Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.DÖNEM BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.DÖNEM BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİM."— Sunum transkripti:

1

2 2.DÖNEM BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİM

3 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?hangisi A) Yorgun düşen gözlerini dinlendirmelisin. B) Misafirlerin getirdiği hediyeleri açmadı. C) Dere tepe yemyeşildi. D) Ablasının kendisine yardım etmesini istiyor.

4 C

5 2. Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir? A-Kongrelerin toplanması B-Genelgelerin yayınlanması C-Misak-ı Millinin kabulü D-1.İnönü savaşı

6 D

7  3. Aşağıdakilerden hangisi “din anlayışı” hakkında doğru bir ifadedir? A) Evrenseldir. B) Belli bir zamanla sınırlıdır. C) Kültürel ortam din anlayışını şekillendirir. D) Kişilerin kültür düzeylerine göre farklılık gösterir.

8 A

9 4. Mayoz hücre bölünmesi hakkında performans ödevi hazırlayan Meliha, Mayoz hücre bölünmesini şematik olarak göstermek isterse, aşağıdaki şemalardan hangisini kullanması doğru olur?

10 B

11 5)We.............. here for the last six months, and just............... to move. A- live / decide B- lived / decided C- has lived / decided D- have / decided

12 D

13  6) 2X-3Y=18 3X+2Y=1 Olduğuna göre x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)-2 B)-1 C)2 D)3

14 D

15  7) Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir? A)Lozan B)Gümrü C)Kars D)Ankara

16 C

17 I. Birisine ve bir işe ümit bağlamak II. Aşırı gitmek III. Gizli kapaklı iş yapmak IV. Parçaları birbirine benzememek, uygun olmamak 8. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması, yukarıda verilmemiştir?Aşağıdakihangisi A) çizmeyi aşmak B) ipe un sermek C) bel bağlamak D) dolap çevirmek

18 B

19  9. İslam medeniyetindeki vakıf müessesesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz? A) Fıtır sadakası B) Fidye C) Zekât D) Sadaka-i cariye

20 D

21 A) P B) 2P C) 3P D) 4P

22 D

23  11) Your local football team is in the cup final, but they are playing badly. They.............lose  A-A) won`t  B)are going to  C)will  D)aren`t going to

24 B

25

26 B

27  13- Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha az ilişkilidir? A-Halkçılık B-Laiklik C-Cumhuriyetçilik D-Devletçilik

28 D

29  14. Eskiden beri söylenir ( ) “Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )” Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?aşağıdaki A) (:) (,) (;) B) (.) (.) (.) C) (;) (.) (;) D) (:) (.) (,)

30 D

31  15. Kaza ve kader inancını doğru anlayan bir kimseden, aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi beklenmez? A) Her şeyi yaratanın Allah olduğunu B) Allah’ın her şeyi bir düzen içinde yarattığını C) İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmayacağını D) Evrende Allah’ın iradesine aykırı hiçbir olayın gerçekleşemeyeceğini

32 C

33  16- Heterozigot kıvırcık saçlı bir anne ile düz saçlı bir babanın çocuklarının fenotiplerinin yüzde oranları hangi grafikte doğru verilmiştir?

34 B

35  17) I……… Kate at the bus stop yesterday morning. She ………..for the bus.  A)was seeing / was waiting  B)saw/was waiting  C)waited/was seeing  D)was waiting/saw

36 B

37  18- A)45 B)30 C)60 D)90

38 C

39


"2.DÖNEM BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları