Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)2."— Sunum transkripti:

1 1

2 Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)2

3 NARLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Bölümü Aliyaşar DOĞAN Şube Müdürü Sevim ALTINTAŞ Şef Serap FİDAN Memur Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)3

4 İSTATİSTİĞİN OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİ İstatistik; analiz edilebilir ve yorumlanabilir gerçeklerin sayısal ifadesidir. İstatistik; herhangi bir araştırma alanına ilişkin sayısal verilerin derlenmesi, sunumu, analizi ve yorumlanmasında uygulanan ilke ve yöntemleri incelemektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)4

5 İSTATİSTİĞİN OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİ Bu sebeple istatistik: Okul, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin doğru veriye ulaşıp kendilerini geliştirmelerine, başarının ve verimin arttırılması için bir önceki yıllarla mukayese yapılabilmesi imkanı sağlamaktadır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)5

6 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR 2015- 2016 Öğretim Yılı için; Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 19 Ekim tarihi itibariyle başlayıp 20 Kasım’a kadar ilçe kontrolleriyle birlikte tamamlanmış olacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)6

7 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR MEİS Modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlarda sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişi yapılacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)7

8 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)8

9 9

10 Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)10

11 Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi- özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)11

12 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)12

13 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürü tarafından e-Okul sisteminden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)13

14 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS MODÜLÜ’nde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini E-OKUL MODÜLÜ’ndeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına girecektir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)14

15 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okul öncesi kurumları ile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarında eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları, e-Okul sisteminden girilecektir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)15

16 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR E-Okul sisteminde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tamamlamalarının yapılması gerekmektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)16

17 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, e-Okul sisteminde yer alan bina kullanım ekranlarına, ‘Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı’ ayrıntısında gireceklerdir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)17

18 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e- Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır. http://eyaygin.meb.gov.tr Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)18

19 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden ki öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.http://mebbis.meb.gov.tr Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)19

20 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)20

21 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından üç aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)21

22 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi E-OKUL MODÜLÜ’nden tüm kurumların EĞİTİM OLANAKLARI bilgi girişleri ise MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)22

23 Öğretim Şekli Tahsis Durumu Bina Durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı (Özellikle Derslik Sayıları) Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)23

24 Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başlandığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir. Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamamaktadır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)24

25 MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul Müdürlerinin onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri hatalı bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu; birim amirleri ile okul/kurum müdürleridir. İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerine gerekli uyarının yapılması önem arz etmektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)25

26 RESMİ VE ÖZEL İLKOKUL VE ORTAOKULLAR, BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI, ORTAÖĞRETİM BİLGİ GİRİŞLERİ E-OKUL MODÜLÜNDEN YAPILACAKTIR. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)26

27 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR BİLGİ GİRİŞLERİNİ MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)27

28 Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)28

29 Örgün eğitim imkanlarından yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın Eğitim olarak tanımlanmaktadır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)29

30 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)30

31 Tahsis Durumu Bina Durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)31

32 Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, Binanın sahibi okul/kurum; Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımını, Kiracı okul/kurum; Tahsis Durumu Ekranını girecek Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)32

33 Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X İlk Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda; Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40) girecektir.) X İlk Okulu ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan derslik sayısını (10) girecek) Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)33

34 Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri boş geçilmeyecek. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)34

35 Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)35

36 Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)36

37 Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)37

38 ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik Sayısı:Kullanılan- Kullanılmayan-Anasınıfı dahil) sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca belirtilmiştir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)38

39 Bina kullanım durumu eksiksiz doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitim-öğretim yapanlar hariç) Bina kullanım durumunun doldurulmaması halinde, yapılacak planlamalarda hatalar meydana gelmektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)39

40 Kütüphane sayısı 1’den fazla Olamaz. fazla Olamaz. Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için girilecektir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)40

41 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)41

42 Okullaşma Oranları; 31 Aralık tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki çağ nüfusları Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)42

43 Brüt Okullaşma Oranı İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = ----- x 100 B Brüt Okullaşma Oranı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)43

44 Brüt Okullaşma Oranı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)44 Toplam Öğrenci Sayısı ------------------------------ × 100 Çağ Nüfusu 195455 ----------- × 100 = 85,35 228995

45 Net Okullaşma Oranı İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = ----- x 100 B Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)45

46 Brüt Okullaşma Oranı Net Okullaşma Oranı Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)46 Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı -------------------------------------------------- × 100 Teorik yaş grubundaki Çağ Nüfusu 192337 ----------- × 100 = 83,99 228995

47 Müdürlüğünüzce İlçenize bağlı resmi ve özel okul-kurum yöneticileri ile 16 Ekim 2015 tarihine kadar 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı veri giriş işlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması ve toplantı yapıldığına dair bilginin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 (İstatistik) Bölümüne resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)47

48 TEŞEKKÜRLER… İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik) 48


"1. Strateji Geliştirme Hizmetleri 3 Bölümü (İstatistik)2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları