Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜREÇ STRATEJİSİ. SÜREÇ STRATEJİSİ - İŞLETME GENELİNDE SÜREÇ STRATEJİSİ - SÜREÇ STRATEJİSİ KARARLARI - HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YAPISI - İMALATTA SÜREÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜREÇ STRATEJİSİ. SÜREÇ STRATEJİSİ - İŞLETME GENELİNDE SÜREÇ STRATEJİSİ - SÜREÇ STRATEJİSİ KARARLARI - HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YAPISI - İMALATTA SÜREÇ."— Sunum transkripti:

1

2 SÜREÇ STRATEJİSİ

3 - İŞLETME GENELİNDE SÜREÇ STRATEJİSİ - SÜREÇ STRATEJİSİ KARARLARI - HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YAPISI - İMALATTA SÜREÇ YAPISI - MÜŞTERİ KATILIMI - KAYNAK ESNEKLİĞİ - SERMAYE YOĞUNLUĞU - STRATEJİK UYUM - DEĞİŞİM İÇİN STRATEJİLER

4 Süreç Stratejisi: Rekabet üstünlüklerinin elde edilmesini sağlayan yönetim süreçlerinde verilen kararları belirleyen düşünce kalıbı.

5 SÜREÇ STRATEJİSİ KARARLARI

6 Süreç Yapısı: Gereksinim duyulan kaynakların çeşidi, bunların arasında kaynakların nasıl dağıldığı ve bunların anahtar karakteristikleri ile ilgili olarak, süreç tipini tanımlar. Yerleşim Düzeni: Kararların somut hale getirildiği çeşitli süreçlerden yaratılan üretimin fiziksel düzenlemesidir. Müşteri Katılımı: Çalışanların ve donanımın geniş çeşitlilikteki ürünleri, çıktı seviyelerini, görevleri ve fonksiyonları ele alma kolaylığıdır. Sermaye Yoğunluğu: Bir süreçteki donanım ve insan becerilerinin karmasıdır. Donanımın bağıl maliyeti arttıkça, sermaye yoğunluğu artar.

7 HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YAPISI
Hizmet Süreçlerinin Doğası: Müşteri İlişkisi: Müşteri İlişkisi: Müşterinin sunduğu, aktif olarak katıldığı ve hizmet süreci sırasında alınan kişisel ilgiyle bağlıdır.

8

9 Müşteri-İlişki Matrisi:
Müşteri İlişkisi ve Kişiselleştirme: Süreç Farklılaşması ve Akışı: Süreç Farklılaşması: Süreci içerisindeki işlerin yapılması sırasında önemli kapsamda, yüksek derecede kişiselleştirilmiş olması demektir. Esnek Akış: Müşterilerin, malzemelerin ya da bilginin, bir müşterinin ya da işin izlendiği yolun bir sonraki ile sıkça kesiştiği, birçok yolda hareket etmesidir. Hat Akışı: Müşteri, malzeme ya da bilginin doğrusal olarak bir süreçten ötekine sabit sıralamada ilerlemesidir.

10 Servis Süreci Yapılandırması:

11 Ön Ofis: Hizmet sağlayıcının iç ya da dış müşteri ile doğrudan temas sağladığı yüksek müşteri ilişkisine sahip süreçtir. Hibrit Ofis: Müşteri seçebileceği bazı seçeneklerin mümkün olduğu orta seviyede müşteri ilişkisi ve standart hizmetler içeren süreçtir. Arka Ofis: Düşük müşteri ilişkisi ve düşük hizmet kişiselleştirmesi içeren süreçtir.

12 İMALATTA SÜREÇ YAPISI Ürün-Süreç Matrisi İmalat Süreci Yapılanması
Süreç Seçimi: Kaynakları süreç etrafında ya da ürün etrafında organize ederek süreci yapılandırmanın yoludur.

13

14 İş Süreci: Geniş çeşitlilikte ürünleri, uygulama adımlarındaki önemli karmaşıklık ve farklılaşma ile önemli miktarlarda üretebilmek için esnekliğe ihtiyaç duyan süreçtir. Parti Süreci: İş sürecinden hacim, çeşitlik ve miktar yönünden farklılaşan süreçtir. Hat Süreci: Parti süreci ve sürekli akış süreci arasında yer alır; kaynakların özel ürünler etrafında organize edilmesine olanak sağlayan hacmin yüksek olduğu ve ürünlerin standart olduğu süreçtir. Sürekli Akış Süreci: Çok uzun zaman dilimleri için başlamayan veya durmayan yüksek hacimde standardize edilmiş üretim ve sabit hat akışlarının en uç noktasıdır.

15 Üretim ve Envanter Startejileri:
Siparişe Göre Üretim: İmalatçılar tarafından tüketici isteğine göre düşük hacimlerde ürünler üretildiğinde kullanılan bir stratejidir. Siparişe Göre Monte Etme: Müşteri siparişi alındıktan sonra, göreceli olarak az alt montaj ve parçalardan, birçok çeşitte ürünlerin üretebilmek için kullanılan bir stratejidir. Erteleme: Siparişin alınmasına kadar, bir ürünün sağlanmasındaki son faaliyetlerdeki gecikme stratejisidir.

16 Kütle Kişiselleştirmesi: Kabul edilebilir düşük maliyetlerde, çok çeşitteki farklılaşmış ürünlerin yaratıldığı yüksek derecede farklılaşmış süreçlerin kullanıldığı stratejidir. Stoklama İçin Üretim: Hemen teslim için ürünlerin stokta bulundurulmasını içeren böylece müşteri teslim zamanlarının minimize edildiği bir stratejidir. Kütle Üretimi: Stoklama için üretim stratejisinden yararlanan bir hat süreci için bazen popüler basında kullanılan terimdir.

17 Yerleşim Planı: Blok Plan: Alanları paylaştıran ve her işlemin yerleşimini gösterir. Yakınlık Matrisi: Birbirine yakın olarak yerleştiren her bir işlem çifti için göreli öneminin bir ölçüsünü veren tablo.

18

19 ÖRNEK: - Blok Plan Geliştirilmesi:
Bütçe yönetimi ofisi için deneme yanılma yolunu kullanarak kabul edilebilir bir blok plan geliştiriniz. Amaç, birbiri ile en fazla etkileşimde (en büyük yakınlık faktörü) olan bölümleri mümkün olan en yakın bir biçimde yerleştirmektir.

20 ÇÖZÜM: En büyük yakınlık derecesi ile başlamak iyi bir başlangıçtır. (8 puan ve üzeri diyelim). En büyük faktör skorları ve liste üzerinde çalışmaya başlayarak bölümleri aşağıdaki gibi yerleştirmeyi planlayabilirsiniz. a. 1. ve 6. bölümler birbirine yakın b. 3. ve 5. bölümler birbirine yakın c. 2. ve 3. bölümler birbirine yakın 1. ve 5. bölümler mutfak yerleşim kriterinden dolayı mevcut yerlerinde kalmalıdırlar.

21

22 - Ağırlıklı-Uzaklık Yönetiminin Uygulanması
Ağırlıklı-Uzaklık Yöntemi: Yakınlık faktörlerine dayanan esnek akış yerleşim düzenin (fabrika kuruluş yerlerinin) değerlendirilmesinde kullanılan bir matematiksel modeldir. Yük-uzaklık yöntemi kuruluş yerlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Hedef toplam ağırlıklı uzaklığı minimize edecek bir yerleşim düzeni (ya da kuruluş yeri) seçmektir.

23 Euclid Uzaklığı: İki nokta arasındaki düz çizgi uzaklığı ya da olası en kısa yoldur.

24 Düz Uzaklık: Şehir bloklarının yanı gibi, iki nokta arasındaki 90 derecelik dönüşlerin bir serisinin uzaklığıdır.

25 ÖRNEK: 1. şekilde önerilen blok planı 2. şekilde gösterilen mevcut plandan, tartılı uzaklık skoru anlamında , ne kadar iyidir? Düz uzaklık ölçümünü kullanınız.

26 ÇÖZÜM:

27

28 MÜŞTERİ KATILIMI Olası Dezavantajlar Olası Avantajlar

29 KAYNAK ESNEKLİĞİ Esnek İş Gücü: Kendi iş istasyonlarında, ya da başka bir iş istasyonundan diğerine hareket ederken, birçok değişik görevi yapma yeteneğine sahip iş gücüdür.

30 SERMAYE YOĞUNLUĞU Otomasyon: Kendi kendine hareket eden ve kendi kendini düzenleyen bir sistem, süreç ya da donanım parçasıdır. İmalat Sürecinin Otomatikleştirilmesi: Sabit Otomasyon: Bir çeşit parça ya da ürünü basit işlemlerin sabit sırasında üreten bir imalat sürecidir.

31 Esnek ya da (programlanabilir) Otomasyon: Değişik ürünlerin işlenmesi için kolayca değiştirilebilen bir imalat süreci. Endüstriyel Robot: Birden fazla kullanım alanı olan, değişik görevleri uygulamak için programlanmış bilgisayar kontrollü makine.

32 Hizmet Süreçlerinin Otomatikleştirilmesi
Kapsam Ekonomisi Çoklu ürünleri ayrı üretmek yerine bir karışım olarak daha ucuza üretme yeteneğini yansıtan ekonomidir.

33 STRATEJİK UYUM Hizmet Süreçleri İçin Karar Kalıpları: 1. Süreç Yapısı
Ön ofis hizmet sürecindeki yüksek müşteri ilişkisi şu anlama gelir; 1. Süreç Yapısı 2. Müşteri Katılımı 3. Kaynak Esnekliği 4. Sermaye Yoğunluğu

34

35 İmalat Süreçleri İçin Karar Kalıpları:

36 Üretim sürecindeki parça çeşidi başına yüksek hacimler genel olarak şu anlama gelmektedir: 1. Süreç Yapısı 2. Müşteri Katılımı 3. Kaynak Esnekliği 4. Sermaye Yoğunluğu

37

38 Odak Kazanma: Süreç Bölümleriyle Odaklanma Tesisler İçerisinde Tesisler (TiT): Bir fabrika içinde, aynı çatı altında bireyselleşmiş rekabet üstünlükleri, süreçler ve iş güçlerinin değişik işlemlerdir. Odaklanmış Hizmet İşlemleri Odaklanmış Fabrikalar: İşletmenin tüm ürünlerini üreten geniş tesisleri, birkaç uzmanlaşmış küçük tesise bölmenin bir sonucudur.

39 DEĞİŞİM İÇİN STRATEJİLER
Süreç Yeniden Yapılanması Yeniden Yapılanma: Performansı maliyet, kalite ve hız yönünden çarpıcı biçimde iyileştirmek için köklü yeniden düşünme ve süreçlerin radikal bir şekilde yeniden tasarımıdır.

40

41 Süreç İyileştirmesi İyileştirilecek her süreç için aktiviteler ve akışların sistematik çalışmasıdır.

42 ÇÖZÜMLÜ PROBLEM: Bir silahlanma müteahhidi, makine atölyesinin var olan yerleşim düzenini değerlendirmektedir. Aşağıdaki şekil var olan yerleşim düzenini göstermektedir ve tablo bölüm çiftleri arasındaki günlük dolaşım sayıları olarak yakınlık matrisini göstermektedir. Güvenlik ve sağlık kuralları, Eve F departmanlarının var olan yerlerinde kalmaları istemektedir.

43

44 a. Daha iyi bir yerleşim düzeni bulmak için denem yanılma yöntemini kullanınız. b. Sizin bulduğunuz yerleşim düzeni, ağırlıklı uzaklık skorları anlamında var olan yerleşim düzeninden ne kadar iyidir? Düz uzaklık yöntemini kullanınız.

45 ÇÖZÜM:

46

47 b. Tablo ağırlıklı uzaklık skorunun; var olan
b. Tablo ağırlıklı uzaklık skorunun; var olan plandaki 92’den, %27’lik bir azalmayla gözden geçirilmiş plandaki 67’ye düştüğünü göstermektedir.

48 ÖRNEK OLAY: Custom Molds Şirketi

49

50


"SÜREÇ STRATEJİSİ. SÜREÇ STRATEJİSİ - İŞLETME GENELİNDE SÜREÇ STRATEJİSİ - SÜREÇ STRATEJİSİ KARARLARI - HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YAPISI - İMALATTA SÜREÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları