Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama ve Temel Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama ve Temel Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama ve Temel Kavramlar

2 Pazarlama Pazarlama sadece alım satımla sınırlı olmayan,
pazarlama araştırmaları, yeni mal veya hizmetlerin geliştirilmesi, ambalajlama, markalama, dağıtım, fiyatlandırma, iletişim, satış sonrası hizmetler gibi bir çok faaliyetten oluşur.

3 Pazarlama Pazarlama Kişi ve kuruluşların gereksinmelerini sağlamalarına olanak veren ve kolaylaştıran sosyal ve yönetimsel bir süreçtir.

4 Pazarlama Pazarlama İşletme hedeflerini gerçekleştirmek ve hedef müşteri gruplarının gereksinmelerini karşılamak amacı ile işletme tarafından yeni fikir, mal ve hizmetlerin üretilmesi, bunların yer, zaman, mülkiyet faydaları sağlayacak şekilde fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasıdır. Amerikan Pazarlama Birliği

5 Pazarlama Pazarlama yönetimi Pazarlama yöneticisi
İşletme için pazarlama hedefleri oluşturmak, bu hedeflere uygun planlar geliştirmek ve bunları uygulamak Pazarlama yöneticisi İşletmede pazarlama araştırmaları, hedef pazar seçimi, mal ve hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve müşteri hizmetleri gibi pazarlamaya ilişkin faaliyetleri yerine getiren kişi

6 Pazarlama Pazarlama – Değişim
Pazarlama değişimi kolaylaştıran sosyal ve yönetimsel bir süreçtir. Değişim ve pazarlama arasında yakın bir ilişki vardır. Değişim, gereksinim duyulan bir nesne veya hizmetin bir kişi veya kuruluştan karşılığında bir şey vererek sağlanması

7 Pazarlama Pazarlama – Değişim Değişim ve Koşulları
Değişim gerçekleşmesi için Bir alıcı ve satıcının değişmek istedikleri bir mal veya hizmetin bulunması Tarafların değişimin koşulları konusunda anlaşmaları gerekir. Potansiyel satıcı Potansiyel alıcı

8 Pazarlama Pazarlama – Pazar Gereksinme ve İstekler Pazar Gereksinme
bir mal veya hizmetin şimdiki veya potansiyel müşterilerinin oluşturduğu küme Gereksinme ve İstekler Gereksinme İnsanın içinde bulunduğu durum ile ulaşmak istediği durum arasındaki fark Susamak, acıkmak İstek Kültür ve kişilik tarafından şekillendirilmiş gereksinimler Mc Donald’s, Burger King’e gitmek Gereksinmeler ve özellikle istekler sonsuzdur.

9 Pazarlama Potansiyel pazar Hedef pazar Ele geçirilmiş pazar
Fiyatı ve nitelikleri belli bir mal veya hizmete ilgi duyan tüketiciler kümesi Hedef pazar Nitelikli hazır pazarın işletme tarafından hedef alınan bölümü Ele geçirilmiş pazar Hedef pazarın işletme ve rakipleri tarafından ele geçirilmiş bölümü

10 Pazarlama Hedef pazar Nitelikli Hazır Pazar Yeterli gelire
Satın alma arzusuna Aranan niteliklere Uygun müşteriler Hedef Pazar Firmanın hedef aldığı grup

11 Pazarlama Değer, Tatmin ve Kalite Kavramları Değer Pazarlamanın hedefi
bir mal veya hizmet için ödenen para ile tüketicinin ondan beklediği arasındaki fark Pazarlamanın hedefi tüketiciyi tatmin etmek Mal veya hizmetin kalitesi arttıkça müşterinin sağladığı fayda, tatmin de artar Kalite Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin pazarda bulunan benzerlerine oranla ne derece üstün olduğunu ifade eder

12 Pazarlama Pazarlama – Talep Pazarlama Talep – arz dengesi
talep yönetimidir talep – arz arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olur Talep – arz dengesi Negatif talep Sıfır talep Gizli talep Azalan talep Düzensiz talep Tam talep Fazla talep Zararlı talep

13 Pazarlama Pazarlama Kavram ve Düşüncesindeki Gelişme Üretim anlayışı
Üretim yetersiz ve pahalı Pazara arz edilen mal ve hizmet kısıtlı Tüketici kalite ve fiyata bakmaksızın satın almaya hazır Ürün anlayışı İyi mal veya hizmet başka bir çabaya gerek olmaksızın kendiliğinden satılır düşüncesi Satış anlayışı Hareket noktası müşteri değil, ürün Amaç satış hacmini artırarak kar elde etmek Çağdaş pazarlama anlayışı Hareket noktası müşteri gereksinme ve istekleri Müşteri odaklı pazarlama anlayışı

14 Pazarlama Pazarlama Kavram ve Düşüncesindeki Gelişme
Satış ve Pazarlama Anlayışları Başlangıç Noktası Araçlar Hedef Satış Anlayışı Ürün Satış ve tutundurma Satış hacmi yolu ile kar Başlangıç Noktası Araçlar Hedef Çağdaş Pazarlama Anlayışı Müşteri istek ve ihtiyaçları Bütünleşmiş pazarlama Müşteriyi tatmin ederek kar

15 Pazarlama Ürün ve Hizmetler Ürün Hizmet
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip her şey Geleneksel üretim satış anlayışında Amaç Çağdaş pazarlama anlayışında Araç Hizmet Elle tutulamaz, mülkiyetleri aktarılamaz, ancak elle tutulan herhangi bir nesne gibi belirli bir gereksinmeyi karşılar ve belirli bir fiyatı vardır. Bankacılık Havayolu taşımacılığı

16 Pazarlama Mikro, Makro ve Sosyal Pazarlama Kavramları Mikro pazarlama
Pazarlamaya örgüt, işletme açısından bakar. Makro pazarlama İşletmelerin bireysel veya toplu olarak sarf ettikleri pazarlama faaliyetleri sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sonuçları bakımından, geniş bir bakış açısı ile irdeler. Pazarlamaya toplum açısından bakar. Sosyal pazarlama Sosyal bir düşüncenin, nedenin veya uygulamanın, belirli bir hedef grup tarafından benimsenmesini sağlamak üzere, bu amaca uygun pazarlama programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve kontrol sürecidir. TEMA vakfı çalışmaları gibi… Toplumsal pazarlama Pazarlama toplumunun uzun dönemli çıkarlarına öncelik tanımayı kural olarak kabul ederek işletmenin pazarlama faaliyetlerine yön vermesi

17 Pazarlama Mikro, Makro ve Sosyal Pazarlama Kavramları
Kotler ürünleri tüketiciye bugün ve yarın sağlayacakları fayda açısından dört gruba ayırır Sağlıklı ürünler Verem aşısı İşe yarayan ürünler Hem lezzetli hem de sağlıklı yemek Cazip ürünler Cips, kola Kötü ürünler Tadı kötü ayrıca tedavi etme gücü düşük ilaç

18 Pazarlama Pazarlama Sistemi ve Pazarlama Fonksiyonları
Bir ülkede toplumun arzu ve gereksinmelerini karşılamak üzere faaliyet gösteren kişi ve işletmeler Amacı Homojen (az çeşitli) arz ile heterojen (çok çeşitli) talep arasında denge sağlamak Makro Pazarlama sistemleri Pazarlama Araçları Toptancılar Perakendeciler Taşıyıcılar Reklam ajansları Bankalar Sigortacılar Araştırma şirketleri Evrensel Pazarlama İşlevleri Alım-satım Taşıma Depolama Bilgi toplama Finanslama Riske katlanma Boylara ayırma Faydalar Biçim Mekan Mülkiyet Zaman Üreticiler Homojen Arz Tüketiciler Heterojen Talep

19 Pazarlama Fayda – Pazarlama Pazarlama Mülkiyet Mekan Zaman
Şekil faydaları ortaya çıkarır. Şekil faydası Hammadde, yarı mamul, parçalar ve üretimde kullanılan diğer girdilerin üretim bölümünce bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkar


"Pazarlama ve Temel Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları