Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.E.B Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Kahramanmaraş Maarif Müfettişleri Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.E.B Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Kahramanmaraş Maarif Müfettişleri Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 M.E.B Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Kahramanmaraş Maarif Müfettişleri Başkanlığı

2 Öğretmenlerin kendi branşlarına ilişkin öğretim programlarını TTKB’nın sitesinden indirerek incelemesinin ve çıktısının alınmasının sağlanması; ÖĞRETİM PROGRAMLARI

3 Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Tebliğler Dergisi : Ağustos 2003/2551 Ek ve Değişiklikler : Ağustos 2005/2575 TD EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİ

4 Plan ve planlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİ

5 Kılavuz kitabı olsun veya olmasın her dersten ünitelendirilmiş yıllık plan yapılacaktır. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİ

6 Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli, ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. ÖZEL EĞİTİME İLİŞKİN PLANLAMA

7 Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. DERS PLANI

8 Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, ders planı hazırlanır ve uygulanır. DERS PLANI

9 Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. DERS PLANI

10 Öğretmenler, ortaokul 8. sınıflar için TTKB’nın yayınladığı konu/kazanım tablosunu esas alarak plan ve programlarını konu/kazanım tablosuna uyarlı hale getirilmelidirler.

11 Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. DERS DEFTERİNİN İŞLENMESİ

12 PLANLARIN DENETİME HAZIR BULUNDURULMASI Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.

13 Okul müdürlerince bir plan dahilinde, öğretmenlerin sınıflarındaki çalışmalarının denetlenmesi, yaptığı çalışmaların planlarıyla karşılaştırılması gerekmektedir. DERS DENETİMLERİ

14 Okul müdürü ders denetimlerini kayıt altına alır, iyileştirmeye açık alanlar (eksik hususlar) öğretmene yazılı olarak bildirilir ve takibi yapılır. DERS DENETİM SONUÇLARININ ÖĞRETMENE BİLDİRİLMESİ

15 Hangi soru hangi kazanımın edinilme düzeyini ölçmektedir? Öğretmenler her yazılı sınav sorusunu kazanımlarla ilişkilendirmelidirler. SINAV SORULARININ KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

16 Cevap anahtarı ile birlikte her sorunun kazanımlarla ilişkilendirilmesi belirtilerek, sınavın geçerlilik ve güvenilirliği kontrol altında tutulmaya çalışılacaktır. CEVAP ANAHTARI VE KAZANIM KONTROLÜ

17 Her sınavın analizi yapılarak, analiz sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. (Bu analizler, öğrencilerin yetiştirme kursuna dahil edilmesine de esas teşkil edecektir.) HER SINAVA İLİŞKİN ANALİZ

18 Kazanımlarla ilişkili olmayan, ticari kaygılarla hazırlanmış soru bankası, denemeler, yaprak testler, setler vb. dökümanların kullanılmaması. (Öğretmen bu kaynaklardan yararlanarak soru üretebilir fakat derse esas kaynak olarak kullanamaz.)

19 Öğrencilerin öğrenme süreç, ürün ve performanslarının değerlendirilmesinde, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru yanlış, eşleştirmeli, kavram haritaları vb. soru tipleri değerlendirme (sınav) aracında kullanılmalıdır. ÇEŞİTLİ SORU TİPLERİNİN KULLANILMASI

20 Ders hazırlık, işleyiş ve değerlendirme sürecinde EBA’dan aktif olarak faydalanılması. EBA

21 https://e-kurs.eba.gov.tr adresinden https://e-kurs.eba.gov.tr “Kurs Merkezleri İçin Mebbis Girişi” bölümünden girilerek“Kurs Merkezleri İçin Mebbis Girişi” öğrenciler için kullanıcı şifrelerinin belirlenmesi, öğrencilerin aktif kullanımına sunulması. (Not:Örnek giriş yapılarak EBA ve içeriğinin tanıtımı yapılacak.) EBA

22 Ortaokul 8.sınıfta Rehberlik ve Kariyer Planlaması Dersinin,Rehberlik şube rehber öğretmeni tarafından, programına uygun şekilde okutulması, (8.sınıfta ayrıca rehberlik saati olmayacak) REHBERLİK HİZMETLERİ

23 İl çerçeve programını temel alarak okulun Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

24 Bireysel rehberlik hizmetlerini standartlarına uygun biçimde yürütür. Eğitsel, mesleki, bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik öğrenciyi tanıma teknikleri uygular. REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

25 Öğrencinin mezun olacağı dönemde okuldaki tüm eğitim öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, öğrenci, veli ve okul yönetimi ile birlikte hazırlar. REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

26 Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik araştırma merkezlerinin işbirliğiyle verir. REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

27 Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerekirse diğer okul personellerine yönelik etkinlikler düzenlerler. REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

28 Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

29 Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini yürütür. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

30 Sınıftaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği yapar. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

31 Sınıfına yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği içinde inceler, değerlendirir. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

32 Çalışmalarında öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

33 Sınıfıyla ilgili çalışmalarını ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

34 Öğrencilerin ilgi yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeli konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar. SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

35 Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenlerde gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin planlama ve eşgüdümü ile çalışmalara yardımcı olurlar. DİĞER ÖĞRETMENLER

36 İlkokul 4.sınıfta İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin sınıf öğretmeni tarafından, programına uygun şekilde haftada 2 saat planlanarak okutulması,

37 Yetiştirme kurslarında öğrencilerin güçlük çektiği, farklı nedenlerle yetiştirilmeyen konulara/kazanımlara veya zayıf alanların daha iyi hale getirilmesine öncelik verilmelidir. YETİŞTİRME KURSLARI

38 Yetiştirme kurslarına ilişkin olarak ilgili YÖNERGE KILAVUZ ve TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR esas alınacaktır. YETİŞTİRME KURSLARI

39 Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir. YETİŞTİRME KURSLARI

40 Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. YETİŞTİRME KURSLARI

41 Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. YETİŞTİRME KURSLARI

42 Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır. YETİŞTİRME KURSLARI

43 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GİRECEĞİ HAFTALIK DERS SAATLERİ

44 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

45 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder.

46 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar.

47 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder.

48 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

49 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Aday öğretmenler, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir.

50 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Değerlendiriciler; Maarif Müfettişi, kurum müdürü ve danışman öğretmenden oluşur.

51 ADAY ÖĞRETMEN İŞ VE İŞLEMLERİ Eğitim kurumu müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilere iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar.

52 Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin, ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin hükümlerinin incelenmesi ve uygulanması.

53 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI Sayıştay Başkanlığınca yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında Bakanlığımızın 2014 yılı Denetim Raporunda okul aile birliklerinin işleyişinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmediğine yönelik çeşitli bulgular saptamıştır.

54 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI Okul aile birliklerinde mevzuat uyarınca tutulması gerekli defterler genel olarak düzgün tutulmamakta, harcamaların dayanağını oluşturan karar defterindeki yönetim kurulu kararları genel nitelik taşımakta ve harcamalar mevzuatta belirtilen süreç dahilinde yapılmamakta, komisyon kararı olmadan harcama yapılmakta ya da harcama yapıldıktan sonra komisyon kararının alındığı,

55 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI-1 Okul aile Birlikleri bankalarda bulunan hesapları için hesap işletim ücreti, yaptıkları işlemler için de EFT ve havale masrafı gibi ödemeler yapıldığı,

56 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI-2 Okullara ait salon, açık alan ve otoparkların yönetmelikte yapılan değişikliğe rağmen kiraya verildiği,

57 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI-3 Okullara ait salon, açık alan ve otoparkların yönetmelikte yapılan değişikliğe rağmen kiraya verildiği,

58 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI-4 Zamanında ödenmeyen okul kantin kiraları için Okul Aile Birliği tarafından gecikme zammı uygulanmadığı,

59 2014 SAYIŞTAY DENETİM BULGULARI-5 Taşınır mal işlemlerine ilişkin olarak Yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı

60 REHBERLİK DENETİM VE MODÜLÜ Okul müdürü REDBİS modülüne (şu an sadece ara yüz açık) giriş yaparak, rehberlik denetimden önce istenen bilgileri dolduracaktır.

61 ATIL MALZEMELER Eğitim kurumlarının depolarında ve çatılarında hurdaya ayrılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamladığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek düşülmesi gereken ve ihtiyaç fazlası taşınırlar ile ilgili Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümlerine göre işlem yapılması ve ihtiyaç fazlası taşınırların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimine (Donatım Bölümüne) bildirilmesi

62 1. SINIFLARDA İLKOKUMA YAZMA İlk Okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi esastır. Kılavuz kitapları esas alınarak okuma yazma çalışmaları yürütülecektir.

63 1. SINIFLARDA İLKOKUMA YAZMA İlk okuma yazma çalışmalarında ders kitaplarının yanında gerektiğinde öğretmen tarafından verilen seslerle sınırlı metinler oluşturulabilir.

64 1. SINIFLARDA İLKOKUMA YAZMA Hazır set ve çalışma materyalleri kullanılmamalıdır

65 TEMİZLİK Okulun/kurumun bütünü her an temiz ve düzenli olmalıdır.

66 TEMİZLİK Her teneffüsten sonra tuvaletlerin temizliği ve lavabolardaki sabunlar kontrol edilmelidir.

67 Pas pas ve fırçaların temizliği genel olarak tuvaletlerde yapılarak dışkı ve idrara temas eden bu malzemelerle yapılan temizlik aslında sağlığımızı tehdit etmektedir.

68 Pas pas ve fırçaların temizliği için tuvaletlerin dışında bir yer ayarlanmalı, tuvaletlerde pas pas ve fırça bulundurulmamalıdır.

69 İletişim, protokol, tertip-düzen, kılık kıyafet vb. konularda hassas davranılması, İLETİŞİM-PROTOKOL

70 Eğitim öğretimle ilgili mevzuatların güncel olarak takip edilmesi ve uygulanması, MEVZUAT TAKİBİ

71 TEŞEKKÜR EDERİZ M.E.B Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Kahramanmaraş Maarif Müfettişleri Başkanlığı


"M.E.B Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Kahramanmaraş Maarif Müfettişleri Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları