Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama ve Temel Kavramlar. Pazarlama ► Pazarlama sadece alım satımla sınırlı olmayan,  pazarlama araştırmaları,  yeni mal veya hizmetlerin geliştirilmesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama ve Temel Kavramlar. Pazarlama ► Pazarlama sadece alım satımla sınırlı olmayan,  pazarlama araştırmaları,  yeni mal veya hizmetlerin geliştirilmesi,"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama ve Temel Kavramlar

2 Pazarlama ► Pazarlama sadece alım satımla sınırlı olmayan,  pazarlama araştırmaları,  yeni mal veya hizmetlerin geliştirilmesi,  ambalajlama,  markalama,  dağıtım,  fiyatlandırma,  iletişim,  satış sonrası hizmetler gibi bir çok faaliyetten oluşur.

3 Pazarlama ► Pazarlama  Kişi ve kuruluşların gereksinmelerini sağlamalarına olanak veren ve kolaylaştıran sosyal ve yönetimsel bir süreçtir.

4 Pazarlama ► Pazarlama  İşletme hedeflerini gerçekleştirmek ve hedef müşteri gruplarının gereksinmelerini karşılamak amacı ile işletme tarafından yeni fikir, mal ve hizmetlerin üretilmesi, bunların yer, zaman, mülkiyet faydaları sağlayacak şekilde fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasıdır. ► Amerikan Pazarlama Birliği

5 Pazarlama ► Pazarlama yönetimi  İşletme için pazarlama hedefleri oluşturmak, bu hedeflere uygun planlar geliştirmek ve bunları uygulamak ► Pazarlama yöneticisi  İşletmede pazarlama araştırmaları, hedef pazar seçimi, mal ve hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve müşteri hizmetleri gibi pazarlamaya ilişkin faaliyetleri yerine getiren kişi

6 Pazarlama ► Pazarlama – Değişim  Pazarlama değişimi kolaylaştıran sosyal ve yönetimsel bir süreçtir. ► Değişim ve pazarlama arasında yakın bir ilişki vardır.  Değişim, gereksinim duyulan bir nesne veya hizmetin bir kişi veya kuruluştan karşılığında bir şey vererek sağlanması

7 Pazarlama ► Pazarlama – Değişim  Değişim ve Koşulları Potansiyel satıcı Değişim gerçekleşmesi için Bir alıcı ve satıcının değişmek istedikleri bir mal veya hizmetin bulunması Tarafların değişimin koşulları konusunda anlaşmaları gerekir. Potansiyel alıcı

8 Pazarlama ► Pazarlama – Pazar  Pazar ► bir mal veya hizmetin şimdiki veya potansiyel müşterilerinin oluşturduğu küme ► Gereksinme ve İstekler  Gereksinme ► İnsanın içinde bulunduğu durum ile ulaşmak istediği durum arasındaki fark  Susamak, acıkmak  İstek ► Kültür ve kişilik tarafından şekillendirilmiş gereksinimler  Mc Donald’s, Burger King’e gitmek ► Gereksinmeler ve özellikle istekler sonsuzdur.

9 Pazarlama ► Potansiyel pazar  Fiyatı ve nitelikleri belli bir mal veya hizmete ilgi duyan tüketiciler kümesi ► Hedef pazar  Nitelikli hazır pazarın işletme tarafından hedef alınan bölümü ► Ele geçirilmiş pazar  Hedef pazarın işletme ve rakipleri tarafından ele geçirilmiş bölümü

10 Pazarlama ► Hedef pazar Hedef Pazar Firmanın hedef aldığı grup Yeterli gelire Satın alma arzusuna Aranan niteliklere Uygun müşteriler Nitelikli Hazır Pazar

11 Pazarlama ► Değer, Tatmin ve Kalite Kavramları  Değer ► bir mal veya hizmet için ödenen para ile tüketicinin ondan beklediği arasındaki fark  Pazarlamanın hedefi ► tüketiciyi tatmin etmek  Mal veya hizmetin kalitesi arttıkça müşterinin sağladığı fayda, tatmin de artar  Kalite ► Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin pazarda bulunan benzerlerine oranla ne derece üstün olduğunu ifade eder

12 Pazarlama ► Pazarlama – Talep  Pazarlama ► talep yönetimidir ► talep – arz arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olur  Talep – arz dengesi ► Negatif talep ► Sıfır talep ► Gizli talep ► Azalan talep ► Düzensiz talep ► Tam talep ► Fazla talep ► Zararlı talep

13 Pazarlama ► Pazarlama Kavram ve Düşüncesindeki Gelişme  Üretim anlayışı ► Üretim yetersiz ve pahalı ► Pazara arz edilen mal ve hizmet kısıtlı ► Tüketici kalite ve fiyata bakmaksızın satın almaya hazır  Ürün anlayışı ► İyi mal veya hizmet başka bir çabaya gerek olmaksızın kendiliğinden satılır düşüncesi  Satış anlayışı ► Hareket noktası müşteri değil, ürün ► Amaç satış hacmini artırarak kar elde etmek  Çağdaş pazarlama anlayışı ► Hareket noktası müşteri gereksinme ve istekleri ► Müşteri odaklı pazarlama anlayışı

14 Pazarlama ► Pazarlama Kavram ve Düşüncesindeki Gelişme  Satış ve Pazarlama Anlayışları Başlangıç Noktası Araçlar Hedef ÜrünSatış ve tutundurmaSatış hacmi yolu ile kar Müşteriyi tatmin ederek karBütünleşmiş pazarlamaMüşteri istek ve ihtiyaçları Satış Anlayışı Çağdaş Pazarlama Anlayışı

15 Pazarlama ► Ürün ve Hizmetler  Ürün ► Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip her şey ► Ürün  Geleneksel üretim satış anlayışında ► Amaç  Çağdaş pazarlama anlayışında ► Araç  Hizmet ► Elle tutulamaz, mülkiyetleri aktarılamaz, ancak elle tutulan herhangi bir nesne gibi belirli bir gereksinmeyi karşılar ve belirli bir fiyatı vardır.  Bankacılık  Havayolu taşımacılığı

16 Pazarlama ► Mikro, Makro ve Sosyal Pazarlama Kavramları  Mikro pazarlama ► Pazarlamaya örgüt, işletme açısından bakar.  Makro pazarlama ► İşletmelerin bireysel veya toplu olarak sarf ettikleri pazarlama faaliyetleri sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sonuçları bakımından, geniş bir bakış açısı ile irdeler.  Pazarlamaya toplum açısından bakar.  Sosyal pazarlama ► Sosyal bir düşüncenin, nedenin veya uygulamanın, belirli bir hedef grup tarafından benimsenmesini sağlamak üzere, bu amaca uygun pazarlama programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve kontrol sürecidir.  TEMA vakfı çalışmaları gibi…  Toplumsal pazarlama ► Pazarlama toplumunun uzun dönemli çıkarlarına öncelik tanımayı kural olarak kabul ederek işletmenin pazarlama faaliyetlerine yön vermesi

17 Pazarlama ► Mikro, Makro ve Sosyal Pazarlama Kavramları  Kotler ürünleri tüketiciye bugün ve yarın sağlayacakları fayda açısından dört gruba ayırır ► Sağlıklı ürünler  Verem aşısı ► İşe yarayan ürünler  Hem lezzetli hem de sağlıklı yemek ► Cazip ürünler  Cips, kola ► Kötü ürünler  Tadı kötü ayrıca tedavi etme gücü düşük ilaç

18 Pazarlama ► Pazarlama Sistemi ve Pazarlama Fonksiyonları  Pazarlama sistemi ► Bir ülkede toplumun arzu ve gereksinmelerini karşılamak üzere faaliyet gösteren kişi ve işletmeler  Amacı ► Homojen (az çeşitli) arz ile heterojen (çok çeşitli) talep arasında denge sağlamak Üreticiler Homojen Arz Pazarlama Araçları Toptancılar Perakendeciler Taşıyıcılar Reklam ajansları Bankalar Sigortacılar Araştırma şirketleri Evrensel Pazarlama İşlevleri Alım-satım Taşıma Depolama Bilgi toplama Finanslama Riske katlanma Boylara ayırma Faydalar Biçim Mekan Mülkiyet Zaman Tüketiciler Heterojen Talep Makro Pazarlama sistemleri

19 Pazarlama ► Fayda – Pazarlama  Pazarlama ► Mülkiyet ► Mekan ► Zaman ► Şekil faydaları ortaya çıkarır.  Şekil faydası ► Hammadde, yarı mamul, parçalar ve üretimde kullanılan diğer girdilerin üretim bölümünce bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkar


"Pazarlama ve Temel Kavramlar. Pazarlama ► Pazarlama sadece alım satımla sınırlı olmayan,  pazarlama araştırmaları,  yeni mal veya hizmetlerin geliştirilmesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları