Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 371 Dr.İnci ÇELİKKOL Aile Hekimliğinin Temel Esasları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 371 Dr.İnci ÇELİKKOL Aile Hekimliğinin Temel Esasları."— Sunum transkripti:

1 / 371 Dr.İnci ÇELİKKOL Aile Hekimliğinin Temel Esasları

2 / 372 Uluslararası öneriler   Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998

3 / 373 Alma Ata 1978 “Herkese Sağlık”   Temel Sağlık Hizmetleri: bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul görecek şekilde ve onların tam katılımı sağlanarak devlet ve toplumca karşılanabilir bir bedel karşılığında verilen sağlık hizmetleridir.

4 / 374  Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmelidir World Health Declaration, WHO, 1998

5 / 375  Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmalıdır World Health Declaration, WHO, 1998

6 / 376  Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeldir World Health Declaration, WHO, 1998

7 / 377  Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmelidir World Health Declaration, WHO, 1998

8 / 378  Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı, World Health Declaration, WHO, 1998

9 / 379  Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

10 / 3710  Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

11 / 3711 Tıp Dünyasında Neler Oluyor  Gelişen Teknoloji  Katlanarak artan tıbbi bilgi  İleri uzmanlık alanları  Disiplinler arası ilişkinin azalması  Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi

12 / 3712 Tıp Dünyasında Neler Oluyor  Gelişen Teknoloji  Tanı ve tedavi olanaklarının artması  Aşılar  Sağlıklı su -Beklenen yaşam süresinde uzama -Yeni sağlık sorunları -Kronik hastalıklar -Yaşlılık -Kazalar -Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar

13 / 3713 Tıp Dünyasında Neler Oluyor  Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp  Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu

14 / 3714 İhtiyaç  Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim

15 / 3715 Çözüm: Aile hekimliği  Aile Hekimi, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır. European definition of GP/FM, WONCA 2002

16 / 3716 Leuwenhorst tanımı (1974)  Genel pratisyen, yaş cins ve rahatsızlık ayırımı yapmaksızın bireylere, ailelere ve bir sağlık birimine bağlı nüfusa kişisel ve sürekli birinci basamak sağlık hizmeti sunan tıp fakültesi mezunudur. Onu farklı kılan bu işlevleri sentez edişidir. Muayenehane, ev, klinik, ya da hastanede hizmet sunar.

17 / 3717 Wonca 2002 tanımı  İlk temas noktasıdır  Kaynakların etkili kullanılmasını sağlar  Kişi yönelimli yaklaşım  Kendine özgü bir görüşme süreci vardır  Süreklilik  Özgün bir karar verme süreci vardır  Hem akut, hem kronik sağlık bakımı  Ayrışmamış hastaları erken tanır ve yönetir  Sağlığı geliştirir  Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir  Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal ve varoluşçu boyutlarıyla ele alır

18 / 3718 Başka tanımlar  TAHUD teknik raporu 1998  DSÖ 1998  Amerikan Tıp Birliği 1966  McWhinney  Rakel  Kanada  Saults

19 / 3719 Aile hekimliğinin esas bileşenleri  Bakıma ulaşım  Bakımın sürekliliği  Kapsamlı bakım  Bakımın koordinasyonu  Ortama uygun bakım

20 / 3720 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır  açık ve sınırsız hizmet olanağı  yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız

21 / 3721 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Kolay ulaşılabilirlik:  coğrafi  ekonomik  kültürel

22 / 3722 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Entegre ve koordine:  Koruyucu  Tedavi edici  Rehabilite edici  Hizmet basamakları arasında koordinasyon  Konsültasyon  Sevk  Takip

23 / 3723 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Süreklilik:  Zaman  Kişi  Yer  Kayıtlar  Disiplinler arası süreklilik

24 / 3724 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Bütüncül:  Tüm sağlıkla ilgili durumlar  Fiziksel  Psikolojik  Sosyal

25 / 3725 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Kişisel:  Birey merkezli

26 / 3726 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Aile ve toplumsal yönelimli:  Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri  Toplumun sağlık sorunları  Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma

27 / 3727 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Gizlilik ve yakınlık :  Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki

28 / 3728 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı:  Reçete yazımı,  Uzmana sevk,  Konsültasyon  Laboratuvar tetkikleri  Yatarak tedavi

29 / 3729 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci  Etkili bir iletişim  Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar  Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci

30 / 3730 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri  Ekip hizmeti:  Diğer disiplinlerle  Diğer sağlık personeli  Sosyal hizmet  Eğitim hizmeti  İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir.

31 / 3731 “Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler”  Temel tıp Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır.  eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır.  Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır.  Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

32 / 3732  İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

33 / 3733 KAYNAK  Doç.Dr. Zekeriya AKTÜRK (Ders notları)


"/ 371 Dr.İnci ÇELİKKOL Aile Hekimliğinin Temel Esasları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları