Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ” DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE /

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ” DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE /"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ” DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE / ANKARA 10 NİSAN YIL

2 2 İzmir Bölgesi 11.3 mt D. Akdeniz Bölgesi 16.4 mt Marmara Bölgesi 14.5 mt Karadeniz Bölgesi 7.9 mt Bölgeler İtibariyle Ham Çelik Üretim Kapasitesi (milyon ton)

3 Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (milyon ton) * tahmini

4 Türkiye’nin AB ile Demir Çelik Ürünleri Dış Ticareti (milyar dolar)

5 Türkiye’nin Dünya Çelik Üretim Sıralamasındaki Yeri China China China China China China Japan Japan Japan Japan Japan Japan USA USA USA USA Russia USA Russia Russia Russia Russia USA India Germany S. Korea S. Korea S. Korea India Russia S. Korea Germany Germany Germany G.Kore South Korea Ukraine Ukraine Ukraine India Germany Germany Brazil Brazil Brazil Ukraine Ukraine Turkey India India India Brazil Brazil Brazil Italy Italy Italy Italy Turkey Ukraine France France France Turkey Italy Italy Taiwan Taiwan Turkey France Taiwan Taiwan Canada Turkey Taiwan Taiwan Spain Mexico Spain Spain Spain Spain Mexico France Mexico Canada Mexico Mexico France Iran UK Mexico Canada Canada Iran Canada Turkey UK UK UK UK Spain Belgium Belgium Belgium Belgium Canada Ukraine Poland S. Africa Poland Poland S. Africa Poland S. Africa Poland S. Africa Iran Poland Austria7.421 World World World World World World

6 % değişim 11/12 % değişim 07/12 1Çin ,146,3 2Japonya ,1-10,6 3ABD ,5-9,7 4Hindistan ,343,5 5Rusya ,5-2,5 6G. Kore ,234,6 7Almanya ,7-12,1 8Türkiye ,239,3 9Brezilya ,52,7 10Ukrayna ,9-23,2 11İtalya ,0-13,4 12Tayvan ,4-1,2 13Meksika ,43,5 14Fransa ,1-18,9 15İran ,643,9 TOPLAM ,212,7 Büyük Çelik Üreticisi Ülkeler (‘000 ton)

7 2012 Yılında Üretimi En Fazla Artan Büyük Üreticiler (%)

8 Döneminde Türkiye’nin Üretim Sıralamasında Önüne Geçtiği Ülkeler İNGİLTERE KANADA İSPANYA FRANSA MEKSİKA TAYVAN İTALYA UKRAYNA BREZİLYA DÖNEMİ2015’E KADAR ALMANYA

9 Döneminde, En Fazla Üretim Artışı Yakalayan Büyük Üreticiler (%)

10 Türk Demir Çelik Sektörünün Dünyadaki Konumu milyon tonluk üretimi ile dünyanın en büyük 8. çelik üreticisidir. Dünya ham çelik üretiminin % 2.35 oranındaki kısmını gerçekleştirmektedir. Son 5 yılda, Çin ve Hindistan’ın ardından üretimini en hızlı arttıran sektör konumundadır yılında, 17 milyon ton ile dünyanın en büyük 8. çelik ihracatçısıdır yılında dünya çelik ihracatının % 4.1’ini gerçekleştirmiştir yılında, 10.3 milyon ton ile dünyanın en büyük 9. çelik ithalatçısıdır yılında, dünyanın en büyük 6. net çelik ihracatçısıdır. İnşaat demirinde, dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. Uzun ürünlerde, 10.5 milyon ton ile, Çin’in ardından ikinci en büyük ihracatçıdır. Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’nın en büyük inşaat demiri tedarikçisidir.

11 Türk Demir Çelik Sektörünün Dünyadaki Konumu 11 Her yıl 160’dan fazla ülkeye çelik ihraç etmektedir. Otomotiv sektörünün ardından, Türkiye’nin ikinci en büyük çelik ihracatçı sektörüdür yılı itibariyle, 55 milyar dolar ihracat hedeflemektedir. Yassı ürünlerde, dünyanın en büyük 7. ithalatçısıdır yılında gerçekleştirdiği 28.7 milyon tonluk ham çelik tüketimi ile, dünyanın en büyük 9. çelik tüketicisidir yılında, kişi başına 364 kg seviyesindeki ham çelik tüketimi ile, AB, Kuzey Amerika ve dünya ortalamasının üzerinde bir tüketim değerine sahiptir. Elektrik ark ocaklı üretim yapısı nedeniyle, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumundadır. Bu durum, Türk çelik sektörünü dünyanın en çevreci çelik sektörlerinden birisi yapmaktadır. Ham çelik üreten kuruluşlar, doğrudan istihdam yaratmaktadır.

12 Türkiye’nin Demir Çelik Ürünleri Dış Ticareti (milyar dolar) 12 O. Doğu ve Körfez (9 mmt) K. Afrika (2.1 mmt) AB27 (2.5 mmt) Uzak Doğu & GD Asya(0.6 mmt) AB27 (5.2 mmt) BDT (4.6 mmt) Uzak Doğu& GD Asya (1.4 mmt) İTHALAT İHRACAT 94 % 70 %

13 13 Çelik Sektörünün Yurtdışındaki Yatırımları CEZAYİ R FAS IRA K ROMANYA KARADAĞ ARNAVUTL UK GÜRCİST AN AZERBAYC AN 2 MİLYAR DOLAR TOPLAM YATIRIM

14 14 Dünyanın En Büyük Çelik İhracatçıları (mmt) Dünyanın En Büyük Çelik İhracatçıları (Yarı Mamul + Mamul), mmt % 11/10 % 11/07 1Çin ,0-27,8 2Japonya ,914,1 3G. Kore ,258,0 4Almanya ,3-11,4 5Ukrayna ,0-14,4 6Rusya ,7-15,9 7İtalya ,3-3,9 8Türkiye ,710,4 9Belçika ,5-25,7 10Fransa ,8-21,8

15 15 Dünyanın En Büyük Hurda İthalatçıları (mmt) En Büyük Hurda İthalatçıları, mmt % 11/10 % 11/07 1Türkiye ,758,9 2Çin ,799,3 3Almanya ,24,4 4İtalya ,59,6 5Belçika ,53,4

16 Sürdürülebilir Çelik Üretimi 16 Hammadde ve enerji kullanımı ile atık ü retimi yoğun bir sekt ö r olan demir ç elik sekt ö r ü m ü zde, ç elik ü retiminin, s ü rd ü r ü lebilir olması i ç in, ana hedef; “ kurumsal ve sosyal sorumluluk ç er ç evesinde, ç evreye, insanlara ve ekolojik yapıya en az zarar verecek, istihdam yaratacak, olabildiğince ekonomik y ö ntemlerle ü retim yapmaktır.

17 17 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Elektrik Ark Ocaklı Tesislerde, hurda % 100 geri dönüştürülmektedir. En ö nemli emisyon kaynağı, ç elikhane hurda şarjı, ergitme ve d ö k ü m alma sırasında ç ıkan toz emisyonu ve yakıttan kaynaklanmaktadır. Ç ıkan tozlar, kurulan torbalı toz tutma sistemleri ile tutulmaktadır. Değişik kapasitelerde kurulu bulunan toz tutma sistemleri, zamanla değişen kapasite ihtiyacını karşılamak ü zere b ü y ü t ü lmekte veya yenisi ile değiştirilmektedir. Bacalarda tutulan tozlar ise, peletlenerek veya toz halinde, lisanslı geri kazanım firmalarına i ç inde bulunan ç inkoyu geri kazanmak ü zere verilmektedir.

18 18 HURDA ARK OCAĞIPOTA OCAĞI SÜREKLİ DÖKÜM TAV FIRINIHADDE Sürdürülebilir Çelik Üretimi Ark ocağı, pota ısıtma, tandiş ısıtma ve haddehane tav fırınlarında yakıt olarak doğal gazın kullanımıyla, fuel oil ve motorin kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler giderilmiştir. Ayrıca baca gazı ısısından faydalanarak işletmenin ısıtma ve sıcak su ihtiyacı karşılanmakta, böylece yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

19 19 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Fabrika içi yolların asfaltlanarak betonla kaplanması çalışmaları da, hemen hemen bütün tesislerde yerine getirilmiştir. Böylece yollardan ve açık sahalardan yayılan tozların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Hurda sahalarının, üstü kapatılarak, tozla büyük bir mücadele verilmektedir. Fabrika çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları da, çıkan tozların çevreye yayılmasını önlemeye katkı sağlamaktadır.

20 Sürdürülebilir Çelik Üretimi 20 Demir Cevheri Pik MakinesiPik Yüksek Fırınlar Kütük Sinter Fabrikası Çelikhane Kömür Hurda + Kireç Pelet Haddehane Nihai msmul Kok Fabrikası Sürekli Dökümler Entegre tesislerde baca gazı emisyonlarının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla, birçok ıslak ve kuru tip toz tutma sistemleri kurulmuştur. Kok fabrikası, yüksek fırın, sinter fabrikası, kireç fabrikası ve çelikhanede baca gazı temizlenirken, gaz içinde bulunan empüriteler yan ürün olarak kullanılmak üzere geri kazanılmaktadır. Entegre tesislerde baca gazı emisyonlarının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla, birçok ıslak ve kuru tip toz tutma sistemleri kurulmuştur. Kok fabrikası, yüksek fırın, sinter fabrikası, kireç fabrikası ve çelikhanede baca gazı temizlenirken, gaz içinde bulunan empüriteler yan ürün olarak kullanılmak üzere geri kazanılmaktadır.

21 21 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Entegre tesislerde tutulan baca tozlarının bir kısmı, sinter prosesinde tekrar hammadde olarak kullanılmaktadır. Diğer yan ürünler, örneğin kok fabrikasından çıkan ham katran, toluol, ksilol vb. ürünler hammadde olarak satılmaktadır. Proses sonucu çıkan yüksek fırın curufu, klinker hammaddesi olarak çimento fabrikalarına satılmaktadır. Yıkama suları ise arıtımdan geçirildikten sonra, prosese geri döndürülmektedir. Bazı tesislerde kullanılan proses suyunun yaklaşık % 90’ı proseste tekrar kullanılmaktadır. Ayrıca, bazı tesislerde arıtma tesisleri modernize edilerek, kapasiteleri arttırılmakta veya yeni tesis kurulmaktadır

22 22 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Demir ç elik ü retim prosesinde a ç ığa ç ıkan atıkların tesis i ç erisinde kullanımına ve birka ç firmanın bir araya gelerek oluşturacakları b ö lgesel tesislerde geri kazanıma y ö nelik ç alışmalar devam etmektedir. Sekt ö r ü m ü zde, demir ç elik atıkları i ç erisinde ö nemli bir yer tutan ç elikhane c ü rufunun, ekonomiye kazandırılması i ç in, ç eşitli projeler geliştirilmektedir.

23 23 Sürdürülebilir Çelik Üretimi 2012 Emisyon miktarı T ü rkiye – BOF ( ü retim % 26) : 1700 kg /ton ham ç elik EAO ( ü retim %74) : 150 kg/ ton ham ç elik Ç elik sekt ö r ü T ü rkiye ortalaması: 540 kg /ton ham ç elik D ü nya – BOF ( ü retim % 70): 1800 kg/ton ham ç elik EAO ( ü retim % 30) : 200 kg/ton ham ç elik Ç elik sekt ö r ü D ü nya Ortalaması: 1320 kg/ ton ham ç elik Ü lkemiz ton ç elik başına karbondioksit emisyonunun, d ü nya ortalamasının, % 40 ’ ı civarında olduğu hesaplanmıştır. Başka bir ifade ile T ü rkiye ç eliği, D ü nya ortalamasından 2.5 misli daha d ü ş ü k emisyonla ü retmektedir. CO 2

24 24 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Cevhere dayalı ü retimin ger ç ekleştiği ve enerji t ü ketiminin % 80 ’ inin k ö m ü r, % 10 ’ unun doğal gaz, % 5 ’ inin ise, elektrik ve fuel-oilden oluştuğu entegre tesislerde, yakıtların toplam maliyet i ç erisindeki payı, % 20 civarındadır. Hurdanın ergitildiği ve enerji t ü ketiminin % 65 ’ inin elektrik, % 30 ’ unun doğalgaz ve % 5 ’ inin fuel-oilden oluştuğu Elektrik Ark Ocaklı tesislerde, elektrik enerjisi t ü ketimi, sanayi maliyetleri i ç inde, hammaddeden sonra ikinci sıradadır ve ortalama % 15 civarında bir paya sahiptir. Enerjinin ü retim maliyetleri i ç erisindeki payı, enerjinin demir ç elik sekt ö r ü a ç ısından nasıl bir ö neme sahip olduğunu g ö stermeye yetmektedir. Enerjinin Üretim Maliyetleri içindeki Payı

25 25 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Demir ç elik sekt ö r ü m ü zde, enerji verimliliğini arttırmak amacıyla; Kaliteli girdi malzeme tedariği ve kullanımı, Yanma verimliliklerinin arttırılması ve emisyonların kontrol ü, Proses kontrol tekniklerinin geliştirilmesi ve otomasyon uygulanması, Soğutmada su t ü ketimini azaltacak kuru soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması, Y ü ksek verimli elektrik motoru kullanımı, Aydınlatma, ısıtma, pompalar, kompres ö rler gibi, ana ü retim hatlarına g ö re, enerji t ü ketimi daha d ü ş ü k olan yardımcı tesislerde de, enerji tasarrufu yapılması, Enerji yoğunluğunu d ü ş ü rmek amacıyla, katma değeri y ü ksek ü r ü n ü retimine ge ç ilmesi, Etkin bir enerji y ö netim sisteminin oluşturulması ve enerji t ü ketimlerinin izlenmesi, Her t ü rl ü yan ü r ü n ve atığın geri kazanımı, konularında azami ç aba g ö sterilmektedir.

26 26 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Demir ç elik sekt ö r ü nde faaliyet g ö steren kuruluşlarımız, enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak ve daha ucuz enerji temin edebilmek amacıyla, otoprod ü kt ö r ve kojenerasyon stat ü s ü nde, kendi ihtiya ç larını karşılamak ü zere, enerji santralleri kurmaya devam etmektedirler. S ö zkonusu yatırımlar i ç erisinde, başta, r ü zgar enerji santralleri olmak ü zere, pek ç ok ç elik ü reticisinin yenilenebilir enerji yatırımları da bulunmaktadır.

27 27 Sekt ö r ü m ü zde, enerji verimliliği ç alışmalarının başlangıcı, 80 ’ li yıllara dayanmaktadır. Son 30 yıl i ç erisinde yapılan enerji tasarrufu ç alışmaları sayesinde, enerji t ü ketiminde, % 50 civarında d ü ş ü ş sağlamıştır. Ö n ü m ü zdeki d ö nemde, d ü ş ü k ten ö rl ü cevher ve kalitesiz hurda ile kalorisi y ü ksek k ö m ü r kullanımına bağlı spesifik enerji t ü ketim değerlerinde b ü y ü k oranlarda, d ü ş ü şler beklenmemekte, enerji t ü ketimindeki d ü ş ü şlerin yeni ç elik teknolojileri ile m ü mk ü n olacağı değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir Çelik Üretimi

28 28 Sürdürülebilir Çelik Üretimi % 20

29 29 Sürdürülebilir Çelik Üretimi Ö zetle ifade etmek gerekirse, T ü rk ç elik sekt ö r ü, ç evrenin korunmasına, enerji verimliliğinin arttırılmasına ve emisyonların azaltılmasına y ö nelik projeler i ç in, son 5 yıl i ç erisinde toplam 1.5 milyar dolar civarında yatırım yapmıştır. Beyaz eşya, otomotiv, makine imalat sanayi, inşaat gibi ç elik t ü keticisi pek ç ok sekt ö r ü n hammaddesini ü reten ekonominin lokomotifi konumundaki demir ç elik sekt ö r ü m ü zde, son yıllarda, ‘ü retim odaklı işletme ’ anlayışı yerini, ‘ kurumsal sosyal sorumluluk sahibi kuruluş ’ anlayışına bırakarak, enerji verimliliğini arttırıcı, ç evreyi en az kirleten teknolojilere ve projelere daha fazla odaklanıldığı g ö r ü lmektedir. Elde edilen sonu ç lar, sekt ö r ü n bu alanlarda yapmış olduğu yatırımların başarıya ulaştığını ortaya koymaktadır. Ç elik sekt ö r ü m ü z bug ü ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, s ü rd ü r ü lebilir ü retimin ç ağdaş medeniyet anlayışının bir gereği olduğu bilinci i ç erisinde, ç evreye hassasiyet konusunda azami ö zeni g ö stermeye devam edecektir.

30 30 Sürdürülebilir Çelik Üretimi KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Tel: (312) Faks: (312) Web: T ü rkiye Demir Ç elik Ü reticileri Derneği


"TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ” DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE /" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları