Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTD MESLEK HASTALIKLARI ÇG-MARMARA ŞUBESİ KURSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTD MESLEK HASTALIKLARI ÇG-MARMARA ŞUBESİ KURSU"— Sunum transkripti:

1 TTD MESLEK HASTALIKLARI ÇG-MARMARA ŞUBESİ KURSU
MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARINDA TANI-TEDAVİ VE MALULİYET – BURSA Maluliyet ve Meslek Hastalıkları Tanısı Koymakta Karşılaşılan Güçlükler Prof. Dr. İbrahim AKKURT İş ve Meslek Hastalıkları Uz./Göğüs Hast. Uz. Emekli Öğretim Üyesi / Ankara Özel Akay Hastanesi

2 Aktif İYH (bireysel/ OSGB) yapıyor musunuz?
Evet Hayır

3 Meslek hastalıkları kampanyasından haberiniz var mı?
https://www.change.org/p/sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-meslek- hastal%C4%B1klar%C4%B1-t%C4%B1bbi-tan%C4%B1-sistemi- olu%C5%9Fturmak?recruiter= &utm_source=share_petition&utm_medium=copylink Evet Hayır

4 Bazı kaynaklar Sunum planı ILO 1919 – 2013-2015
WHO 1946… 2013 EUROSTAT EU-EC REPORT -2013 TÜİK SGK SB Dünya-TR durum saptaması ISG – MH/İK mantığı Kavram – kafa karışıklığı Tıbbi Meslek Hastalıkları Yasal meslek hastalıkları Maluliyet Son söz-çözüm-özet

5 < 1 – bir- milyon /yıl ~ 4 ölüm /dk Durum saptaması 5500 ölüm /gün
160 milyon MH/yıl ~ 4 ölüm /dk < 1 – bir- milyon /yıl

6 ÇİN… Meslek Hastalıkları - 2011 Beklenen… 20-30 milyon
Meslek Hastalıklarının dünyada önemi ÇİN… Meslek Hastalıkları Beklenen… milyon Saptanan … ILO 2013 EU… Meslek Hastalıkları Beklenen… 23 milyon (Eurostat 2011) Saptanan… (EC-2013)

7 80 BİN-240 BİN 500 400 BİN TR Beklenen: (%04-12) (20 milyon Çalışan)
TÜİK (>%3) 400 BİN (11 milyon) TR

8 SAĞLIĞI KORUMAK : TIBBİ MH ? ? ? ? ? ?
İŞ/ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MANTIĞI SAĞLIĞI KORUMAK : TIBBİ MH SİGORTAYI KORUMAK : YASAL MH ? ? ? ? ? ? WHO ILO SB ÇB MH ÇSG (İSG) İK YILLARCA SÜRECEK BİR KAOS: SGK – YSK - MAHKEMELER – ADLİ TIP – «TAY»LAR – RÜC’U DAVALARI VS VS MALULİYET (MKGAO) YASAL MH İŞ KAZASI TAZMİNAT

9 Meslek Hastalıkları neden saptanmıyor ? 1. Kavram – kafa- karışıklığı
2. MH tıbbi tanı sistemi : SIFIR 3. MH yasal (mesleki maluliyet) tanı sistemi : SON(UÇ)SUZ

10 …saptanması gereken Meslek Hastalıklarının > %99 saptanamamakta…
Kavram – kafa- karışıklığı MALULİYET TAZMİNAT …saptanması gereken Meslek Hastalıklarının > %99 saptanamamakta… Meslek hastalıkları - İşe bağlı/İşle ilgili hastalıklar - WRD İşin ortaya çıkardığı hastalıklar İşin arttırdığı hastalıklar Maluliyet – tazmin gerektirmeyen hastalıklar TIBBİ MH – YASAL MH SGK – İKMH sigortası Rüc’u… kime ? İşveren… kime ?? (Hangi işveren ? Üst-alt ) İYH-İGU. ??? Saptanabilen MH %30 – 40’ı Kronik hastalıklara dönüşmekte: İDİYOPATİK %10’u Kalıcı maluliyete yol açmakta … ILO

11

12 Diagnosis of occupational diseases
Bir kaza veya yaralanmanın mesleki olup olmadığı hemen her zaman zor değildir-açıktır… Ancak bir hastalık ile çalışma ortamlarındaki kimyasal, biyolojik, fiziksel veya psikososyal riskler arasında ilişki kurmak her zaman komplikedir… Diagnosis of occupational diseases In most cases it is straightforward to determine whether an accident or injury is occupational, but the causal relationship between a chemical, biological, physical or psychosocial hazard and a disease is often more complicated. There are various reasons for this: ■ Diseases may be multifactorial in causation, with contributions from hazardous exposures both at work and at home. ■ A single occupational hazard may cause adverse health effects in more than one organ system, leading to a variety of symptoms that may not seem connected. ■ Untrained health care providers may not be aware of the connection between a hazard and a disease. ■ Workers may not recognize that their symptoms are work-related. ■ Some diseases, such as cancer, may occur many years after exposure. At the individual level, a causal relationship needs to be established between a disease and the occupational exposure. This is normally based on clinical and pathological data, occupational history (anamnesis) and job analysis, identification and evaluation of occupational hazards, and exposure verification. * Hastalıklar çoğunlukla multifaktöryel sebeplidir; ev-işyeri- çevresel vb. maruziyetler aynı anda olabilir… * Tek bir mesleki maruziyet değişik organ ve sistemlerde değişik patolojilere –semptom ve hastalıklara yol açabilir… * MH konusunda eğitimi olmayan sağlık sunucuları mesleki bir risk ile hastalık arasında her zaman bağ kuramayabilirler… * Çalışanlar semptomları-hastalıkları ile çalışma koşullar arasında her zman bir bağ kuramayabilirler… * Bazı hastalıkların ortaya çıkması ile ilk maruziyet arasında bazen yıllarca süren bir zaman aralığı olabilir;bu nedenle her hastada ayrıntılı maruziyet anamnezi ile mesleki riskler ortaya konulmalıdır International Labour Organization National System for Recording and Notification of Occupational Diseases – Practical guide First published 2013

13 International Labour Organization National System for Recording and Notification of Occupational Diseases – Practical guide First published 2013

14 Çalışma/ Sağlık Bakanlığı & Ulusal ISG müfettişliği – denetim merkezi
Yerel - bölgesel – hükümet/otorite Ulusal ISG Enstitüsü (bilgi merkezi) İstatistikler, yayın ve iletişim Yerel ISG müfettişliği –denetim merkezi Yerel ISG Enstitüsü (bilgi merkezi) SGK – IKMH- Enstitüsü - Merkezleri Tıp ve sağlık tesisi İşveren Meslek Hast. Tanı tesisi Çalışanlar International Labour Organization National System for Recording and Notification of Occupational Diseases – Practical guide First published 2013

15 /İş yeri müfettiş raporu SGK-İKMH-Malul. Dair-Kurul
YASAL MH = İK “İLLİYET BAĞI” İÇİN BU ZORUNLUDUR MH Şüphesi (tıbbi/yasal) MH TANISI ÖNÜNDEKİ ENGEL -PÜF NOKTA- MKGAO : MALULİYET Hem de mantıksızca : Hekim – Hasta – Medya –vb. MHH – Ünv. SB EH YOK Tıbbi olarak MH var Ünv, MHH, BK İlgili Sig. Müd. İKMH Şb. /İş yeri müfettiş raporu SGK-İKMH-Malul. Dair-Kurul Mahkeme SGK Yüksek Sağlık Kurulu VAR YOK ADLİ TIP KURUMU MKGAO

16 SGK tarafından - MKGAO (MALULİYET)- hesaplanmadan hiçbir TB bildirimi kayıt altına alınamaz demekle Mevcut MH bildirim-kayıt sistemi arasında ne fark var ??? 2 olgu 45 y, E, NS, 20 yıllık hastane çalışanı Yıllık PM incelemesine tabi tutulmuş Yakınması yok FM normal SFT Normal X-Ray normal PPD : 25 mm + Tanı: LTBI (mesleki) Karar: maluliyet(MKGAO) %10.5 45 y, E, NS, 20 yıl yer altı kömür madeni işçisi; Yıllık PM incelemesine tabi tutulmuş Yakınması yok FM normal SFT Normal X-Ray : p/q 1/2 Tanı: Pnömokonyoz (mesleki) Karar: maluliyet(MKGAO) %10.5

17 MESLEK HASTALIĞI TANISI KONULAMADI !!!
2012… 4 KİŞİ İÇİN EN AZ 100 BİN; 2013…3 KİŞİ İÇİN EN AZ 100 BİN MESLEK HASTALIĞI TANISI KONULAMADI !!! ( TL /AYLIK)

18 TIBBİ MH = İşle ilgili Hastalık + İşin arttırdığı hastalık
Yeni paradigma Klasik söylem TIBBİ MH = İşle ilgili Hastalık + İşin arttırdığı hastalık + İşe bağlı hastalık + Yasal MH

19 İŞLE İLGİLİ HASTALIKLAR
TIBBİ (ETYOLOJİK) MESLEK HASTALIĞI (%04-12) bin İŞLE İLGİLİ HASTALIKLAR YASAL (İLLİYET-NEDENSELLİK) MH (%00…) ??? İŞİN ARTTIRDIĞI HASTALIKLAR 800 ± 400

20 = İşle ilgili Hastalık + İşin arttırdığı hastalık
yeni paradigma TIBBİ MH TANISI Etyolojik tanımlamadır !!! Hemen hiçbir hastalık tek nedenli değildir = İşle ilgili Hastalık + İşin arttırdığı hastalık + İşe bağlı hastalık + Yasal MH Tıbbi durumun saptanmasıdır… Literatürdeki verilerdir… Ülkemizdeki resmi tıbbi MH sayısı : 0-Sıfır-

21 MH tıbbi tanısı gerekli mi ?
yeni paradigma MH tıbbi tanısı gerekli mi ? Doğru veri-kayıt Birincil korunma İkincil korunma Üçüncül korunma KESİNLİKLE GEREKLİ

22 WHO-ILO dahil uluslararası kaynaklarda:
Meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu: “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir”

23 Meslek Hast. maluliyet ≠ Meslek dışı Hast. Maluliyet ; ÇÜNKÜ:
Madalyonun 1.yüzü: Meslek Hast. maluliyet = Meslek dışı Hast. Maluliyet ; ÇÜNKÜ : 1. MALULİYET FONKSİYONEL BİR TANIMLAMADIR, 2. MESLEK HASTALIKLARI ETYOLOJİK BİR TANIMLAMADIR, Madalyonun 2.yüzü: Meslek Hast. maluliyet ≠ Meslek dışı Hast. Maluliyet ; ÇÜNKÜ: 1. Meslek dışı hast. Kişi sadece sosyal destek alır-almaz : H-O-A /var-yok 2. Meslek hastalıklarında maluliyet oranına göre tazminat hakkı da kazanır… rüc’u Madalyonun 1.yüzü/ tıbbi : Maluliyet = Özürlülük Madalyonun 2.yüzü / yasal : Maluliyet ≠ Özürlülük 4a… SSK 506 SGK 4b… Bağkur.. Özürlülük 4C… Memur… Vazife-malululluk

24 Yasal MH çalıştıran gücün - Sigorta sistemleri –DEVLET-üzerinden
Çalışan sağlığını korumanın ilk yolu: TIBBİ MESLEK HASTALIĞI TANI SİSTEMİ… yani RİSK’i/ETYOLOJİyi tanımlamaktır!!! Yasal meslek hastalıkları tanı sistemi (maluliyet/tazminat sistemi) bunun önündeki en büyük engeldir; çalışanı sürüm sürüm süründüren kaotik girdabın adıdır… Yasal MH çalıştıran gücün - Sigorta sistemleri –DEVLET-üzerinden kendisinin- (kar maksimizasyonunun hırsının )- koruma kalkanı/subabıdır… Çalışanlar / hekimler düzgün bir MH TANI SİSTEMİ oluşturmak zorundadırlar! İş Kazalarından olan ölümlerin en az 6 katından fazla Meslek Hastalıklarından da ÖLÜM olmakta ancak bunlar biz hekimler kanalıyla (HIDDEN) GİZLENİLMEKTE…

25 …her bir çalışma ortamı HASTALIK ÜRETİM MERKEZİ…
İşle İlgili Hastalıklar –Meslek Hastalıkları kayıt sistemine SOKULMAMAKTADIR …her bir çalışma ortamı HASTALIK ÜRETİM MERKEZİ… …"sağlık sektörü"nün iş hacmini arttırmakta … ilaç – medikal sektörün iş hacmini arttırmakta… … yasal MH sisteminin tıbbi delilleri oluşmamakta… … MH başka adlar altında öldürmekte ya da kullaştırma sürecini tamamlayıcı maluller ordusu oluşturulmakta…

26 MH / İİH KÖRDÜĞÜMÜNÜN ÇÖZÜMÜ (MH-İşle ilgli Hast. Birimi)
“ yeni paradigma” Hasta - Hekim ÇSGB “MESLEK HASTALIKLARI /İİH TIBBİ TANI SİSTEMİ ” SB Üniversite vd. 429 429 MH / İİH KÖRDÜĞÜMÜNÜN ÇÖZÜMÜ liste yok – sorgu sual-sigorta- mahkeme-müfettiş – yıllarca sürünme – bürokrasi yok… HEKİM var/ HASTAsı var… yani: Çalışan Sağlığı DB (MH-İşle ilgli Hast. Birimi) İSGGM - SGK MEDULA WHO - ICD 10 Dr yanıtlıyacak : Bu hastalığın/şikayetlerin kişinin yaptığı işle ilgisi var mı ? Hasta yanıtlıyacak: Bu şikayetleriniizn-hastalığınızın yaptığınız işle ilgisi var mı ? Ç SG B Meslek Hastalığı -İşle ilgili hastalık … TIBBİ MH… SB-HSK-ÇSDB EVET > 500/ gün SGK’ya bildirim yok İsteyen kendi işini kendisi takip eder!!! Ç S G B

27 İş kazaları bildirim –kayıt sistemi : ÇSGB (ÇB – SG)
“ yeni paradigma” İş kazaları bildirim –kayıt sistemi : ÇSGB (ÇB – SG) Meslek Hastalıkları bildirimi – kayıt sistemi : SB Hasar - Maluliyet – Tazminat : SGK – İKMHS- Mahkemeler…

28 Maluliyet değerlendirme işlemleri daha da sorunludur…
Maluliyet değerlendirmesi rutin bir poliklinik hizmeti mi, bilirkişilik hizmeti mi? Maluliyet değerlendirmesini kişiyi takip eden hekim mi yapmalı ?, kişiyi/hastayı hiç bilmeyen bir hekim mi ? Maluliyet değerlendirmesinde son kararı kim vermeli ? Değerlendirmeyi yapan hekim mi, bir büro mu ? Maluliyet değerlendirmesinde ilgili uzmanlık derneğinin kriterleri mi göz önüne alınmalı ? SGK’nın kriterleri mi?

29

30 durum-2 2 Nisan

31 WHO göre –disability/maluliyet-in 3 boyutu vardır
According to the World Health Organization, disability has three dimensions: impairment in body function or structure, such as loss of a limb or loss of vision; limitation in activity, such as difficulty seeing, hearing, walking, or problem solving; and restriction in participating in normal daily activities, such as preparing a meal or driving a car. Any of these impairments, limitations, or restrictions is a disability if it is a result of a health condition in interaction with one’s environment WHO göre –disability/maluliyet-in 3 boyutu vardır 1) Vücudun yapı veya fonksiyonlarında –impairment/bozukluk- : uzuv/görüş kaybı gibi 2) Aktivitede sınırlılık : görme-işitme-yürüme veya problem çözme gibi aktivitelerde güçlük-zorluk 3) Günlük yaşam aktivitelerine katılımda kısıtlılık: yemek hazırlama ve ya araba kullanma gibi Bu impairment/bozukluluk, limitation/sınırlılık veya restriction/kısıtlılıklardan herhangi biri kişinin çevresiyle ilişkisi sırasında bir sağlık sorunuyla sonuçlanıyorsa bu bir disability-maluliyet-dir World Health Organization. World report on disability, Geneva, Switzerland: World Health Organization; Available at who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html.

32 HASTA...HEKİM...HASTA YAKINLARI... SİGORTA
K.Maluliyet – Sakat- Özürlülük (Handicap) Bozukluk (Impairment ) Hastalık, kaza-durum Maluliyet (Disability) HASTA...HEKİM...HASTA YAKINLARI... SİGORTA WHO

33 TIBBİ TANI – Tıp Dr …Sağlığı koruma
MESLEK HASTALIĞI TANISI YASAL TANI – Sigortayı koruma…

34 MH Yasal tanısı hemen her ülkede zordur, zorlu ve uzun bir süreçtir…
Yani işin içine maluliyet/tazminat girer… MH Yasal tanısı hemen her ülkede zordur, zorlu ve uzun bir süreçtir… Hatta bazı ülkelerde yoktur!!!

35 Eur Respir J 1994; 7:

36 Kendisinde meslek hastalığı kuşkusu bulunan kişi 30 gün
ABD MH yasal tanı Kendisinde meslek hastalığı kuşkusu bulunan kişi 30 gün içinde bunu bir formla müfettişlere bildirir, gerekli araştırmalar yapılır, 3 yıl içinde, kişiye olumlu veya olumsuz yanıt verilir... Meslek hastalığı tanısı her hastalık gurubu için ilgili tıbbi organizasyonların kriterlerine göre yapılmakta Yetkilendirilmiş uzmanlarca iş yeri incelemesi-eskiye ait kişisel sağlık kayıtları incelenir...

37 KANADA (Quebec) MA şüphesi İşçi tazmin bürosu
Göğüs Hast. Komitesi (3 uzm) (4 Ünv. Hast.) 1. Karar (-) MA şüphesi kuvvetli özel inceleme-tetkik Tartışmalı 2. Karar (+) (Çalışma Bakanlığı) 4 komite bşk. incelemesi Mahkeme Rehabilitasyon programı (2 yıl sonra kalıcı maluliyet değerlendirmesi) 3. karar

38 - ABD’de hastalığa bağlı ilk maluliyet ve tazminat işlemi
DÜNYA - ABD’de hastalığa bağlı ilk maluliyet ve tazminat işlemi 1920 yılında Virjinya’da tünel işçilerinde görülen silikozis nedeniyle... ABD’de 1978’de tüm eyaletlerde maluliyet/tazminata neden olan patolojilerle ilgili genel yasal düzenleme... Çalışan kişi ile endüstri kurumu arasında “no fault- sıfır hata” prensibine göre... FRANSA Maluliyet-tazminat işlemleri Meslek hast. 1919’dan beri...liste sistemi Eur Respir J 1994; 7:

39 YASAL MESLEK HASTALIĞI TANISI yok !!!
Meslek Hastalığı Yasal Tanısı - EU İlgili Ulusal yetkili birimce kabul edilen MH olgusu YASAL meslek hastalığı olarak tanımlanır... Her ülkenin ilgili sosyal güvenlik kurumu-sağlık kurumunun Meslek Hastalığı tanımlaması farklı... Ör: Fransa’da “liste” sistemi... Hollanda’da hemen hemen tüm hastalıklarda etyoloji araştırılıp...Tıbbi MH tanısı konulur; YASAL MESLEK HASTALIĞI TANISI yok !!! European Communities,-Eurostat

40 TR -Yasal Tanı TIBBİ MH = YASAL MH = İK
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir 5510 İŞ KANUNU (506 SSK) TR -Yasal Tanı TIBBİ MH = YASAL MH = İK Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 20/6/2012

41 SSK Sosyal SİGORTALAR Kurumu
Hastalık Sigortası Analık Malüllük Yaşlılık Ölüm İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

42 HEKİM SOSYAL AKTÖRLER HASTA/yakınları Sosyal/Özel SİGORTA

43 Maluliyet belirleme işlemlerinde, belirlenen oran
kadar kişi bir takım haklar-çıkarlar elde edecektir, hekim ilgili sosyal güvenlik kurumu(sigorta) ile belirleme yapılan kişi arasında adil olarak durmalı... Canadian Medical Assoc ATS AMA … 2008 European Society for CRP … 2000 Braz. Thorasic Soc Guideline of the Korean Academy… 2009 TTD…2005 TÜSAD/TTD…2014

44 Dünyada değişik nedenlerle malul olanların sayısı > 1 milyar :
WHO -2013 Dünyada değişik nedenlerle malul olanların sayısı > 1 milyar : > dünya nüfusunun %15 milyon çok ağır –ileri derecede bakıma muhtaç

45 yıllık sağlık bütçesi harcamasının ¼’ü
ABD yetişkin nüfusun %16… 37 milyon malul maluliyetle ilişkili harcama miktarı 400 milyar Dolar : yıllık sağlık bütçesi harcamasının ¼’ü Based on U.S. Department of Health and Human Services disability data standards released in 2011 that consider only serious limitation, about 16% of U.S. adults, or 37.5 million, have a disability. Disability-associated health-care expenditures have been estimated at nearly $400 billion in 2006, more than a quarter of all national health expenditures for that year . CDC - MMWR / August 30, 2013 / Vol. 62 / No. 34 : 697

46

47 İşgücü dışında olanların % 40.7'si daha önce bir işte çalışmıştır
TÜİK İşgücü dışında olanların % 40.7'si daha önce bir işte çalışmıştır Eylül 2008 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 36.2'si “tarım", % 23.8'i "sanayi", % 5'i "inşaat", % 35'i ise "hizmetler" sektöründe çalışmıştır. Daha önce bir işte çalışıp, sözkonusu dönemde işgücü dışında olanların (10 milyon 327 bin kişi); % 28.1’i emeklilik, % 7.4'ü mevsim gereği, % 18.9'u sağlık nedeniyle, % 11.1’i evlilik, % 6.3’ü işten çıkartılma/işyerinin kapanması, % 5.2'si işinden memnun olmama, % 23’ü diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmışlardır.

48 Çözüm : KÖKTEN Paradigma değişikliği
MH yeni terminoloji “tıbbi-yasal-sosyal yaklaşım” TIBBİ MH : multifaktöryel eytolojik - her hekim- her yerde- MH LİSTE SİSTEMİ TÜM DÜNYADA “TIBBİ TERMİNOLOJİ”DEN KALDIRILMALIDIR YASAL MH: gerekli mi ? Maluliyet / tazminat / rüc’u “sosyal sürdürülebilirlik” içindir TIBBİ MH ≠ İŞ KAZALARI YASAL MH =İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI %100 önlenebilir DEĞİLDİR

49 Ülkelerin SB bu işe “bulaşır”
… isterse(k) WHO isterse… Ülkelerin SB bu işe “bulaşır” Ülkelerin SB isterse MH tanı sistemini kurabilirler ILO isterse – ÇSGB : ÇB ve SG görev tanımını ayırır Primer korunma: “ÇALIŞMA BAKANLIĞI” nındır Sekonder ve Tersiyer Korunma: SAĞLIK BAKANLIĞI- HSK-ÇSDB Quarterner Korunma Sosyal Güvenlik sisteminin işidir

50

51 Sf.257: “ MH bildirimi ve MH kabulü prosedürü, tuzaklarla ve aşağılamalarla dolu zahmetli bir yoldur ve genelde; en iyi olasılıkla gülünç miktarda bir tazminatla, en kötü olasılıkla reddedilmeyle sonuçlanır” …çalışma hayatına bağlı zararların görünür hale gelmesine olanak sağlamalıdır… Sf.259: “ Son olarak ve en önemlisi, iş ve sağlık ilişkisi hakkında bilgi üretim alanı; … TAZMİNAT SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ bir biçimde, çalışma hayatına bağlı zararlarının görünür hale gelmesine olanak sağlamalıdır.”

52 Meslek hastalıkları kampanyası gerekli mi ?
https://www.change.org/p/sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-meslek- hastal%C4%B1klar%C4%B1-t%C4%B1bbi-tan%C4%B1-sistemi- olu%C5%9Fturmak?recruiter= &utm_source=share_petition&utm_medium=copylink Evet Hayır

53 Duru : Dedeee diş çıkarmak da zorrr…
Teşekkürler…


"TTD MESLEK HASTALIKLARI ÇG-MARMARA ŞUBESİ KURSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları