Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOKSULLUK, REFAH DEVLETİ VE TOPLUMSAL DIŞLANMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOKSULLUK, REFAH DEVLETİ VE TOPLUMSAL DIŞLANMA"— Sunum transkripti:

1 YOKSULLUK, REFAH DEVLETİ VE TOPLUMSAL DIŞLANMA

2 YOKSULLUK NEDİR? Mutlak yoksulluk
Geçinme düşüncesi, fiziksel bakımdan sağlıklı bir varoluşu güçlendirmek için karşılanmak zorunda olan temel koşullar Evrensel geçerliliği olan bir kavram Göreli yoksulluk Yer ve zamana göre ihtiyaçların farklılaşması, kültürel olarak tanımlama Toplumlar daha zenginken, göreli yoksulluk için standartlar temel olarak hafifçe yukarı doğru yönelir. “Kalıcı yoksulluğun keşfi”

3 YOKSULLUĞUN ÖLÇÜLMESİ
Yoksunluk indeksinin kullanımı, gelir istatistikleri değil Townsend 12 başlık – yoksunlukta nüfusun %22.9 Mack ve Lansley, Breadline Britain ‘da cevaplayıcıların kendi tanımlarına dayalı 22 başlıklı liste kullanmıştır. Gordon’nun “Yoksunluk ve Toplumsal Dışlanma” çalışması Birleşik Krallık‘ın kısmen tekrarıydı ve temel ihtiyaçları karşılanamayan pek çok hanehalkının ortaya çıktığını gösteriyordu.

4 KİMLER YOKSUL? Bölgesel boyut – Kuzey-Güney ayrımı
Çocuk yoksulluğu – 1979’da 20 yıl içinde % 14’ten % 34’e iki katına çıkmış Kadın yoksulluğu – yetişkinler içinde % 58 kadın Etnik azınlıklar (Pakistan/Bangladeş) yüksek işsizlik, düşük ücret oranları, emek piyasa ayrımı

5 YOKSUL NEDEN YOKSUL? Yoksul bireyleri kendi yoksullukları için sorumlu gören kuramlar Yoksulluğun toplumdaki yapısal güçler tarafından üretildiğini ve yeniden üretildiğini düşünen kuramlar Murray’nın kültür odaklı çalışması – Refah devletinin kendi kendine yardım ve kişisel hırsları azaltan bir alt kültür yarattığını ileri sürmektedir. W J Wilson – Ekonomik yeniden yapılandırma kuramı, istihdamın varoşlaşması, evlenecek erkeklerin sayısında düşüş, ahlaki bozukluğun olumsuzluğu

6 TOPLUMSAL DIŞLANMA Bireylerin toplumun geneliyle tam olarak bütenleşmesinin engellenme biçimi Hem kendi denetimlerinin dışında yer alan kararlar Hem de kendi kendini dışlama: topluma ters düşme, oy kullanmama Toplumsal dışlanma türleri İşgücü piyasasından dışlanma Hizmetlerden dışlanma Toplumsal ilişkilerden dışlanma

7 TOPLUMSAL DIŞLANMANIN ÖRNEKLERİ
Konutlar ve mahalleler Konut sektöründe açıkça görülür Varolan ve ileride elde etmeyi bekledikleri kaynaklarına dayanma Hanehalkı ve topluluk düzeyinde Kırsal bölgeler Mallara, hizmetlere ve tesislere erişim nüfusun daha yoğun olduğu bölgelerdeki kadar yüksek değildir Ulaşımda araba sahipliği önemli bir olgu Evsizler Evsiz olmak topluma katılımı zorlaştırır. Ruhsal sağlığı bozuk kişiler, genç insanlar, diğerleri bir ya da birden çok kişisel felaket yaşayanlar

8 REFAH DEVLETİ Marshall’ın hakların üç aşaması: yasal, politik ve “yurttaşlık hakkı” Esping-Andersen’ın “refahın üç dünyası”, refah düzeyinin meta olmaktan çıkarılması temelinde oluşturulmuş: Sosyal demokratik (İskandinavya) Muhafazar-korporatist (Fransa, Almanya) Liberal (ABD, İngiltere)

9 SON GELİŞMELER Yeni işgücü refah reformunun izlerini devam ettirmekte:
İşverenlerin büyük rolü ve girişim hedeflemesi Minimum ücret artışı Vergi kredi ile çocuk yoksulluğunun yarıya indirilmesinin amaçlanması Sol-Sağ’ın gündeminde geleceğe dair öneriler tam olarak yeterli değil Geleneksel refah devleti alanın içinde olan bir çok risk artık kalmayacak


"YOKSULLUK, REFAH DEVLETİ VE TOPLUMSAL DIŞLANMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları