına Bowling Oynamak”


"ÖRGÜTLER VE AĞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları