Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ"— Sunum transkripti:

1 GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ
SORU 1: Sevk Mektubunun 2'nci nüshası kime teslim edilir? A. Göndericiye B. Alıcıya C. Taşıyıcıya D. Sigortacıya SORU 2: Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) aşağıdaki taşıtlardan hangileri için aranmaz? A. Kamyonlar B. Özel amaç için kullanılan taşıtlar (tanker, vs.) C. Ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu araçları D. Brandalı taşıtlar SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?   A. Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları B. Ev eşyası taşımaları C. Cenaze taşımaları D. Yanıcı- patlayıcı madde taşımaları

2 GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ
SORU 4: Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir? A. 8 ton B. 10 ton C. 12 ton D. 15 ton SORU 5: Karayolu Taşıma Mevzuatına göre geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez. B. Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz. C. Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır. D. Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur. SORU 6: İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez? A B C D. 30

3 GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ
SORU 7: Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Artvin/Sarp sınır kapısı – Gürcistan B. Edirne/Dere köy sınır kapısı - Bulgaristan C. Gaziantep/Öncü pınar sınır kapısı - Suriye D. Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan SORU 8: Ağrı -Doğu Beyazıt'ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir? A.   Gürbulak B.   Habur C.   Yayladağ D.   Dilucu SORU 9: Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cilvegözü sınır kapısı – Irak B. Gürbulak sınır kapısı - Suriye C. Hamzabeyli sınır kapısı –Yunanistan D. Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan

4 GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ
SORU 10: Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Artvin/Türk gözü sınır kapısı - Gürcistan B. Kırklareli/Dere köy sınır kapısı - Bulgaristan C. Gaziantep/Cilve gözü sınır kapısı - Suriye D. Kırklareli/İpsala sınır kapısı - Yunanistan SORU 11: Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Habur                     B. İpsala                     C. Öncüpınar             D. Türkgözü SORU 12: Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   A. Kapıkule-Edirne B. Gürbulak-Ağrı C. Sarp-Artvin D. Öncüpınar-Gaziantep

5 GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ
SORU 13: TIR sürücüleri aşağıdaki hususlardan hangisine uymak zorunda değildir? A. Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar. B. Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları ilan edilen güzergâhların dışında hareket edemezler. C. TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye'de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar. D. TIR sürücüleri araçlarının özel bölümlerinde bulunan yiyeceklerini sadece gümrük park yerinde kullanabilirler. SORU 14: TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir? A. 72 saat B. 120 saat C. 144 saat D. 168 saat


"GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları