Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ DANGEROUS GOODS TRAINING

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ DANGEROUS GOODS TRAINING"— Sunum transkripti:

1 TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ DANGEROUS GOODS TRAINING
2011

2 İÇERİK Tanım Amaç Önem Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşıma Gereklilikleri Sorumluluklar Tehlikeli Madde Limitleri Ülke ve Taşıyıcı Varyasyonları Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması Tehlikeli Maddelerin Listesi Paketleme İşaretleme Etiketleme Overpack Radyoaktif Maddeler Yükleme Acil Durum (Emergency) Prosedürleri

3 PAKETLEME Tehlikeli maddelerin kurallara uygun olarak paketlenmesinden gönderici sorumludur.

4 TEHLİKELİ MADDE TAŞINAN PAKETLER
1- UN Paketleri a) UN özelliğinde olan paketler b) UN özelliğinde olmayan paketler 2- Sınırlandırılmış miktarda madde taşıma paketleri (Y tipi paketler - LIMITED QUANTITY)

5 1 – UN PAKETLER a) UN özelliğinde olan paketler
Tehlikeli madde taşımak için çeşitli seviyelerdeki performans testlerine tabi tutularak normal taşıma şartlarında içeriklerini kaybetmemek ve korumak üzere üretilenlerdir. Paket üzerinde UN işaretlemeleri bulunmak zorundadır.

6 b) UN özelliğinde olmayan paketler
UN özelliğinde olan paketlere uygulanan testlere tabi değillerdir. UN işaretlemeleri taşımaz. LTD QTY paketi de değildir. ID 8000 kodlu cosumer commodity adı altında taşınan malzemeler için kullanılır.

7 2– Sınırlandırılmış Miktar Y tipi Paketler
UN paketlerinin geçmiş olduğu testler uygulanmaz. Daha az miktarda madde taşınabilir. Paket üzerinde UN kodları bulunmaz. Paket üzerinde LIMITED QUANTITY veya LTD QTY ifadeleri olmalı.

8 PAKETLEME ŞEKİLLERİ

9 PAKETLEME GRUPLARI Paket grup numaraları I, II ve III, sınıf 3,4,5, bölüm 6.1, sınıf 8 maddeler ve sınıf 9’da yer alan bazı maddeler için maddenin taşıdığı riskin derecesine bağlı olarak belirlenmiştir. PG I Yüksek derecede risk PG II Orta derecede risk PG III Düşük derecede risk

10

11 PAKETİN KALİTESİ Tehlikeli maddeler iyi kalitedeki paketlerde paketlenmelidir. Paketler taşıma esnasında; Titreşim Isı değişiklikleri Nem Basınç farklılıkları Karşısında maddenin kaybını önleyecek şekilde yapılandırılmış ve iyice kapatılmış olmalıdır.

12 Ara ve içkaplar dahil paketler üretici firmanın talimatları doğrultusunda kapatılmalıdır.
Taşıma boyunca paket üzerinde herhangi bir tehlikeli madde artık izi olmamalıdır. Taşımaya teslim edilmeden önce paketin aşınmamış, bulaşma olmamış, hasarlardan arınmış olduğu kontrol edilmeli.

13 Paketin gövde ve kapakları taşıma sırasındaki ısı ve titreşim etkilerine dayanıklı yapıda olmalıdır.
Tıpalar, mantarlar veya diğer tip kapaklar, emniyetle, sıkıca ve etkin bir şekilde doğru kapatılmış olmalıdır.

14 Paketler sıvı ile doldurulurken taşıma sırasında oluşabilecek ısı genleşmeleri ve kalıcı bozulmalar veya akmalara karşı yeterli miktarda boşluk bırakılmalıdır.

15 Sıvı taşıma özelliğindeki paketler akıtmasız bir şekilde, iç basınca veya taşınacak maddenin buhar basıncına bağlı basınca (hangisi büyük ise) dayanma kapasitesinde olmalıdır.

16 Aksi belirtilmedikçe her paketleme DGR Bölüm 6’da belirtilen şartlara uymalıdır.

17 Taşıma esnasında IATA DGR 6. 1 ve 6
Taşıma esnasında IATA DGR 6.1 ve 6.2’de belirtilen paketlerin dışındaki paketler kullanılacaksa; Belirtilen şartlara eşit etkinlikte olmalı İlgili ülke otoritesince kabul edilmiş olmalı Üretimlerinde eş değer test metodları kullanılmış olmalıdır.

18 İÇ PAKETLER Maddenin ilk olarak yerleştirildiği iç kaplar kaliteli ve madde ile reaksiyon vermeyecek nitelikte olmalıdır. İç kabın kırılma özelliği olduğunda veya dış kaba yerleştirildiğinde arada boşluklar kalması halinde destekleyici materyaller kullanılmalıdır.

19 DESTEKLEYİCİ MATERYALLER
İç paketler normal taşıma şartlarında kırılmalarını veya akıtmalarını önlemek için emniyete alınmalı veya desteklenmelidir. Destekleyici materyaller iç paketlerin içeriği ile tehlikeli reaksiyon oluşturmamalıdır. Herhangi bir akıntı durumunda materyaller koruyucu özelliğini yitirmemelidir.

20 EMİCİ MATERYALLER Aksi belirtilmedikçe, cam, toprak/kil, plastik veya metalden yapılmış iç kaplar içine konulacak 3, 4, 5, 8. sınıf veya 6.1 bölümündeki sıvı tehlikeli maddeler, sıvı emme özelliğine sahip materyallerle DGR 5.0 B tablosuna göre paketlenmelidir.

21 DIŞ PAKETLER Paketin yapısı ve kalınlığı, taşıma süresince sürtünme ile kimyasal kararlığını bozmayacak ve ısı üretmeyecek şekilde olmalıdır. Delikli paket kullanımı aksi belirtilmedikçe yasaktır. Sıvı tehlikeli madde içeren birleşik paketler iç paketlerin kapakları yukarı gelecek şekilde ve dış paket üzerinde yukarı pozisyonu gösteren “Dik Tutun” etiketleri olmak kaydı ile paketlenmelidir.

22 Paketler gereken tüm etiketleri yapıştırabilecek ve etiketlemeleri yapabilecek boşluklara imkan tanıyacak ölçülerde olmalıdır.

23 Paketlerin Yeniden Kullanılması
Tehlikeli madde paketi tekrar kullanılmadan önce, tüm uygun olmayan tehlikeli madde işaret ve etiketleri paketin üzerinden kaldırılmalı. (Gönderici)

24 BOŞ PAKETLER Daha önce taşıdıkları içerik nedeni ile temizlenmemiş boş paketler tehlike içerebilir. Bunların kapatılmaları ve taşıdıkları riske göre işlem yapılması gerekir.


"TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ DANGEROUS GOODS TRAINING" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları