Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi"— Sunum transkripti:

1 Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi
İpek Emine ŞİŞMAN

2 İnek Memesi Anatomisi ve Kan Akışı
Atardamar Lenf damarı Toplardamar Lenf düğümü Süt toplardamarı Guddeye ait doku Arka kuarter Ön kuarter Gudde kesesi(süt sarnıcı) Meme boşluğu Akma kapama kası Meme deliği (Frandsen, 1981)

3 Salgı ve Kanal Sistemi Bağ doku Lopçuklar Kan kılcal damarları
Intralobuler kanallar Alveol Miyoepitel hücre Salgı hücreleri Süt Lop Lopçuklar Bağ doku Ana kanal Gudde kesesi (400 ml) Meme kesesi ( ml) Meme Kanalı Frandsen, Çiftlik Hayvanlarının Psikolojisi ve Anatomisi

4 Süt Bileşenlerinin Kaynağı
Kazein miselleri Laktoz, su Yağ damlacığı Kısaltmalar: SÜT Mi Mi = Mikrovillus Sv M = Mitokondri T G = Golgi Aygıtı M R = Granüllü Endoplazmik retikulum G S = Granülsüz Endoplazmik retikulum SALGI HÜCRELERİ R S N N = Çekirdek T = Gergin Eklem Sv = Salgı Keseleri METABOLİK YOL: 1 2 3 4 5 Kan Öncü Habercileri: Tuzlar Lökositler Amino asitler Glukoz İyonları Yağ asitleri, Gliserol, Asetat, B-hidroksi-butirat İmmuno -globulinler

5 NFC:lifsiz karbonhidrat
Laktozun Kaynağı İşkembe Bağırsak “Glukoz” Beslenme NDF &NFC Glukoz Propiyonat Propiyonat Glukoz AA Glukoz Glukoz Propiyonat Glukoz Gliserol Galaktoz Karaciğer Yağlar Laktoz Meme Guddesi NDF:nötr deterjan lif NFC:lifsiz karbonhidrat

6 Laktozun Biyosentezi Karaciğer Kan Salgı Hücresi Golgi Aparatı
OH CH2 Galaktoz Glukoz Karaciğer Kan Salgı Hücresi Golgi Aparatı Propiyonat CH3 CH2 C O O - Su LAKTOZ Glukoz Glukoz Glukoz A B Glukoz-P Glukojenik amino-asidler (glutamat, aspartat serine, vb.) Galaktoz Galaktoz A = galaktozill transferaz; B = alfa laktalbumin

7 NFC:Lifsiz karbonhidrat
Süt Yağının Kaynağı İşkembe Bağırsak Yağlar Saturation + Hidroliz Doymuş YA+ MG NDF & NFC “Glukoz” Asetat Butirat VLDL NEFA TG Adipoz dokular Asetat BOHB Yağ asitleri VLDL TG Asetat BOHB Ketonlar Asetat BOHB l Gliserol Yağ asitleri YA = Yağ Asitleri TG = Trigliseritler Karaciğer Süt Yağları MG = Monogliseritler BOHB = -hidroksibütirat NDF:Nötr deterjan lif NEFA =Esterleşmemiş Yağ Asitleri NFC:Lifsiz karbonhidrat VLDL – Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler Meme Guddesi

8 Yağın Biyosentezi Kan Salgı Hücresi Kılcal Damar Duvarı Bazal Zar
Monogliseritler Monogliseritler Trigliseritler (VLDL) 1LPL Gliserol Gliserol Süt Trigliseritleri Serbest Yağ Asitleri Esterleşmemiş Yağ asitleri (NEFA) Serbest Yağ asitleri (C16, C18 C18:1, C18:2) Glukoz Glukoz Gliserol Asetat Asetat Yağ asitleri (C4-C16)  -hidroksibütirat -hidroksibütirat 1LPL = Lipoprotein lipaz

9 Kazeinin Kaynağı İşkembe Bağırsak Ham Besin Protein Üre NH3 AA AA AA
RUP Ham Besin Protein Amino Asitler (AA) RDP Bakteriler Üre NH3 AA AA AA AA NH3 Glukoz Protein AA AA Üre Karaciğer Kazein Meme Guddesi

10 Proteinin Biyosentezi
Kazein miseli Kan Salgı Hücresi AA3~t-RNA AA2~t-RNA 2: Amino-asit Aktivasyonu AAn~t-RNA Amino Asitler Amino Asitler (AA) + ATP + t-RNA AA1~t-RNA Çekirdek AA1-AA2-AA3 … AAn 1: DNA’nın Translasyonu Ribozom AA~ t-RNA GTP + ATP +CTP + UTP RER 3: Translasyon m-RNA RER =Granüllü Endoplazmik Retikulum.

11 Süt Bileşenlerinin Kaynağı; Özet
NDF NFC Karbohidratlar RDP RUP Ham Protein Lipitler BESLEME Bacteriyel Protein Asetik Bütirik Propiyonik Laktik 50% LCFA gövde rezervi 40% RUMEN(işkembe) FERMENTASYONU İNEK MEMESi Süt Yağı 30% SCFA Süt Şekeri (Laktoz) 50% Süt Proteini 60% NFC;lifsiz karbonhidrat RUP;rumende parçalanmayan protein NDF;nötr deterjan lif RDP;rumende parçalan protein

12 Sütün Bileşimi; Glukojenik vs. Ketojenik Besinler
Şekerler Propiyonat, Laktat Gliserol Belirli amino asitler Asetat, Bütirat Yağ asitleri (uzun zincirli) Amino asitler Peptitler Golgi Aygıtı GLUKOJENik KETOJENİK Karaciğer Karaciğer,adipoz doku Glukoz -Hidroksi-bütirat Aseto-asetat (Aseton) Amino Asitler Kan Süt proteini Süt Laktozu Süt yağı (kısa zincirli) İnek Memesi

13 Karaciğer ve İnek Memesindeki Değişimler
Amino Asit E NE G K Amino Asit E NE G K Grup Grup Arjinin E G G2 Alanin NE G G3 Histidin E G G1 Asparajin NE G G3 Izolösin E G K G2 Aspartat NE G G3 Lösin E K G2 Sistein NE G G3 Lisin E G K G2 Glutamin NE G G3 Metiyonin E G G1 Glutamat NE G G3 Fenilalanin E G K G1 Glisin NE G G3 Trionin E G G2 Hydroksipirolin NE G G3 Triptofan E G K G1 Prolin NE G G3 Valin E G G2 Serin NE G G3 Tirosin NE G G1 E = Esansiyel, NE= Esansiyel olmayan, G= Glukojenik, K = Ketojenik Grup = G1: memeye alım = süt salgısı; G2 : memeye alım> süt salgısı G3 : Değişken alım ile birlikte Esansiyel olmayan AA / süt salgısı

14 Özet Süt Biyosentezinde; Laktoz sentezi: Protein (kazein) sentezi:
Karaciğerdeki glukojeneze bağlı, Sütün hacmine karar verir. Protein (kazein) sentezi: DNA tarafından regüle edilir, Amino asitlerin transaminasyonuna bağlıdır. Yağ sentezi: Üç ana bileşen içerisinde en değişken olanıdır, Ketojenik ön habercilere bağlıdır. Sütün kompozisyonu özet olarak; Irka / besine / bakıma / çevreye / sağlığa bağlıdır.

15 Özet (devam) Sütün kompozisyonu niye modifiye edilir?
Üretici gereklilikleri (proses ve sütün fraksiyonları). Tüketici talepleri Uluslarası ticaret, vb. Üreticilerin ihtiyaçları: Süt yağı üretimini sürdürmek. Karlılık için bir ekonomik yönetim aracı : Süt hissesi, Süt proteini değerine göre süt yağı değerindeki eğilimler. İstenildiği gibi inek metabolizmasını kontrol etmek: Çevresel şartlara bağlı olarak Laktasyonun erken dönemlerinde

16 Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER;
Soru ve Katkılarınız!


"Başlıca Süt Bileşenlerinin Biyosentezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları