Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ 3 TEMİZLİK VE BAKIMIN TEMEL ANLAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ 3 TEMİZLİK VE BAKIMIN TEMEL ANLAMLARI."— Sunum transkripti:

1

2 1

3 2 GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ

4 3 TEMİZLİK VE BAKIMIN TEMEL ANLAMLARI

5 4 TEMİZLİK  YÜZEYLERDEKİ KİR VE ATIKLARIN ELLE, MEKANİK OLARAK VEYA KİMYASAL MADDELER KULLANARAK BULUNDUKLARI ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASIDIR.

6 Temizlik ve Bakımın İşlevi Temizlik, her türlü kullanım eşyası üzerinden yabancı maddelerin uzaklaştırılması işlemidir. Kullanılan eşya üzerinde mekanik yada kimyasal bakımdan zararlı etkiler yapan ve eşyanın görüntüsünü bozan tüm unsurlar, yabancı madde olarak değerlendirilmelidir.

7 6 TEMİZLİK VE BAKIMIN İŞLEVİ  Değerlerin korunması.  Güzelleştirmek.  Hijyen.  Kullanım şartlarının iyileştirilmesi.

8 Değerlerin Korunması : Toz, kir, kum vb. malzemeler çok serttirler ve eşyaların yüzeylerine onarımı zor zararlar verirler. Yüzeylerin zamanla aşınması bu tür malzemelerden kaynaklanmaktadır. Aşınmış bir yüzey ise kiri ve tozu uzun süre tutmakla kalmayıp aşınmanın artmasına ve eşyaların değerlerini kaybetmesine neden olur.

9 Temizlenmiş ve kirden arınmış bir eşya yüzeyi, güzel ve estetik bir görünüm sağlar. Güzelleştirme :

10 Hijyen : Kirli ve tozlu bir yüzey, bakteri ve mikropların üremesi için en uygun ortamı oluşturur. Bu durum ortamda enfeksiyon riskinin artmasına neden olur.

11 Kullanım şartlarının iyileştirilmesi : Toz ve kiri barındırmayan, ortam kokusunu güzelleştiren işlemler yapılarak kullanım şartlarının iyileştirilmesi mümkündür.

12 Kir : Organik ve inorganik maddelerden oluşan ve yüzeylere yapışarak kötü görünüm sağlayan tüm maddeler “Kir” olarak değerlendirilebilir. Kirler ; katı, yarı katı veya sıvı halde bulunabilirler. Bakterilerin beslenmesi için gerekli ortamı oluştururlar.

13 12 KİR NEDİR? Kir, Kir, ortamda bulunması istenmeyen maddedir Yağ Protein Mineral Toz YÜZEY DİKKAT! 1-Kirin analizi iyi yapılmalı 2-Yüzeyin analizi çok iyi yapılmalı

14 13 Kirin eşya üzerine yapışması ;  Kirin cinsine,  Yüzeyin özelliklerine.  Zamana bağlıdır.

15 14 Kirlerin yüzeye yapışması ;  Elektrostatik etkiler ; Kir parçacıkları ve yüzeylerin farklı elektrik yüküne sahip olmaları,  Adhezyon etkisi ; Moleküllerin birbirini çekme etkisi,  Mekanik etki ; Halı üzerine düşen kırıntıların ipliklere bağlanması,  Kimyasal etki ; Paslanma veya kimyasal reaksiyonlar sonucu gerçekleşir.

16 15 KİRLERİN SINIFLANDIRILMASI A.) A.) Gevşek kir. B.) B.) Yapışkan kir. C.) C.) Partikül kir.

17 16 A.) Gevşek Kirler Her çeşit yüzeye yapışmayan kirlerdir. 1.) Büyük ve kaba kirler. Taş, kum, izmarit, talaş vs. kirler. 2.) Küçük ince toz parçacıkları. Ortam havasına karışarak kirlilik yapan çeşitli boyuttaki tozlar.

18 17 B.) Yapışkan Kirler. Temiz yüzeylere yapışarak kötü bir görünüme sebep olan kirlerdir. 1.) Suda çözünebilen kirler. Su, deterjan çözeltisi ve/veya küçük mekanik etkilerle yok edilebilen yiyecek içecek lekeleri, çamur vs. kirlerdir. 2.) Çözücülerle çözünen kirler. Kimyasal çözücüler ve mekanik bir uygulama ile temizlenebilen, yağ, motor yağı, ruj lekesi vs. kirlerdir.

19 18 C.) Partikül Kirler. Sadece temizleme ile çıkmayıp, özel bir uygulama gerektiren kirlerdir. C-1.) Rengi bozmak. C-2.) Oksidasyon. C-3.) Difüzyon.

20 19 C-1) Rengi Bozmak.  Ahşabı koyulaştırmak.  Mantarı soldurmak.  Dokuma işi ve sentetik materyallerin rengini bozmak.  Radyasyona tabii zeminler.

21 C-2) Oksidasyon. Tonik asit, metal, pas nemin parke üzerinde yaptığı lekeler.

22 C-3) Difüzyon. PVC’ nin derinliklerine inen ve yumuşatıcı molekülleri boyayan renkli yağ maddeleri.

23 YÜZEYLERDE OLUŞAN KİR ÇEŞİTLERİ VE KİRLERE MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

24 23 TEMİZLİK MADDELERİ Temizlik maddeleri temizleme işlemini aşağıda belirtilen genel özellikler çerçevesinde gerçekleştirirler.  Emülsifiye etme: Yağı su içinde çözünür hale getirerek kolayca uzaklaşmasını sağlamak,  Peptize etme: Kimyasal olarak proteinleri küçük parçalara bölerek kolayca uzaklaşmalarını sağlamak,  Saponifikasyon: Kimyasal olarak yağların sodyum hidroksitle (NaOH) etkileşerek sabuna dönüştürülmesi,  Islatma: Suyun yüzey geriliminin düşürülmesi,  Su yumuşatma: Sudaki iyonlarla kompleks yaparak temizleyicinin etkisinin arttırılması,

25 Meyve, Çay, Mürekkep, Yağ Lekeleri ; Deterjanlı solüsyonlar kullanılarak ortamdan uzaklaştırılır.

26 Boya, Madeni yağ lekeleri, Solvent veya ovma ile temizlenir.

27 Kireç, pas gibi lekeler. Asidik solüsyonlar kullanılarak, ortamdan uzaklaştırılırlar.

28 27 TEMİZLİK YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  ZAMANA BAĞLI TEMİZLİK.  TEMİZLEME YÜZEYİNE BAĞLI TEMİZLİK.  EŞYA FORMUNA BAĞLI TEMİZLİK.  KULLANILAN MALZEME VE ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI TEMİZLİK.

29 28 ZAMANA BAĞLI TEMİZLİK  İnşaat sonrası temizlik.  Sürekli günlük temizlik.  Ara temizlik (ani durumlarda)  Temel temizlik

30 29 TEMİZLEME YÜZEYİNE BAĞLI TEMİZLİK  Cam yüzey temizliği.  Metal yüzeylerin temizliği.  Plastik yüzeylerin temizliği.  Ahşap yüzeylerin temizliği.

31 30 EŞYA FORMUNA BAĞLI TEMİZLİK  Dış cephe temizliği.  Pencere ve cam yüzey temizliği.  Yer yüzeylerinin temizliği.  Halı temizliği.  Koltuk temizliği.  Tuvalet temizliği.  Küvet ve lavabo temizliği.

32 31 KULLANILAN MALZEME YADA ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI TEMİZLİK  Kuru temizlik.  Nemli temizlik.  Islak temizlik.  Süpürge ile temizlik.  Vakum makinesi ile temizlik.  Nemli silme.  Islak silme.  Islak ovma.  Spreyleme

33 HİJYEN HİJYEN NEDİR ? HİJYEN,SAĞLIKLI ve TEMİZ ORTAMDIR HİJYEN,SAĞLIKLI ve TEMİZ ORTAMDIR.

34 33 GÖRÜNEN KİR.  KİR, Göz, Burun, Cilt tarafından algılanan bulunduğu ortamda bulunmaması gereken materyallerdir.

35 34 MİKRO ORGANİZMA NEDİR? Mikro organizmalar çok küçük canlılardır. Bazıları faydalı olup, ekmek, peynir, şarap ve antibiyotik üretiminde kullanılır. STOX Diğerleri ise, (ki STOX ürünlerinin alanına bunlar girmektedir) patojen olup canlıların özellikle de insanların hasta olmasına sebep olurlar.

36 35  Bakteriler, tek hücreli organizmalar olup ikiye bölünerek çoğalırlar.  Üremeleri çok hızlıdır.  Eğer uygun koşullar sağlanırsa, sayıları 7-20 dakikada ikiye katlanır MİKROORGANİZMALAR MİKROORGANİZMALAR

37 36 BAKTERİLERİN ÇOĞALMA HIZI NEDİR? 1 Bakteri hücresi ; 3 saat içinde 512. 6 saat içinde 262.000. 8 saat içinde 16,000,000. adet hücre olabilir.

38 37 BAKTERİLER ÜREMEK/ÇOĞALMAK İÇİN NEYE İHTİYAÇ DUYARLAR ?

39 38 BAKTERİLER ÜREMEK / ÇOĞALMAK İÇİN; GIDA A) GIDA MADDELERİNE, SICAKLIĞINA B) ORTAM SICAKLIĞINA ZAMANA C) YETERLİ ZAMANA NEME D) UYGUN NEME Ph E) UYGUN Ph’a OKSİJENE F) YETERLİ MİKTARDA OKSİJENE İHTİYAÇ DUYARLAR

40 39 BESLENME  Bakteriler besin ortamı bulamazlar ise üreyemezler bu sebeple kritik noktalarda sık sık yapılan temizlik uzun aralıklarda en iyi yapılan temizlikten daha etkilidir.

41 40 ISI

42 41 NEM  Bakteriler gerekli nemli ortam bulamazlarsa üreyemezler. Bu sebeple ortamın her zaman nemli olduğunu düşünmemiz hijyen kontrolünün önemini arttırır

43 42 MİKROORGANİZMALAR NASIL İMHA EDİLİR? Mikroorganizmalar iki yöntemle imha edilirler, 1- Genel Isı prosesleri  Pastörizasyon  Sterilizasyon 2- Kimyasal Maddeleri  Temizlik Maddeleri  Dezenfektanlar

44 43 MİKROORGANİZMALAR NASIL İMHA EDİLİR? Pastörizasyon ve Sterilizasyon genel ısı proseslerinden ikisidir. Eko-Kim ürünlerinin uygulama alanı ise mikroorganizmaların Kimyasal olarak imha edilmesiyle ilgilidir. Kirlilik seviyesini minimumda tutmak için; kullanılan makine-ekipman, kap ve yüzeylerin hem temizlenmesi hem de dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

45 44 GENEL DEZENFEKTANLAR Kuarterner Amonyum Tuzları Amfoterik maddeler Anyonik asit sanitizerleri Aldehitler Perasetik asit Alkol bazlı dezenfektanlar Hidrojen peroksit Mix Halojenler Klörür dioksit Fenoller

46 45 BAZI DEZENFEKTANLARLA İLGİLİ DETAY BİLGİLER KLOR (100-200 ppm): Genel olarak her zeminde özel olarak su ıslahında ve tavukçulukta kullanılan bir dezenfektan çeşididir.  Organik maddelerden etkilenir.  En çok bilinen şekli hipoklorittir.  Ucuzdur ve birçok organizmaya karşı etkilidir.  Anyonik maddelerden ve sert sulardan etkilenmez.  Ağır kokuludur, beyazlatıcı bir etkisi vardır ve koroziftir.  Sulu çözeltisi kararlı değildir.

47 46 TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON  KAVRAMLARIN KARIŞTIRILMASI  TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNİN AYRI AMAÇLARI ve İŞLEVLERİ OLMASI  BAKTERİSİT, DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON –Bakteri, Virüs, Mantar  KAVRAMLARININ AYRIMI  TEMİZLİK ve BAKIM KAVRAMLARININ ÖNEMİ, –TEMİZLİK: Yüzeylerden istenilmeyenlerin kimyasal veya mekanik olarak uzaklaştırılması –BAKIM: Temizliği kolaylaştırmak, yüzeylerin kimyasal kalıntı ve risk oluşturmasını önlemek ve estetiği sağlamak (örnek: cila)

48 47 DEZENFEKTE ETMENİN KURALLARI GÜVENLİK KALKANI TEMİZLİĞİN DEZENFEKSİYON AÇISINDAN ÖNCELİĞİ  Yüzey veya ekipman temiz değil ise dezenfektasyonun etkisi ciddi bir şekilde azalır.  Yüzeyler aşırı derecede ıslak ise dezenfektasyonun etkisi ciddi bir şekilde azalır.  Yüzeylerde deterjan kalıntısı var ise (yani yüzey iyi durulanmamış ise) dezenfektasyonun etkisi ciddi bir şekilde azalır.  Farklı dezenfektanlar kesinlikle karıştırılmamalıdır.  Dezenfektanlar uygulandıktan sonra yeterli reaksiyon süresi verilmelidir.  Temizleme kimyasalı kullanılan, gıda ile temas eden yüzeyler her zaman soğuk su ile durulanmalıdır.  En iyi sonucu elde edebilmek için, her zaman temizleme ve dezenfekte işlemlerinin, tamamı ile ayrı işleri yapan, ayrı fonksiyonlara sahip işlemler olduğu hatırlanmalı ve temizleme ve dezenfektasyon işlemleri ayrı ayrı uygulanmalıdır.

49 48pH pH (OH) Asit NötrAlkali Asit Nötr Alkali 0 7 14 0 7 14

50 49 pH pH (OH) Asit NötrAlkali Asit Nötr Alkali 0 7 14 0 7 14 STOX Orıent G-250 STOX Vetra G-202 STOX Opıo L-010 STOX Bono G-277 STOX Sentry Z-505 STOX Vıtec L-017 STOX Bıas G-301 STOX Exemat KT-150 STOX Armator G-205 STOX Burst KT-184 STOX Exerınse KT-160 STOX Perfomat Z-400 STOX Snow L-019 STOX Ectron G-302 STOX Greyex L-020 STOX Tıra Z-444

51 50 TEMİZLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Zaman Mekanik Kimyasal Isı Kimyasal Mekanik Zaman Mekanik Zaman Isı Kimyasal

52 51 HİJYENİK ORTAM YARATMANIN YARATMANINYOLLARI

53 52  Her gün düzenli olarak duş alınmalıdır,  Günde en az 3 defa olmak üzere yemeklerden sonra dişler fırçalanmalıdır  Gün boyunca eller sık sık yıkanıp, dezenfekte edilmelidir  Banyo ve mutfak, bakterilerin üremesi için en uygun mekanlardır. Bu mekanlara dikkat edilmelidir.  Fayans, lavabo, küvet ve klozet sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. HİJYENİN GENEL KURALLARI

54 53 KİŞİSEL TEDBİRLER  GÜNLÜK VÜCUT TEMİZLİĞİ  AĞIZ VE DİŞ BAKIMI  SAÇ VE SAKAL BAKIMI  TIRNAK TEMİZLİĞİ  EL TEMİZLİĞİ  HASTALIKLARIN BİLDİRİLMESİ  ÇALIŞANLARIN HİJYEN BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI

55 54 KİŞİSEL HİJYEN  EL TEMİZLİĞİ VE ALIŞKANLIK SORUNLARI  KURALLAR OLUŞTURMANIN ÖNEMİ  GÜNDE EN AZ 5 KEZ ELYIKAMA ALIŞKANLIĞI (TUVALET GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI HARİÇ)  EL TEMİZLİĞİNDE SIVI EL TEMİZLEYİCİLERİN TOPLU TÜKETİM YERLERİNDEKİ ÖNEMİ  KAĞIT HAVLU TÜKETİMİNİN HİJYENİK AÇIDAN ÖNEMİ  İŞ KIYAFETLERİ VE ŞAHSİ (İŞ DIŞI) KIYAFETLERİN AYRIMI VE AYRI YIKANMASI  AYAK DEZENFEKSİYON HAVUZLARININ ÖNEMİ  EL HİJYENİ AÇISINDAN BİR EL TEMİZLEYİCİDE ARANMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  Kimyasal Yapı  Kullanılabilirlik  Cilt Alerjik Reaksiyonları Riskleri

56 55 EL TEMİZLİĞİ  EL VE KOLLAR SIVI DEZENFEKTAN SABUN VE SICAK SU İLE YIKANMALIDIR.  BİR KULLANIMLIK HAVLU VEYA SICAK HAVA İLE KURULANMALIDIR.  DEZENFEKTE EDİLMELİDİR.

57 56 GENEL TEMİZLİK ve YER BAKIMI

58 57 GENEL TEMİZLİK YÖNTEMLERİ  Yer Temizliği –Çift Kovalı Pas Pas –Otomat Temizliği  Sert Yüzey Temizliği –Sprey Temizliği –Fırça, Sünger veya Bez ile Kova Yöntemi  Tuvalet Temizliği (Saniter alanlar) –Kireç Çözücü Tuvalet Temizlik ve Hijyeni –Günlük Tuvalet Temizliği –Klozet Dezenfeksiyonu

59 58 YER BAKIMI ve ÖNEMİ  YER CİLALAMA –Önemi (bakım kolaylığı ve hijyen farkı) –Estetik –Kristalize cila “STOX CRISTOL Z-451” ( Heksaflorsilikat + Kalsiyumkarbonat Kalsiyum florid ) Sadece traverten ve mermer (Kalsiyum karbonat bazlı taşlar) Uzun ömürlü fakat işçilik çok fazla, bakımı zor –Polimer cila “STOX RECOVER Z-452” Cilalanabilir her türlü yüzey için, bakımı kolay, işçiliği az, fakat daha kısa ömürlü  CİLALI YÜZEYLERİN BAKIMI –Ürün seçiminin önemi, –Bakımının cila katkılı temizlik ürünüyle yapılması, “STOX POLICARE Z-454”

60 59 HALI TEMİZLİK ve BAKIMI

61 60 HALI TEMİZLİĞİNDE YÖNTEMLER  ŞAMPUANLAMA  KURU KÖPÜK TEMİZLİĞİ  EKSTRAKSİYON TEMİZLİĞİ  GELENEKSEL BEZ VE FIRÇA TEMİZLİĞİ

62 61 HALI TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  Halı çok ıslatılmamalı  Kuru Vakum yapılmalı  Ürün seçimi doğru yapılmalı

63 62 GENEL TEMİZLİKTE YANLIŞ UYGULAMALAR VE SORUNLAR  ÇAMAŞIR SUYU KULLANIMI  PROFESYONEL TEMİZLİKTE SIVI ÜRÜNLERİN TEKNOLOJİK FARKI VE MİNERALLİ KREM TEMİZLEYİCİLERİN KULLANIMI  EVİMİZDEKİ ALIŞKANLIKLARA KARŞI PROFESYONELLİK  YANLIŞ ÜRÜN KULLANIMININ GETİRDİĞİ KALICI ZARARLAR

64 63


"1 2 GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ 3 TEMİZLİK VE BAKIMIN TEMEL ANLAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları