Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. DynEd DESTEK SUNUMU  DYNED Sistemi EBA-MEBB İ S-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. DynEd DESTEK SUNUMU  DYNED Sistemi EBA-MEBB İ S-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul,"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 DynEd DESTEK SUNUMU

3

4  DYNED Sistemi EBA-MEBB İ S-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul, MEBB İ S ve EBA Profil Sayfalarındaki bilgilerin güncel olması gerekmektedir. (E-Okul Ö ğ retmen Ders Programı v.b MEBB İ S Ö ğ retmen Bilgileri v.b. EBA Profil Sayfası Ö ğ retmen Bilgileri v.b.) DynEd DESTEK SUNUMU

5

6

7 Dyned Okul Dosyasında Bulunması Gerekenler 1) Dyned kurulum CD 2) Dyned kurum şifresi 3) Okul öğretmen şifresi 4) Tüm sınıflarda (ilkokul 4, ortaokul 5-6-7-8, lise 9-10-11-12) e-okul´a kayıtlı tüm öğrencilerin sınıf listeleri (2014-2015) 5) Dyned dil eğitim sistemine sınıflar kaydedilip çalışma başlatıldıktan sonra,Dyned kayıt yöneticisinden alınan tüm sınıfların öğrenci listeleri,(2014-2015) 6) Aylık okul ve sınıflar bazında çıktısı alınan çalışma raporları 7) Dönem sonlarında alınan çalışma raporları 8) Okul bazında Ağırlıklı Çalışma Notu (WSS) :………….. DynEd DESTEK SUNUMU

8 DYNED İ NG İ L İ ZCE D İ L E Ğİ T İ M İ S İ STEM İ UYGULAMA KILAVUZU  DynEd Okul Sorumluları: DynEd İ ngilizce Dil E ğ itimi Sistemi’nin okullarda verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan sorumlu olan okul müdürü veya okul müdür yardımcılarıdır.  DynEd Sınıf Temsilcileri: Resmî örgün ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim kurumlarının 4-12. sınıflarında görevli sınıf ö ğ retmenleri ve/veya İ ngilizce branş ö ğ retmenleridir. DynEd Sınıf Temsilcileri’nin, DynEd’in Kayıt Yöneticisi yazılımına en az bir sınıfın e ğ itiminden sorumlu ö ğ retmen olarak kaydedilmesi gerekmektedir. DynEd DESTEK SUNUMU

9  DynEd Okul Sorumluları; (Okul Müdürleri veya Müdür Yardımcıları)  Uygulama Kılavuzunun İ ncelenmesi (Ç.15.) Kılavuzda belirtilen iş ve işlemleri yerine getirilmesi,  E-okul siteminde İ ngilizce ö ğ retmenlerinin ders programlarının vakit kaybetmeden işlenmesi (DynEd Ö ğ retmen ve ö ğ renci bilgilerini e-okuldan almaktadır. İ şlemlere başlanmadan e-okul bilgilerinin tamamlanması önemlidir.)  İ lişikte yer alan Yeni Yardımcı Doküman deste ğ iyle Kurum bilgilerinin http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/kurum_giris.xhtml adresinden mevcut kurum kodu ve MEBB İ S şifresi ile giriş yapılarak bilgilerin güncellenmesi,okul DynEd şifresi belirlenmesi ve her şubenin tek tek sistemde güncellemesi,(Konuyla ilgili çalışma tamamlanmıştır)  İ lçe Milli E ğ itim Müdürlüklerimiz tarafından imza karşılı ğ ı ilimizdeki tüm İ ngilizce ö ğ retmenlerine da ğ ıtılan DynEd DVD’lerinin varsa öncelikle bilgisayar laboratuarlarına olmak üzere okulda ö ğ renci ve ö ğ retmen kullanımına açık bilgisayarlara kurulması  DynEd Okul Dosyası oluşturulması, yapılan çalışmaların, planlamaların ve gelen giden yazıların bu dosyada tutulması, DynEd DESTEK SUNUMU

10 Okul Bilgisayar Ö ğ retmenleri ve BT Rehber Ö ğ retmenleri  DynEd Programının okul içinde bilgisayarlara kurulumunun sa ğ lanması,  Ö ğ rencilerin kendi bilgisayarlarına DynEd Kurulumu sa ğ layabilmeleri için destek vermek, DynEd DESTEK SUNUMU

11  DynEd İ ngilizce Sınıf Temsilcileri; (Ö ğ retmenler)  Uygulama Kılavuzunun İ ncelenmesi (Ç.16.) Kılavuzda belirtilen iş ve işlemleri yerine getirilmesi,  EBA kullanıcısı olmayan ö ğ retmenlerin http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml adresinde MEBB İ S girişi yoluyla EBA şifresi alması (Kullanıcı Adı TC Kimlik Numaranızdır)  http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/ogretmen_guncelle.xhtml adresinde İ ngilizce dersine giren her bir ö ğ retmenin dersine girdi ğ i sınıf/şubeleri seçip kaydederek tek tek her şubenin güncellemesini yapması ve bu ekrandaki kullanıcı adı ve DynEd şifresini not alması,  DynEd kurulu bilgisayarların masaüstünde oluşan DynEd Records Manager’a (Kayıt Yöneticisi) DynEd kullanıcı adı (@meb.edu.tr eklenecek) ve şifreleri ile giriş yapan İ ngilizce ö ğ retmenlerinin, dersine girdikleri sınıfları tıklayıp “Dosya-Ö ğ renci Adlarını Dışarı Aktarma…” bölümünden, ö ğ renciler için önceden belirlenmiş kullanıcı ad ve şifreleri çıktı alıp makasla keserek ö ğ rencilere da ğ ıtması ve bu konuda ö ğ renci velilerine bilgilendirme toplantısı yapmaları,  Evinde interneti ve Bilgisayarı olan ö ğ rencilerin belirlenmesi, bu ö ğ rencilerin ve velilerin dyned kullanımına yönelik bilgilendirilmesi,  Ö ğ rencilerin DynEd E ğ itim Yazılımını evlerindeki bilgisayarlara flash ortamında taşıyarak veya http://www.dyned.com/download/student adresinden ve Apple/ Android uyumlu tablet ve cep telefonlarına Google Play Store’dan indirmeye teşvik edilmesi,  Tüm İ ngilizce Ö ğ retmenlerinin Bakanlıkça yayınlanmış olan Uygulama Kılavuzunda yer alan ; ‘- Ç.16.3. Aynı kimli ğ i ve şifreyi kullanarak DynEd Teacher Training Yazılımına ö ğ renci olarak girmek, bu yazılımı çalışmak ve yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya üstünde geçer not almak – ‘, ile ilgili kısmını 25 Aralık 2014 tarihine kadar sınavı almaları ve Teacher Training yazılımında çalışma yapmaları,  E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde tüm sınıf/şubelerin ders programlarının ve ders ö ğ retmenlerinin okul idaresi tarafından yüklenmesi DynEd Kurulu bilgisayarların, masaüstünde oluşan DynEd Courseware’e DynEd kullanıcı adı (@meb.edu.tr eklenecek) ve şifreleri ile giriş yapan ö ğ rencilerin, Placement Tests’i çözerek bunun sonucuna göre kendileri için belirlenen düzeye göre açılan ünitelere çalışmaya başlamalarının sa ğ lanması gerekmektedir.

12 DynEd DESTEK SUNUMU

13

14

15 dyned.eba.gov.tr DynEd DESTEK SUNUMU

16

17

18

19

20

21

22

23

24 DynEd Kullanıcı Adı ve Şifre Bilginizi Not Ediniz. DynEd Records Manager’a bu bilgilerle giriş yapılacaktır. Kullanıcı adının devamına @meb.edu.tr eklenmesi gerekmektedir.

25 DynEd DESTEK SUNUMU

26

27

28  EBA Ö ğ retmen Bilgilerini Güncelleme Ekranında Ö ğ retmen Bilgilerinde hata varsa;  EBA Anasayfadan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır(www.eba.gov.tr), sa ğ üstte bulunan ö ğ retmen ismine tıklanır, profile ve düzenle butonuna tıklanır, açılan düzenle penceresinin üstünde bulunan Meb Bilgilerimi Güncelle butonuna tıklanır. DynEd DESTEK SUNUMU

29

30 B İ LG İ SAYARLARA DYNED KURULUMU DynEd Kurulum CD’si kullanılarak bilgisayarlara kurulum işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca CD olmadan da internet üzerinden Dyned Kurulumu gerçekleştirilebilir. BT Laboratuvarı bulunan okullarımızda Ana Bilgisayara DynEd kurulumu yapılır, ö ğ renci bilgisayarlarına ise tekrar kurulum yapılmaz sadece Ana Bilgisayara kurulan Dyned Kısayolu ö ğ renci bilgisayarlarına kopyalanır. Evlerinde bilgisayar ve interneti olan ö ğ renciler ise internetten kurulum yapabilir yada gerekirse, kurulum dosyası flash bellek ile ö ğ rencilere verilebilir. DynEd DESTEK SUNUMU

31 İ NTERNET ÜZER İ NDEN DYNED KURULUM İ ŞLEM İ

32 DynEd DESTEK SUNUMU

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Öğrenciler için Placament Test Açılması DynEd DESTEK SUNUMU

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 AKILLI TELEFONLARA DYNED KURULUM İ ŞLEMLER İ

63 DynEd DESTEK SUNUMU

64

65

66

67

68

69

70


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. DynEd DESTEK SUNUMU  DYNED Sistemi EBA-MEBB İ S-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları