Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamber Efendimiz(sav)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamber Efendimiz(sav)"— Sunum transkripti:

1 Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamber Efendimiz(sav)
1-beşeri yönü Kuran-ı Kerimde İnsanların Sevdiği Ve Önem Verdiği Şahsiyetlere Çeşitli Olağanüstülükler Atfetmeye Eğilimlidirler.Özellikle Dini Alanda Bu Fazlasıyla Geçerlidir. İnsanların Bu Yanlış Düşünce,fikir Ve İnanç Ve Eyleme Sapmamaları İçin Öncelikle Kuran’da Peygamberimizin (Sav) Beşeri Yönü Vurgulanmış, Efendimiz (Sav) De Hayatında Ve Sözlerinde Bu Durumu Çokça Vurgulamıştır.

2 1-“ Muhammed Ancak Bir Resuldür. Ondan Önce De Bir Çok Peygamber Gelip Geçmiştir. O Ölür Veya Öldürülürse, Arkanız Sıra Geri Mi Döneceksiniz? Kim Ardı Sıra Dönerse, Allah’a Bir Zarar Veremez.Allah Şükredenleri Ödüllendirecektir.” (Al-i İmran 3/144) 2- “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.Artık O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin; ortak koşanların vay haline” (Fussilet 41/6)

3 3- “De ki : Ben diğer resullerden farklı bir resul değilim. Ne benim ne de sizin başınıza gelecekleri bilirim; ben ancak bana vahyoluna uymaktayım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 46/9) 4- Deki: Size Allah’ın hazineleri elimdedir demiyorum, gaybı da bilmiyorum; size ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. Deki kör ile gören bir midir? Hiç düşünmüyor musunuz?” ( En’am 6/50)

4 Hz. PEYGAMBERİMİZİN (SAV) YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1- PEYGAMBERLİĞİ (Ey Muhammed) “ hikmet dolu Kuran’a andolsun ki sen doğru yol üzere gönderilmiş elçilerdensin” ( Yasin 36/2-4) “ Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve inanan topluma rehber olsun diye indirdik.” (Nahl 16/64) “ Muhammed içinizden her hangi bir adamın babası değil, o Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.” (Ahzap33/40)

5 … 2- YALNIZCA ALLAH’TAN ALDIĞI TALİMATA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
“ De ki: Ey insanlar! Benim dinimden kuşkuda iseniz, (bilin ki) ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat sizi öldürecek Allah’a taparım. Bana müminlerden biri olmam emredildi: Yüzünü dosdoğru dine doğrult ve asla ortak koşanlardan olma! Allah’ı bırakıp da sana ne yarar sağlayacak ne de zarar verecek şeylere yalvarma! Eğer öyle yapacak olursan o durumda haksızlık yapanlardan olursun.” (Yunus 10/ )

6 … 3- ALLAH’TAN ALDIĞINI İLETME VE HAKİKATI DUYURMA (TEBLİĞ ) GÖREVİ
“ Artık sana buyrulanı açıkça ortaya koy ve ortak koşanlara aldırma.” ( Hicr 15/94) “ Eğer yüz çevirilerse sana ancak açıkça bildirmek düşer.” (Nahl 16/82) “ Resule düşen ancak bildirmektir. Allah açığa vurduğunuzu da gizli bıraktığınızı da bilir.” (Maide 5/99)

7 …. 4- UYARMA (İNZAR) VE MÜJDELEME (TEBŞİR) GÖREVİ
“ Ey örtüye bürünen kalk ve uyar” (Müddessir74/1-2) “ Biz onu(Kuran) onunla sakınanları müjdelemen ve inatçı toplumu uyarman için selin dilinle kolaylaştırdık.” (Meryem 19/97) “ Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksın.” (Bakara 2/119)

8 Müslümanların Hz. Peygambere (sav) İtaat sorumlulukları
“ Ey iman edenler, Allah’a , Resulüne ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin . Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah’a ve Resulüne götürün. En iyisi budur ve sonuç bakımından en güzel olan budur.” (Nisa 4/59) “ Deki Allah’ı seviyorsanız o halde bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” Al-i İmran 3/31)

9 Hz. Peygamber(sav) ve Mucize
“ Ona (Muhammed) Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi? Diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah’a aittir. Bekleyin; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” (Yunus 10/20) “ inkar edenler: O’na Rabbin bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen ancak bir uyarıcısın; her toplumun bir yol göstereni vardır.” ( Ra’d 13/7) İsra Mucizesi: “ Kulu Muhammed ‘i geceleyin Mescid-i Haram’dan bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah yücedir. O, işiten ve görendir.” (isra 17/1)

10 AİLE HAYATI VE EŞLERİ “ Peygamber , inananlara kendilerinden daha yakındır. Peygamberin eşleri inananların anneleridir. …(Ahzap 33/6) Ayrıca Ahzap Suresi ayetleri arasındaki ayetler okunmalı. “ Muhammed’in eşine o yalanı uyduranlar, içinizden bir güruhtur…” (Nur 24/11-20) Ayrıca (Tahrim 66/1-5 ) ayetleri okunmalı

11 Hz. Peygamber’e (sav) Yönelik uyarılar
Hz. Peygamber (sav) Efendimiz yüce Yaratan’dan vahiy almış, sosyal ve diğer işlemlerde iradesiyle bir takım beyan ve eylemde bulunmuş; bu işlemler sonucunda Rabbimiz, Efendimizi(sav) bazı ayetler ile uyarmıştır. Yaptığı işlerde bazen yanılan ve Allah tarafından düzeltilen vahiy alan ve de insan olan Efendimiz(sav) örnek alınma konusunda yegane kişidir. Çünkü O daha hayatta iken yaptıkları Allah’ın kontrolünden geçerek hayatı onaylanmış tek kişidir. Örnek alınmasında hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur. O’nu Allah’ın dışında uyaracak ve eleştirecek hiçbir otorite de yoktur.

12 …. “ Kör, yanına geldi diye kaşlarını çattı ve yüzünü çevirdi. Ne bilirsin, belki de o arınacak; yahut öğüt alacak da , bu öğüt kendisine yarayacak…” ( Abese 80/1-2) “ Bu söze inanmazlarsa, herhalde onların ardından sen de üzüntüden kendini tüketeceksin.” (Kehf 18/6)

13 AYRICA Kuran-ı Kerimde :
1- Efendimizi (sav) teselli eden ayetler: “ … rabbin seni ne bıraktı, ne de sana darıldı…” ( Duha93/1-3) 2- Hicret öncesi hayatı.: “ Yalanlayanlara aldırma…” (Kalem 68/8-14) Ayrıca Kafirun-Kureyş-Maun… bkz 3- Hicret: “ Hicret edenlerle yardım edenlerden öncülük kazananlar ile güzel davranmada onlara uyanlardan Allah hoşnut olmuştur…” ( Tevbe 9/100)

14 Son olarak Medine’de Müslümanların genel durumu, Yahudi , Hrıstiyanlar , münafıklar ile ilgili ayetler. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları ile ilgili ayetler; Hudeybiye ve Mekke’nin f ethi ile Müminlerin Hz. Peygambere nasıl davranacakları ile ilgili ayetler vardır.


"Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamber Efendimiz(sav)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları