Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sintigrafik Yöntemler 3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sintigrafik Yöntemler 3"— Sunum transkripti:

1 Sintigrafik Yöntemler 3
SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç

2 Sistemler Gastrointestinal sistem İnfeksiyon-inflamasyon görüntüleme
Tümör görüntüleme

3 Gastrointestinal Sistem
Tükrük bezi sint. Tc-99m perteknetat Gastroözefageal reflü sint. Tc-99m DTPA Oral olarak Karaciğer kan havuzu Tc-99m eritrosit işaretli sintigrafi Karaciğer-dalak sintigrafisi Tc-99m nanokolloid, sülfür kolloid Hepatobiliyer sintigrafi Tc-99m iminodiasetik asit (IDA) ve türevleri

4 Gastrointestinal Sistem
Endikasyonları Tükrük bezi sint: Sialoadenit Tümörler (Warthin tm.) Gastroözefageal reflü sint: Gastroözefageal reflü hastalığı Karaciğer kan havuzu SPECT: Karaciğer hemanjiomu Diğer bölge hemanjiomları Karaciğer dalak sint: Kitle lezyonu gösterilmesi Aksesuar dalak gösterilmesi Hepatobiliyer sint: Biliyer atrezi-neonatal hepatit ayırıcı tanısı Karaciğer naklinde safra kaçağı şüphesi

5 İnfeksiyon ve İnflamasyon
Endikasyonlar Nedeni Bilinmeyen Ateş PET/BT Tc-99m HMPAO işaretli eritrosit görüntüleme Abdominal abse İşaretli eritrosit görüntüleme İnflamatuar barsak hastalıkları Kemik eklem infeksiyöz ve inflamatuar hastalıkları Protez enfeksiyonu Osteomyelit İşaretli eritrosit görüntüleme Diabetik ayak Kemik sintigrafisi Septik artrit PET/BT Greft enfeksiyonu Sarkoidoz Ga-67 sinitgrafisi

6 Tümör Görüntüleme I-131 Tüm vücut tarama (TVT)
Tiroid karsinomu (differansiye) Tc-99m MIBI TVT/ Tl-201 TVT Osteosarkom Bazı hematolojik malignitelerde Ga-67 TVT Lenfoma I-131 metoiyodobenzilguanidin (MIBG) Nöroblastoma F-18 FDG PET/BT


"Sintigrafik Yöntemler 3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları