Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ FELSEFESİ (Epistemoloji)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ FELSEFESİ (Epistemoloji)"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ FELSEFESİ (Epistemoloji)
II. Ünite BİLGİ FELSEFESİ (Epistemoloji)

2 Epistemoloji Bilgi Kuramı (İçerik) Mantık (Biçim)

3 Bilgi ve Türleri BİLGİ Özne (Suje) Nesne (Obje) BİLGİ AKTLARI
Algı Aktı Düşünme Aktı Anlama Aktı Açıklama Aktı TÜRLERİ Gündelik Dinsel Teknik Sanatsal Bilimsel Felsefi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi

4 Bilgi Türleri TÜRLERİ 1. Bilgi Gündelik 2. Bilgi Dinsel Teknik
Sanatsal Bilgi Bilgi Bilimsel Bilgi Felsefi

5 Bilgi Türleri Gündelik Dinsel Teknik Sanatsal Bilimsel Felsefi Ampirik
İnanç Fayda Öznel Nesnel Düşünsel Düzensiz Bilgi 1. Alet Biriciklik 1. Formel 2. Makine 2. Doğa 3. Otomasyon 3. İnsan

6 Doğruluk ve Gerçeklik ilişkisi
Güneş Ay Üçgen Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Ay, Jüpiter’in uydusudur. Doğruluk Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

7 Bilginin doğruluk ölçütleri
Uygunluk Tutarlılık Tümel Uzlaşım Apaçıklık (hem AÇIK hem SEÇİK) Yararlılık

8 Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri
Varlık Değer Bilginin İmkanı Bilginin Kaynağı Bilginin Değeri Bilginin Ölçütü

9 Bilginin İmkanı Bilginin Kaynağı Bilginin Değeri Bilginin Ölçütü

10 Bilginin İmkanı Problemi
Reddedenler Septisizm - Kabul edenler Dogmatizm +

11 Bilginin imkanını reddedenler
Sofistler (Sofizm / Bilgicilik) Protagoras “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” Gorgias Hiçbir şey var değildir. Var olsaydı bile bilinemezdi. Bilinse bile başkasına aktarılamazdı. Septikler (Septisizm / Kuşkuculuk) Pyrrhon Yapılması gereken şey yargıdan kaçınmaktır. Timon 1. Nesneler nasıldır? Kavranamaz 2. Nesneler karşısında nasıl tavır alırız? Yargıdan kaçınırız 3. Bu tavırdan nasıl bir sonuç doğar? Mutluluk Bilginin imkanını reddedenler

12 Bilginin imkanını kabul edenler
Rasyonalizm (Akılcılık) Kritisizm (Eleştiricilik) Empirizm (Deneycilik) Sokrates Immanuel Kant John Locke Platon David Hume Aristoteles Condillac (Sensüalist) Farabi Descartes Hegel Bilginin imkanını kabul edenler

13 Bilginin imkanını kabul edenler
Entüisyonizm (Sezgicilik) Gazali Henri Bergson Pozitivizm (Olguculuk) Auguste Comte Analitik(Çözümleyici) Felsefe Ludwig Wittgenstein Pragmatizm (Yararcılık) William James John Dewey Fenomenoloji (Görüngü Bilim) Edmund Husserl Bilginin imkanını kabul edenler


"BİLGİ FELSEFESİ (Epistemoloji)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları