Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT HEPATİTLER İSTANBUL İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ İSTANBUL TOPLANTILARI-67 Dr.Birol Baysal Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT HEPATİTLER İSTANBUL İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ İSTANBUL TOPLANTILARI-67 Dr.Birol Baysal Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği."— Sunum transkripti:

1 AKUT HEPATİTLER İSTANBUL İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ İSTANBUL TOPLANTILARI-67 Dr.Birol Baysal Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2 Olgu M.M 44 Yaşında / Erkek Silivri Ceza Evinde Tutuklu, Halsizlik, sarılık, bulantı, kusma. Eylül 2009 da diş apsesi sebebiyle Nidazol tablet kullanan hastada, bunu takip eden 7-10 gün içinde bulantı, kusma, halsizlik ve sarılık oluşmuş.……..Devlet hastanesinde ilk tetkiklerinde ALT :1255, AST:1309, Alk F:352 (60-280), GGT:143 ( 5-55), T.Bill:17,3 olan hasta Akut Hepatit ön tanısı ile hastanemize sevk edilmiş.

3 Hikayesi Hastanemiz İnfeksiyon Hast. Acil Polk. ilk değerlendirilmesinde; ALT :1351, AST:1402, T.Bill:19,4, D.Bill:14,1 Prot Z:17 sn ( INR:1,5) Lök:8.500, Hb:15,2. Tr:144.000 Viral markerları da istenilerek Gastroenteroloji polk. sevk edilmiş. Bu süreçte bulantı kusması azalarak devam eden ikteri artan hastanın acil tetkiklerinde ALT :1103, AST:1293, T.Bill:30,2, D.Bill:21,2 T Prot:6,25 Alb:2,72 LDH:355, GGT:67(12-64), Alk P:154 (40-150),Prot Z:18,3 sn(INR:1,66) Üre:27 Kretinin:0,48 Glc:92

4 Öz geçmiş-Fizik Muayene  Öz geçmiş: 6 yıldır Hepatit B tanısı olduğunu ifade ediyor.Tedavi almamış.  Muayene bulguları: İkter mevcut. Ödem yok. Flapping Tremor yok. Ateş:36,5 Hepatomegali yok, splenomegali yok. LAM yok. Asit saptanmadı. Solunum Sist : Normal KVS muayenesi normal. Diğer sitem muayeneleri normal Hasta Acil Dahiliye Kliniğine yatırıldı. Hepatamin 500cc, % 10 Dextroz, Isolayt M 1000 cc, Metpamid amp 2*1 ile destek tedavisine başlandı

5 Akut Hepatit Nedenleri Hepatit A Hepatiti B Hepatit C Hepatit D Hepatit E HSV CMV EBV vb. İlaçlar Toksinler Alkol İskemi Wilson hastalığı Otoimmun hastalıklar vb.

6 Karaciğer fonksiyon testlerinin klinik anlamı Hastalık etkeni Hepatoselüler hasarSafra yolları hasarı ALT, ASTGGT, A.Fosfataz Bilirubin Albumin , PT 

7 Tanımlamalar Hepatoselüler:R > 5 (ALT > 2 x NÜS) Kolestatik:R NÜS) Mixed:2 > R < 5 R= (ALT / NÜS) / (Alk Fosfataz / NÜS)

8 ALT, AST Konsantrasyonu ve yarı ömrü ALTAST Karaciğer30007000 Serum11 T ½ (saat) 47 ± 1017 ± 5 T ½ (saat) (Mitokondrial) 87 Liver and Biliary Disease – Pathophysiology, Diagnosis, Management. London: W.B. Saunders, 1979,381-416.

9 Aminotransferaz düzeyinin tanı değeri © X 10

10 Radyolojik incelemeler-1 USG(10.09.2009) KC normal büyüklükte olup lobüle konturlu, parenkimi heterojen izlenmektedir( Kronik KC hastalığı). Portal ve hepatik venler, koledok, IHSY normal genişliktedir.Safra kesesi duvarı ödemli ve kalınlaşmıştır. Splenomegali mevcuttur. Splenik ven normal genişliktedir. Abdominal serbest sıvı saptanmadı

11 Laboratuvar Bulguları(10.9.2009) HBsAg (+)Anti HAV IgM (-) HbeAg (-)Anti HCV (-) Anti HBcIgM (+)HDV Ag (-) Anti HBe (+) Anti HBcIgG (+) Anti HBs (-) LKM (-) ANA (-) AMA (-) HBV DNA istendi.

12 Laboratuvar bulguları 4.9.20095.9.20099.9.200910.9.200912.9.2009 ALT1255135112931027855 AST130914021103852698 GGT14367 Alk P352154 T.Bill17,319,430,229,725,8 D.Bill14,1121,222,821,5 Prot Z(sn)1718,319,2(1,75)19,7(1,81) Hb15,214,612,712,1 Lökosit8.5009.8006.6006.200 Trombosit144.000140.000119.000108.000 Lamivudine Tab 1*1

13 Laboratuvar bulguları-İzlem 10.9.200917.9.200924.9.20091.10.200914.10.200930.10.200917.11.2009 ALT102737114595453629 AST852290159113604738 T.Bill29,728,520,812,96,383,822,33 D.Bill22,822,514,58,84,612,511,53 ProtZ(sn)19,220,719,217,116,215,315,6 Hb12,711,610,610,711,912,711,6 Lökosit6.600 6.1005.6005,3004.3004,100 Trombosit119.000109.00097.00086.00094.00080.00085.000 HBV DNA:1.470.000 IU/mL

14 Radyolojik incelemeler-2 Gastroskopi ( 2.11.2009): Grade I Özofagus varisi Doppler USG(17.11.2009) KC parenkimi heterojen, kabaşlaşmıştır( Kronik KC hastalığı). Portal ven 12 mm olup lümeni açıktır. Dalak uzunluğu 135 mm olup artmıştır.Splenomegali mevcuttur. Portal konfluens, peripankreatik ve dalak hilusunda splenik ven hafif dilatedir ( 11 mm)

15 Laboratuvar Bulguları(10.11.2009) HBsAg (+) HBeAg (-) Anti HBc IgM (-) Anti HBe (+) Anti HBc IgG (+) Anti HBs (-) HBV DNA kontrolü istendi. Taburcu edilerek poliklinik takibine alındı.

16 Hepatit B / Epidemiyoloji Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri HBV ile geçmiş veya mevcut enfeksiyona ilişkin serolojik kanıta sahiptir. 350 milyon kişi kronik Hepatit B hastasıdır

17 Hepatit B Asya, Güney pasifik bölgesi, Sahra altı Afrika, Alaska, Güney amerika ve Orta doğu’da yaygın olarak görülmektedir Prevalansının ≥ %8 olduğu ülkeler yüksek endemik, %2-7 arasındakiler orta endemik, % 2 den az bulunduğu ülkeler düşük endemik bölgeler olarak tanımlanır Ülkemizdeki prevalansının giderek azaldığı gözlenmektedir, bölgesel farklılıklar mevcuttur. HBsAg (+) liğinin % 5 (  ) civarında olduğu söylenebilir Viral hepatitler (Hepatit B / Epidemiyoloji)

18 Hepatit B Enfeksiyonu Perinatal bulaşma Erişkin yaş Erken çocukluk Akut HBV enfeksiyonu Kronikleşme % 90 İyileşme % 10 Kronikleşme % 20 İyileşme % 80 Kronikleşme % 1 İyileşme % 99 Kronikleşme % 90 Kronikleşme % 20 Kronikleşme % 1

19 HBV Enfeksiyonunun doğal seyri İmmun tolerans İmmun klirens İnaktif dönem Reaktivasyon HBeAg (+) HBV-DNA ALT HBeAg (-) 

20 Acute-on-Chronic Karaciğer Yetersizliği 1995 yılında kronik karaciğer hastalığı olanlarda akut karaciğer hasarının olması sebebiyle kullanılmıştır. Acute-on Chronic liver failure (ACLF): Consensus recommemdations of the Asian Pacific Association for the study of the liver(APASL) Hepatol Int (2009) 3:269-282 Acute-on Chronic liver failure: Önceden etyolojisi belirlenmiş veya belirlenememiş kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda akut bir karaciğer hasarının oluşması ile sarılığın ve koagülopatinin gelişmesi veya ilerlemesi 4 hafta içinde asit ve/veya ensefalopatinin gelişmesi ile karekterize klinik durumdur

21 Acute-on-Chronic Karaciğer Hastalığı Akut Karaciğer yetersizliği Hiperakut Karaciğer yetersizliği <7 gün Akut Karaciğer yetersizliği 8-28 gün Subakut Karaciğer yetersizliği >28 gün Fulminan Karaciğer yetersizliği < 2 hafta Subfulminan Karaciğer yetersizliği >2 hafta

22 Acute-on-Chronic Karaciğer Hastalığı Kronik Karaciğer Hastalıkları: –Kompanse KC Sirozu –Kronik Hepatitler –Nonalkolik Steatohepatit –Kolestatik KC Hastalıkları –Metabolik KC hastalıkları –Steatozis

23 Acute-on-Chronic Karaciğer Hastalığı Akut Karaciğer Hasarı 1.İnfeksiyöz Etkenler Hepatotropik ve nonhepatotropik virüsler Hepatit B reaktivasyonu (Bilinen veya occult) veya hepatit C (spontan veya immünosüpresif tedaviye bağlı) Diğer infeksiyon etkenleri( Bakteriler, parazitik veya fungal vb) 2.Noninfeksiyöz Etkenler Alkol Hepatoksik ilaçlar veya bitkisel ilaçlar Otoimmun hepatit veya Wilson hastalığına bağlı alevlenme Varis kanaması Major cerrahi girişimler 3.Etyolojisi belirlenemeyen akut KC hasarları 4-Sepsis

24 Tanı Kriterleri Tanı kriterleri: 1.Sarılık(Serum billüribin ≥ 5 mg/dl ) 2.Koagülopati(INR ≥ 1,5 veya protrombin aktivitesi %40) 3.Fizik muayenede asit ve/veya ensefalopati saptanması

25 Tedavi Hepatit B aktivasyonuna bağlı klinik tabloda oral antiviral önerilmektedir. Lamivudine Entecavir Tenefovir HBsAg Pozitif hastalarda immünosüpresif tedavi başlanacaksa profilaktif tedavi önerilmekte. MARS(Moleculer adsorbent recirculating system). Karaciğer transplantasyonu.

26 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"AKUT HEPATİTLER İSTANBUL İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ İSTANBUL TOPLANTILARI-67 Dr.Birol Baysal Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları