Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi İpek Emine ŞİŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi İpek Emine ŞİŞMAN."— Sunum transkripti:

1 Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi İpek Emine ŞİŞMAN

2 İnek Memesi Anatomisi ve Kan Akışı Meme deliği Meme boşluğu Gudde kesesi(süt sarnıcı) Ön kuarter Guddeye ait doku Süt toplardamarı Toplardamar Atardamar Lenf düğümü Arka kuarter Lenf damarı (Frandsen, 1981) Akma kapama kası

3 Salgı ve Kanal Sistemi Bağ doku Lopçuklar –Kan kılcal damarları –Intralobuler kanallar –Alveol Miyoepitel hücre Salgı hücreleri Süt Meme kesesi (30 - 40 ml) Gudde kesesi (400 ml) Ana kanal Bağ doku Meme Kanalı Lop Frandsen, 1981. Çiftlik Hayvanlarının Psikolojisi ve Anatomisi Lopçuklar

4 Süt Bileşenlerinin Kaynağı 1 234 T = Gergin Eklem Yağ damlacığı M = Mitokondri M G G = Golgi Aygıtı R R = Granüllü Endoplazmik retikulum S = Granülsüz Endoplazmik retikulum S N N = Çekirdek T METABOLİK YOL: Kan Öncü Habercileri: Tuzlar Lökositler SALGI HÜCRELERİ SÜT Amino asitler Glukoz İyonları Mi = Mikrovillus Mi Sv = Salgı Keseleri Sv Yağ asitleri, Gliserol, Asetat, B-hidroksi-butirat Kazein miselleri Laktoz, su 5 İmmuno -globulinler Kısaltmalar:

5 Karaciğer Meme Guddesi İşkembeBağırsak Beslenme NDF &NFC Propiyonat Glukoz “Glukoz” Glukoz Galaktoz Laktoz Glukoz Propiyonat Glukoz AA Glukoz Laktozun Kaynağı Propiyonat Gliserol Yağlar NDF:nötr deterjan lif NFC:lifsiz karbonhidrat

6 Laktozun Biyosentezi O OH O CH 2 OH O CH 2 OH GalaktozGlukoz KaraciğerSalgı Hücresi Glukoz Kan CH 3 CH 2 C O O - Propiyonat Glukojenik amino-asidler (glutamat, aspartat serine, vb.) Glukoz-P Galaktoz Glukoz A B A = galaktozill transferaz; B = alfa laktalbumin LAKTOZ Golgi Aparatı Su

7 Karaciğer Meme Guddesi İşkembe Bağırsak NDF & NFC Asetat Butirat Doymuş YA+ MG “Glukoz” NEFA Gliserol Süt Yağları Yağ asitleri Asetat B OH B Yağ asitleri Süt Yağının Kaynağı Asetat B OH B Asetat B OH B l B OH B =  -hidroksibütirat VLDL – Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler Adipoz dokular TG NEFA =Esterleşmemiş Yağ Asitleri VLDL Ketonlar TG MG = Monogliseritler TG = Trigliseritler Yağlar Saturation + Hidroliz YA = Yağ Asitleri VLDL NDF:Nötr deterjan lif NFC:Lifsiz karbonhidrat

8 Yağın Biyosentezi Kan Kılcal Damar Duvarı Bazal Zar Salgı Hücresi Trigliseritler (VLDL) Esterleşmemiş Yağ asitleri (NEFA) Gliserol Monogliseritler Serbest Yağ asitleri (C16, C18 C18:1, C18:2) Gliserol Monogliseritler Glukoz Asetat  -hidroksibütirat Glukoz Asetat  -hidroksibütirat Yağ asitleri (C4-C16) Süt Trigliseritleri 1 LPL 1 LPL = Lipoprotein lipaz Serbest Yağ Asitleri Gliserol

9 Karaciğer Üre Meme Guddesi İşkembe Bağırsak Ham Besin Protein RDP Bakteriler Amino Asitler RUP AA (AA) AA Kazein AA NH3Üre AA Protein AA Kazeinin Kaynağı NH3Glukoz

10 Proteinin Biyosentezi Salgı Hücresi Amino Asitler Amino Asitler (AA) Kan 1: DNA’nın Translasyonu GTP + ATP +CTP + UTP m-RNA Çekirdek 2: Amino-asit Aktivasyonu + ATP + t-RNA RER AA 1 ~t-RNA 3: Translasyon RER =Granüllü Endoplazmik Retikulum. Ribozom AA~ t-RNA AA 1 -AA 2 -AA 3 … AA n AA 2 ~t-RNA AA n ~t-RNA AA 3 ~t-RNA Kazein miseli

11 Süt Bileşenlerinin Kaynağı; Özet NDFNFC Karbohidratlar RDPRUP Ham ProteinLipitler BESLEME RUMEN(işkembe) FERMENTASYONU 40% Süt Proteini 60% 50% LCFA gövde rezervi Süt Şekeri (Laktoz) 50% İNEK MEMESi Süt Yağı 30% SCFA Bacteriyel Protein Asetik Bütirik Propiyonik Laktik RUP;rumende parçalanmayan protein RDP;rumende parçalan protein NDF;nötr deterjan lif NFC;lifsiz karbonhidrat

12 Sütün Bileşimi; Glukojenik vs. Ketojenik Besinler Glukoz  -Hidroksi-bütirat Aseto-asetat (Aseton) Amino Asitler Kan Şekerler Propiyonat, Laktat Gliserol Belirli amino asitler Asetat, Bütirat Yağ asitleri (uzun zincirli) Gliserol Belirli amino asitler Amino asitler Peptitler Golgi Aygıtı GLUKOJENikKETOJENİKAmino asitler Karaciğer Karaciğer,adipoz doku Süt proteiniSüt LaktozuSüt yağı (kısa zincirli) İnek Memesi

13 Karaciğer ve İnek Memesindeki Değişimler Amino Asit E NE G K Grup E = Esansiyel, NE= Esansiyel olmayan, G= Glukojenik, K = Ketojenik Grup = G 1 : memeye alım = süt salgısı; G 2 : memeye alım> süt salgısı G 3 : Değişken alım ile birlikte Esansiyel olmayan AA / süt salgısı Amino Asit E NE G K Grup ArjininEGG2G2 HistidinEGG1G1 Lösin EG KG2G2 Lisin EKG2G2 Metiyonin EG KG2G2 Fenilalanin EG G1G1 Trionin EG KG1G1 Triptofan EGG2G2 Izolösin EG KG1G1 ValinEGG2G2 AlaninNEGG3G3 AsparajinNEGG3G3 AspartatNEG G3G3 SisteinNEG G3G3 GlutaminNEG G3G3 GlutamatNEG G3G3 GlisinNEG G3G3 HydroksipirolinNEG G3G3 ProlinNEG G3G3 SerinNEG G3G3 TirosinNEGG1G1

14 Özet Süt Biyosentezinde; Laktoz sentezi: –Karaciğerdeki glukojeneze bağlı, –Sütün hacmine karar verir. Protein (kazein) sentezi:Protein (kazein) sentezi: –DNA tarafından regüle edilir, –Amino asitlerin transaminasyonuna bağlıdır. Yağ sentezi:Yağ sentezi: –Üç ana bileşen içerisinde en değişken olanıdır, –Ketojenik ön habercilere bağlıdır. Sütün kompozisyonu özet olarak; Irka / besine / bakıma / çevreye / sağlığa bağlıdır.Irka / besine / bakıma / çevreye / sağlığa bağlıdır.

15 Özet (devam) Sütün kompozisyonu niye modifiye edilir? Üretici gereklilikleri (proses ve sütün fraksiyonları).Üretici gereklilikleri (proses ve sütün fraksiyonları). –Tüketici talepleri –Uluslarası ticaret, vb. Üreticilerin ihtiyaçları:Üreticilerin ihtiyaçları: –Süt yağı üretimini sürdürmek. –Karlılık için bir ekonomik yönetim aracı : Süt hissesi,Süt hissesi, Süt proteini değerine göre süt yağı değerindeki eğilimler.Süt proteini değerine göre süt yağı değerindeki eğilimler. –İstenildiği gibi inek metabolizmasını kontrol etmek: Çevresel şartlara bağlı olarakÇevresel şartlara bağlı olarak Laktasyonun erken dönemlerindeLaktasyonun erken dönemlerinde

16 Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER; Soru ve Katkılarınız!


"Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi İpek Emine ŞİŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları