Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014-2015."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014-2015

2 MODELİN UYGULANMASI 2014 - 2015 eğitim - öğretim yılında altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek.

3 MODELİN UYGULANMASI

4 Merkezî değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak MODELİN UYGULANMASI

5

6 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2014 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2015 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. MODELİN UYGULANMASI

7 Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek MODELİN UYGULANMASI

8 SINAVIN KAPSAMI Bakanlık; merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının islenişinde Türkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında da çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgeler hazırlamıştır. Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlarını uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

9 Ö RNEK MÜFREDAT

10

11

12 SINAVIN KAPSAMI 1. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır. 2. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

13 Merkezî değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek Öğrenciler merkezî sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak SİSTEMİN UYGULANMASI

14 Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

15 Yılsonu başarı puanının hesaplanması

16 A ĞıRLıKLANDıRıLMıŞ M ERKEZI S ıNAV P UANı

17 Öncelikle her merkezi sınav kendi içinde 700 üzerinden bir puana dönüştürülecek, ardından her iki sınavın ortalaması alınarak “ ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı” hesaplanmış olacak. A ĞıRLıKLANDıRıLMıŞ M ERKEZI S ıNAV P UANı

18

19

20 Y ERLEŞTIRMEYE E SAS P UANıN H ESAPLANMASı

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

22 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları