Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Programlama dilleri ve Syntax Generic C Program yapısı Değişkenler –Değişken Tipi ve İsmi –Operator kullanımı Basit I/O (input/output – girdi/çıktı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Programlama dilleri ve Syntax Generic C Program yapısı Değişkenler –Değişken Tipi ve İsmi –Operator kullanımı Basit I/O (input/output – girdi/çıktı)"— Sunum transkripti:

1 1 Programlama dilleri ve Syntax Generic C Program yapısı Değişkenler –Değişken Tipi ve İsmi –Operator kullanımı Basit I/O (input/output – girdi/çıktı) –scanf/printf Bugünkü konular

2 Problem çözümü ilke ve evreleri 2 1.Gereklilik Analizi Problem ve Girdi/Çıktıları anlama 2.Dizayn Problemi çözecek algoritma (çözüm basamakları) oluşturma 3.Kodlama Algoritmayı bir programlama dilinde kodlama Biz bu derste C dilini kullanacağız. 4.Test Programın doğruluğunu kontrol etme

3 3 Programlama Dilleri(PL) Programlama dilleri algoritmaları implamente etmek kullanılan kurallar bütünüdür. –Bu kurallar syntax olarak adlandırılır. (veya programlama dilinin syntactic kuralları olarak isimlendirilir.) –Her programlama dilinin kendi has syntax ı vardır. –Bir giriş dili olarak C programlama dilini kullanacağız.

4 4 Niçin C? Basit ve YapısaldırBasit ve Yapısaldır –En az syntax Uygunluk ve TaşınabilirlikUygunluk ve Taşınabilirlik –C derleyicileri geniş bir platform desteğine sahipdir. Windows, UNIX/LINUX, embedded(gömülü) systemlerWindows, UNIX/LINUX, embedded(gömülü) systemler System programlama için kullanılabilen bir dildir. İşletim sistemlerinin çoğu C ile yazılmıştır.İşletim sistemlerinin çoğu C ile yazılmıştır. En Çok BilinendirEn Çok Bilinendir –Hemen hemen tüm programcılar C bilir –C de yazılmış çok fazla açık/genel kod vardır.

5 5 C’nin Tarihi C’nin gelişim evreleri:C’nin gelişim evreleri: –CPL Combined Programming Language (Barron, 1963) –BCPL Basic CPL (Richards, 1969) –B (Thompson, 1970) –C (Kernighan & Ritchie, 1972) –ANSI C American National Standards Institute C (X3J11, 1989)

6 6 İlk C Programı #include /* Fahrenheit’ı santigrata dönüştür */ main() { float fahrenheit; float santigrat; printf(“fahrenheit sıcaklığı gir: “); scanf(“%f”, &fahrenheit); santigrat = (fahrenheit-32)/1.8; printf(“%f fahrenheit derece %f santigrat dereceye eşittir\n”, fahrenheit, santigrat ); } fahrenheit dereceyi al santigrat = (fahrenheit-32)/1.8 Fahrenhayt ve Santigrat dereceleri ekrana yazdır. Başla Bitiş Kullanıcıya sıcaklık girmesini bildir PROBLEM Fahrenheit’ı santigrata dönüştür.

7 7 İlk C Programını anlamak Standart I/O kütüphanesini yükle Açıklamalar: /* …. */ arasında main(): Programın nerden başlayacağını gösterir Süslü parantezler Bir kod bloğunun başlangıç ve bitişini işaret eder. #include /* Fahrenheit’ı santigrata dönüştür */ main() { float fahrenheit; float santigrat; printf(“fahrenheit sıcaklığı gir: “); scanf(“%f”, &fahrenheit); santigrat = (fahrenheit-32)/1.8; printf(“%f fahrenheit derece %f santigrat dereceye eşittir\n”, fahrenheit, santigrat ); }

8 8 İlk C Programını anlamak (devam) #include /* Fahrenheit’ı santigrata dönüştür */ main() { float fahrenheit; float santigrat; printf(“fahrenheit sıcaklığı gir: “); scanf(“%f”, &fahrenheit); santigrat = (fahrenheit-32)/1.8; printf(“%f fahrenheit derece %f santigrat dereceye eşittir\n”, fahrenheit, santigrat ); } İfadeler program adımlarıdır. her ifade noktalı virgül ile biter (;) Değişkenler değişken bir hafıza alanıdır. İçeriği programın çalışması süresince doldurulabilir ve değiştirilebilir. float bir değişken tipidir fahrenheit ve santigrat değişken adlarıdır.

9 9 İlk C Programını anlamak (devam) #include /* Fahrenheit’ı santigrata dönüştür */ main() { float fahrenheit; float santigrat; printf(“fahrenheit sıcaklığı gir: “); scanf(“%f”, &fahrenheit); santigrat = (fahrenheit-32)/1.8; printf(“%f fahrenheit derece %f santigrat dereceye eşittir\n”, fahrenheit, santigrat ); } Output - Çıktı Ekrana bir şeyler yazdırmak için printf fonksiyonunu kullan Input - Girdi Klavyeden bir şeyler okumak için scanf fonksiyonunu kullan. Hesaplama Hesaplamalar için matematiksel ifadeleri/operatörleri kullan.

10 10 C kodundan Makine Koduna dönüşüm Şimdi bizim bir C programımız var. Bu nasıl makine koduna yani 1 ve 0 lara dönüştürülecek. –Bilgisayarların 1 ve 0 dan anlayabildiklerini hatırlayın. C programlarını makine koduna dönüştürmek için birkaç yazılımsal bileşen kullanılıyor. –Compiler(derleyici), assembler, linker, loader+OS prog.c COMPILER ASSEMBLER LINKER LOADER + OS prog.s prog.o printf.o scanf.o prog.exe program çalışması

11 11 İlk C programının Çalışması #include /* Fahrenheit’ı santigrata dönüştür */ main() { float fahrenheit,santigrat; printf(“fahrenheit sıcaklığı gir: “); scanf(“%f”, &fahrenheit); santigrat = (fahrenheit-32)/1.8; printf(“%f fahrenheit derece %f santigrat dereceye eşittir\n”, fahrenheit, santigrat ); } /* son-main*/ ? fahrenheit ? santigrat VERİLER ? 75.4 24.11 PROGRAM Fahrenheit sıcaklığı gir: 75.4 fahrenheit derece 24.11 santigrat dereceye eşittir 75.4

12 12 İlk C programının Çalışması #include main() { float f,s; printf(“fgir: “); scanf(“%f”, &f); s = (f-32)/1.8; printf(“%f f %f s\n”, f, s ); } ? fahrenheit ? santigrat VERİLER ? 75.4 24.11 PROGRAM Fahrenheit sıcaklığı gir: 75.4 fahrenheit derece 24.11 santigrat dereceye eşittir 75.4

13 13 Generic C Program Yapısı #include /* main programın başlangıcını işaret eder */ main() { /* Değişkenler programda kullanılacak verileri tutar. */ Değişken Tanımlama; /* Program basamakları: I/O, hesaplamalar (ifadeler) */ İfade1; İfade2; … İfadeN; } /* program sonu*/

14 14 Değişken Nedir? İçeriği programın çalışması boyunca doldurulabilen ve değiştirilebilen bir hafıza alanıdır. –Her değişkenin bir tipi ve ismi vardır. –Tip o hafıza alanında saklanacak verinin tip bilgilerini ifade eder. –İsim o hafıza bölgesine ulaşmamız için bir etikettir. Hafıza name sayi2 sayi1 –int sayi1; /* bir tam sayıyı depolar (152) */ –float sayi2; /* bir ondalıklı sayıyı depolar (65.324) */

15 15 Değişken Tanımlama Temel değişken tanımlama formatı veritipi veriAdı, veriAdı,... ; veritipi aşağıdakiler olabilir int /* tam sayıları tutar, 34532 */ float /* gerçek satıları tutar, 15.342 */ double /* gerçek sayıları tutar, fakat çok daha hassas*/ /* 345.22359573943 */ char /* bir ASCII karakter tutar, ‘A’ */

16 16 Değişken İsimleri C değişkenleri harf ve rakam kombinasyonlarından oluşabilirler fakat: –İlk karakter harf olmak zorunda fahrenheit, santigrat, toplam, a123, i1, i2, i3 –Büyük veya küçük harfler kullanılabilir –Küçük ve büyük harfler aşağıdaki gibi kullanılabilir sum, Sum, SUM –Alt çizgi (_) ilk karakter olabilir veya arada/sonda kullanılabilir. ogrenci_no, _ogrNo, __ogr_no__

17 17 Değişken İsimleri (devam) C değişken isimleri harf ve rakamların birleşiminden oluşabilir, fakat: –Değişken isimleri boşluk, tire veya tırnak içeremez “ogrenci” : tırnaklar(“) geçersiz ogrenci-no : geçersiz karakter ( - ) ogrenci no: arada boşluk kullanılmamalı (ogrenci_no) –Değişken isimleri büyük/küçük harf duyarlıdır toplam, Toplam ve toplaM hepsi farklı değişkenlerdir.

18 18 Değişken örnekleri & atama int x; /* 1 int tanımlar */ float fahrenheit, santigrat; /* 2 float tanımlar */ double d; /* 1 double tanımlar */ x = -85; /* x e -85 atanır */ d = 3.4545673; /* d ye 3.4545673 atanır */ fahrenheit = 75.0; /* fahrenheit a 75.0 atanır */ santigrat = 23.4; /*santigrat a 23.4 atanır */ = atama operatörüdür –kullanım: değişken = değer; –Değişkenlerin ifade ettiği hafıza alanlarındaki değerleri değiştirir. -85 x 3.4545673 d 75.0 fahrenheit 23.4 santigrat

19 19 Değişken Tanımlama & İlk Değer Atama int toplam = 32000; /* positif olabilir */ int x = -23, y = 458; /* negatif olabilir */ float f1 = 34.5; float fahrenheit = 75.3, santigrat = 0; double d1, d2 = -4.567; /* negatif olabilir*/ double d3 = 5e+3; /* bilimsel kodlama: 5x10^3 */ d1 = 675e-4; /* 675x10^-4 = 0.0675 */ Değişkenlere tanımlandığı yerde ilk değer verilebilir 32000 toplam -23 x 458 y 34.5 f1 75.3 fahrenheit 0.0 santigrat 0.0675 d1 -4.567 d2 5000 d3

20 20 Karakter Değişkenler Tek bir karakteri ifade eder –Karakterler alfabedeki (büyük/küçük) harfler –0’dan 9’a 10 rakam –Bazı özel semboller +#@½%&$.*?!£‘=-:/*^(){}[]~;,<> Karakterler tırnak işareti arasında kullanılır – örneğin. 'A' char c; c = 'A'; /* A harfi*/ c = '9'; /* 9 rakamı */ char c = 'c'; /* ilk değer atama */

21 21 Karakter Değişkenler (devam) Aslında karakterler 1 byte lık doğal sayıları ifade eder –char tipi değişkenler hafızada 1 byte yer tutar Karakterlerin (char değişkenleri) ASCII tablosundaki değerleri… –‘A’ nın ASCII değeri 65 –‘B’ nın ASCII değeri 66 –‘0’ ın ASCII değeri 48 –‘1’ in ASCII değeri 49 –http://www.asciitable.com/

22 22 ASCII Tablosu

23 23 Özel Karakterler Karakterler tek tırnak arasında gösterilir –Tırnak işaretini nasıl göstereceğiz? char c; c = '''; char c; c = '\'';  Ters slaş(\) bir karakterin önünde kullanılırsa bu durum Escape Sequence (kaçış dizisi) olarak adlandırılır. - Kendisinden sonra gelecek Karakterin anlamını yok eder.

24 24 Escape Sequence – kaçış dizisi Ters slaş (\) ve bir karakterden oluşur. Derleyiciye sonraki karakterin normal olarak algılanması işaretini verir. Sık kullanılanlar –\n sonraki satıra geç –\t sonraki sekmeye geç –\r satır başına dön –\\ ters slaş karakteri –\' tek tırnak –\" çift tırnak

25 25 sizeof Operatörü int a = sizeof(char); /* 1 döner */ int b = sizeof(short); /* 2 döner */ int c = sizeof(int); /* 4 döner */ int d = sizeof(long); /* 4 veya 8 * döner/ int e = sizeof(float); /* 4 döner*/ int f = sizeof(double); /* 8 döner*/ sizeof operatörünü kullanarak değişken tiplerinin gerçekte hafızada kaç byte yer tuttuğunu öğrenebilirsiniz. 1 a 2 b 4 c 4/8 d 4 e 8 f

26 Veri Tipleri ve Özellikleri 26 Veri tipiboyutAralık char1 byte-128 : 127 unsigned char1 byte0 : 255 short2 byte-32768 : 32767 unsigned short2 byte0 : 65535 int4 byte -2147483648 :2147483647 long4/8 byte unsigned int4 byte0 : 4294967295 float (7 hassasiyet)4 byte 1.175494e-38 :3.402823e+38 double (15 hassasiyet)8 byte 2.225074e-308 :1.797693e+308


"1 Programlama dilleri ve Syntax Generic C Program yapısı Değişkenler –Değişken Tipi ve İsmi –Operator kullanımı Basit I/O (input/output – girdi/çıktı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları